Політика конфіденційності

integration

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ NOVA POST IT S.R.L.

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.   Ця політика конфіденційності та використання файлів cookie — це набір правил обробки персональних даних і збору файлів cookie (далі: Політика) NOVA POST IT S.R.L. із зареєстрованим офісом у Італійській Республіці, за адресою Italy, Milan, via Paolo da Cannobio no. 9, внесений до реєстру юридичних осіб під номером 13075630965 (далі: "NOVA POST IT S.R.L." або "Адміністратор або компанія"), в т.ч. на веб-сайті www.novapost.com (далі: «Сервіс») визначає, які дані ми збираємо про споживачів, які користуються нашими послугами, а також про інших осіб, чиї особисті дані ми обробляємо в рамках нашої діяльності, включаючи кандидатів на роботу. Ця Політика конфіденційності також стосується обробки персональних даних і спілкування в облікових записах Компанії в соціальних мережах (наприклад, Facebook, Linkedin), телефоном, електронною поштою чи листом. як ми ним користуємося та з ким ним ділимося. Ця інформація також описує заходи, які ми вживаємо для захисту ваших персональних даних.

3.   Користувачі можуть зв'язатися з Адміністратором у такий спосіб:

      A.   листом на таку адресу: Italy, Milan, via Paolo da Cannobio no. 9;
      B.   електронною поштою: dataprotection_it@novapost.com;

4.   Персональними даними є будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи. Обсяг даних цього типу включає, серед іншого, ім’я, прізвище, адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. Інформація, яку неможливо відстежити до ідентифікованої або ідентифікованої особи (наприклад, статистичні дані), не вважається персональними даними.

5.   Перш ніж почати користуватися Сервісом і послугами Компанії, Користувач повинен ознайомитися з цією політикою конфіденційності та використання файлів cookie. Метою документа є, зокрема, виконання зобов’язання щодо інформації, передбаченого ст. 13 стор. 1 і 2, а також ст. 14 стор. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95 /46/EC (Загальний регламент захисту даних), (далі: «GDPR»).

II. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.   NOVA POST IT S.R.L. підпадає під дію положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення такі дані та скасування Директиви 95/46/EC, а також іншого відповідного національного законодавства про захист даних.

2.   NOVA POST IT S.R.L. надає поштові послуги, тому зобов’язаний дотримуватись конфіденційності кореспонденції та забезпечувати безпеку відправлень, відповідно до положень Законодавчого декрета № 261 від 22 липня 1999 р. («Імплементація Директиви ЄС 97/67/ЄC про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості послуг») зі змінами та доповненнями.

III. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

1.   NOVA POST IT S.R.L., застосовуючи відповідні технічні та організаційні заходи, докладає всіх фізичних і технічних зусиль для захисту персональних даних від втрати, пошкодження, розголошення несанкціонованим особам, зміни чи неналежного використання.

2.   Усі повідомлення щодо захисту персональних даних реєструються та детально пояснюються та аналізуються відповідно до чинного законодавства.

IV. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

1.   Суб'єкт даних має право:

      A.   отримувати інформацію та мати доступ до даних, що стосуються його/її (право суб’єкта даних на доступ згідно зі ст. 15 GDPR);
      B.   виправити свої персональні дані, які є неправильними, і оновити свої дані (право на виправлення даних, стаття 16 GDPR);
      C.   вимагати видалення своїх особистих даних (право на видалення даних згідно зі ст. 17 GDPR);
      D.   запити на припинення обробки (право обмежити обробку згідно зі ст. 18 GDPR);
      E.   вимагати передачі даних іншому адміністратору (право на передачу даних згідно зі ст. 20 GDPR);
      F.   заперечення проти обробки його/її особистих даних (право на заперечення згідно зі ст. 21 GDPR).

V. ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.   Якщо підставою для обробки даних є згода суб’єкта даних, повідомляємо, що ця особа має право в будь-який час відкликати згоду. Заява про відкликання згоди здійснюється шляхом надання Адміністратору електронною поштою або поштою, відповідно до наданих даних, заяви про це.

