Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

integration

PAKALPOJUMU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Vispārīgie noteikumi

 1. 1
  Šie noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) "NOVA POST Latvia" (tālāk tekstā – Uzņēmums), juridiskā adrese Rīga, Audēju iela 15-4, LV-1050, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203470862, sniegtos pasta pakalpojumus tās Klientiem (kā definēts tālāk).
 2. 2
  Šajos Noteikumos izmantoto ar lielo sākuma burtu rakstīto jēdzienu nozīmes ir definētas šī 1.1. punkta turpinājumā:
  • 2.1
   Papildu pakalpojumi – šo Noteikumu 7. punktā norādītie papildu pakalpojumi, kas ir pakalpojumi ar papildu samaksu saskaņā ar Cenrādi;
  • 2.2
   Adrese – norāde uz Sūtītāja pasta pārvedumā norādīto pasta sūtījuma piegādes vietu vai norāde uz tā atgriešanas vietu Sūtītājam;
  • 2.3
   Adreses etiķete – uzlīme ar Saņēmēja Adresi, kuru ģenerē Sūtītājs, pasūtot Pakas piegādi;
  • 2.4
   Biznesa klients – Operatora klients, kas izmanto Pakalpojumus savas saimnieciskās darbības ietvaros;
  • 2.5
   Darba dienas – parastās dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot valsts svētku dienas Latvijā;
  • 2.6
   Filiāle – Operatora objekts, kurā iespējams nosūtīt un saņemt Pakas. Paku nosūtīšanas un saņemšanas nolūkos Filiāles ir arī vietas, kuras apkalpo trešās personas, kas nav Operators, un kuras neapkalpo Operators;
  • 2.7
   Krava – priekšmets, kura faktiskais vai tilpuma svars pārsniedz 30 kg, ko Sūtītājs nodod Operatoram piegādei Saņēmējam saskaņā ar šiem Noteikumiem un Pasta pakalpojumu likumā piešķirto nozīmi;
  • 2.8
   Patērētājs – fiziska persona, kas ar Operatoru veic tādu darījumu, kas nav tieši saistīts ar personas saimniecisko vai profesionālo darbību;
  • 2.9
   Klients – Biznesa klients vai Patērētājs;
  • 2.10
   Operators – Uzņēmums; ja konteksts to paredz, Operators nozīmē arī pilnvaroto personu, kas darbojas Operatora vārdā;
  • 2.11
   Operatora mobilā lietotne – programmatūra ar ātru piekļuvi informācijai par Paku pārvadāšanu un transportēšanu, kas darbojas viedtālruņos ar Android un iOS operētājsistēmām. Mobilā lietotne ļauj Klientam ērtā formā izveidot Adrešu etiķetes (uzlīmes), atrast tuvāko Filiāli, aprēķināt Pakalpojumu izmaksas, izsekot sūtījuma Pakas atrašanās vietai, izmantot Paku skapjus vai zvanīt kurjeram sev ērtā laikā, kā arī izmantot citas šobrīd Mobilās lietotnes piedāvātās funkcijas. Uz Mobilās lietotnes izmantošanu attiecas Operatora lietotnes izmantošanas noteikumi, kas pieejami interneta adresē https://apps.apple.com/ua/app/nova-post/id1644647080?l=uk attiecībā uz iOS un  https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.novapost attiecībā uz Android;
  • 2.12
   Paka – priekšmets, ko Sūtītājs nodod Operatoram piegādei Saņēmējam saskaņā ar šiem Noteikumiem un Pasta pakalpojumu likumā piešķirto nozīmi;
  • 2.13
   Pakas piegāde – Pakas sūtījuma piegādes pakalpojums Latvijas teritorijā vai starptautiskā mērogā;
  • 2.14
   Paku skapis – iekārta, kas ļauj nosūtīt un izņemt Paku sūtījumus, izmantojot Operatora vai tā partneru sniegtos piekļuves datus;
  • 2.15
   Pakas sūtījuma veidlapa – veidlapa, ko izsniedz Operators, Klientam pasūtot Pasta pakalpojumu;
  • 2.16
   Pasta pakalpojumu likums – Latvijas Republikas Pasta likums (pieņemts 04.06.2009.), ar grozījumiem;
  • 2.17
   Pasta pakalpojumu līgums – līgums starp Sūtītāju un Operatoru, saskaņā ar kuru Operators nodrošina Sūtītājam Paku piegādi vai pasta sūtījumus;
  • 2.18
   Pasta pakalpojumi – pasta pakalpojumi Pasta pakalpojumu likuma izpratnē;
  • 2.19
   Cenrādis – Operatora aktuālais Pakalpojumu cenu saraksts;
  • 2.20
   Saņēmējs – persona, kuru Sūtītājs norādījis kā Pakas sūtījuma saņēmēju;
  • 2.21
   Sūtītājs – persona, kas noslēgusi Pasta pakalpojumu līgumu ar Operatoru;
  • 2.22
   Pakalpojumi – Pasta pakalpojumi un/vai Papildu pakalpojumi;
  • 2.23
   Tīmekļa vietne – Operatora oficiālā vietne novapost.com.
 3. 3
  Nododot sūtāmo Paku Operatoram, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrīt tiem.
 4. 4
  Pašreizējā šo Noteikumu versija ir pieejama Tīmekļa vietnē un katrā Filiālē.

2. Pasta pakalpojumu katalogs

 1. 1
  Operators sniedz šādus pasta pakalpojumus:
  • 1.1
   Dokumentu piegāde
   • 1.1.1
    Svars: maksimālais pieļaujamais svars ir 2 kg;
   • 1.1.2
    Izmēri: garums – līdz 35 cm, platums – līdz 25 cm, augstums – līdz 2 cm; un
   • 1.1.3
    Cita informācija: iepakojums vai kartona aploksne;
  • 1.2
   Pakas piegāde
   • 1.2.1
    Svars: maksimālais pieļaujamais svars ir 30 kg;
   • 1.2.2
    Izmēri: garākā mala ne garāka par 120 cm; un
   • 1.2.3
    Cita informācija: pakai ir taisnstūra forma;
   • 1.2.4
    Pakas vērtība nedrīkst pārsniegt €10 000.
  • 1.3
   Kravas piegāde uz filiāli
   • 1.3.1
    Svars: maksimālais pieļaujamais svars ir 1000 kg;
   • 1.3.2
    Izmēri: garākā mala ne garāka par 300 cm, pārējās malas ne garākas par 170 cm; un
   • 1.3.3
    Cita informācija: pakai ir taisnstūra forma;
   • 1.3.4
    Kravas vērtība nedrīkst pārsniegt €10 000.
 2. 2
  Operators sniedz pasta pakalpojumus šādos variantos:
  • 2.1
   Adrese–⁠Adrese – Pakas saņemšana Sūtītāja adresē un piegāde uz Saņēmēja adresi.
  • 2.2
   Adrese–⁠Filiāle – Pakas saņemšana Sūtītāja adresē un piegāde Saņēmējam filiālē Saņēmēja pilsētā.
  • 2.3
   Adrese–⁠Paku skapis – Pakas saņemšana Sūtītāja adresē un piegāde uz Saņēmēja Paku skapi.
  • 2.4
   Filiāle–⁠Filiāle – Pakas saņemšana no Sūtītāja Filiālē Sūtītāja pilsētā un piegāde Saņēmējam Filiālē Saņēmēja pilsētā.
  • 2.5
   Filiāle–⁠Adrese – sūtījuma saņemšana no Sūtītāja filiālē Sūtītāja pilsētā un piegāde uz Saņēmēja adresi.
  • 2.6
   Filiāle–⁠Paku skapis – Pakas saņemšana no Sūtītāja Filiālē Sūtītāja pilsētā un piegāde Saņēmēja Paku skapī.
 3. 3
  Nosūtīšanas punkta vai Paku skapja slēgšanas, īslaicīgas nepieejamības vai pārcelšanas gadījumā Operatoram ir tiesības mainīt piegādes vietu vai veidu, iepriekš informējot Klientu.

3. Vispārīgie pasta pakalpojumu nosacījumi

 1. 1
  Operators nodrošina Klientiem Pasta pakalpojumus.
 2. 2
  Operators sniedz Pasta pakalpojumus datumos, kas norādīti Tīmekļa vietnē attiecībā uz Pasta pakalpojumiem.
 3. 3
  Operators sniedz Pasta pakalpojumus Latvijas teritorijā un starptautiskā mērogā Tīmekļa vietnē norādītajās valstīs.
 4. 4
  Pasta pakalpojumu līgums tiek noslēgts, jo īpaši, Operatoram pieņemot Paku transportēšanai un piegādei. Tiek piemērots Tīmekļa vietnē norādītais Cenrādis.
 5. 5
  Saskaņā ar Pasta pakalpojumu likumu Operatoram nav pienākuma slēgt Pasta pakalpojumu līgumu ar Saņēmēju, ja tā saturs ietvertu tostarp atkāpes no šiem Noteikumiem vai to papildinājumiem.
 6. 6
  Pakas pieņemšana un piegāde tiek veikta Darba dienās.
 7. 7
  Piegādes un nosūtīšanas pieejamība uz un no Paku skapjiem ir norādīta Tīmekļa vietnē. Paku piegāde Paku skapī ir iespējama Paku skapī Latvijas un citu Tīmekļa vietnē norādīto valstu teritorijā.

