Умови надання послуг

integration

УМОВИ НАДАННЯ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ

1. Загальні положення

 1. 1
  Ці умови (далі — «Умови») регулюють надання поштових послуг і сервісів компанією NOVA POST Latvia, юридична адреса: Рига, вул. Аудею, 15 - 4, LV-1050, Латвія (Audēju iela 15 - 4), ідентифікаційний номер 40203470862, (далі — «Компанія»), Клієнтам (як визначено нижче).
 2. 2
  Терміни, які вживаються в цих Умовах з великої літери, мають значення відповідно до визначень, як указано нижче в цій статті 1.2:
  • 2.1
   Додаткові послуги — додаткові послуги, як визначено в статті 7 цього документа, за надання яких стягується додаткова плата відповідно до Прайс-листа;
  • 2.2
   Адреса — місце доставки (вручення) поштового відправлення, вказане Відправником у поштовому переказі, або місце його повернення Відправнику;
  • 2.3
   Наклейка з адресою — наклейка, що містить Адресу Одержувача, яка створюється Відправником під час замовлення послуги Доставки (вручення) посилок;
  • 2.4
   Корпоративний клієнт — клієнт Оператора, який використовує Послуги (сервіси) в межах своєї комерційної діяльності; 
  • 2.5
   Робочі дні — звичайні дні з понеділка до п’ятниці, крім державних свят у Латвії;
  • 2.6
   Відділення — об’єкт Оператора, де надаються послуги з відправляння та отримання Посилок. Для цілей послуги відправляння та отримання посилок Відділеннями також визнаються локації, які перебувають під управлінням третіх сторін, окрім Оператора, тобто, які не управляються Оператором; 
  • 2.7
   Вантаж — відправлення з фактичною або об’ємною вагою понад 30 кг, яке передається Відправником Оператору для доставки (вручення) Одержувачу відповідно до цих Умов і визначення Закону про поштовий зв’язок;
  • 2.8
   Замовник — фізична особа, яка здійснює через Оператора операцію, що безпосередньо не пов’язана з її комерційною чи професійною діяльністю; 
  • 2.9
   Клієнт — Корпоративний клієнт або Замовник;
  • 2.10
   Оператор — Компанія; відповідно до контексту, термін «Оператор» також означає уповноважену особу, яка діє від імені Оператора;
  • 2.11
   Мобільний застосунок Оператора — програмне забезпечення для швидкого доступу до інформації про перевезення Посилок, що працює на смартфонах з операційними системами Android та iOS. Мобільний застосунок дозволяє Клієнту створювати Наклейки з адресами в зручний спосіб, знаходити найближче Відділення, розраховувати вартість Послуг (сервісів), відслідковувати місцезнаходження Посилки, використовувати Поштомат або викликати кур’єра у зручний час. Також у Мобільному застосунку доступні інші функції. Використання Мобільного застосунку регулюється відповідними умовами користування Оператора. Для iOS — https://apps.apple.com/ua/app/nova-post/id1644647080?l=uk; для Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.novapost
  • 2.12
   Посилка — відправлення, яке передається Відправником Оператору для доставки (вручення) Одержувачу відповідно до цих Умов і визначення Закону про поштовий зв’язок;
  • 2.13
   Доставка (вручення) посилки — послуга доставки (вручення) Посилок по території Латвії або за кордон;
  • 2.14
   Поштомат — пристрій, який дозволяє відправляти й забирати Посилки за допомогою даних доступу, що надаються Оператором або його партнером;
  • 2.15
   Форма відправляння посилки — форма, яка надається Оператором під час замовлення Клієнтом Поштової послуги (сервісу);
  • 2.16
   Закон про поштовий зв’язок — Закон Латвійської Республіки (прийнятий 04.06.2009 р.) зі змінами та доповненнями;
  • 2.17
   Договір про надання поштових послуг — договір між Відправником та Оператором, відповідно до якого Оператор здійснює доставку Посилки або Поштового переказу Відправнику;
  • 2.18
   Поштові послуги (сервіси) — поштові послуги (сервіси) відповідно до визначення Закону про поштовий зв’язок;
  • 2.19
   Прайс-лист — чинний перелік цін на Послуги (сервіси) Оператора;
  • 2.20
   Одержувач — особа, визначена Відправником як Одержувач Посилки;
  • 2.21
   Відправник — особа, яка уклала з Оператором Договір про надання поштових послуг;
  • 2.22
   Послуги (сервіси) — Поштові послуги (сервіси) та/або Додаткові послуги;
  • 2.23
   Вебсайт — офіційний вебсайт Оператора за адресою novapost.com.
 3. 3
  Шляхом передачі Посилки Оператору Клієнт підтверджує своє ознайомлення та згоду з цими Умовами.
 4. 4
  Чинна версія цих Умов доступна на Вебсайті та в кожному Відділенні.

2. Каталог поштових послуг (сервісів)

 1. 1
  Оператор надає такі Поштові послуги (сервіси):
  • 1.1
   Доставка (вручення) документів
   • 1.1.1
    Вага: максимально допустима вага — 2 кг;
   • 1.1.2
    Розміри: довжина — до 35 см, ширина — до 25 см, висота — до 2 см; та
   • 1.1.3
    Інша інформація: пакет або картонний конверт.
  • 1.2
   Доставка (вручення) посилок
   • 1.2.1
    Вага: максимально допустима вага — 30 кг;
   • 1.2.2
    Розміри: найбільша сторона — не більше як 120 см; та
   • 1.2.3
    Інша інформація: прямокутна форма;
   • 1.2.4
    Вартість посилки не може перевищувати €10 000.
  • 1.3
   Доставка вантажу до Відділення
   • 1.3.1
    Вага: максимально допустима вага — 1000 кг;
   • 1.3.2
    Розміри: найбільша сторона — не більше як 300 см, інші сторони — не більше як 170 см; та
   • 1.3.3
    Інша інформація: прямокутна форма;
   • 1.3.4
    Вартість вантажу не може перевищувати €10 000.
 2. 2
  Оператор надає такі варіанти Поштових послуг (сервісів):
  • 2.1
   Адреса–Адреса — приймання Посилки за адресою Відправника та її доставка на адресу Одержувача.
  • 2.2
   Адреса–⁠Відділення — отримання Посилки за адресою Відправника та її доставка (вручення) Одержувачу на Відділення у місті Одержувача.
  • 2.3
   Адреса–⁠Поштомат — отримання Посилки за адресою Відправника та її доставка в Поштомат Одержувача.
  • 2.4
   Відділення–⁠Відділення — отримання Посилки від Відправника у Відділенні в місті Відправника та її доставка (вручення) Одержувачу на Відділення у місті Одержувача.
  • 2.5
   Відділення–⁠Адреса — отримання Посилки від Відправника у Відділенні в місті Відправника та її доставка за адресою Одержувача.
  • 2.6
   Відділення–⁠Поштомат — отримання посилки від Відправника у Відділенні в місті Відправника та її доставка в Поштомат Одержувача.
 3. 3
  У разі закриття, тимчасової недоступності або перенесення пункту відправляння чи Поштомата Оператор має право змінити місце або спосіб доставки за умови попереднього повідомлення Клієнта.

