Nav atļauts transportēt

integration

Preces, kuras aizliegts transportēt Latvijas robežās

 • Preces, kuras neatbilst iepakošanas un marķēšanas standartiem

  t.i., neiepakotas preces, kuras nav nostiprinātas vai iepakotas atbilstoši to svaram, izmēram, formai, saturam un trauslumam vai uz kurām nav informācijas par preces sūtītāju vai saņēmēju, preces ar acīmredzamiem bojājumiem, preces no stikla vai trauslas preces bez stingra iepakojuma, preces uz paletēm, sasietas preces.

 • Priekšmeti, kuru sastāvā ir bīstamas, toksiskas, narkotiskas un psihotropas vielas

  šajā kategorijā galvenokārt ietvertas narkotiskās un psihotropās vielas, indes, prekursori, kodolmateriāli, radioaktīvas vielas, ļoti bīstamas ķīmiskās vielas un ļoti bīstami bioloģiski līdzekļi, toksīni vai citi priekšmeti / vielas ar līdzīgu bīstamību (piem., saspiestas gāzes, viegli uzliesmojoši šķidrumi, toksiskas vielas, infekciozas vielas utt.) un medikamenti.

 • Preces / pakas, kurās ir dzīvi dzīvnieki vai apdraudētu savvaļas dzīvnieku / augu paraugi

  šajā kategorijā ietverti svaigi ziedi, dzīvnieki utt.

 • Priekšmeti, kuru saturs vai novietojums var apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību, kaitēt videi vai iznīcināt / sabojāt citus sūtījumus vai transportlīdzekļus

  šajā kategorijā ietvertas, piemēram, šķidras krāsas, līmes un citas šķidras vielas, kuras sūtīšanas laikā var sabojāt, vai kuras var radīt bojājumus citiem paku sūtījumiem vai iekārtām.

 • Priekšmeti, kuru izskats vai redzamais saturs ir aizvainojošs vai godu aizskarošs

  piemēram, pornogrāfija, ekstrēmistu simboli utt.

 • Priekšmeti, kas satur naudas līdzekļus, dažāda veida reti un vērtīgi priekšmeti

  šajā kategorijā ietvertas derīgas un nederīgas banknotes un monētas, pastmarkas, citi vērtīgi priekšmeti un juvelierizstrādājumi (izņemot juvelierizstrādājumus un rokaspulksteņus, kuru mazumtirdzniecības vērtība ir līdz 100 EUR un kuri nesatur cēlmetālus), dārgakmeņi, dārgmetāli, investīciju metāli, vērtspapīri ar norādītu nominālvērtību neapdrošinātu sūtījumu gadījumā, dārgakmeņi, pērles, mākslas darbi, kolekcijas, antīki priekšmeti utt.

 • Priekšmeti, izstrādājumi vai preces, kuru aprite ir ierobežota vai aizliegta

  šajā kategorijā ietverti, piemēram, oficiāli dokumenti, zāļu receptes, viltoti un zagti priekšmeti utt.

 • Priekšmeti, kuri satur bioloģisku materiālu

  šajā kategorijā ietvertas, piemēram, cilvēku mirstīgās atliekas, dzīvnieku mirstīgās atliekas, zārki, medicīniskie atkritumi, bioloģiskais materiāls, infekciozas vielas un citi veselībai bīstami priekšmeti.

 • Priekšmeti, kuros ir sprāgstvielas, aizsargaprīkojums vai ieroči

  šajā kategorijā ietverti šaujamieroči, šaujamieroču munīcija, pirotehnika, asaru gāze, kairinoša gāze, līdzīgas ķīmiskas vielas un gāzes dažāda veida tvertnēs, jebkādas sprāgstvielas vai viegli uzliesmojošas vielas, kuras atsevišķi vai kopā ar citiem priekšmetiem var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, organiski peroksīdi, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas, kodīgas, oksidējošas vielas utt.

 • Citi priekšmeti ar īpašām pazīmēm

  šajā kategorijā ietverti priekšmeti, kuri piegādes laikā var dabiskā veidā sabojāties, piemēram, ātrbojīgi pārtikas produkti un elektroniskas iekārtas, kuru pārvietošanai vajadzīgi divi cilvēki – tā dēvētās “lielās, baltās ierīces”.

 • Vielas vai priekšmeti, uz kuriem attiecināmi starptautiskie vai vietējie likumi, kas aizliedz vai regulē to transportēšanu