4. Paku saņemšana un izsniegšana, pasta Pakalpojumu sniegšana

 1. 1
  Vispārīgie noteikumi. Piegādes, atgriešanas, naudas atmaksas noteikumi.
  • 1.1
   Pakām ir jābūt pareizi iesaiņotām no Sūtītāja puses, nodrošinot Pasta pakalpojumu drošību un Pakas satura piegādi pareizā, neskartā veidā, jo īpaši sūtījumu iepakojumam, aizdarei un iekšējam iesaiņojumam jāatbilst sūtījuma veidam, svaram, savākšanas metodei, nodošanai un piegādes laikam, nodrošinot, ka Pakas piegādes laikā, normāli ar to rīkojoties, tās saturs netiek sabojāts. Operators pēc Sūtītāja pieprasījuma Paku var iepakot, noformējot to kā Papildu pakalpojumu.
  • 1.2
   Pakas iesaiņošanas veidam jāatbilst Tīmekļa vietnē publicētajiem iepakošanas noteikumiem.
  • 1.3
   Pakas iesaiņošanas veidam ir jānodrošina, lai Paka būtu marķēta ar atbilstošo Adreses etiķeti.
  • 1.4
   Pakas, kas pārsniedz pieļaujamos izmēra vai svara ierobežojumus, tiek pieņemtas transportēšanai tikai pēc iepriekšējas vienošanās ar Operatoru.
  • 1.5
   Ja Pasta pakalpojuma sniegšanai Sūtītājam ir nepieciešams deklarēt Pakas vērtību, vērtībai jāatbilst Pakas satura faktiskajai vērtībai. Deklarētā Pakas vērtība var ietekmēt Pasta pakalpojuma cenu saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi.
  • 1.6
   Sūtītājam ir precīzi jānorāda Saņēmēja adrese vai Paku skapja vai filiāles adrese, kurā Paka jānogādā. Sūtītājs ir atbildīgs par Pakas piegādei norādīto datu pareizību.
  • 1.7
   Sūtītājs Pasta pakalpojumu pasūta Tīmekļa vietnē, norādot, ja nepieciešams, Pasta pakalpojuma variantu, Sūtītāja un Saņēmēja adresi un/vai piegādes veidu un vietu.
  • 1.8
   Pēc Pasta pakalpojuma pasūtīšanas Tīmekļa vietnē Sūtītājs iegūst iespēju izveidot Adreses etiķeti, kas skaidri un stingri jāpiestiprina Pakas iepakojumam pirms Pakas nosūtīšanas.
  • 1.9
   Nebkāds marķējums, ko Sūtītājs uzliek Pakas iepakojumam, nedrīkst aizsegt Adreses etiķeti un nedrīkst ietvert ar likumu un šiem Noteikumiem aizliegtu saturu.
  • 1.10
   Par Pasta pakalpojumu sniegšanu Sūtītājs maksā avansā atbilstoši izvēlētajam Pasta pakalpojuma veidam un Cenrādim, izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos apmaksas veidus, izņemot iespēju veikt apmaksu piegādes brīdī, kad par Pasta pakalpojuma sniegšanu tiek samaksāts, saskaņā ar šajos Noteikumos sniegtajiem nosacījumiem.
  • 1.11
   Operators atsakās slēgt Pasta pakalpojumu līgumu vai var atkāpties no jebkura cita līguma ar Klientu, ja:
   • 1.11.1
    Pakas piegādes gadījumā Sūtītājs neievēro Pasta pakalpojumu likumā vai uz tā pamata izdotajos noteikumos, kā arī šajos Noteikumos ietvertās prasības Pasta pakalpojumu sniegšanai;
   • 1.11.2
    Pakas saturs vai iepakojums pakļauj trešās personas vai Operatoru bojājumu vai traumu riskam;
   • 1.11.3
    uz Sūtītāja iepakojuma vai tā satura redzamā daļā ir uzraksti, attēli, zīmējumi vai citi simboli, kas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus vai citu regulējumu;
   • 1.11.4
    Pasta pakalpojums pilnībā vai daļēji tiktu sniegts teritorijā, kurā Operatoram nav tiesību sniegt šādu pakalpojumu, ja vien Operators nenoslēdz sadarbības līgumu, kas nodrošina šāda pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā teritorijā;
   • 1.11.5
    Pakas pieņemšana vai transportēšana ir aizliegta ar piemērojamiem tiesību aktiem vai citiem noteikumiem.
  • 1.12
   Operatoram ir tiesības:
   • 1.12.1
    atteikties slēgt Pasta pakalpojumu līgumu, ja Paka neatbilst Operatora noteiktajiem Pasta pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;
   • 1.12.2
    atkāpties no Pasta pakalpojumu līguma, ja Paka neatbilst Pasta pakalpojumu līgumā noteiktajiem nosacījumiem.
  • 1.13
   Ja Operators iepriekš minēto iemeslu dēļ atsakās no Pasta pakalpojumu līguma, pieņemtā Paka tiek atgriezta Sūtītājam uz Sūtītāja rēķina un maksa par Pasta pakalpojumu tiek atgriezta Sūtītājam (Operatoram ir tiesības no atgrieztās maksas ieturēt Pakas atgriešanas izdevumus).
  • 1.14
   Operators, kurš noslēdzis Pasta pakalpojumu līgumu ar Sūtītāju, apzīmē saņemto Paku ar informāciju par pasta pakalpojuma apmaksas saņemšanu vai norāda pasta pakalpojuma apmaksas veidu un ļauj to atbilstoši identificēt.
  • 1.15
   Paku, kuru nav iespējams piegādāt Saņēmējam, Sūtītājam atgriež Operators, kurš ir noslēdzis Pasta pakalpojumu līgumu ar Sūtītāju. Par darbībām, kas saistītas ar Pakas atgriešanu, Operators var pieprasīt samaksu Cenrādī norādītajā apmērā.
  • 1.16
   Atgrieztā Paka tiek atgriezta atpakaļ Sūtītājam saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā tā tika sākotnēji nosūtīta Saņēmējam.
  • 1.17
   Ja Sūtītājs Paku nesaņem 7 dienu laikā no datuma, kad Sūtītājam paziņots par atgriešanu, Paka tiek uzskatīta par nepieņemtu.
  • 1.18
   Operators var atvērt Paku šo Noteikumu 3. punktā noteiktajos gadījumos.
 2. 2
  Pakas izmērs un svars
  1. 2.1
   Pasta pakalpojuma cena var būt atkarīga no Pakas svara un izmēra saskaņā ar Cenrādi.
  2. 2.2
   Ir divi veidi, kā noteikt Paku svaru: faktiskais svars un tilpuma svars. Pasta pakalpojumu izmaksas, ja tādas piemērojamas, tiek aprēķinātas pēc lielākās vērtības – faktiskā svara vai tilpuma svara – saskaņā ar Cenrādi.
  3. 2.3
   Faktisko svaru nosaka, nosverot sūtījuma Paku uz svariem.
  4. 2.4
   Tilpuma svaru nosaka, pamatojoties uz Pakas ārējiem izmēriem (turpretim ārējos izmērus neregulāras formas gadījumā nomēra pēc visvairāk izvirzītajiem punktiem), izmantojot formulu: tilpuma svars [kg] = garums [cm] × platums [cm] × augstums [cm] / 4000.
 3. 3
  Pakas un Kravas
  1. 3.1
   Pakas ir sūtījumu veidi, kurus Operators var pieņemt Filiālē, ar Paku skapja starpniecību vai Sūtītāja norādītajā Adresē.
  2. 3.2
   Kravas ir sūtījumu veidi, kurus Operators var pieņemt Filiālē, ko Operators norādījis Tīmekļa vietnē.
  3. 3.3
   Pakalpojuma Saņēmējs, kurš vēlas nosūtīt Paku vai Kravu, nogādā to Filiālē vai ar Tīmekļa vietnes starpniecību aizpilda Pakas nosūtīšanas veidlapu un samaksā pakalpojuma maksu.
  4. 3.4
   Adreses etiķete ir derīga 14 dienas no tās izveidošanas Tīmekļa vietnē. Pēc šī perioda Adreses etiķetes derīguma termiņš beidzas.
  5. 3.5
   Veidojot Pakas sūtījuma veidlapu, Klients saņem sūtījuma numuru, pēc kura iespējams iegūt informāciju par Pasta pakalpojuma statusu.
  6. 3.6
   Saņemot sūtījumu, Operators pārbauda Adreses pilnīgumu un samaksu par Pakalpojumiem.
  7. 3.7
   Ja Operators konstatē, ka sūtījumam nav pareizas Adreses etiķetes, Adrese ir nepilnīga vai sūtījums ir nepareizi iesaiņots, Operatoram ir tiesības atteikties pieņemt sūtījumu.
  8. 3.8
   Sūtījuma saņemšana no Operatora puses nenozīmē, ka Pakas vai Kravas saturs ir pārbaudīts un atbilst šiem Noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem vai citiem noteikumiem. Sūtītājs ir atbildīgs par sūtījuma pareizu iepakošanu, tā atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem un citiem noteikumiem.
  9. 3.9
   Pakas vai Kravas gofrētā kartona iepakojumu veidā, kas savienotas savā starpā ar elastīgu plēvi un lenti, netiek pieņemtas. Neatkarīgi no iepriekšējā teikuma saliktu iepakojumu Paku var nosūtīt no filiāles, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
   • 3.9.1
    Pakā vai Kravā ir tikai tekstilizstrādājumi (apģērbs, audums, mīkstas preces);
   • 3.9.2
    Pakas kopējais svars nepārsniedz 10 kg; un
   • 3.9.3
    iepakojumi ir savienoti ar vismaz pieciem elastīgas plēves un lentes slāņiem, lai izveidotu vienu, vienotu Paku.
  10. 3.10
   Pakas un Kravas, ko Operators pieņem pēc plkst. 15.00, tiek nosūtītas nākamajā Darba dienā.
  11. 3.11
   Ja rodas aizdomas, ka sūtījuma Pakā vai Kravā ir šo noteikumu 9. punktā norādīto aizliegto kategoriju priekšmeti, Operatora pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt Pakas vai Kravas un tās satura pārbaudi.
  12. 3.12
   Atteikuma un/vai Pakas vai Kravas aizliegta satura atklāšanas gadījumā, kas norādīts šo noteikumu 9. punktā, Operatora pārstāvis ir tiesīgs atteikt Pasta pakalpojumu sniegšanu Pakai vai Kravai.
 4. 4
  Detalizēti Adrešu pakalpojumu nosacījumi
  1. 4.1
   Adrešu pakalpojumu gadījumā vienas Pakas svars nedrīkst pārsniegt 30 kg, maksimālais garums kopā ar iepakojumu nedrīkst pārsniegt 120 cm, ja vien Operators un Klients nevienojas citādi.
  2. 4.2
   Klientam ir jāļauj Operatora pārstāvim (i) sasniegt vietu, kas norādīta kā saņemšanas adrese un (ii) piebraukt ar automašīnu norādītās Pakas saņemšanas adreses tuvumā ne tālāk kā 50 metru attālumā.
  3. 4.3
