Zakazane do wysyłki

integration

Wykaz towarów niebezpiecznych, zabronionych i niedopuszczonych do przewozu:

Towary zabronione to wszelkie międzynarodowe przesyłki ekspresowe lub ich części zawierające towary, których przewóz, przetwarzanie lub eksport są zakazane lub ograniczone przez prawo, przepis, konwencję lub rozporządzenie kraju pochodzenia, kraju tranzytu lub kraju przeznaczenia. Nadawca/odbiorca/właściciel zawartości przesyłki lub jakakolwiek osoba trzecia uprawniona do międzynarodowej przesyłki ekspresowej jest zobowiązana do udzielenia niezbędnych i rzetelnych informacji o zawartości i koszcie międzynarodowej przesyłki ekspresowej oraz do niezamawiania/niedostarczania następujących towarów do transportu:

 1. Produkty spożywcze – substancje lub produkty (nieprzetworzone, częściowo przetworzone lub przetworzone) przeznaczone do spożycia przez ludzi, o masie całkowitej powyżej 10 kg, a także o masie do 10 kg, ale wymagające zachowania określonej temperatury podczas przechowywania lub szybko psujące się lub nie posiadające fabrycznego opakowania, a także produkty płynne oraz produkty spożywcze o łącznej masie powyżej 10 kg.
 2. Środki lecznicze: substancje lub ich mieszanki pochodzenia naturalnego, syntetycznego lub biotechnologicznego, które są stosowane w celu zapobiegania ciąży, a także w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób człowieka lub zmian w stanie i funkcjonowaniu organizmu, w tym zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  Nie ujęte w wykazie towarów zabronionych do przewozu:
  - witaminy,
  - dodatki biologicznie czynne (BAD) w opakowaniach fabrycznych o łącznej wadze do 10 kg.