3. Загальні умови надання поштових послуг (сервісів)

 1. 1
  Поштові послуги (сервіси) надає Клієнтам Оператор. 
 2. 2
  Оператор надає Поштові послуги (сервіси) у дні, вказані на Вебсайті як дні надання Поштових послуг (сервісів). 
 3. 3
  Оператор надає Поштові послуги (сервіси) на території Латвії й на міжнародному рівні в країнах, які вказані на Вебсайті. 
 4. 4
  Укладення Договору про надання поштових послуг відбувається, зокрема, шляхом прийняття Оператором Посилки до транспортування та доставки (вручення). Застосовується Прайс-лист, указаний на Вебсайті.
 5. 5
  Відповідно до Закону про поштовий зв’язок, Оператор не зобов’язаний укладати Договір про надання поштових послуг з Одержувачем, якщо зміст такого документа не відповідає цим Умовам або додаткам до них.
 6. 6
  Приймання та доставка (вручення) Посилок здійснюється в Робочі дні. 
 7. 7
  Доступність доставки та відправлення в та з Поштомата перевіряється на Вебсайті. Доставка посилок у Поштомат можлива в межах території Латвії та інших країн, як зазначено на Вебсайті.   

4. Приймання та вручення посилок. Надання поштових послуг (сервісів).