   Ja Pakas kopējais svars pārsniedz 30 kg, Klients pats nodrošina sūtījuma Pakas iekraušanu Operatora transportlīdzekļos.
  4. 4.4
   Klients nodrošina Pakas iepakošanu, marķēšanu un informatīvo atbalstu saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.
  5. 4.5
   Klienta pienākums ir nodrošināt Operatoram iespēju noteiktajā datumā un vietā saņemt saskaņā ar šiem Noteikumiem noformētu Paku.
 5. 5
  Detalizēti nosacījumi attiecībā uz Pakām, kas saņemtas Paku skapī
  1. 5.1
   Pakai, kas saņemta Paku skapī Latvijas teritorijā, jāatbilst šādiem parametriem:
   • 5.1.1
    maksimālais pieļaujamais svars ir 10 kg;
   • 5.1.2
    maksimālais iepakojuma tilpums ne vairāk kā 0,04 m3;
   • 5.1.3
    izmēri 100 × 60 × 80 cm; un
   • 5.1.4
    Pakas vērtība nedrīkst pārsniegt €10 000.
  2. 5.2
   Ja šie parametri netiek ievēroti, Operatoram ir tiesības Paku nepieņemt un atteikt Pasta pakalpojumu sniegšanu.
   Paku Sūtītājs var ievietot Paku skapī, ja skapī ir brīvas kastes. Operators negarantē kastu pieejamību jebkurā laikā Paku skapja darbības laikā.
  3. 5.3
   Paku skapju atrašanās vietas ir pieejamas Tīmekļa vietnē.
  4. 5.4
   Ja rodas problēmas ar Adreses etiķetes izveidi, kastes atvēršanu vai ko citu, Sūtītājs var saņemt palīdzību, zvanot uz Tīmekļa vietnē pieejamo Operatora kontakttālruni.
  5. 5.5
   Paku sadales grafiks ir pieejams Tīmekļa vietnē.
 6. 6
  Vispārīgie Paku piegādes noteikumi
  1. 6.1
   Paku piegādes termiņš ir no 1 darba dienas piegādei Latvijas robežās un no 5 darba dienām starptautiskajām piegādēm.
  2. 6.2
   Paku piegāde ar garantētu piegādes laiku iespējama saskaņā ar nosacījumiem, kas saskaņoti ar Klientu individuālajā Pasta pakalpojumu līgumā.
  3. 6.3
   Sūtītājs un Saņēmējs var sekot Paku sūtījumiem Tīmekļa vietnē, norādot Pakas sūtījuma numuru.
  4. 6.4
   Piegādājot starptautiskās Pakas, Klients sedz visas ar muitošanu saistītās izmaksas, kā arī uzņemas risku, kas saistīts ar muitas iestāžu un robežsargu darbībām ar Paku un tās saturu.
  5. 6.5
   Ja saskaņā ar Sūtītāja informāciju Pakā ir preces, kuras atļauts iegādāties tikai pilngadīgām personām, Operators var pieprasīt Pakas Saņēmējam uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka Saņēmējs ir pilngadīgs. Dokumenta uzrādīšanas atteikuma gadījumā Operators var atteikties piegādāt Paku.
 7. 7
  Detalizēti Paku piegādes un nosūtīšanas noteikumi Filiālē
  1. 7.1
   Ja Sūtītājs ir Pakalpojuma apmaksātājs un maksājuma veids ir skaidra nauda, Sūtītājs norēķinās ar Operatora pārstāvi. Sūtītājam ir pienākums paziņot Saņēmējam Pakas numuru un piegādes datumu un iepazīstināt Saņēmēju ar šiem Noteikumiem.
  2. 7.2
   Lai saņemtu Paku Filiālē, Saņēmējs norāda Pakas numuru vai mobilā tālruņa numuru, uz kuru nosūtīts SMS paziņojums par Pakas saņemšanas iespēju.
  3. 7.3
   Saņēmējs, kas ir fiziska persona, vai persona, kas saņem Paku Saņēmēja vārdā, kas ir juridiska persona (šī 4.7. punkta izpratnē "Saņēmējs" attiecīgajā gadījumā nozīmē abus), apstiprina savu identitāti Operatora pārstāvim, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  4. 7.4
   Pakas piegāde bez Saņēmēja identitātes apstiprināšanas ir iespējama, ja Pakas deklarētā vērtība ir mazāka par €6000 un Saņēmējs zina Pakas numuru un var uzrādīt saņemšanas kodu, kas nosūtīts īsziņas veidā uz numuru, kas norādīts kā Saņēmēja numurs.
  5. 7.5
   Lai saņemtu Paku, kuras vērtība ir €6000 vai vairāk, Saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saņemšanas kods, kas nosūtīts SMS paziņojuma veidā uz numuru, kas norādīts kā Saņēmēja numurs, vai jāapstiprina saņemšanas paziņojums, atbildot uz ienākošo zvanu uz numuru, kas norādīts kā Saņēmēja numurs.
  6. 7.6
   Persona, kura nav norādīta kā Pakas Saņēmējs, Paku saņem pēc tam, kad ir uzrādījusi Pakas numuru un atbilstošu pilnvaru Pakas saņemšanai. Paku, kuras vērtība nepārsniedz €6000, adresētu Saņēmējam, kas ir fiziska persona, var saņemt persona no tās pašas mājsaimniecības, uzrādot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietu šajā mājsaimniecībā vai radniecību ar Saņēmēju.
  7. 7.7
   Pakas saņemšana Filiālē iespējama Filiāles darba laikā.
  8. 7.8
   Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti piegādei Filiālē, Pakas sūtījumu ir iespējams nosūtīt arī saņemšanas un piegādes punktā, kuram ir Filiāles formāts, un kas atrodas strādājoša uzņēmuma teritorijā (pārtikas preču veikalā, apģērbu/mājas labiekārtošanas veikalā, mazā formāta pārtikas veikalā, aptiekā utt.), kur var izņemt vai nosūtīt tikai Paku, kuras deklarētā vērtība ir mazāka par €10 000 un kas sver ne vairāk kā 10 kg, un kuras vienas Pakas malas maksimālais garums nepārsniedz 60 cm. Ja Saņēmējs Paku neizņem 5 dienu laikā, tā tiek nodota tuvākajā filiālē.
 8. 8
  Detalizēti Paku piegādes noteikumi uz Adresi
  1. 8.1
   Pakas sūtījuma piegādes uz Adresi gadījumā Saņēmējs uz Sūtītāja norādīto tālruņa numuru saņem SMS paziņojumu par paredzēto Pakas sūtījuma piegādes datumu.
  2. 8.2
   Ja piegāde tiek veikta uz Adresi laikā, kad Saņēmējs vai kāds tās pašas mājsaimniecības loceklis nevar saņemt Pakas sūtījumu, Operators Paku piegādā Filiālē, kur Saņēmējs Pakas sūtījumu var izņemt saskaņā ar šo noteikumu 4.7. punktu, ja vien tālāk nav norādīts citādi. Paku iespējams izņemt 7 dienu laikā no dienas, kad Saņēmējam ir paziņots par iespēju izņemt Pakas sūtījumu Filiālē, pēc tam to bez iepriekšēja brīdinājuma var atgriezt Sūtītājam.
  3. 8.3
   Operatoram nav jāpārbauda Pakas Saņēmēja identitāte Adresē. Persona, kura saņem Paku piegādes Adresē, tiek uzskatīta par tādu, kam ir tiesības saņemt Paku.
  4. 8.4
   Saņēmējam vai citam tās pašas mājsaimniecības loceklim saņemot Paku, Operators var pieprasīt apstiprināt saņemšanu. Atteikums apstiprināt saņemšanu nozīmē atteikšanos saņemt Paku. Pēc tam Operatoram ir jārīkojas, kā aprakstīts šo Noteikumu 4.8.2. punktā.
  5. 8.5
   Gadījumā, ja tiek piegādāta Paka, kurai tika pasūtīta Pakas piegāde tikai un vienīgi Saņēmēja rokās, Saņēmējam pēc Operatora pārstāvja pieprasījuma ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja šāda dokumenta nav, Operatora pārstāvis var atteikties piegādāt Pakas sūtījumu. Pēc tam Operatoram ir jārīkojas, kā aprakstīts šo Noteikumu 4.8.2. punktā.
  6. 8.6
   Operatora pārstāvja klātbūtnes laiks Adresē saistībā ar Pakas sūtījuma piegādi nedrīkst pārsniegt 15 minūtes.
  7. 8.7
   Pakas sūtījuma piegāde uz Adresi iespējama tikai tad, ja norādīto Adresi iespējams sasniegt ar automašīnu ne tālāk kā 50 m attālumā. Pakas sūtījuma piegāde uz Adresi iespējama tikai sūtījumiem ar svaru līdz 30 kg.
  8. 8.8
   Pēc Saņēmēja pieprasījuma Pakas sūtījuma piegādi ir iespējams atlikt līdz 5 Darba dienām.
 9. 9
  Detalizēti nosacījumi attiecībā uz Pakām, kas piegādātas Paku skapī
  1. 9.1
   Pakai, kas piegādāta Paku skapī Latvijas teritorijā, jāatbilst šādiem parametriem:
   • 9.1.1
    maksimālais pieļaujamais svars ir 20 kg;
   • 9.1.2
    izmēri 40 × 30 × 60 cm; un
   • 9.1.3
    Pakas vērtība nedrīkst pārsniegt €10 000.
  2. 9.2
   Pakai, kas piegādāta Paku skapī Latvijas teritorijā, jāatbilst šādiem parametriem:
   • 9.2.1
    maksimālais pieļaujamais svars ir 10 kg;
   • 9.2.2
    izmēri 100 × 60 × 80 cm; un
   • 9.2.3
    Pakas vērtība nedrīkst pārsniegt €10 000.
  3. 9.3
   Ja šie parametri netiek ievēroti, Pakas sūtījums tiek nosūtīts uz tuvāko Filiāli.
  4. 9.4
   Paku sūtījumu piegāde Paku skapī nav iespējama vairāk nekā vienai Pakai uz vienu Adreses etiķeti.
  5. 9.5
   Saņēmējs pēc Pakas ievietošanas Paku skapī saņem SMS paziņojumu uz Sūtītāja norādīto tālruņa numuru.
  6. 9.6
   Lai saņemtu Pakas sūtījumu Paku skapī, ir nepieciešams instalēt Mobilo lietotni un autorizēties, izmantojot mobilā tālruņa numuru, kas norādīts kā Saņēmēja numurs.
  7. 9.7
   Gadījumā, ja Pakas sūtījumu apmaksā Saņēmējs, par to ir nepieciešams norēķināties ar bankas karti Mobilajā lietotnē pirms Pakas saņemšanas. Detalizēti Mobilās lietotnes noteikumi ir pieejami Tīmekļa vietnē .
  8. 9.8
   Operators Pakas sūtījumu ievieto Paku skapī, kamēr Paku skapī ir brīvas kastes. Gadījumā, ja Paku skapī nav brīvu kastu, Operatoram ir tiesības pārsūtīt Paku uz citu tuvumā esošu Paku skapi, mainīt piegādes datumu vai piegādes veidu. Operators par to paziņo Saņēmējam.
  9. 9.9
   Paku sadales grafiks ir pieejams Tīmekļa vietnē.
  10. 9.10
   Operatora partnera Paku skapju lietošanas noteikumi ir pieejami partneru vietnēs, kas norādītas Tīmekļa vietnē.