 3. Puszki aerozolowe z dowolną zawartością. Substancje łatwopalne w kanistrach pod ciśnieniem, z wyjątkiem produktów perfumeryjnych i kosmetycznych.
  Na przykład: dezodoranty, spraye itp.
 4. Wyroby akcyzowe, w tym: alkohol, napoje alkoholowe, piwo, wyroby tytoniowe, zawierające tytoń materiały eksploatacyjne do podgrzewanych wyrobów tytoniowych, płynne mieszanki chemikaliów, zawierające lub niezawierające nikotyny, służące do wytwarzania pary w papierosach elektronicznych oraz zawarte w szczególności we wkładach, uzupełniających pojemnikach oraz w innych naczyniach.
 5. Gotówka (banknoty, monety), waluty obce, metale bankowe, kamienie szlachetne i półszlachetne (szlifowane i nieszlifowane, polerowane lub nieszlifowane), biżuteria, dokumenty płatnicze oraz papiery wartościowe.
  Na przykład: złoto, srebro, metale z grupy platynowców w postaci przetworzonej lub nieprzetworzonej, diamenty, rubiny, perły, bursztyn, ametyst, turkus, agat, akcje, obligacje, ich kupony, weksle (wyciągi bankowe), zobowiązania dłużne, akredytywy, czeki, polecenia bankowe, świadectwa depozytowe, inne dokumenty finansowe oraz bankowe itp.
 6. Antyki (w tym książki zabytkowe): przedmioty mające ponad 100 lat, oryginalne dzieła sztuki (nie kopie), rzadkie nagrody i medale o wartości kulturowej.
  Na przykład: obrazy, ikony chrześcijańskie, rysunki i pastele wykonane całkowicie ręcznie, kolaże i podobne obrazy dekoracyjne; ryciny, ryciny i litografie; rzeźby i figurki wykonane z dowolnych materiałów; znaczki pocztowe lub celne, papeterie pocztowe (papier stemplowy); zbiory oraz przedmioty kolekcjonowania z zakresu zoologii, botaniki, mineralogii, anatomii lub o znaczeniu historycznym, archeologicznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym; przedmioty o wartości narodowej, historycznej lub kulturowej, która jest określana przez ustawodawstwo krajów importu oraz eksportu.
 7. Towary o przeznaczeniu podwójnym i wojskowym a także techniczne środki niejawnego nadzoru, z wyjątkiem hełmów, mundurów wojskowych, lornetek, dronów o czasie lotu do 1 godziny.
  Na przykład: urządzenia podsłuchowe, materiały osłonowe pochłaniające promieniowanie radioelektroniczne, sprzęt telekomunikacyjny kodowany przez użytkownika, systemy wykrywania i lokalizacji, lunety snajperskie, kolimatory, kamery termowizyjne, urządzenia noktowizyjne, towary zawierające i/lub zawierające lokalizatory GPS itp.
 8. Broń wszelkiego rodzaju, w tym przeznaczona do polowania lub sportu, jej części i amunicja (kule, naboje, kapsuły), makiety broni, jej pełnowymiarowe modele i dokładne kopie, broń pneumatyczna, broń biała i inne przedmioty specjalnie zaprojektowane do napadu i ochrony, broń elektronowa wszelkiego rodzaju, urządzenia do elektrowstrząsów wszelkiego rodzaju.
  Na przykład: karabiny maszynowe, broń pneumatyczna, kule, naboje, kapsuły, szable, noże myśliwskie, nunczako, kastety, kanistry z płynami paraliżującymi, pistolety laserowe, paralizatory, noże, shurikeny itp.
 9. Substancje, związki wybuchowe, przedmioty w nie wyposażone, środki detonacji.
  Na przykład: trotyl, proch strzelniczy, kapsuły detonujące, detonatory elektryczne, lonty i lonty detonujące, amunicja, improwizowane mieszanki wybuchowe, flary świetlne, flary, naboje dymne, flary dymne, zapałki termitowe, zapałki burzowe, detonatory kolejowe, ognie, fajerwerki, łuski fajerwerków, domowe wyroby pirotechniczne i podobne wyroby, a także środki i wyroby własnej roboty, kanistry gazowe zawierające gazy paraliżujące nerwy, gaz łzawiący, gazy trujące i silne itp.
 10. Żywe zwierzęta i rośliny. Futra, skóry, wypchane zwierzęta, pióra, kość słoniowa i wyroby z niej wykonane.
 11. Materiały pornograficzne, podrabiane i sfałszowane produkty.
 12. Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich analogi i prekursory, w tym konopie indyjskie w dowolnej postaci i do dowolnego celu.
 13. Szczątki ludzkie, narządy ludzkie, tkanki ludzkie, prochy, testy DNA, próbki krwi i moczu itp.
 14. Nieoznakowane pojemniki lub inne naczynia, które zawierają płyny, proszki lub mają inną zawartość bez wyraźnego wskazania ich składu i przeznaczenia.
 15. Nasiona i materiał siewny.
  Na przykład: materiał siewny upraw, ziemniaki, materiał nasadzeniowy owoców, roślin leśnych i ozdobnych oraz kwiaty cięte z krajów rozpowszechnienia organizmów kwarantannowych (szkodników, chorób roślin oraz chwastów).