2.   Отримання такої заяви не впливає на законність попередньої обробки персональних даних.

3.   Відкликання згоди на обробку персональних даних є неефективним у тій мірі, в якій це необхідно для належного надання послуг або положень чинного договору, включаючи розгляд скарг. У цьому випадку відкликання вищезазначеної згоди набуває чинності після відмови від надання послуг, розірвання договору або розгляду скарги.

4.   Незважаючи на фактичне відкликання згоди на обробку даних, Адміністратор має право обробляти їх в обсязі, необхідному для:

      A.   пред'явлення позовів, пов'язаних з укладеним договором;
      B.   виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора;
      C.   виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах або в рамках здійснення державних повноважень, наданих адміністратору;
      D.   цілі, що випливають із законних інтересів, реалізованих Адміністратором або третьою стороною, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають інтересами або основними правами та свободами суб’єкта даних.

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ, ЩО ВИХОДЯТЬ З GDPR

 • 1
  У зв’язку з поданою заявою про відкликання згоди на обробку даних, з метою ідентифікації особи, яка подає заяву, та з метою захисту від несанкціонованого доступу до даних, NOVA POST IT S.R.L. має право отримати додаткове підтвердження особи, яка подає таку декларацію.

VII. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЦІЛІ ЇХ ОБРОБКИ ТА ПРАВОВА БАЗА

1.   З метою надання Послуг та виконання Договору зі своїми Клієнтами (Відправниками, Адресатами) [Відповідно до ст. 6 стор. 1b) GDPR] NOVA POST IT S.R.L., як Адміністратор обробляє такі необхідні дані, як:

      А.   Дані клієнта (реєстраційні дані, дані контактних осіб з боку замовника, тобто ім’я, прізвище, посада, номер телефону, підпис, адреса електронної пошти, посада);
      B.   Дані відправника (адреса відправлення та необхідні контактні дані, підпис, платіжна інформація та інші дані, необхідні для виконання послуги, замовленої відправником);
      C.   Дані адресата (ім’я та прізвище, підпис, адреса, поштовий індекс, місто, країна та, за бажанням, інші дані, необхідні для реалізації, надані Адміністратору даних відправником відправлення або вказані ним самим як адресат, такі як адреса електронної пошти, номер телефону).

2.   Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для виконання Послуг, що надаються NOVA POST IT S.R.L. Якщо Відправник надає додаткові персональні дані Адресата у зв’язку з вибором однієї з Додаткових послуг, Відправник несе відповідальність за коректний збір цих даних, зокрема за отримання згоди Адресата на їх передачу NOVA POST IT S.R.L.

3.   У деяких випадках дані також обробляються:

      А.   на підставі згоди [Відповідно до ст. 1 а) та ст. 7 GDPR] - зокрема, для маркетингових цілей або стосовно даних, добровільно наданих адресатом у зв'язку з доставкою посилки.
      Б.   та законних інтересів Адміністратора [Відповідно до ст. 6 стор. 1 f) GDPR] – зокрема, такі як: контроль платоспроможності, комплаєнс-програми або санкції, опитування щодо задоволеності наданими послугами (а також для аналізу результатів опитувань, проведених у рамках цього опитування, і можливість зворотного зв’язку з особа, яка надає відповідь).

4.   NOVA POST IT S.R.L. як зареєстрований оператор поштового зв’язку також обробляє персональні дані з метою виконання своїх юридичних зобов’язань [Відповідно до ст. 6 стор. 1c) GDPR], що випливає, зокрема, із Законодавчого указу № 259 від 1 серпня 2003 р. («Консолідований закон про електронні комунікації») зі змінами та доповненнями, внесеними Законодавчим указом № 70 від 28 травня 2012 р. («Зміни до Законодавчого указу № 259 від 1 серпня 2003 р. про Консолідований закон про електронні комунікації, що імплементує Директиви 2009/140/EC щодо мереж і послуг електронного зв’язку та 2009/136/EC щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності») зі змінами та доповненнями (наприклад: належне врегулювання наданої послуги, розгляд скарг).