5. Informācija, kas nepieciešama ierakstītiem sūtījumiem

 • 1
  Pakalpojumu sniegšanas nolūkos Sūtītājam ir jāsniedz šajā 5. sadaļā norādītā informācija.
 • 2
  Informācija par Sūtītāju:
  • 2.1
   Juridiskām personām un fiziskām personām-uzņēmējiem: pilns nosaukums (vai vārds, uzvārds), identifikācijas numurs, adrese (galvenā mītne), nosūtīšanas filiāle, ja attiecināms, kontaktpersonas mobilā tālruņa numurs un e-pasts.
  • 2.2
   Fiziskām personām: pilns vārds, adrese (dzīvesvieta), nosūtīšanas Filiāle, ja attiecināms, mobilā tālruņa numurs un e-pasts.
 • 3
  Saņēmēja informācija:
  • 3.1
   Juridiskām personām un fiziskām personām-uzņēmējiem: pilns nosaukums (vai vārds, uzvārds), identifikācijas numurs, adrese (galvenā mītne), piegādes Filiāle, ja attiecināms, kontaktpersonas mobilā tālruņa numurs un e-pasts.
  • 3.2
   Fiziskām personām: pilns vārds, adrese (dzīvesvieta), piegādes Filiāle, ja attiecināms, mobilā tālruņa numurs un e-pasts.
 • 4
  Pakas piegādes informācija: vienību skaits, faktiskais svars un izmēri, kodēšanas sistēmas (hs) kods, deklarētā vērtība, satura apraksts, izvēlētais Pasta pakalpojumu variants.
 • 5
  Pakalpojumu apmaksātājs.
 • 6
  Maksājuma veids (skaidra/bezskaidra nauda).
 • 7
  Izvēlētie Papildu pakalpojumi.
 • 8
  Cita informācija, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti, ilgumu un izmaksas, piemēram, piegādes nosacījumi, preču izcelsmes valsts, detalizēti apraksti.

6. Maksājumi

 1. 1
  Maksa par Pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi.
 2. 2
  Sūtītājam ir jāsniedz Operatoram visa informācija, lai noteiktu izvēlēto Pakalpojumu kopējo cenu. Konkrēti, Operators cenu nosaka, pamatojoties uz Pakas sūtījuma uzskaiti un/vai mērīšanu.
 3. 3
  Ja Pakalpojuma cenas (vai tās daļas) samaksa tiek kavēta ilgāk par 15 dienām, Operatoram ir tiesības apturēt visu Pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai parāda summas samaksai.

7. Papildu pakalpojumi

 1. 1
  Operators pēc Klienta pieprasījuma nodrošina šādus Papildu pakalpojumus, kas ir Pakalpojumi par papildu maksu saskaņā ar Cenrādi:
  1. 1.1
   Iepakošana – sastāv no Pakas sūtījuma ievietošanas atbilstoša veida iepakojumā, kas veicina tā transportēšanas un uzglabāšanas drošību un aizsardzību. Pakas sūtījums tiek iesaiņots iepakojumos no Operatora piedāvātā sortimenta.