 1. 1
  Загальні правила. Правила доставки (вручення), повернення та відшкодування.
  • 1.1
   Посилка повинна бути належним чином упакована Відправником для гарантії безпечного надання Поштової послуги (сервісу) та доставки вмісту Посилки без ушкоджень. Зокрема, пакувальні матеріали, пломби та внутрішнє пакування відправлень повинні відповідати характеру, вазі, способу відправляння, розподілу та часу доставки, що гарантує, що вміст Посилки не буде пошкоджено в результаті звичайної обробки в процесі доставки. За бажанням Відправника Оператор може упакувати Посилку, що вважається наданням Додаткової послуги.
  • 1.2
   Спосіб пакування Посилки повинен відповідати правилам пакування, розміщеним на Вебсайті. 
  • 1.3
   Спосіб пакування Посилки повинен надавати можливість маркування відповідною Наклейкою з адресою. 
  • 1.4
   Посилки, що перевищують допустимі граничні розміри або вагу, приймаються до перевезення виключно після попереднього узгодження з Оператором. 
  • 1.5
   Якщо для надання Поштової послуги (сервісу) Відправник повинен оголосити вартість Посилки, така вартість повинна відповідати фактичній вартості вмісту Посилки. Оголошена вартість Посилки може вплинути на ціну Поштової послуги (сервісу) відповідно до чинного Прайс-листа.
  • 1.6
   Відправник повинен точно вказати адресу Одержувача, Поштомата чи Відділення, куди буде доставлено Посилку. Відправник несе відповідальність за правильність даних, указаних для доставки (вручення) Посилки.
  • 1.7
   Відправник замовляє Поштову послугу (сервіс) через Вебсайт, вказуючи, відповідно до вимог, варіант Поштової послуги (сервісу), адресу Відправника й Одержувача та/або спосіб і місце доставки (вручення). 
  • 1.8
   Після розміщення замовлення на Поштову послугу (сервіс) через Вебсайт Відправник отримує можливість створити Наклейку з адресою, яка повинна бути міцно прикріплена до пакування Посилки на видному місці перед її відправлянням.
  • 1.9
   Будь-яке маркування, нанесене Відправником на Посилку, не повинно закривати Наклейку з адресою та не може містити текст, заборонений законодавством і цими Умовами.
  • 1.10
   Відправник сплачує надання Поштових послуг (сервісів) авансом, відповідно до вибраного виду Поштової послуги (сервісу) та Прайс-листа, за допомогою способів оплати, які доступні на Вебсайті, за винятком опції «післяплата» (у такому разі надання Поштової послуги оплачується на умовах, визначених в цьому документі).
  • 1.11
   Оператор має право відмовитися від укладення Договору про надання поштових послуг або від будь-якого іншого договору з Клієнтом, якщо: 
   • 1.11.1
    доставка Посилки Відправника не відповідає вимогам щодо надання Поштових послуг (сервісів), зазначеним у Законі про поштовий зв’язок або в нормативно-правових актах, виданих на його основі, а також у цих Умовах;
   • 1.11.2
    вміст або пакування Посилки створює ризики для здоров’я третіх осіб або Оператора;
   • 1.11.3
    на пакуванні або у видимій частині вмісту Посилки є написи, зображення, малюнки чи інші символи, що порушують застосовне право або інші нормативно-правові акти;
   • 1.11.4
    Поштова послуга (сервіс) має бути надана (повністю або частково) на території, де Оператор не має права на таку діяльність, якщо тільки Оператор не уклав угоду про співробітництво, що дозволяє надання вказаної послуги на відповідній території;
   • 1.11.5
    прийняття або транспортування Посилки заборонено на підставі застосовного права або інших нормативно-правових актів.
  • 1.12
   Оператор має право: 
   • 1.12.1
    відмовитися від укладення Договору про надання поштових послуг, якщо Посилка не відповідає визначеним Оператором умовам надання Поштових послуг (сервісів);
   • 1.12.2
    відмовитися від укладення Договору про надання поштових послуг, якщо Посилка не відповідає умовам, як визначено в Договорі про надання поштових послуг.
  • 1.13
   Якщо Оператор відмовляється від укладення Договору про надання поштових послуг із причин, зазначених вище, прийнята Посилка повертається Відправнику коштом Відправника, а плата за Поштову послугу (сервіс) відшкодовується Відправнику (Оператор має право вирахувати витрати на повернення Посилки з оплати, що відшкодовується). 
  • 1.14
   Оператор, який уклав з Відправником Договір про надання поштових послуг, наносить на отриману Посилку інформацію про прийняття оплати за відповідні послуги (сервіси) або вказує спосіб оплати та додає можливість відстеження.
  • 1.15
   Посилка, яку неможливо доставити (вручити) Одержувачу, повертається Відправнику Оператором, який уклав із Відправником Договір про надання поштових послуг. За дії, пов’язані з поверненням Посилки, Оператор може вимагати оплати, як визначено в Прайс-листі.
  • 1.16
   Така Посилка повертається Відправнику на умовах, на яких її було відправлено Одержувачу.
  • 1.17
   Якщо Відправник не отримає Посилку протягом 7 днів з дати повідомлення про повернення, Посилка вважається такою, що не була забрана.
  • 1.18
   У випадках, визначених у статті 3 цих Умов, Оператор має право відкрити Посилку.
 2. 2
  Розмір і вага Посилки
  • 2.1
   Вартість Поштової послуги (сервісу) може залежати від ваги та розміру Посилки відповідно до Прайс-листа.
  • 2.2
   Існує два види ваги Посилки: фактична й об’ємна. Вартість Поштових послуг (сервісів) у відповідних випадках розраховується за більшим з двох значень ваги — фактичного або об’ємного — відповідно до Прайс-листа.
  • 2.3
   Фактична вага визначається шляхом зважування Посилки.
  • 2.4
   Об’ємна вага розраховується згідно з фізичними параметрами Посилки (такі параметри для відправлень неправильної форми вимірюються відповідно до найвіддаленіших точок) за формулою: Об’ємна вага [кг] = Довжина [см] × Ширина [см] × Висота [см] / 4000.
 3. 3
  Посилка й вантаж
  • 3.1
   Посилки можуть бути прийняті Оператором у Відділенні, через Поштомат або за Адресою, яку вказує Відправник.
  • 3.2
   Вантажі можуть бути прийняті Оператором у Відділенні, вказаному Оператором на Вебсайті.
  • 3.3
   Одержувач послуги (сервісу), який бажає відправити Посилку або Вантаж, доставляє їх у Відділення або заповнює форму відправляння Посилки через Вебсайт та оплачує послугу (сервіс).
  • 3.4
   Наклейка з адресою є чинною протягом 14 днів з дня її створення на Вебсайті. Після цього періоду строк дії Наклейки з адресою закінчується.
  • 3.5
   Під час створення Форми відправляння посилки Клієнт отримує номер відправлення, який дозволяє відстежувати статус Поштової послуги (сервісу).
  • 3.6
   Під час отримання відправлення Оператор перевіряє повноту Адреси та оплату Послуг (сервісів).
  • 3.7
   У разі виявлення Оператором відсутності правильної Наклейки з адресою, неповної адреси або неправильного пакування Оператор має право відмовити в прийнятті відправлення.
  • 3.8
   Отримання відправлення Оператором не означає, що вміст Посилки чи Вантажу перевірено, та що він відповідає цим Умовам, чинному законодавству або іншим нормативно-правовим актам. Відправник несе відповідальність за належне пакування відправлення та його відповідність чинному законодавству й іншим нормативно-правовим актам.
  • 3.9
   Посилки або Вантажі, упаковані в гофрокартон та з’єднані стретч-плівкою та скотчем, не приймаються. Незалежно від умов попереднього речення, Посилку у вигляді з’єднаних пакунків дозволено надсилати з Відділення за умови дотримання такого:
   • 3.9.1
    Посилка або Вантаж містять виключно текстильні вироби (одяг, тканини, продукція легкої промисловості);
   • 3.9.2
    загальна вага Посилки не перевищує 10 кг; а також
   • 3.9.3
    пакунки з’єднані принаймні п’ятьма шарами стретч-плівки та скотчу, щоб утворити єдину Посилку.
  • 3.10
   Посилки й Вантажі, які Оператор приймає після 15:00, буде відправлено наступного Робочого дня.
  • 3.11
   У разі виникнення підозр, що Посилка або Вантаж містять заборонені предмети, як визначено в статті 9 цих Умов, представник Оператора має право вимагати огляду Посилки або Вантажу та їхнього вмісту.
  • 3.12
   У разі відмови та/або виявлення забороненого вмісту Посилки або Вантажу, як визначено в статті 9 цих Умов, представник Оператора має право відмовити в наданні Поштових послуг (сервісів) щодо Посилки або Вантажу.
 4. 4
  Детальні умови Адресних послуг
  • 4.1
   Для здійснення Адресних послуг Посилки не можуть перевищувати 30 кг кожна, максимальна довжина разом з пакуванням не може перевищувати 120 см, якщо Оператор і Клієнт не домовилися про інше.
  • 4.2
   Клієнт повинен надати представнику Оператора можливість (i) дістатися до місця, зазначеного як адреса отримання, та (ii) припаркувати автомобіль не далі ніж за 50 метрів від указаної адреси отримання Посилки.
  • 4.3
   Якщо загальна вага Посилки перевищує 30 кг, Клієнт самостійно забезпечує завантаження Посилки на транспортні засоби Оператора.
  • 4.4
   Клієнт забезпечує пакування, маркування та наявність інформації про Посилку відповідно до цих Умов.  
  • 4.5
   Клієнт зобов’язаний надати Оператору можливість отримати Посилку, оформлену відповідно до цих Умов, у зазначені дату й місце.
 5. 5
  Докладні умови отримання Посилок у Поштоматі
  • 5.1
   Посилка, яку отримують у Поштоматі на території Латвії, повинна відповідати таким характеристикам:
   • 5.1.1
    максимально допустима вага — 10 кг;
   • 5.1.2
    максимальний об’єм пакування не більш як 0,04 м3;
   • 5.1.3
    параметри — 100 × 60 × 80 см; та
   • 5.1.4
    вартість Посилки не може перевищувати €10 000.
  • 5.2
   У разі недотримання цих вимог, Оператор має право відмовити в прийнятті Посилки та наданні Поштових послуг (сервісів).
  • 5.3
   Відправник має право покласти посилку в Поштомат за умови наявності вільних комірок. Оператор не гарантує доступність комірок у будь-який час під час роботи Поштомата. 
  • 5.4
   Інформація про розташування Поштоматів доступна на Вебсайті.
  • 5.5
   У разі виникнення проблем зі створенням Наклейки з адресою, відкриттям комірки тощо, Відправник може отримати допомогу за контактним номером Оператора, указаним на Вебсайті.
  • 5.6
   Графік розвезення Посилок доступний на Вебсайті.
 6. 6
  Загальні правила Доставки (вручення) посилок
  • 6.1
   Строк Доставки (вручення) посилки: від 1 Робочого дня для доставки в межах Латвії та від 5 Робочих днів для міжнародної доставки. 
  • 6.2
   Доставка (вручення) посилок з гарантованим строком можлива на умовах, узгоджених із Клієнтом в індивідуальному Договорі про надання поштових послуг. 
  • 6.3
   Відправник та Одержувач можуть відстежувати Посилки через Вебсайт за допомогою номера Посилки.
  • 6.4
   Під час доставки міжнародних Посилок Клієнт несе всі витрати, пов’язані з митним оформленням, а також ризики, пов’язані з діями митних органів і прикордонників щодо Посилки та її вмісту. 
  • 6.5
   Якщо Відправник надав інформацію, що Посилка містить предмети, які дозволено купувати лише повнолітнім особам, Оператор має право вимагати від Одержувача Посилки документ, що підтверджує повноліття Одержувача. У разі відмови надати такий документ Оператор має право відмовити у врученні Посилки.
 7. 7
  Докладні правила доставки та відправлення Посилок до Відділення
  • 7.1
   Якщо Послугу оплачує Відправник, а форма оплати — готівка, розрахунок Відправника здійснюється представником Оператора. Відправник зобов’язаний повідомити Одержувачу номер Посилки, дату доставки й ознайомити Одержувача з цими Умовами. 
  • 7.2
   Для отримання Посилки у Відділенні Одержувач повинен указати номер Посилки або номер мобільного телефону, на який надійшло смс про можливість отримання Посилки. 
  • 7.3
   Одержувач — фізична особа або особа, яка отримує Посилку від імені Одержувача — юридичної особи (для цілей цієї статті 4.7 термін «Одержувач» у відповідних випадках означає обидві особи), повинен підтвердити свою особу представнику Оператора шляхом пред’явлення відповідного чинного документа. 
  • 7.4
   Доставка (вручення) Посилки без підтвердження особи Одержувача можливі, якщо оголошена вартість Посилки менша за €6 000, при цьому Одержувач знає номер посилки й може надати код отримання, надісланий як смс на номер, який було вказано як номер Одержувача. 
  • 7.5
   Щоб отримати Посилку вартістю від 6 000 євро, Одержувач повинен надати документ, що підтверджує особу, і вказати код отримання, надісланий як SMS-повідомлення на номер, який було вказано як номер Одержувача, або підтвердити отримання шляхом відповіді на вхідний дзвінок на номер, який було вказано як номер Одержувача. 
  • 7.6
   Щоб отримати Посилку вартістю від €6 000, Одержувач повинен надати документ, що підтверджує особу, і вказати код отримання, надісланий як смс на номер, який було вказано як номер Одержувача, або підтвердити отримання шляхом відповіді на вхідний дзвінок на номер, який було вказано як номер Одержувача.
  • 7.7
   Особа, яку не вказано як Одержувача Посилки, може отримати Посилку після надання номера посилки й відповідного доручення на отримання. Посилку, вартість якої не перевищує €6 000, адресовану Одержувачу — фізичній особі, може отримати особа, яка проживає в тому самому домогосподарстві, після пред’явлення документа, що підтверджує таке проживання.
  • 7.8
   Отримання Посилки у Відділенні можливе в години роботи Відділення. 
  • 7.9
   Відповідно до умов, установлених для доставки у Відділення, можливе відправляння Посилки в пункті самовивозу. Це формат Відділення, який розташований на території підприємства, що працює (продуктовий магазин, магазин одягу / будівельних матеріалів, мінімаркет, аптека тощо), куди можливо відправити Посилку оголошеною вартістю менше за €10 000, вагою не більше як 10 кг, якщо максимальна довжина однієї сторони не перевищує 60 см. Якщо Одержувач не забирає Посилку з такого пункту протягом 5 днів, вона передається до найближчого Відділення.
 8. 8
  Докладні правила Адресної доставки Посилок
  • 8.1
   У разі Адресної доставки Посилки Одержувач отримує смс на вказаний Відправником номер телефону про заплановану дату доставки Посилки.
  • 8.2
   Для Адресної доставки, за відсутності Одержувача або іншої особи, яка проживає в тому самому домогосподарстві, що може отримати Посилку, Оператор доставляє Посилку у Відділення, де Одержувач зможе її отримати, відповідно до статті 4.7 цих Умов, якщо інше не зазначено нижче. Посилку можна забрати протягом 7 днів з моменту отримання Одержувачем повідомлення про можливість забрати Посилку у Відділенні, після чого її може бути повернуто Відправнику без попереднього повідомлення.
  • 8.3
   Оператор не зобов’язаний перевіряти особу людини, яка отримує Посилку за Адресою. Особа, яка отримує Посилку за Адресою, вважається такою, що має право на її отримання. 
  • 8.4
   Після прийняття Посилки Одержувачем або іншою особою, що проживає в тому самому домогосподарстві, Оператор може вимагати від такої особи підтвердження отримання. Відмова від підтвердження отримання означає відмову від отримання Посилки. Після цього Оператор діє відповідно до статті 4.8.2 цих Умов.
  • 8.5
   У разі доставки Посилки, для якої було замовлено Доставку особисто Одержувачу, Одержувач зобов’язаний надати документ, що посвідчує особу, на вимогу представника Оператора. За відсутності такого документа, представник Оператора може відмовити в доставці (врученні) Посилки. Після цього Оператор діє відповідно до статті 4.8.2 цих Умов.
  • 8.6
   Час присутності представника Оператора за Адресою доставки Посилки не може перевищувати 15 хвилин.  
  • 8.7
   Адресна доставка Посилки можлива лише за умови, що до вказаної Адреси можливо наблизитись на автомобілі в межах 50 м. Адресна доставка Посилки можлива виключно для відправлень вагою до 30 кг. 
  • 8.8
   На вимогу Одержувача можливе відстрочення доставки Посилки до 5 Робочих днів.
 9. 9
  Докладні умови доставки Посилок до Поштомата
  • 9.1
   Посилка, що доставляється в Поштомат в межах Латвії, повинна відповідати таким характеристикам:
   • 9.1.1
    максимально допустима вага — 20 кг;
   • 9.1.2
    параметри — 40 × 30 × 60 см; та
   • 9.1.3
    вартість Посилки не може перевищувати €10 000.
  • 9.2
   Посилка, що доставляється в Поштомат в межах Латвії, повинна відповідати таким характеристикам:
   • 9.2.1
    максимально допустима вага — 10 кг; 
   • 9.2.2
    параметри — 100 × 60 × 80 см; та
   • 9.2.3
    вартість Посилки не може перевищувати €10 000.
  • 9.3
   Якщо Посилка не відповідає вказаним характеристикам, вона відправляється в найближче Відділення.
  • 9.4
   Доставка Посилок у Поштомат неможлива, якщо одну Наклейку з адресою було створено для більш ніж однієї Посилки. 
  • 9.5
   Після розміщення Посилки в Поштоматі Одержувач отримує смс на номер телефону, вказаний Відправником. 
  • 9.6
   Щоб отримати Посилку в Поштоматі, необхідно встановити Мобільний застосунок і авторизуватися за номером мобільного телефону, який указано як номер Одержувача. 
  • 9.7
   Якщо Посилку оплачує Одержувач, це необхідно зробити банківською карткою в Мобільному застосунку до отримання Посилки. Докладні умови використання Мобільного застосунку доступні на Вебсайті.
  • 9.8
   Оператор доставляє Посилку в Поштомат за умови наявності вільних комірок. У разі відсутності вільних комірок в Поштоматі Оператор має право передати Посилку в інший Поштомат, розташований неподалік, змінити дату або форму доставки. Оператор повідомляє Одержувача про такі зміни. 
  • 9.9
   Графік розвезення Посилок доступний на Вебсайті. 
  • 9.10
   Умови використання Поштоматів партнера Оператора доступні на сайтах партнерів, як визначено на Вебсайті.