5.   Використання веб-сайту може передбачати обробку персональних даних для наступних цілей:

      А.   Розміщення замовлення та заходи, спрямовані на його виконання.
      B.   Відстеження відправлень [Відповідно до ст. 6 стор. 1b) GDPR] – номер посилки потрібен для надання інформації про статус посилки.
      C.   Звернення через контактну форму [Відповідно до ст. 6 стор. 1f) GDPR] – дані, надіслані через контактну форму, такі як: ім’я та прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, адреса електронної пошти, необхідні для обробки та відповіді на запит; [Відповідно до ст. 6 стор. 1a) GDPR] згода на обробку таких даних, як: адреса електронної пошти, номер телефону необхідна для зв’язку, щоб подати комерційну пропозицію.
      D.   Зв'язок з консультантом через чат [Відповідно до ст. 6 стор. 1f) GDPR] – дані, надіслані під час розмови з консультантом, такі як адреса електронної пошти, ім’я та прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, обробляються з метою перевірки поставленого запитання та відповіді на нього.
      E.   Переадресація посилки [Відповідно до ст. 6 стор. 1b) GDPR] – на веб-сайті NOVA POST IT S.R.L. адресат має можливість змінити адресу доставки, якщо він або вона не може отримати посилку особисто. З цією метою ми збираємо такі персональні дані:

         1.а.   ім'я та прізвище адресата або назва підприємства;
         1.b.   вулиця / номер будинку;
         1.c.   поштовий індекс / місце проживання;
         1.d.   адреса електронної пошти та опис бажаного місця.

7.   Прямий маркетинг і стимулювання збуту. З метою інформування про акції та нові пропозиції товарів і послуг Адміністратор оброблятиме Ваші дані, надані під час реєстрації на Сайті/додатку. Правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в прямому маркетингу продуктів і послуг Адміністратора (стаття 6 частина 1 буква f) GDPR)

      A.   Надсилання комерційної та маркетингової інформації за допомогою електронних засобів зв’язку та push-повідомлень. З метою інформування про акції та новинки із спільної пропозиції товарів і послуг Адміністратора та Партнерів за допомогою електронних засобів зв’язку (SMS, e-mail, push -повідомлення) Адміністратор оброблятиме ваші дані, для чого ви добровільно зобов’язані дали згоду на їх використання, як зазначено вище. Правовою підставою для обробки даних є згода, отримана адміністратором ( стаття 6, частина 1, літера a GDPR ). Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на основі згоди до її відкликання.

8.   Відбір кандидатів. Під час процесу найму наступні категорії ваших даних будуть оброблятися для цілей і на законних підставах.

         Основні дані (ПІБ, дата народження), якщо можливо;
         Контактна інформація (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо), якщо є;
         Деталі заявки (резюме, супровідний лист, сертифікати, рекомендації, нотатки до співбесіди та будь-які дані, які ви надаєте нам або бажаєте надати під час співбесіди);
         Фото, відео, якщо є можливість;
         Громадянство та дозвіл на роботу, якщо є;
         Довідка про стан здоров'я для роботи, якщо є;

Дані, які ви надали через загальнодоступні платформи, що використовуються в професійних цілях, відповідно до чинних умов компанії, відповідальної за управління платформою;
Комунікація та засоби зв’язку (наприклад, підтвердження вашої заявки або інформація про телефонну/відеоінтерв’ю, якщо можливо).
      На додаток до цих категорій даних, щоб оцінити кожну заявку на роботу, нам потрібні дані, які говорять про те, наскільки ви підходите для відповідної посади.
      Щоб керувати нашими відносинами з вами, в тому числі
- оцінити вашу придатність до роботи (цілей), юридичною підставою обробки є виконання договору ;
- для організації та проведення (відео) співбесід (мета), правовою основою обробки є виконання договору ;
- для перевірки ваших даних на відповідність застосовним спискам санкцій і законам (мета), законною підставою для обробки є a.) юридичне зобов’язання та b.) законний інтерес.
      Ми збираємо дані безпосередньо від вас, коли ви надаєте свої дані на нашому веб-сайті про кар’єру або через інші канали зв’язку. Коли ви використовуєте інший канал, наприклад через загальнодоступні платформи, які використовуються в професійних цілях, такі як LinkedIn, ми оброблятимемо ваші дані відповідно до застосовних умов цієї платформи. Коли ми працюємо з кадровими агентствами, ми отримуємо ваші дані опосередковано. У цьому випадку ці установи несуть відповідальність за забезпечення точності даних і передачу їх нам відповідно до чинного законодавства.