8. Operatora pakalpojumi

 1. 1
  Uzņēmējdarbības konts – lietotāja konts, kuram piekļuve tiek nodrošināta caur Tīmekļa vietni un caur kuru Klients patstāvīgi var izveidot Adrešu etiķetes, pasūtīt Papildu pakalpojumus utt.
 2. 2
  Pakas Paziņojuma numura atgūšana – pēc pieprasījuma nosūtīšanas Operatoram Filiālē un identitātes apstiprināšanas, pakalpojums sniedz paziņojumu Saņēmējam vai Sūtītājam par Pakas sūtījuma numuru.
 3. 3
  Pakas izsekošana – nodrošina iespēju izsekot Pakas sūtījuma atrašanās vietai pēc Pakas numura. Pakalpojumu iespējams izmantot Tīmekļa vietnē vai Mobilajā lietotnē.
 4. 4
  Pakas sūtījuma pārbaude – pakalpojums sniedz Saņēmējam iespēju atvērt Paku un pārbaudīt Pakas sūtījuma stāvokli, izvērtējot ārēju bojājumu esamību un preces atbilstību pasūtījumam pie konkrētā galda vai piegādes vietā konkrētajā norādītajā Adresē Operatora pārstāvja klātbūtnē. Operators nenodrošina Pakas sūtījuma pārbaudi, ja tas nav paredzēts Pasta pakalpojumu līgumā.
  • 4.1
   Pakas sūtījuma pārbaude ir aizliegta, ja tā attiecas uz:
   • 4.1.1
    savienotām ierīcēm, datu nesējiem un mehānismiem, kas nav iekļauti Pakas sūtījumā (izņemot SIM kartes, austiņas, akumulatorus, zibatmiņas (piemēram, lai pārbaudītu televizora matricas defektus));
   • 4.1.2
    Pakas sūtījumā iekļauto patēriņa vai palīgmateriālu (piem., smaržu pudelītes izsmidzināšana testēšanai, kosmētikas testeru līdzekļi) izmantošanu;
   • 4.1.3
    Pakas sūtījuma satura izmantošanu ar Saņēmēja paša mantām vai piederumiem, tai skaitā datu nesējiem (aizliegts savienot, lasīt, kopēt);
   • 4.1.4
    degvielas un smērvielu vai citu šķidrumu izliešanu Pakas saturā, kura lietošanai tas nepieciešams;
   • 4.1.5
    paroļu iestatīšanu elektroniskām ierīcēm, kas nodrošina šādu funkciju (tālruņiem, planšetdatoriem, datoriem vai klēpjdatoriem);
   • 4.1.6
    rūpnīcas, reklāmas un informatīvo uzlīmju noņemšanu vai noplēšanu no Paku satura (izņemot uzlīmes uz datoru, elektronisko un optisko preču un ierīču iesaiņojuma);
   • 4.1.7
    tādu iesaiņotu Paku atvēršanu, kur pirmā atvēršana tiek nodrošināta ar kādu no šīm metodēm (atļauts tikai ārēji pārbaudīt, vai nav bojājumu):
    • 4.1.7.1
     slēdzošie elementi (ar auklu sašūti maisi; metāla vai papīra pildījums uz kārbām un tvertnēm, perforācijas uz šķidruma tvertņu vāku kakliņiem utt.);
    • 4.1.7.2
     termoplēve/termosarukuma plēve (izņemot tajā iesaiņotus datorus, elektroniskos, optiskos izstrādājumus un piederumus) – iepakojuma plēves veids, kuras iezīme ir spēja sarauties temperatūras ietekmē un iegūt iepakotā produkta formu;
    • 4.1.7.3
     blistera iepakojums – trauks, kaste vai tvertne, kas iespiesta tā, lai atkārtotu iekšā ievietojamās preces formu un izmērus vai izveidotu produkta saturam nepieciešamo tvertni, izgatavota no relatīvi karstumizturīgas plastmasas un var būt ar cietu apdruku, metālisku vai plastmasas pārklājumu;
    • 4.1.7.4
     polietilēna laminētās tvertnes – tvertnes, kurās divi vai vairāki plēves vai folijas slāņi ir savienoti kopā vienā, pakļaujot to augstas temperatūras, uzklātas līmvielas vai šķīdinātāja iedarbībai.
   • 4.1.8
    izjaukšana, izņemot SIM kartes vai akumulatora uzstādīšanu, neizmantojot instrumentus, kas nav iekļauti ierīces komplektācijā;
   • 4.1.9
    Pakas sūtījuma pārbaude ārpus Filiāles (attiecas uz sūtījumiem, kas nosūtīti uz Filiāli);
   • 4.1.10
    ja piegāde veikta uz Adresi:
    • 4.1.10.1
     kastes, kurā Pakas sūtījums ir iesaiņots, izņemšana;
    • 4.1.10.2
     portatīvās, sadzīves tehnikas pieslēgšana pie elektrotīkla (atļauts pārbaudīt Pakas sūtījuma ārējos defektus un mehāniskos bojājumus).

     Šo nosacījumu pārkāpšanas gadījumā Saņēmējam ir pienākums saņemt Pakas sūtījumu un apmaksāt sniegtopakalpojumu izmaksas.

 5. 5
  Informācija – nozīmē Saņēmēja un Sūtītāja informēšanu par Pakas sūtījuma pienākšanas, piegādes un uzglabāšanas laiku. Pakalpojums tiek sniegts ar SMS paziņojumu, paziņojumu Mobilajā lietotnē vai WhatsApp, telefona vai elektroniskas sarunas veidā, pamatojoties uz līgumattiecībām ar Operatoru.
 6. 6
  Datu maiņa – ļauj Sūtītājam mainīt Adreses etiķetē norādītos datus no tās izveidošanas brīža līdz Pakas sūtījuma saņemšanai pie Saņēmēja. Šo Pakalpojumu iespējams pasūtīt Filiālē (Sūtītāja vai Saņēmēja reģionā; šim reģionam piederošo pilsētu sarakstu var iegūt, zvanot Operatoram) vai pie personīgā menedžera, atstājot aizpildītu pieteikumu Tīmekļa vietnē, veicot izmaiņas Uzņēmējdarbības kontā, vai zvanot Operatoram. Pakalpojums nav pieejams Pakas sūtījuma piegādes dienā, piegādājot uz Adresi.