5. Інформація, необхідна для зареєстрованого Відправлення

 1. 1
  Для надання Послуг (сервісів) Відправник повинен надати інформацію, як визначено нижче в цьому Розділі 5.
 2. 2
  Інформація про Відправника:
  • 2.1
   Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців: ПІБ, ідентифікаційний номер, адреса (головний офіс), Відділення відправляння у відповідних випадках, мобільний телефон та адреса електронної пошти контактної особи. 
  • 2.2
   Для фізичних осіб: ПІБ, адреса (місце проживання), Відділення відправляння у відповідних випадках, мобільний телефон та адреса електронної пошти. 
 3. 3
  Інформація про Одержувача:
  • 3.1
   Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ПІБ, ідентифікаційний номер, адреса (головний офіс), Відділення доставки, у відповідних випадках, мобільний телефон та адреса електронної пошти контактної особи. 
  • 3.2
   Для фізичних осіб: ПІБ, адреса (місце проживання), Відділення доставки, у відповідних випадках, мобільний телефон та адреса електронної пошти.
 4. 4
  Інформація про відправляння Посилки: кількість штук, фактична вага й розміри, товарний код, оголошена вартість, опис вмісту, вибраний варіант Поштових послуг.
 5. 5
  Платник за надані Послуги (сервіси). 
 6. 6
  Форма оплати (готівковий/безготівковий розрахунок). 
 7. 7
  Вибрані Додаткові послуги. 
 8. 8
  Інша інформація, яка може вплинути на якість, тривалість і вартість Послуг (сервісів), наприклад умови доставки, країна походження товару, докладний опис.

6. Оплата

 1. 1
  Плата за Послуги (сервіси) визначається відповідно до чинного Прайс-листа.
 2. 2
  Відправник повинен надати Оператору всю інформацію для визначення загальної вартості вибраних Послуг (сервісів). Зокрема, Оператор визначає ціну після розрахунку ваги та/або вимірювання Посилки.
 3. 3
  У разі затримки в проведенні оплати (або її частини) за Послугу понад 15 днів, Оператор має право призупинити надання всіх Послуг і сервісів до повної оплати суми заборгованості.