9.   Відеокамери та відеоспостереження. Ми відстежуємо та обробляємо ваші особисті дані, коли ви відвідуєте наші відділення, як для вашої особистої безпеки, так і для безпеки наших співробітників, клієнтів і власності. Відеоспостереження здійснюється без ідентифікації з дотриманням суворих правил безпеки та конфіденційності з використанням сучасних технологій та обладнання. Записи відеоспостереження зберігаються в наших системах до 30 календарних днів.

10.   Реєстрація та запис телефонних розмов. Персональні дані та категорії суб’єктів даних у реєстрі.
Реєструються такі ідентифікаційні дані телефонного дзвінка:

      ■   Час початку та закінчення дзвінка
         Абонентський номер
      ■   Подзвонив на номер сервісу
         ПІБ та телефон посадової особи.

Усі дзвінки на сервісні номери записуються. Записи здійснюються заздалегідь визначеним способом. Запис починається після відповіді на дзвінок і закінчується сигналом завершення.
Записуються такі деталі сеансу чату та чат-бота :

         Час сеансу
      ■   Ім'я консультанта і клієнта в чаті

Сеанси чату зберігають вміст сеансу між клієнтом і консультантом, тоді як сеанси чат-бота зберігають вміст сеансу між автоматизованим чат-ботом і клієнтом.
Вміст відповідей чат-бота в основному збирається з веб-сайту та інших загальнодоступних джерел, доступних кожному. На початку сеансу клієнтам надається інструкція з використання.
Клієнту не задають жодних особистих питань, і клієнт не може вирішувати особисті питання через сервіс чат-бота . Якщо клієнт надає службі чат-бота цифрові ідентифікаційні дані, наприклад номер телефону, ці дані автоматично видаляються через годину.
Якщо ми надсилаємо SMS-запит клієнту, який телефонував на наш сервісний номер, записуються такі дані:

      ■   Час запиту
         Номер телефону клієнта
      ■   Письмові відповіді замовника на запит

Для ідентифікації клієнтів, які отримують інформацію про фактичних бенефіціарних власників, реєструються такі дані:

         Ім'я та ідентифікаційний код особи

VIII. ОБМІН ДАНИМИ

1.   NOVA POST IT S.R.L. може надавати персональні дані:

      A.   усім компаніям, які прямо та/або опосередковано належать або контролюються тими ж кінцевими бенефіціарними власниками, що й NOVA POST IT S.R.L. та/або субпідрядникам (наприклад, транспортним партнерам, діючим пунктам прийому посилок або камерам зберігання посилок) у межах Європейського Союзу чи за його межами з метою доставки посилок від відправника до адресата [Відповідно до ст. 49 стор. 1b) відповідно c) GDPR];
      B.   суб’єкти, які є суб’єктами договору про надання послуг для NOVA POST IT S.R.L. або від імені NOVA POST IT S.R.L. (Обробники), зокрема постачальники ІТ-послуг ;
      C.   інші особи чи організації відповідно до чинного законодавства;
      D.   банки та платіжні оператори для здійснення транзакції (включаючи платежі, здійснені за допомогою кодів);
      E.   співробітники правоохоронних органів і органи влади для дотримання вимог національної безпеки або в рамках судового процесу щодо захисту власності, або для продовження розслідування порушення принципів і політики NOVA POST IT S.R.L. несанкціонованого доступу або використання NOVA POST IT S.R.L. обладнання або будь-яка інша незаконна діяльність.