9. Noteikumi par precēm un vielām, kas nedrīkst būt Pakas sūtījuma saturā

 1. 1
  Paka nedrīkst saturēt neko no tālāk minētā (saraksts nav visaptverošs/pilnīgs):
  • 1.1
   derīgas un nederīgas banknotes un monētas, ieskaitot ārvalstu valūtu, vērtspapīrus, maksājumu kartes un citus maksāšanas līdzekļus, markas un pastmarkas un citas vērtslietas, mākslas darbus, juvelierizstrādājumus, izņemot juvelierizstrādājumu imitācijas un bižutēriju; dārgakmeņus, dārgmetālus, antīkas vērtības priekšmetus un citus īpaši vērtīgus priekšmetus, vērtspapīrus ar marķētu nominālvērtību, ja tas nav apdrošināts pasta sūtījums;
  • 1.2
   noziedzīgas izcelsmes priekšmetus;
  • 1.3
   šaujamieročus un pneimatiskos ieročus un to daļas, munīciju, aukstos ieročus, priekšmetus, kas imitē šaujamieročus un aukstos ieročus, citus priekšmetus, kas īpaši paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai (pistoles, cita veida aukstie ieroči, aerosola baloniņi ar šķidruma paralizējošu efektu, dunči u.c.);
  • 1.4
   tādas vielas kā: ūdeņraža peroksīds, skābes, skābekli saturoši piesārņotāji ar augstu oktānskaitli (benzīnam pievienotie ķīmiskie savienojumi), kā arī šķidrumi un vielas iepakojumos, kuros konstatētas ar 1–7. klasi marķētas bīstamas vielas, ieskaitot, piemēram, uzliesmojošas vielas, uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas, radioaktīvas vielas un citas bīstamas preces ar atbilstošām etiķetēm ("sprādzienbīstami materiāli un vielas", "gāzes", "degoši šķidrumi", "viegli uzliesmojošas vielas", "toksiskas un infekcijas izraisošas vielas", "oksidējošās vielas", "radioaktīvas un starojumu izdalošas vielas/materiāli", "sārmu/korodējošas un kodīgās vielas", "citas bīstamas vielas un produkti"), kancerogēnas vielas un visas vielas, kas var apdraudēt cilvēka dzīvību vai veselību;
  • 1.5
   balonus ar šķidrumu vai gāzi, ieskaitot visu veidu ugunsdzēšamos aparātus (izņemot tukšos balonus bez noslēgvārsta);
  • 1.6
   šķidruma tvertnes bez ražotāja etiķetēm ar informāciju par vielas nosaukumu, īpašībām un uzglabāšanas nosacījumiem, ar bojājuma pazīmēm, noplūdes pazīmēm, nepatīkamu smaku, nepareizi iepakotas; ja šķidrumam piemīt ķīmiskas īpašības, ir nepieciešams atbilstošs marķējums;
  • 1.7
   dienasgaismas spuldzes un citus dzīvsudrabu vai azbestu saturošus izstrādājumus un no tiem izgatavotus izstrādājumus (caurules, šīferis u.c.);
  • 1.8
   lietotus akumulatorus, tostarp automašīnām, motocikliem, lauksaimniecības tehnikai; jaunus akumulatorus automašīnām, motocikliem, lauksaimniecības tehnikai ar kontaktiem, kas pārklāti ar rūpnīcas plastmasas vāciņiem (gan ar, gan bez rūpnīcas iepakojuma) drīkst transportēt tikai uz konkrētu adresi.
  • 1.9
   dzīvniekus, kukaiņus, dzīvnieku atliekas, neapstrādātas ādas, pelnus vai cilvēku atliekas, cilvēku un dzīvnieku orgānus, audus un ķermeņa šķidrumus un citus bioloģiski aktīvus objektus;
  • 1.10
   dzīvus augus, īpaši tādus, kuriem nepieciešami īpaši transportēšanas apstākļi;
  • 1.11
   apdraudētu savvaļas faunas un savvaļas augu sugu īpatņus vai paraugus, ja speciālos noteikumos nav norādīts citādi;
  • 1.12
   tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un to daļas;
  • 1.13
   pārtikas produktus, kuriem nepieciešami īpaši temperatūras apstākļi vai kuru derīguma termiņš ir līdz 5 dienām (derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma), atdzesētu vai saldētu pārtiku, piena produktus, dārzeņus un augļus; citu pārtikas produktu pārvadāšana var tikt papildus ierobežota teritorijās, uz kurām attiecas ierobežojumi vai norādījumi par embargo, karantīnu utt., ko nosaka valsts iestādes.;
  • 1.14
   zāles, medicīnas un higiēnas preces, kurām nepieciešami īpaši uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi, etilspirtu, veterināros imūnbioloģiskos preparātus;
  • 1.15
   narkotiskās apreibinošās vielas, citas narkotiskās vielas, no kaņepēm iegūtās vielas (izņemot tās, kas atļautas tirdzniecībā), psihotropās un psihoaktīvās vielas un līdzīgas vielas, kas pakļautas īpašai kontrolei saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;
  • 1.16
   aromātu un smaku izdalošus priekšmetus; priekšmetus, kas ir netīri un var kaitēt citiem priekšmetiem vai cilvēku vai dzīvnieku veselībai (tostarp termiski apstrādātus ēdienus, stipri piesārņotas daļas, priekšmetus, kas atrodas eļļā vai citās kodīgās vielās, baktērijas un dzīvus organismus), vīrusus, toksiskas vielas;
  • 1.17
   starptautisko sūtījumu gadījumā preces, kuru ievešana vai izvešana ir aizliegta vai tai nepieciešama īpaša atļauja saskaņā ar attiecīgās nosūtīšanas, tranzīta vai galamērķa valsts noteikumiem;
  • 1.18
   pakas, kuru nosūtīšana ir aizliegta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par sankcijām, jo īpaši attiecīgā satura, saņēmēja, nosūtītāja vai izcelsmes vai galamērķa valsts dēļ; sankciju tiesību akti ietver visus likumus, noteikumus vai sankciju pasākumus (tirdzniecības un ekonomiskos ierobežojumus) pret valstīm, personām/personu grupām un uzņēmumiem, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Eiropas dalībvalstu noteiktos pasākumus, jo īpaši EK pretterorisma direktīvu 2580/2001 un 881/2002 I pielikumu vai citus sankciju reģistrus to piemērojamajā versijā, kā arī pakas uz galamērķa valsti, uz kuru attiecas ārējās tirdzniecības ierobežojumi (embargo nosacījumi);
  • 1.19
   preces vai produktus, kuru aprite ir ierobežota vai aizliegta;
  • 1.20
   citus priekšmetus, ko aizliedz piemērojamie tiesību akti vai citi noteikumi.
 2. 2
  Pakas sūtījumos nepieņemamā satura sarakstam ir piemēru raksturs un tas nav pilnīgs (visaptverošs) uzskaitījums.
 3. 3
  Neatkarīgi no iepriekš minētā saraksta atļautās vielas ietver (saskaņā ar ANO paraugnoteikumiem Vers. 22 (2021)):
  • 3.1
   8. un 9. bīstamības klases vielas, izņemot skābes (neatkarīgi no koncentrācijas) un vielas, kas satur jebkādu daudzumu skābes, ūdeņraža peroksīdu vai citus ķīmiskus savienojumus ar oksidējošām īpašībām;
  • 3.2
   ķīmiskās vielas, kas marķētas ar 2. un 3. bīstamības klasi apstiprināta/sertificēta ražotāja tvertnēs (iepakojumā) transportēšanai:
   • 3.2.1
    krāsas: metāla traukos, kuru tilpums nepārsniedz 10 litrus (bez skaita/daudzuma ierobežojuma);
   • 3.2.2
    automobiļu eļļas (motoru, transmisiju u.c.) bez tvertnes tilpuma ierobežojuma;
   • 3.2.3
    cilvēka bioloģiskais materiāls uztriepes veidā (arī no mutes dobuma).
 4. 4
  Operatoram ir tiesības nepieņemt Pakas sūtījumu, atdot to Sūtītājam uz Sūtītāja rēķina un atteikt Pakalpojumu sniegšanu, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka Pakas sūtījuma saturs ir nepieņemams saskaņā ar šajos Noteikumos un piemērojamos tiesību aktos vai citos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.
 5. 5
  Pakas sūtījuma pieņemšana no Operatora puses nenozīmē, ka Operators ir pārbaudījis tās saturu un ka Pasta pakalpojuma sniegšana ir pieņemama saistībā ar konkrēto Pakas sūtījuma saturu.
 6. 6
  Operatoram ir tiesības, noslēdzot Pasta pakalpojumu līgumu, pieprasīt Sūtītājam pierādīt, ka sūtījums un tā apstrāde atbilst Pasta nosacījumiem; tomēr Operatoram nav pienākuma par to pārliecināties. Sūtītājs ir atbildīgs par Pakas sūtījuma saturu un izkārtojumu.
 7. 7
  Ja Operatoram ir pamatotas aizdomas, ka Pakas sūtījumā ir vai var būt saturs, kas ir noziedzīgs vai nav atļauts tirdzniecībai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai citiem noteikumiem, Operatoram ir pienākums sniegt informāciju attiecīgajām iestādēm.
 8. 8
  Ja Operators nolemj atteikt Pakalpojumu sniegšanu (tai skaitā Pasta pakalpojuma līguma izbeigšanas, Pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas vai Pakas sūtījuma atgriešanas gadījumā), Operatoram ir tiesības Pakas sūtījumu atgriezt uz Sūtītāja rēķina.
 9. 9
  Ja Pakas sūtījumu pārbauda Operators, pārbaude tiek veikta Sūtītāja klātbūtnē un, ja tas nav iespējams, Operatora noteiktās personas klātbūtnē saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Operatora pārbaudītā Paka tiek marķēta ar skaidru informāciju, ka Pakas sūtījums ir pārbaudīts.
 10. 10
  Ja sakarā ar to, ka Pakas sūtījumā ir nepieņemams saturs, Operatoram, tā darbiniekam vai trešajai personai rodas zaudējumi saistībā ar Pasta pakalpojuma sniegšanu, Sūtītājam ir pienākums atlīdzināt šos zaudējumus pilnā apmērā.

10. Deklarētās vērtības akceptējamie parametri

 1. 1
  Deklarētā vērtība ir Sūtītāja Pakas sūtījuma veidlapā deklarētā Pakas vai Kravas vērtība. Deklarētā vērtība ir vienāda ar Pakas sūtījuma vai Kravas faktisko (tirgus) vērtību.
 2. 2
  Pakas vai Kravas bojājumi tiek atlīdzināti, samaksājot deklarētajai vērtībai atbilstošu summu, izņemot Pasta pakalpojumu likumā paredzētos gadījumus. Sūtītājam ir pienākums samaksāt cenu, kas noteikta pasūtīto Pakalpojumu Cenrādī. Operatora sniegto transporta pakalpojumu cena tiek kompensēta arī ar deklarētās vērtības samaksu Pakas sūtījuma vai Kravas bojājumu gadījumā. Pakas sūtījuma vai kravas bojājumu gadījumā Sūtītājam ir jāiesniedz apliecinājums, kas apliecina, ka Pakas sūtījums vai Krava ir pareizi iesaiņota, un jānorāda bankas konta numurs atlīdzības saņemšanai.

11. Sūdzības

Patērētāju un Operatora tiesības un pienākumi ir atrunāti Operatora sastādītajā Sūdzību iesniegšanas kārtības nolikumā.

12. Rīcība piegādes iztrūkuma gadījumā

 1. 1
  Gadījumā, ja Paku vai Kravu nav iespējams piegādāt Saņēmējam, Operators organizē Pakas vai Kravas atgriešanu Sūtītājam.
 2. 2
  Pakas piegādes neiespējamība rodas sekojošajos gadījumos:
  1. 2.1
   Pakas sūtījums neatbilst šajos Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem;
  2. 2.2
   Pakas sūtījumam ir nepilnīga vai nepareiza Adreses etiķete;
  3. 2.3
   Adreses etiķetē nav pareizi identificēts Saņēmējs;
  4. 2.4
   Saņēmējs atsakās pieņemt Pakas sūtījumu;
  5. 2.5
   tas ir noteikts šajos Noteikumos.
 3. 3
  Pakas sūtījuma atgriešana Sūtītājam neietekmē Operatora tiesības uz samaksu par Pakalpojumiem.