7. Додаткові послуги

 1. 1
  На вимогу Клієнта Оператор надає такі Додаткові послуги, які вважаються Послугами, за які стягується додаткова оплата відповідно до Прайс-листа:
  • 1.1
   Пакування — пакування Посилки у відповідний тип пакування для підвищення безпеки транспортування, зберігання та захисту. Посилка пакується в пакування з асортименту, який пропонує Оператор.

8. Послуги Оператора

 1. 1
  Бізнес-кабінет — обліковий запис користувача, доступ до якого здійснюється через Вебсайт і за допомогою якого Клієнт може самостійно створювати Наклейки з адресою, замовляти Додаткові послуги та сервіси тощо.
 2. 2
  Отримання Повідомлення про номер Посилки — повідомлення Одержувачу або Відправнику про номер Посилки після відправляння запиту Оператору Відділення та підтвердження особи.
 3. 3
  Відстеження Посилки — можливість відстежувати місце перебування Посилки за її номером. Сервіс доступний на Вебсайті або через Мобільний застосунок.
 4. 4
  Огляд Посилки — можливість для Одержувача відкрити посилку та перевірити її стан щодо зовнішніх пошкоджень і відповідності замовленню на окремій касі або в місці Адресної доставки в присутності представника Оператора. Оператор не здійснює Огляд Посилки, якщо таке не передбачено Договором про надання поштових послуг.
  • 4.1
   Огляд Посилки заборонений, якщо це стосується такого:
   • 4.1.1
    підключення пристроїв, носіїв і механізмів, що не входять до Посилки (крім SIM-карт, навушників, акумуляторів, флешок (наприклад, для перевірки матриці телевізора на брак)); 
   • 4.1.2
    використання витратних матеріалів з Посилки (наприклад, парфуми для тестування аромату, косметичні тестери);
   • 4.1.3
    використання вмісту Посилки разом із власними речами Одержувача, включно з носіями (підключення, зчитування, копіювання заборонено);
   • 4.1.4
    розливання паливно-мастильних матеріалів або інших рідин з Посилки відповідно до способу їхнього використання;
   • 4.1.5
    установлення паролів для електронних пристроїв, де передбачено таку функцію (телефони, планшети, комп’ютери чи ноутбуки);
   • 4.1.6
    відривання фабричних, рекламних та інформаційних наклейок з Посилок та їхнього вмісту (крім наклейок на пакуваннях комп’ютерної, електронної та оптичної продукції);
   • 4.1.7
    розкриття упакованих Посилок, якщо перше розкриття передбачає будь-що з такого (дозволено лише зовнішній огляд щодо пошкоджень):
    • 4.1.7.1
     зняття пломби (мішки, прошиті ниткою; металеві або паперові пакування консервованих продуктів, перфорація на кришках ємностей з рідиною тощо);
    • 4.1.7.2
     зняття термоплівки (крім комп’ютерної, електронної, оптичної продукції та відповідних комплектувальних) — вид пакувальної плівки, яка під впливом температури стискається та приймає форму упакованого продукту;
    • 4.1.7.3
     пошкодження блістерного пакування — ємність або коробка, що повторює форму та розміри предмета, який міститься всередині, або яка створює ємність, необхідну для розміщення продукту, виготовлена з термостійкого пластику, на якій може бути нанесено позначення або є металеве або пластикове покриття;
    • 4.1.7.4
     пошкодження поліетиленових ламінованих контейнерів — контейнери, де два або більше шарів фольги скріплені в один завдяки високим температурам, клею або розчиннику;
    • 4.1.7.5
     розбирання предмета, за винятком установлення SIM-карти або акумулятора, без використання інструментів, які не входять до комплекту пристрою;
   • 4.1.8
    Огляд Посилки за межами Відділення (для Посилок, надісланих у Відділення);
   • 4.1.9
    для Адресної доставки:  
    • 4.1.9.1
     розкриття коробки, в яку упаковано Посилку; 
    • 4.1.9.2
     підключення портативної, побутової техніки до електромережі (дозволена перевірка Посилки на зовнішні дефекти й механічні пошкодження).

     У разі порушення цих умов Одержувач зобов’язаний забрати Посилку та сплатити вартість відповідних послуг (сервісів).
 5. 5
  Інформація — інформування Одержувача та Відправника про час прибуття, доставки та зберігання Посилки. Послуга надається як смс, повідомлення в Мобільному застосунку або Вотсап, телефонне чи електронне спілкування відповідно до умов договірних відносин з Оператором.
 6. 6
  Зміна даних — дозвіл Відправнику змінювати дані, зазначені на Наклейці з адресою, з моменту її створення до отримання Посилки Одержувачем. Послугу можна замовити у Відділенні (у регіоні Відправника або Одержувача; перелік міст відповідного регіону можна перевірити, зателефонувавши Оператору) або через персонального менеджера, залишивши заповнену заявку із зазначенням змін у бізнес-кабінеті або зателефонувавши Оператору. Послуга недоступна в день Адресної доставки Посилки.