2.   Право на отримання інформації про відправлення мають лише Відправник та Адресат. NOVA POST IT S.R.L. може надавати таку інформацію іншим особам лише у випадках, зазначених у відповідних положеннях закону, зокрема в Законодавчому указі № 259 від 1 серпня 2003 р. («Консолідований закон про електронні комунікації») зі змінами та доповненнями, внесеними Законодавчим указом № 70 від 28 травня 2012 р. («Зміни до Законодавчого указу № 259 від 1 серпня 2003 р. про Консолідований закон про електронні комунікації, що імплементує Директиви 2009/140/EC щодо мереж і послуг електронного зв’язку та 2009/136/EC щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності») зі змінами та доповненнями.

IX. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

1.   NOVA POST IT S.R.L. обробляє персональні дані лише протягом часу, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Термін зберігання даних визначається виходячи з таких вимог:

      A.   операційні вимоги: період, протягом якого інформація необхідна для виконання наданих Послуг.
      B.   юридичні вимоги: період, протягом якого NOVA POST IT S.R.L. має зберігати дані протягом визначеного періоду часу для дотримання закону.
      C.   законні інтереси NOVA POST IT S.R.L.: період, протягом якого дані обробляються з метою їх реалізації, зокрема для встановлення та розгляду можливих претензій у зв’язку з наданими Послугами.

2.   Яку інформацію про вас ми збираємо та як ми її використовуємо?

 • Які дані ми збираємо/обробляємо?

  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Збір і доставка посилок</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Виконання договорів (оферти)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Митна адміністрація</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Здійснення платежів та ведення бухгалтерського обліку</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Прямий маркетинг (інформування про наші послуги та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Керування нашими обліковими записами в соціальних мережах</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Опрацювання запитів, скарг та звернень (внутрішнє адміністрування)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Запис розмов з метою забезпечення якості телефонних послуг та інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збирання доказів, розгляду скарг.</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Забезпечення безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях поштового зв'язку та активів Компанії (відеоспостереження)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Аналіз користувацького досвіду та якості для покращення наших послуг</span></b></span>

 • Правова основа

  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Збір і доставка посилок</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Виконання договорів (оферти)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Митна адміністрація</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Здійснення платежів та ведення бухгалтерського обліку</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Прямий маркетинг (інформування про наші послуги та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Керування нашими обліковими записами в соціальних мережах</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Опрацювання запитів, скарг та звернень (внутрішнє адміністрування)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Запис розмов з метою забезпечення якості телефонних послуг та інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збирання доказів, розгляду скарг.</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Забезпечення безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях поштового зв'язку та активів Компанії (відеоспостереження)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Аналіз користувацького досвіду та якості для покращення наших послуг</span></b></span>

 • Термін зберігання

  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Збір і доставка посилок</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Виконання договорів (оферти)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Митна адміністрація</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Здійснення платежів та ведення бухгалтерського обліку</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Прямий маркетинг (інформування про наші послуги та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Керування нашими обліковими записами в соціальних мережах</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Опрацювання запитів, скарг та звернень (внутрішнє адміністрування)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Запис розмов з метою забезпечення якості телефонних послуг та інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збирання доказів, розгляду скарг.</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Забезпечення безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях поштового зв'язку та активів Компанії (відеоспостереження)</span></b></span>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><span class="custom-font-size font-size-16 custom-font-family font-family-Inter" style="font-weight: 700;font-style: normal;">Аналіз користувацького досвіду та якості для покращення наших послуг</span></b></span>

3.   Архівні дані доступні лише авторизованим працівникам. Після закінчення терміну зберігання даних вони остаточно видаляються.

X. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО КРАЇН, ЩО НЕ Є ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

1.   Усім компаніям, які прямо та/або опосередковано належать або контролюються тими ж кінцевими бенефіціарними власниками, що й NOVA POST IT S.R.L., а також субпідрядникам (наприклад, транспортним партнерам, діючим пунктам прийому посилок чи камерам зберігання посилок) на території України. та Європейського Союзу або за їх межами з метою доставки посилок від відправника до адресата [Згідно ст. 49 частина 1b) відповідно c) GDPR];

2.   NOVA POST IT S.R.L. не передає персональні дані міжнародним організаціям.

3.   NOVA POST IT S.R.L. не передає персональні дані третім країнам, якщо це неможливо або суперечить загальноприйнятому законодавству.