 16. Łatwopalne ciecze i łatwopalne ciała stałe, a także substancje zdolne do samozapłonu, z wyjątkiem środków czyszczących (chemia gospodarcza) pod warunkiem wskazania firmy producenta oraz produktów perfumeryjnych i kosmetycznych zawierających alkohol.
  Na przykład: benzyna, nafta, aceton, metanol, eter metylowy, płyn hamulcowy, dwusiarczek węgla, estry, rozpuszczalniki organiczne, wszelkiego rodzaju kleje i szczeliwa zawierające składniki łatwopalne (samozapalne), puste pojemniki na paliwo, potas, sód, metaliczny wapń, ich stopy, fosforan wapnia, fosfor biały, fosfor żółty oraz inne substancje sklasyfikowane jako substancje stałe łatwopalne, nitroceluloza, ogni zimne, próbki węgla, próbki granulek, próbki drewna opałowego, magnez, wszelkie proszki metali itp.
 17. Substancje trujące i silnie działające w każdym stanie skupienia, niezależnie od formy i jakości opakowania.
  Na przykład: brucyna, nikotyna, strychnina, formalina, płyn niezamarzający, glikol etylenowy, rtęć, preparaty cyjankowe, cyklon, cyjanek i substancje o podobnych właściwościach itp.
 18. Substancje żrące.
  Na przykład: kwas solny, siarkowy, azotowy; zasady potasowe, sodowe; wapno chlorowane, elektrolit akumulatorowy i substancje o podobnych właściwościach, chemikalia do usuwania lakierów i farb z powierzchni nimi pokrytych.
 19. Substancje radioaktywne i zakaźne.
  Na przykład: izotopy do diagnostyki i leczenia, głowice defektoskopowe, urządzenia rejestrujące promieniowanie gamma, mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzyby), czynniki zakaźne, takie jak priony, szczepionki, odpady medyczne i kliniczne, próbki biologiczne itp.
 20. Używane rzeczy osobiste (odzież, obuwie) w stanie brudnym.
 21. Używane części zamienne do samochodów, samolotów itp. ze śladami paliwa i smarów.
 22. Inwentarz do kłusownictwa.
  Na przykład: systemy do połowów elektrycznych (wędki elektryczne), sieci żyłkowe, pułapki myśliwskie itp.
 23. Metale, złom i surowe drewno.
  Na przykład: czyste metale ziem rzadkich, w mieszaninach lub stopach, żelazostopy, wióry po toczeniu, złom, odpady młynarskie, wióry, wlewki ze stali nierdzewnej i żelaza przeznaczone do przetapiania, stopy miedzi, ołów nieobrobiony plastycznie, nikiel, cyna nieobrobiona, proszek niklu, wolfram, magnez, molibden, tantal, bizmut, kadm, tytan, cyrkon, antymon, mangan, beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren, tal, nikiel, cyna, ceramika metalowa i wyroby z niej, kamienie kobaltowe i inne półprodukty hutnictwa kobaltu.
 24. Dokumenty, ładunki, adresowane do sądów zagranicznych, banków, służb wykonawczych, skrzynek pocztowych i oddziałów innych usług pocztowych.
 25. Wszelkie nośniki danych (dyski lub pendrive'y) nie w opakowaniach fabrycznych.
 26. Opony samochodowe (używane, do każdego rodzaju pojazdów) noszące widoczne ślady uszkodzeń (przecięcia, odkształcenia) lub głębokość bieżnika których na całym obwodzie jest mniejsza od wartości dopuszczalnych: dla samochodów osobowych - 1,6 mm, dla motocykli i motorowerów - 0,8 mm, dla ciężarówek - 1 mm, dla autobusów - 2 mm.
 27. Wszelkie gazy do użytku domowego i przemysłowego.
  Na przykład: gazy w dowolnych opakowaniach, pojemniki z aerozolami, zapalniczki, butle gazowe, gaśnice, propan-butan, azot, neon, argon, tlen, chlor itp.
 28. Próbki glebowe.
 29. Gotowa karma dla zwierząt.
 30. Płytki obwodów drukowanych bez oznaczeń oraz wyroby własnej roboty z obwodów drukowanych.
 31. Inne przedmioty niebezpieczne z wyłączeniem nowych akumulatorów, baterii, baterii (z wyjątkiem kwasowo-ołowiowych) w opakowaniach fabrycznych z ukrytymi stykami.
  Na przykład: makuch, nawozy sztuczne, suchy lód, azbest, ocet, materiały namagnesowane, silniki spalinowe, kosiarki do trawy, zużyte lub nieopakowane akumulatory oraz baterie (nie wchodzące w skład wyposażenia), akumulatory (wszystkie typy z wyjątkiem suchych litowo-jonowych), segwaye , samochody elektryczne, motocykle elektryczne, skutery elektryczne, deskorolki elektryczne, poduszki bezpieczeństwa, aparaty oddechowe, butle ciśnieniowe, puste butle, a także klimatyzatory, sprzęt wiertniczy oraz chłodniczy zawierający gazy i płyny chłodnicze itp.