9. Умови для предметів і речовин, які заборонено включати до Посилки

 1. 1
  У Посилку заборонено додавати, зокрема, такі предмети:
  • 1.1
   дійсні та недійсні банкноти й монети, у тому числі іноземна валюта, цінні папери, платіжні картки та інші платіжні засоби, марки, поштові марки та інші цінності, твори мистецтва, ювелірні вироби, за винятком імітації ювелірних виробів та біжутерії; дорогоцінні камені, дорогоцінні метали, предмети антикварної цінності та інші предмети особливої цінності, цінні папери з позначеним номіналом у поштових відправленнях, крім відправлень з оголошеною цінністю,
  • 1.2
   предмети кримінального походження;
  • 1.3
   вогнепальна та пневматична зброя та її частини, боєприпаси, холодна зброя, предмети, що імітують вогнепальну та холодну зброю, інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (пістолети/рушниці, шпильки, балончики з паралізувальною рідиною, кинджали тощо);
  • 1.4
   такі речовини: перекис водню, кислоти, високооктанові домішки, що містять кисень (хімічні сполуки, що додаються до бензину), а також рідини та речовини в пакуваннях, які містять небезпечні речовини класів 1–7 включно, а саме, легкозаймисті речовини, легкозаймисті вибухові речовини, радіоактивні речовини та інші небезпечні предмети з відповідним маркуванням («вибухові матеріали та речовини», «гази», «легкозаймисті рідини», «самозаймисті речовини», «токсичні та інфекційні речовини», «окислювачі», «радіоактивні речовини», «їдкі й корозійні речовини», «інші небезпечні речовини та продукти»), канцерогенні речовини та будь-які інші речовини, які можуть загрожувати життю або здоров’ю людини;
  • 1.5
   балони з рідиною або газом, зокрема всі види вогнегасників (крім порожніх балонів без вентиля);
  • 1.6
   ємності для рідин без маркування виробника (стикерів) з інформацією про назву речовини, її властивості та умови зберігання, з ознаками псування, протікання, неприємним запахом, упаковані неналежним чином; якщо рідина має хімічні властивості, відповідне маркування є обов’язковим;
  • 1.7
   люмінесцентні лампи та інші вироби, що містять ртуть або азбест, і вироби з них (труби, шиферні плитки тощо);
  • 1.8
   використані акумулятори, зокрема від автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки. Нові акумулятори для автомобілів, мотоциклів, сільгосптехніки з контактами, які закриті заводськими пластиковими кришками (у заводському пакуванні та без нього) можна перевозити лише з послугою Адресної доставки.
  • 1.9
   тварини, комахи, останки тварин, необроблені шкури, попіл або останки людини, органи, тканини та рідини організму людини та тварин, та інші біологічно активні об’єкти;
  • 1.10
   живі рослини, особливо такі, що потребують особливих умов транспортування;
  • 1.11
   зразки видів дикої фауни та дикорослих рослин, що перебувають під загрозою зникнення, якщо інше не передбачено спеціальним нормативним актом;
  • 1.12
   тютюнові вироби, електронні сигарети та їхні частини;
  • 1.13
   харчові продукти, що потребують особливого температурного режиму або зі строком придатності менше за 5 діб (строк придатності вказано на пакуванні), охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, овочі та фрукти; на територіях, де встановлено обмеження або ембарго, карантин тощо, можуть діяти додаткові обмеження перевезення інших харчових продуктів, як визначено органами державної влади;
  • 1.14
   лікарські засоби й засоби гігієни, що потребують особливих умов зберігання та транспортування, етиловий спирт, ветеринарні імунобіологічні препарати;
  • 1.15
   наркотичні засоби та речовини, речовини, що містять коноплю (крім дозволених до продажу), психотропні й психоактивні речовини та подібні підлягають особливому контролю відповідно до чинного законодавства;
  • 1.16
   ароматизатори й предмети, які виділяють запахи, забруднені предмети, які можуть завдати шкоди іншим об’єктам або здоров’ю людини чи тварин (зокрема, готову їжу, сильно забруднені частини, предмети в маслі чи інших корозійних речовинах, бактерії та живі віруси, токсичні речовини);
  • 1.17
   у разі міжнародних відправлень товари, імпорт або експорт яких заборонений або вимагає спеціального дозволу відповідно до правил відповідної країни відправлення, транзиту або призначення;
  • 1.18
   Посилки, відправляння яких заборонена будь-яким застосовним законодавством про санкції, зокрема через вміст, одержувача, відправника або через країну походження чи призначення. Законодавство про санкції включає всі закони, нормативно-правові акти чи санкції (торговельні та економічні обмеження) проти країн, осіб/груп осіб і компаній, зокрема заходи, введені Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Союзом та державами-членами Європейського Союзу, зокрема Додатки I до Антитерористичних директив ЄС 2580/2001 і 881/2002 або інші реєстри санкцій у їхній застосовній редакції, а також посилки в країну призначення, яка підпадає під обмеження зовнішньої торгівлі (заходи ембарго);
  • 1.19
   предмети чи товари, обіг яких обмежено або заборонено;
  • 1.20
   інші предмети, заборонені чинним законодавством чи іншими нормативно-правовими актами.
 2. 2
  Цей Перелік забороненого вмісту Посилки є приблизним і неповним.
 3. 3
  Попри перелік, наведений вище, дозволені речовини охоплюють (відповідно до Типових правил ООН, ред. 22 (2021)):
  • 3.1
   речовини, віднесені до класів небезпеки 8 і 9, крім кислот (незалежно від концентрації) і речовин, що містять будь-яку кількість кислоти, перекису водню або інших хімічних сполук з окисними властивостями;
  • 3.2
   хімічні речовини класів небезпеки 2 й 3 в тарі (пакуванні) для транспортування перевіреного виробника:
   • 3.2.1
    фарби: у металевій тарі місткістю не більше як 10 л (без обмеження кількості);
   • 3.2.2
    автомобільні мастила (моторні, трансмісійні) без обмеження об’єму тари;
   • 3.2.3
    біологічний матеріал людини у формі мазків (зокрема з ротової порожнини). 
 4. 4
  Оператор має право не приймати Посилку, повернути її Відправнику коштом Відправника та відмовити в наданні Послуг, якщо виникла обґрунтована підозра, що вміст Посилки є неприйнятним відповідно до цих Умов і застосовного законодавства чи інших нормативно-правових актів.
 5. 5
  Прийняття Посилки Оператором не означає перевірку її вмісту Оператором та що виконання Поштових послуг (сервісів) є можливим з огляду на вміст конкретної Посилки.
 6. 6
  Оператор має право вимагати від Відправника підтвердження відповідності відправлення та поводження з ним Умовам надання поштових послуг під час укладення договору про надання поштових послуг; однак Оператор не зобов’язаний перевіряти таку відповідність. За вміст і оформлення Посилки несе відповідальність Відправник.
 7. 7
  Якщо в Оператора виникає обґрунтована підозра, що Посилка має або може мати вміст, який є злочинним або забороненим для перевезення відповідно до чинного законодавства чи інших нормативно-правових актів, Оператор повідомляє про таке відповідні органи.
 8. 8
  Якщо Оператор вирішує відмовити в наданні Послуг (включно з розірванням Договору про надання поштових послуг, припиненням надання Послуг або поверненням Посилки), Оператор має право повернути Посилку коштом Відправника.
 9. 9
  Якщо Оператор здійснює перевірку Посилки, вона здійснюється в присутності Відправника, а якщо це неможливо – в присутності осіб, призначених Оператором відповідно до чинного законодавства. Посилка, яку перевірив Оператор, містить чітку інформацію про таку перевірку.
 10. 10
  Якщо внаслідок наявності у Відправленні неприйнятного вмісту Оператору, працівнику Оператора чи третій особі завдано збитків у зв’язку з наданням Поштової послуги (сервісу), Відправник зобов’язаний відшкодувати такі збитки в повному обсязі.

10. Допустимі характеристики оголошеної вартості

 1. 1
  Оголошена вартість — вартість Посилки або Вантажу, заявлена Відправником у Формі відправляння посилки. Оголошена вартість повинна дорівнювати реальній (ринковій) вартості Посилки або Вантажу;
 2. 2
  Пошкодження Посилки або Вантажу відшкодовується шляхом виплати суми, що дорівнює оголошеній вартості. Відправник зобов’язаний сплатити вартість замовлених Послуг (сервісів), як указано в Прайс-листі. У разі пошкодження Посилки або Вантажу вартість транспортних послуг, які надає Оператор, також відшкодовуються за рахунок оголошеної вартості. У разі пошкодження Посилки або Вантажу Відправник повинен надати офіційне підтвердження, що Посилка або Вантаж були належним чином упаковані, а також надати номер банківського рахунку для відшкодування.

11. Скарги

Права та обов’язки Замовників і Оператора визначені Положенням про порядок розгляду скарг, виданим Оператором.

12. Порядок дій у разі невиконання доставки

 1. 1
  У разі неможливості доставки Посилки або Вантажу Одержувачу Оператор оформлює повернення Посилки або Вантажу Відправнику.
 2. 2
  Неможливість доставки Посилки виникає в таких випадках:
  • 2.1
   Посилка не відповідає вимогам, викладеним у цих Умовах;
  • 2.2
   на Посилці неповна або неправильна Наклейка з адресою;
  • 2.3
   на Наклейці з адресою неправильно вказаний Одержувач;
  • 2.4
   Одержувач відмовляється забрати Посилку;
  • 2.5
   відповідно до визначеного в цих Умовах.
 3. 3
  Повернення Посилки Відправнику не впливає на право Оператора на отримання оплати за Послуги.