13. Pakas atvēršanas kārtība

 1. 1
  Operatoram ir tiesības atvērt Paku saskaņā ar Pasta pakalpojumu likumu šādos gadījumos:
  • 1.1
   to nav iespējams piegādāt un vienlaikus to nevar atgriezt, vai tā nav jāatgriež saskaņā ar Pasta pakalpojumu līgumu;
  • 1.2
   ir pamatots iemesls aizdomām, ka tajā ir sūtījums, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek uzskatīts par bīstamu, vai tajā ir sūtījums, kura piegāde pa pastu saskaņā ar šiem Noteikumiem nav atļauta;
  • 1.3
   tā ir bojāta;
  • 1.4
   ir pamatots iemesls aizdomām, ka bojājumi ir radušies vai var rasties pirms piegādes; vai
  • 1.5
   ir nepieciešams ievērot pienākumus, ko Operatoram uzliek piemērojamie tiesību akti vai citi noteikumi.
 2. 2
  13.1. panta noteikumi neattiecas uz Paku, kuras ārējā vienošanās skaidri parāda, ka tā ir neaizskarama saskaņā ar starptautisku līgumu, kas ir daļa no Latvijas tiesību sistēmas.
 3. 3
  Operatoram ir pienākums informēt Saņēmēju par Pakas sūtījuma atvēršanu piegādes brīdī vai Sūtītāju pēc Pakas atgriešanas.
 4. 4
  Pakas sūtījuma saturu pēc atvēršanas var pārbaudīt tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams pārbaudes mērķa nodrošināšanai.
 5. 5
  Operatoram ir tiesības atvērt Pakas sūtījumu, ja tiek sniegts adrešu pakalpojums Starptautiskajiem sūtījumiem, lai veiktu pakas satura pārbaudi pirms nodošanas muitošanas procedūrai.
 6. 6
  Atvēršanas laikā ir jānodrošina konfidenciālas informācijas un personas datu aizsardzība, ko aizsargā piemērojamie tiesību akti vai citi noteikumi.

14. Pakas pārdošanas vai iznīcināšanas kārtība

 1. 1
  Operatoram ir tiesības Pakas sūtījumu vai tā daļu pārdot pēc 6 mēnešiem no tās nodošanas Operatoram Pakas sūtījuma veikšanas gadījumā šādos gadījumos:
  • 1.1
   Paku nav iespējams piegādāt un tajā pašā laikā to nevar atgriezt vai tā nav jāatgriež; vai
  • 1.2
   pastāv pamatots iemesls aizdomām, ka Pakas sūtījuma saturs pirms piegādes pasliktināsies.
 2. 2
  Operators Pakas sūtījumu vai tās daļu var pārdot tikai pēc tam, kad Operators ir atvēris Paku saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 3. 3
  Pārdodot Pakas sūtījumu vai tā daļu, Operators ņem vērā, ka pārdošana ir saprātīgi izdevīga Sūtītājam. Operators Pakas sūtījumu pārdod publiskās izsoles veidā savā tīmekļa vietnē.
 4. 4
  Ja iespējams, ieņēmumus no pārdošanas pēc uzglabāšanas izmaksu, pārdošanas izmaksu un nesamaksātās cenas daļas (Neto ienesīguma) atskaitīšanas Operators nodrošina Sūtītājam. Ja Neto ienesīgums nav nodrošināts (nodots), Sūtītājam ir tiesības pieprasīt tā atbrīvošanu (izsniegšanu) 1 gada laikā pēc Pakas vai tās daļas pārdošanas. Beidzoties šim periodam, tiesības uz Neto ienesīgumu izbeidzas, un Operators zaudē tiesības uz Neto ienesīgumu.
 5. 5
  Proti, Operators nepārdod Paku, ja Pakas pārdošanas izmaksas ir nesamērīgas ar pārdošanas ieņēmumiem.
 6. 6
  Operatoram ir tiesības Pakas sūtījumu vai kādu tā daļu iznīcināt pēc 14.1. punktā norādītā termiņa beigām, ja Pakas sūtījuma saturs ir pilnībā vai daļēji sabojājies.
 7. 7
  Operatoram ir tiesības Pakas sūtījumu vai tā daļu iznīcināt pirms saskaņotā termiņa beigām, ja tas nepieciešams cilvēku veselības aizsardzības nodrošināšanai.
 8. 8
  Ja Pakas sūtījums netiek pārdots un nevar tikt piegādāts un tajā pašā laikā nevar tikt atgriezts vai nav jāatgriež saskaņā ar Pasta pakalpojumu līgumu, Operators to iznīcina 1 gada laikā pēc tam, kad Operators to ir pieņēmis.
 9. 9
  Šīs Noteikumu sadaļas nosacījumi neattiecas uz Paku sūtījumiem, kas tiek uzskatīti par neaizskaramiem saskaņā ar starptautisku līgumu, kas ir daļa no Latvijas tiesību sistēmas. Pakas sūtījuma saturu, uz kuru attiecas korespondences konfidencialitāte, nevar pārdot.
 10. 10
  Atbilstošas procedūras gadījumā attiecībā uz konkrēto Paku 14.1. punktā norādītie termiņi attiecībā uz šādu Paku tiek pagarināti līdz perioda beigām, kurā var piemērot/izmantot visus attiecīgos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

15. Nepārvaramas varas ("Force Majeure") apstākļi

 1. 1
  Neviena no pusēm nav atbildīga par nekādiem zaudējumiem vai Pasta pakalpojumu līguma pārkāpumiem vai no tā izrietošo saistību izpildes kavēšanos (izņemot jebkādus maksājumus, kas jāveic saskaņā ar šiem noteikumiem), ciktāl šos apstākļus izraisījuši nepārvaramas varas ("Force Majeure") apstākļi. Ja jebkuras puses saistību izpildes kavēšanos ir izraisījusi nepārvarama vara jeb Force Majeure apstākļi, saistību izpildes datums tiek atlikts uz laiku, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu ilgumam, un iesaistītajām pusēm ir jāatsāk visas darbības, tiklīdz nepārvaramas varas radītais šķērslis ir zudis. Šādā veidā ietekmētā puse dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk informētu otru pusi par nepārvaramās varas apmēru un raksturu.
 2. 2
  Abas puses pieliek saprātīgus pūliņus, lai mazinātu nepārvaramās varas ietekmi uz savu saistību un pienākumu izpildi. Ja nepārvaramas varas jeb Force Majeure apstākļu dēļ Operators savas saistības spēj izpildīt tikai ar paaugstinātām papildu izmaksām, šīs pamatotās un saskaņotās izmaksas sedz Klients.
 3. 3
  Nepārvaramas varas jeb Force Majeure apstākļi attiecas uz jebkuru notikumu vai neparedzamu apstākli, kas ir ārpus pušu saprātīgas kontroles un no kā nevar izvairīties vai to novērst, neskatoties uz visiem centieniem, un ko nav izraisījušas šādā veidā skarto pušu kļūdas vai neizdarība. Šādi apstākļi jo īpaši bez ierobežojumiem ietver darbības saskaņā ar jebkuras valdības vai citas iestādes lēmumu, karus vai nacionālas grūtības, nemierus, pilsoņu nemierus, terorismu, pirātismu, tie ietver ugunsgrēkus, sprādzienus, plūdus, datorvīrusus, kiberuzbrukumus, nelabvēlīgus laikapstākļus, epidēmijas, pandēmijas, lokautus, streikus un citus strīdus (neatkarīgi no tā, vai tie attiecas uz kādas puses vai tās apakšuzņēmēju darbaspēku), tie ietver darbaspēka iztrūkumus, materiālu vai pakalpojumu iztrūkumus vai nespēju vai kavēšanu iegūt sūtījumus.
 4. 4
  Pasta pakalpojumu sniegšanas apturēšana vai ierobežošana saskaņā ar šo Noteikumu 5. punktu var tikt noteikta visā teritorijā vai tās daļā, kurā Operators sniedz Pasta pakalpojumus. Operators ievieto Tīmekļa vietnē paziņojumus par Pasta pakalpojumu sniegšanas apturēšanu vai ierobežošanu.
 5. 5
  Operators var pagarināt Pasta pakalpojumu sniegšanas apturēšanas vai ierobežošanas laiku saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu līdz 10 Darba dienām pēc apstākļu, kas izraisīja apturēšanu, beigām, saskaņā ar Tīmekļa vietnē sniegto informāciju vai paziņojumiem.