4.   Рівень захисту персональних даних за межами Європейської економічної зони («ЄЕЗ») не збігається з рівнем, передбаченим європейським законодавством. Таким чином, NOVA POST IT S.R.L. передає персональні дані за межі ЄЕЗ лише тоді, коли це необхідно, забезпечуючи належний рівень захисту даних, головним чином через:

      A.   співпраця з суб’єктами обробки персональних даних у країнах, щодо яких було видано відповідне рішення Європейської комісії щодо забезпечення належного рівня захисту персональних даних;
      B.   використання стандартних договірних положень, виданих Європейською Комісією, за умови забезпечення належного рівня захисту персональних даних;

5.   У разі обґрунтованого наміру передати персональні дані за межі ЄЕЗ, крім зазначеного вище, NOVA POST IT S.R.L. повідомить про цей факт на відповідному етапі обробки даних відповідно до чинного законодавства.

XI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАНІ, ЗІБРАНІ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ

1.   Журнал подій і файли cookie. Щоразу, коли користувач відвідує веб-сайт дані зберігаються у файлі журналу. Обсяг тимчасово збережених даних включає:

      A.   IP-номер комп’ютера, з якого надійшов запит;
      Б.   доменне ім'я;
      C.   дата та час доступу;
      D.   Код відповіді http;
      E.   відвідані сторінки;
      F.   назва та версія операційної системи;
      G.   назва та версія браузера;
      H.   Роздільна здатність екрана.

2.   Використання веб-сайтів може бути пов’язане з використанням файлів cookie серверами NOVA POST IT S.R.L. Ці файли використовуються адміністраторами сайту. Кожен користувач може налаштувати параметри свого браузера так, щоб він не приймав файли cookie, окрім обов’язкових. У цьому випадку на комп’ютері відвідувача дані не зберігатимуться. Інформація, що зберігається в файлах cookie, не надсилатиметься до NOVA POST IT S.R.L.

XII. COOKIE

1.   Файли cookie – це Інтернет-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, мобільному телефоні, планшеті) Користувача. Перш за все, вони містять назву веб-сайту свого походження, свій унікальний номер і час зберігання на кінцевому пристрої. Файли cookie використовуються для надання Адміністратору статистичної інформації про відвідування Користувачів, активність Користувачів і спосіб використання Сервісу. Вони дозволяють налаштовувати вміст і послуги відповідно до вподобань Користувача.

2.   У зв’язку з використанням нами файлів cookie ми надаємо найважливішу інформацію про їх використання:

      A.   Механізм cookie не використовується для отримання будь-якої інформації про Користувачів, за винятком інформації про їх поведінку на сторінках Сервісу.
      Б.   Адміністратор зберігає файли cookie на комп’ютерах Користувачів, щоб:

         1.а.   належна адаптація Сервісу до потреб Користувачів та оптимізація використання веб-сайтів;
         1.b.   запам'ятовування уподобань та індивідуальних налаштувань Користувача, розпізнавання пристрою Користувача та належне відображення сайту відповідно до його потреб (повна версія, мобільна версія сайту);
         1. c.   створення статистики відвідувань веб-сайтів, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують веб-сайти, що дозволяє покращувати їх структуру та контент;
         1.d.   підтримка сеансу Користувача (після входу), щоб Користувачеві не потрібно було повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Веб-сайту;
         1.e.   збереження даних кошика в Інтернет-магазині, щоб не втратити їх після повторного відвідування Сервісу.

3.   Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: сеансові та постійні файли cookie. Сеансові файли cookie — це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту, доки користувач не вийде з системи, не покине веб-сайт або не закриє програмне забезпечення (веб-браузер). Постійні файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача веб-сайту протягом часу, зазначеного в налаштуваннях файлів cookie, або доки вони не будуть видалені Користувачем веб-сайту.