13. Порядок відкриття Посилки

 1. 1
  Оператор має право відкрити Посилку відповідно до Закону про поштовий зв’язок, якщо:
  • 1.1
   її неможливо доставити, але вона не підлягає поверненню загалом або відповідно до Договору про надання поштових послуг;
  • 1.2
   існують обґрунтовані підстави підозрювати, що вона містить предмет, який вважається небезпечним згідно із цими Умовами, або предмет, доставка якого заборонена відповідно до цих Умов;
  • 1.3
   вона була пошкоджена;
  • 1.4
   існує обґрунтована причина підозрювати, що пошкодження сталося або може статися до доставки; або
  • 1.5
   необхідно виконувати зобов’язання, покладені на Оператора чинним законодавством або іншими нормативно-правовими актами.
 2. 2
  Положення статті 13.1 не застосовуються до Посилки, зовнішнє оформлення якої чітко вказує на заборону її відкривати згідно з міжнародним договором, який є частиною правової системи Латвії.
 3. 3
  Оператор зобов’язаний повідомити про відкриття Посилки Одержувача під час доставки або Відправника під час повернення Посилки.
 4. 4
  Вміст Посилки може бути перевірено після відкриття лише в обсязі, необхідному для досягнення мети огляду.
 5. 5
  Оператор має право відкрити Посилку в разі надання адресної послуги для міжнародних відправлень з метою перевірки вмісту Посилки до початку процедури митного оформлення.
 6. 6
  Під час відкриття має бути гарантований захист інформації, як це вимагається згідно із чинним законодавством чи іншими нормативно-правовими актами.

14. Порядок продажу або знищення Посилки

 1. 1
  Оператор має право продати Посилку або її частину через (A) 3 місяці з дати її депонування Оператору в разі незареєстрованих Посилок або (B) 6 місяців із дати її депонування Оператору в разі незареєстрованих Посилок, якщо:
  • 1.1
   Посилка не може бути доставлена і водночас не підлягає поверненню; або
  • 1.2
   існує обґрунтована причина підозрювати, що вміст Посилки зіпсується до того, як вона буде доставлена.
 2. 2
  Оператор може продати Посилку або її частину лише після її відкриття відповідно до цих Умов.
 3. 3
  У разі продажу Посилки або її частини Оператор ураховує обґрунтовану вигідність продажу для Відправника. Оператор продає Посилку шляхом публічних торгів на своєму вебсайті.
 4. 4
  За можливості Оператор передає Відправнику виручку від продажу після вирахування витрат на зберігання та продаж, а також неоплаченої частини вартості Послуг (Чистий дохід). Якщо Чистий дохід не було передано, Відправник має право вимагати такої оплати протягом 1 року після продажу Посилки або будь-якої її частини. Після закінчення цього періоду право на отримання Чистого доходу зникає й відповідний Чистий дохід переходить до Оператора.
 5. 5
  Зокрема, Оператор не продає Посилку, якщо вартість її продажу непропорційна доходу від продажу.
 6. 6
  Оператор має право знищити Посилку або будь-яку її частину після закінчення періодів, зазначених у 14.1, якщо вміст Посилки зіпсувався повністю або частково.
 7. 7
  Оператор має право знищити Посилку або її частину до закінчення узгодженого періоду, якщо це необхідно для гарантії захисту здоров’я людей.
 8. 8
  Якщо Посилка не була продана й не може бути доставлена, а також не підлягає поверненню відповідно до Договору про надання поштових послуг, Оператор знищує її через 1 рік після її прийняття.
 9. 9
  Положення цього розділу цих Умов не застосовуються до Посилок, які заборонено відкривати згідно з міжнародним договором, що є частиною правової системи Латвії. Вміст Посилки, на яку поширюються правила конфіденційності листування, не може бути проданий.
 10. 10
  У разі розгляду скарги щодо конкретної Посилки періоди, зазначені в 14.1, продовжуються щодо такої Посилки до закінчення періоду, протягом якого можна застосувати/використати всі відповідні засоби правового захисту.

15. Форс-мажорні обставини

 1. 1
  Жодна сторона не несе відповідальності за будь-які збитки чи порушення Договору про надання поштових послуг або затримку у виконанні зобов’язань, що випливають із нього (за винятком будь-яких платежів, обов’язкових відповідно до вказаного Договору), якщо ці обставини виникли внаслідок форс-мажору. Якщо затримка у виконанні зобов’язань за вказаним Договором будь-якою зі сторін виникла внаслідок форс-мажору, то дата виконання зобов’язань переноситься на період, що відповідає тривалості форс-мажору, і сторони, яких це стосується, повинні повернутися до виконання своїх зобов’язань одразу після припинення дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка постраждала, повинна вжити всіх належних комерційних зусиль для максимально швидкого повідомлення іншої сторони та заявити про ступінь і характер форс-мажорних обставин.
 2. 2
  Обидві сторони зобов’язуються докладати належних зусиль, щоб зменшити наслідки форс-мажорних обставин з метою виконання своїх зобов’язань. Якщо внаслідок форс-мажорних обставин Оператор може виконати свої зобов’язання лише шляхом збільшення додаткових витрат, такі обґрунтовані й узгоджені витрати несе Клієнт.
 3. 3
  Форс-мажор застосовний до будь-якої події або непередбачуваної обставини, що перебуває поза межами контролю сторін, яких неможливо уникнути або запобігти, незважаючи на всі зусилля, і які не були спричинені помилками чи бездіяльністю сторін, які постраждали. До вказаного належать, без обмеження, дії відповідно до рішень будь-якого уряду чи іншого органу влади, війна чи національне лихо, порушення порядку, громадянські заворушення, тероризм, піратство, пожежі, вибухи, повені, комп’ютерні віруси, кібератаки, несприятливі погодні умови, епідемії, пандемії, масові звільнення, страйки та інші спори (незалежно від того, чи стосується вказане персоналу сторони або її субпідрядників), брак робочої сили, брак матеріалів чи послуг, неможливість або затримка в отриманні транспорту.
 4. 4
  Призупинення або обмеження надання Поштових послуг відповідно до статті 5 цих Умов можуть бути застосовані на всій території, де Оператор надає відповідні послуги, або на її частині. Оператор розміщує оголошення про призупинення або обмеження надання Поштових послуг на Вебсайті.
 5. 5
  Оператор має право продовжити строк призупинення або обмеження надання Поштових послуг відповідно до статті 5 цих Умов на строк до 10 Робочих днів після закінчення обставин, що спричинили таке призупинення, про що повідомляється на Вебсайті.