16. Personas datu un pasta noslēpuma aizsardzība

 1. 1
  Pasta noslēpums attiecas uz:
  • 1.1
   informāciju un datiem, kas saistīti ar Paku sūtījumiem un saistībā ar tiem sniegtajiem vai nodrošinātajiem Pasta pakalpojumiem, izņemot statistiska rakstura informāciju, kurā nav norādīts, kas bijis Pakas Sūtītājs vai Saņēmējs;
  • 1.2
   korespondences saturu; vai
  • 1.3
   citu pasta sūtījumu vai vienumu saturu.
 2. 2
  Operatoram un jebkurai fiziskai personai, kura iegūst piekļuvi ar pasta noslēpumu aizsargātai informācijai, ir pienākums saglabāt šādas informācijas konfidencialitāti un novērst tās izpaušanu nepilnvarotām personām. No konfidencialitātes pienākuma var atteikties tikai rakstveidā Sūtītājs vai Adresāts, to likumīgais pārstāvis vai persona, kas rīkojas to vārdā ar derīgu rakstisku pilnvaru.
 3. 3
  Pasta noslēpuma subjektus Operators drīkst izpaust tikai Sūtītājam, Adresātam, to tiesību pārņēmējam vai personai, kas rīkojas to vārdā, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru, kas satur pilnvarotāja apstiprinātu parakstu. Pasta noslēpuma priekšmetu dara pieejamu tiesai un pēc rakstveida pieprasījuma un ar tiesas rīkojumu citai valsts iestādei tās funkciju izpildei saskaņā ar īpašu regulējumu un saskaņā ar apsūdzības iestādes sniegto informāciju, lai veiktu izmeklēšanu, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziedzīgām darbībām.
 4. 4
  Lai sniegtu Pasta pakalpojumus vai pildītu Pasta pakalpojumu likumā noteiktos pienākumus, Operatoram ir tiesības apstrādāt datus, tostarp Sūtītāja, Adresāta un viņu pārstāvju personas datus, šādā apmērā: vārds, uzvārds, nosaukums, amats, adrese, dzimšanas datums, personas kods, personu apliecinošie dati, bankas rekvizīti, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pārstāvja attiecības ar Adresātu, informācija par izplatīšanas procesu un informācija par pasta sūtījuma piegādes neiespējamību (Personas dati). Personas datu apstrāde tiks ierobežota tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo mērķu sasniegšanai un uz nepieciešamo laiku (piem., Paku sūtījumu transportēšanai un izsekošanai, klientu atbalstam, juridisko saistību izpildei, statistikai un pārskatiem, iekšējai kontrolei un juridisko prasību reģistrācijai un aizsardzībai). Operatoram ir tiesības sniegt, pārsūtīt vai publicēt apstrādātos personas datus tikai Pasta pakalpojumu likumā noteiktajiem mērķiem un starptautisko pasta pakalpojumu regulējošo noteikumu izpildei.
 5. 5
  Operators drīkst izpaust informāciju un datus, kas aizsargāti saskaņā ar personas datu noteikumiem, tikai attiecīgajai personai. Operatoram ir tiesības pieprasīt atlīdzību par izmaksām par šādas informācijas un datu sniegšanu līdz pat noteiktā tarifa summai.
 6. 6
  Saistībā ar Pasta pakalpojumu līguma izpildi un Pasta pakalpojumu sniegšanu Sūtītājs sniedz Operatoram Sūtītāja un trešo personu, īpaši Adresāta, personas datus, piem., vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
 7. 7
  Operators sniedz informāciju un datus, ko aizsargā personas datu noteikumi, tiesai, prokuratūrai vai citām valsts iestādēm, tikai nolūkā pildīt savas funkcijas saskaņā ar attiecīgiem īpašiem noteikumiem vai izmeklēšanas, pārbaudes un kriminālvajāšanas nolūkos.
 8. 8
  Operators sniedz informāciju un datus, ko aizsargā personas datu noteikumi, tiesai, prokuratūrai vai citām valsts iestādēm, tikai nolūkā pildīt savas funkcijas saskaņā ar attiecīgiem īpašiem noteikumiem vai izmeklēšanas, pārbaudes un kriminālvajāšanas nolūkos.
 9. 9
  Informāciju par pasta sūtījumiem Operators sniedz tikai pēc rakstiska pieprasījuma:
  • 9.1
   Sūtītājam, Adresātam un viņu tiesību pārņēmējiem, ja viņi pierāda savu pilnvarojumu un pietiekamā apmērā identificē sūtījumu, vai personai, kas rīkojas to vārdā, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru, kurā ir apliecināts advokāta paraksta īstums;
  • 9.2
   valsts iestādēm, kas ir pilnvarotas nodrošināt valsts aizsardzību un drošību, valsts iekšējo kārtību un drošību, kā arī atklāt un saukt pie atbildības noziedzīgus nodarījumus saskaņā ar īpašiem noteikumiem;
  • 9.3
   citām iestādēm, kurām pastāv juridisks pienākums sniegt palīdzību.
 10. 10
  Dokumentus un datus par sūtījumu Operators uzglabā desmit gadus no sūtījuma saņemšanas dienas, ja tas ir nododams dokuments, vai desmit gadus no piegādes dienas, ja tas ir piegādes dokuments, un dokumentus un datus par sniegto pasta pakalpojumu desmit gadus no to sniegšanas dienas.
 11. 11
  Dokumentu uzglabāšanas termiņš saskaņā ar 16.10. punktu attiecas arī uz dokumentiem un datiem, kas satur Sūtītāja un Adresāta un to pilnvaroto personu personas datus.
 12. 12
  Veidojot, apstrādājot un uzglabājot informāciju un datus informācijas sistēmās un sniedzot pasta pakalpojumus, Operatoram ir pienākums nodrošināt to aizsardzību pret izpaušanu citām personām, izpaušanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
 13. 13
  Operatoram ir jānodrošina, lai visas vietas, kur tiek veidots vai apstrādāts pasts, būtu marķētas ar norādi, ka šajās zonās ir aizliegts iekļūt nepiederošām personām (personām, kas nav darbinieki).
 14. 14
  Operatoram ir jānodrošina nepiederošu personu neiekļūšana šādās telpās ar savu darbinieku, drošības durvju, uzraudzības sistēmas vai citu drošības ierīču vai pasākumu palīdzību.
 15. 15
  Operators nodrošina to telpu aizsardzību, kurās notiek personas datu apstrāde un pasta sūtījumu/dokumentu izgatavošana saskaņā ar privātuma politiku 16.8. punktā.
 16. 16
  Turklāt saistībā ar tiesību un pienākumu izpildi, kas izriet no Pasta pakalpojumu līguma, Operatoram ir tiesības nodot vai citādi darīt pieejamus Personas datus Operatora līgumpartneriem, kas nodrošina Operatoram, jo īpaši, Paku sūtījumu transportēšanu, savākšanu, apstrādi, piegādi vai uzglabāšanu datu piegādes nolūkā šo noteikumu 16. pantā noteiktās personas datu apstrādes politikas izpratnē un saskaņā ar to.
 17. 17
  Atkarībā no Pasta pakalpojuma veida, par kuru ir panākta vienošanās, Operators apņemas izpaust Sūtītājam un atļaut izmantot drošu saskarni Personas datu pārsūtīšanai Operatoram. Sūtītājs ir atbildīgs par Personas datu drošību pārsūtīšanas laikā Operatoram citā veidā, nekā izmantojot aizsargāto saskarni. Operators piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nejaušas vai neatļautas iznīcināšanas vai nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas, nesankcionētas izpaušanas vai piekļuves.
 18. 18
  Papildinformācija un sīkāka informācija par politikām saistībā ar personas datu apstrādes politikām ir pieejama Tīmekļa vietnē.
 19. 19
  Operators nav atbildīgs par Paku sūtījumu un to satura informācijas un personas datu noplūdi, ja pastāv to tiešas nolasīšanas, pavairošanas vai citādas neaizsargātas iegūšanas iespēja pirms to saņemšanas no Sūtītāja vai pēc to piegādes Saņēmējam. Operators arī nav atbildīgs par muitas deklarācijām un muitas iestāžu lēmumiem, apstrādājot muitas kontrolei iesniegtās Pakas un sūtījumus.

17. Noslēguma nosacījumi

 1. 1
  Pašreizējā šo Noteikumu versija ir pieejama Tīmekļa vietnē un katrā Filiālē.
 2. 2
  Operatoram ir jāpaziņo par izmaiņām šajos Noteikumos un Cenrādī Tīmekļa vietnē vismaz 30 dienu laikā no to spēkā stāšanās dienas. Šī informācija būs pieejama arī jebkurā Filiālē.
 3. 3
  Ja Klients 10 dienu laikā pirms šo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas nepārprotami rakstiski nepiekrīt grozījumiem, šo Noteikumu jaunā redakcija kļūst saistoša visām līguma attiecībām starp Operatoru un Klientu šo Noteikumu ietvaros.
 4. 4
  Ciktāl tas nav noteikts šajos Noteikumos, tiek piemēroti spēkā esošo tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Pasta likums, tā izpildes noteikumi un Latvijas Republikas Civillikums (pieņemts 28.01.1937.) ar spēkā esošajiem grozījumiem.
 5. 5
  Līguma ar starptautisku vienību/organizāciju noslēgšanas gadījumā puses nepārprotami vienojas, ka to savstarpējās tiesiskās attiecības regulē Latvijas tiesību akti.
 6. 6
  Šie Noteikumi ir jebkura Pasta pakalpojumu līguma, ko Operators noslēdz, neatņemama sastāvdaļa.
 7. 7
  Ja kāds šo Noteikumu noteikums vai kāda to daļa tiek uzskatīta par nederīgu kāda iemesla dēļ, tas tiks uzskatīts par izlaistu attiecīgajam mērķim. Tas neietekmē pārējo šo Noteikumu daļu spēkā esamību.
 8. 8
  Ja kāds šo Noteikumu nosacījums izrādās novecojis vai neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem, pārējie šo Noteikumu noteikumi paliek spēkā.
 9. 9
  Šo Noteikumu spēkā stāšanās datums ir 31.08.2023.