4.   Сервіс використовує два основних типи файлів cookie:

— «Необхідні» файли cookie для використання послуг, доступних на Веб-сайті, наприклад файли cookie для автентифікації, що використовуються для послуг, які вимагають автентифікації на Веб-сайті, файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, використовуються для виявлення шахрайства під час автентифікації на Веб-сайті;
— «Функціональні та аналітичні» файли cookie, які дозволяють «запам’ятовувати» налаштування, вибрані Користувачем, і персоналізувати інтерфейс користувача, наприклад, щодо вибраної Користувачем мови чи регіону, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту та дозволяють збирати інформацію про те, як використовувати Сторінки сайту тощо;
— «Рекламні» файли cookie, які дозволяють користувачам веб-сайту надавати рекламний вміст, який більше відповідає їхнім інтересам.

5.   Під час першого відвідування веб-сайту вам буде показано інформацію про використання файлів cookie. Використання веб-сайту вимагає обробки «необхідних» файлів cookie. Обробка інших файлів cookie можлива після надання згоди на використання файлів cookie відповідно до положень цієї Політики. Ви завжди можете відкликати свою згоду, змінивши налаштування файлів cookie у своєму браузері. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти щоразу, коли вони розміщені на кінцевому пристрої Користувача веб-сайту. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера).
«Рекламні» та «аналітичні» файли cookie, розміщені на кінцевому пристрої Користувача веб-сайту, також можуть надходити від партнерів Адміністратора та використовуватися для аналітичних і маркетингових цілей. Детальну інформацію про це можна знайти в політиці конфіденційності цього партнера. Адміністратор використовує наступні аналітичні та маркетингові інструменти, надані партнерами:

      a.   Google Ads – файли, які використовуються Google для налаштування реклами у своїх службах, наприклад, у пошуковій системі або для відображення реклами в Інтернеті, більше інформації: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
      b.   Пікселі Facebook – файли, які використовуються для зіставлення реклами в службах Facebook з індивідуальними вподобаннями одержувача, більше інформації: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
      в.   Google Analytics - файли, які використовуються для аналізу того, як користувачі використовують веб-сайт, створення статистики та звітів, більше інформації: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

XIII. БЛОКУВАННЯ ДІЇ ФАЙЛІВ COOKIE

1.   У багатьох випадках веб-браузери за замовчуванням дозволяють зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі веб-сайту можуть у будь-який час змінити налаштування файлів cookie, наприклад, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie або повідомляти про кожну їх публікацію на пристрої користувача веб-сайту. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях браузера або на наступних веб-сайтах:

      A.   у браузері Internet Explorer;
      B.   у браузері Mozilla Firefox;
      C.   у браузері Chrome;
      D.   у браузері Safari;
      E.   в браузері Opera;

2.   Однак адміністратор повідомляє, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на сторінках Веб-сайту.

XIX. СКАРГИ

1.   Якщо у вас є скарга щодо того, як NOVA POST IT S.R.L. обробляє ваші дані, будь ласка, надішліть її в письмовій формі, надавши якомога більше деталей, використовуючи контактну інформацію в розділі I цієї політики вище. NOVA POST IT S.R.L. співпрацюватиме з вами, щоб вирішити будь-які проблеми без зволікань.

2.   Якщо ви вважаєте, що ваші права відповідно до Загального регламенту захисту даних були порушені, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу NOVA POST IT S.R.L. У Італійській Республіці відповідним органом є Гарант захисту персональних даних – інформацію та контактні дані можна знайти на її веб-сайті (http://www.garanteprivacy.it/).

XX. ЗМІНИ ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

1.   Будь-які зміни, які NOVA POST IT S.R.L. може внести в цю політику конфіденційності в майбутньому, будуть опубліковані на веб-сайті www.novapost.com. Нові умови можуть відображатися на екрані, і вам може знадобитися прочитати та прийняти їх, щоб продовжити використання будь-яких / усіх Послуг NOVA POST IT S.R.L.