16. Захист персональних даних і поштова таємниця

 1. 1
  Предметом поштової таємниці є:
  • 1.1
   інформація та дані, пов’язані з Посилками та Поштовими послугами (сервісами), що надаються у зв’язку з ними, за винятком інформації статистичного характеру, яка не вказує на те, хто був Відправником або Адресатом Посилки;
  • 1.2
   зміст листування; або
  • 1.3
   вміст інших відправлень.
 2. 2
  Оператор та будь-яка особа, яка отримує доступ до інформації, що охороняється поштовою таємницею, зобов’язана зберігати конфіденційність такої інформації та запобігати її розголошенню будь-яким стороннім особам. Зобов’язання щодо конфіденційності можуть бути скасовані лише в письмовій формі Відправником або Адресатом, їхнім законним представником або особою, яка діє від їхнього імені за наявності дійсної письмової довіреності.
 3. 3
  Предмет поштової таємниці може бути розкритий Оператором Відправнику, Адресату, їхньому правонаступнику або особі, яка діє від їхнього імені, лише на підставі письмової довіреності, засвідченої підписом довірителя. Предмет поштової таємниці надається суду, а за письмовою заявою та за ухвалою суду — іншому органу державної влади для виконання ним своїх функцій відповідно до спеціального положення, а також органу прокуратури для дізнання, розслідування та переслідування злочинців.
 4. 4
  З метою надання Поштових послуг або виконання обов’язків, передбачених Законом про поштовий, зв’язок Оператор має право обробляти дані, у тому числі персональні дані Відправника, Адресата та їхніх представників, у такому обсязі: ім’я, прізвище, посада, адреса, дата народження, персональний ідентифікаційний номер, дані, що посвідчують особу, банківські реквізити, номер телефону, адреса електронної пошти, тип відносин представника з Адресатом, інформація про процес розсилки та дані щодо неможливості доставляння відправлення (Персональні дані). Обробка Персональних даних буде обмежена в обсязі, необхідному для досягнення зазначених цілей, і протягом необхідного періоду (наприклад, транспортування та відстеження Посилок, підтримка клієнтів, виконання юридичних зобов’язань, статистика та перевірки, внутрішній контроль, реєстрація та захист позовних вимог). Оператор уповноважений надавати, передавати або публікувати оброблені Персональні дані виключно для цілей, зазначених у Законі про поштовий зв’язок, і для виконання норм, що регулюють міжнародні поштові послуги.
 5. 5
  Оператор може розкривати інформацію та дані, захищені положеннями про персональні дані, лише особі, якої такі дані стосуються. Оператор має право вимагати відшкодування своїх витрат за надання такої інформації та даних у межах розміру тарифу.
 6. 6
  У зв’язку з виконанням Договору про надання поштових послуг та наданням Поштових послуг (сервісів) Відправник передає Оператору особисті дані Відправника й третіх осіб, зокрема Одержувача, наприклад: ім’я, прізвище, адресу, номер телефону та електронну пошту.
 7. 7
  Оператор надає інформацію і дані, захищені законодавством про персональні дані, до суду, прокуратури чи іншого державного органу виключно з метою виконання ними своїх функцій згідно з відповідними спеціальними нормативно-правовими актами або для цілей дізнання, розслідування та переслідування злочинців.
 8. 8
  Оператор надає інформацію і дані, захищені законодавством про персональні дані, до суду, прокуратури чи іншого державного органу виключно з метою виконання ними своїх функцій згідно з відповідними спеціальними нормативно-правовими актами або для цілей дізнання, розслідування та переслідування злочинців.
 9. 9
  Оператор повідомляє інформацію про поштові відправлення лише за письмовим запитом:
  • 9.1
   Відправнику, Адресату та їхнім правонаступникам, якщо вони підтвердять свої повноваження та належним чином ідентифікують відправлення, або особі, яка діє від їхнього імені на підставі письмової довіреності, у якій підтверджується справжність підпису довіреної особи,
  • 9.2
   органу державної влади, уповноваженого забезпечувати захист, внутрішній порядок і безпеку держави, а також розкривати та притягувати до кримінальної відповідальності за правопорушення, що передбачено спеціальними нормативними актами,
  • 9.3
   іншим органам, яким він за законом зобов’язаний сприяти.
 10. 10
  Документи й дані про відправлення зберігаються Оператором протягом десяти років із дати отримання відправлення, якщо це документ про зберігання, або протягом десяти років із дати доставки, якщо це документ про доставку, а документи та відомості про надану поштову послугу — протягом десяти років із дня її надання.
 11. 11
  Строк зберігання документів за 16.10 поширюється також на документи й дані, що містять персональні дані Відправника й Адресата та уповноважених ними осіб.
 12. 12
  Під час створення, обробки та зберігання інформації і даних в інформаційних системах, а також під час надання поштових послуг Оператор зобов’язаний забезпечити їхній захист від розкриття іншій особі, розголошення чи неправомірного використання.
 13. 13
  Оператор забезпечує, щоб усі зони, де створюються або обробляються поштові відправлення, були позначені повідомленням про те, що стороннім особам (які не є працівниками) доступ до цих зон заборонено.
 14. 14
  Оператор запобігає доступу сторонніх осіб до таких приміщень за допомогою своїх працівників, захисних дверей, системи моніторингу або інших пристроїв чи заходів безпеки.
 15. 15
  Оператор забезпечує захист приміщень, де відбувається обробка персональних даних та оформлення поштових відправлень відповідно до політики конфіденційності за 16.8.
 16. 16
  Крім того, у зв’язку з виконанням прав та обов’язків, що випливають з Договору про надання поштових послуг, Оператор уповноважений передавати або іншим чином надавати доступ до Персональних даних договірним партнерам Оператора, які забезпечують для Оператора такі послуги: транспортування, збір, обробку, доставку або зберігання Посилок для доставки, відповідно до визначень і принципів обробки Персональних даних згідно зі статтею 16.18 цих Умов.
 17. 17
  Залежно від узгодженого методу надання Поштової послуги, Оператор зобов’язується створити для Відправника та дозволити йому використовувати захищений інтерфейс для передачі Персональних даних Оператору. За захист Персональних даних під час їхньої передачі Оператору іншими способами, крім як за допомогою захищеного інтерфейсу, відповідальність несе Відправник. Оператор застосовує належні технічні й організаційні заходи для захисту Персональних даних від такого: випадкове чи несанкційоване знищення, випадкова втрата, зміна, несанкційоване розкриття чи доступ.  
 18. 18
  Додаткова інформація та подробиці щодо принципів, пов’язаних з політикою обробки Персональних даних, викладені на Вебсайті.
 19. 19
  Оператор не несе відповідальності за витік інформації та персональних даних Посилок та їхнього вмісту, якщо існує можливість їхнього безпосереднього зчитування, відтворення або іншого незахищеного придбання до їхнього отримання від Відправника або після доставки Одержувачу. Оператор також не несе відповідальності за митні декларації та рішення митних органів під час обробки Посилок, поданих на митний контроль.

17. Додаткові й прикінцеві положення

 1. 1
  Актуальна версія цих Умов доступна на Вебсайті та у Відділеннях.
 2. 2
  Оператор повідомляє про зміни цих Умов і Прайс-листа на Вебсайті не пізніше, ніж за 30 днів з моменту набрання ними чинності. Ця інформація також буде доступна в будь-якому Відділенні.
 3. 3
  Якщо протягом 10 днів до дати набрання чинності поправками до цих Умов Клієнт не висловить прямої письмової незгоди щодо них, нова редакція цих Умов стає обов’язковою для всіх договірних відносин між Оператором і Клієнтом у межах цих Умов.
 4. 4
  У випадках, не передбачених цими Умовами, застосовуються положення чинного законодавства, зокрема Закону про поштовий зв’язок, пов’язаних нормативно-правових актів і Збірки законів № 40/1964 та Цивільного кодексу в чинній редакції.
 5. 5
  У разі укладення договору з міжнародним елементом сторони прямо погоджуються, що правовідносини між ними регулюються відповідно до законодавства Латвії.
 6. 6
  Ці Умови є невіддільною частиною будь-якого Договору про надання поштових послуг, який укладає Оператор.
 7. 7
  Якщо будь-яке положення цього документа або будь-яка його частина вважаються недійсними з будь-якої причини, таке положення вилучається для досягнення відповідної мети. Указане не впливає на дійсність інших положень цього документа.
 8. 8
  Якщо будь-яке положення цього документа виявиться застарілим або таким, що не відповідає чинному законодавству, решта положень зберігають юридичну силу.
 9. 9
  Чинність цих Умов визначається датою їхньої публікації, від 31.08.2023.