Політика конфіденційності
integration

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «НОВА ПОСТ ХУ КФТ (NOVA POST HU KFT)»

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. 1
  Ця політика конфіденційності й використання файлів cookie є переліком правил, застосовних до опрацювання персональних даних і збору файлів cookie (далі – Політика) компанією «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» юридична адреса: 1066 Будапешт бульвар Терез 8, перший поверх, 311:40 (1066 Budapest, Teréz körút 8.fdsz. 3a), компанія внесена до РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ за номером 01-09-408112 (далі – Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)/Адміністратор або Компанія), включаючи через сайт www.novapost.com (далі – Послуги й сервіси). В ній визначаються дані, які ми збираємо про наших клієнтів, що користуються нашими послугами й сервісами, а також про інших осіб, персональні дані яких ми аналізуємо в рамках нашої діяльності, включаючи кандидатів на посаду. Ця Політика конфіденційності також застосовна до опрацювання персональних даних і спілкування на сторінках Компанії в соціальних мережах (наприклад, Facebook, Linkedin), телефоном, через електронну чи звичайну пошту, незалежно від способу використання й передавання інформації. У цьому документі також описано наші заходи задля захисту ваших персональних даних.
 2. 2
  Користувачі можуть зв'язатися з Адміністратором таким чином:

  A.   листом на адресу 1066 Будапешт бульвар Терез 8, перший поверх, 311:40 (1066 Budapest, Teréz körút 8.fdsz. 3a);

  B.   Зовнішній уповноважений із захисту даних
  Privacy GmbH
  Німеччина, Гамбург,
  Neuer Wall 50, 20354
  Електронна пошта: dpo@novapost.com
 3. 3
  Персональними даними вважається будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи, або завдяки якій таку особу можна ідентифікувати. Обсяг даних такого типу включає, крім іншого, ім'я, прізвище, адресу проживання, номер телефону й адресу електронної пошти. Інформація, що не стосується ідентифікованої фізичної особи, або завдяки якій таку особу неможливо ідентифікувати (наприклад, статистичні дані), не вважається персональними даними.
 4. 4
  До початку використання Послуг і сервісів Компанії, Користувач повинен ознайомитися з цією політикою конфіденційності й використання файлів cookie. Метою документа є, зокрема, виконання зобов'язань щодо використання інформації, як передбачено в статті 13, пункт 1 і 2, а також в статті 14, пункт 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, і про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі – Загальний регламент про захист даних).

II. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. 1
  Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» зобов'язана виконувати положення Регламенту Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, і про скасування Директиви 95/46/ЄС, а також іншого застосовного національного законодавства про захист даних.
 2. 2
  Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)», яка надає поштові послуги й сервіси, зобов'язана дотримуватися вимог щодо конфіденційності кореспонденції та забезпечувати безпеку відправлень відповідно до положень Закону CLIX від 2012 року про поштові послуги.

III. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 1. 1
  Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)», завдяки відповідним технічним і організаційним заходам, докладає всіх фізичних і технічних зусиль для захисту персональних даних від втрати, пошкодження, розголошення несанкціонованим особам, зміни чи неналежного використання.
 2. 2
  Усі повідомлення щодо питань захисту персональних даних реєструються, підлягають детальному розгляду й аналізу відповідно до чинного законодавства.

IV. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. 1
  Суб'єкт персональних даних має право:

  A.   отримувати інформацію та мати доступ до своїх відповідних даних (право суб'єкта персональних даних на доступ відповідно до статті 15 Загального регламенту про захист даних);

  B.   виправити свої персональні дані у випадку виявлення помилки й оновити їх (право на виправлення даних, стаття 16 Загального регламенту про захист даних);

  C.   вимагати видалення своїх персональних даних (право на видалення даних відповідно до статті 17 Загального регламенту про захист даних);

  D.   вимагати припинення опрацювання даних (право на обмеження опрацювання даних відповідно до статті 18 Загального регламенту про захист даних);

  E.   вимагати передавання даних іншому адміністраторові (право на передавання даних відповідно до статті 20 Загального регламенту про захист даних);

  F.   опротестувати опрацювання своїх персональних даних (право на опротестування відповідно до статті 21 Загального регламенту про захист даних).

V. ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І МЕХАНІЗМ ТАКОГО ВІДКЛИКАННЯ

 1. 1
  Якщо підставою опрацювання даних є згода суб'єкта персональних даних, повідомляємо, що така особа має право в будь-який час відкликати свою згоду. Заява про відкликання згоди здійснюється шляхом надання Адміністраторові відповідного документа електронною або звичайною поштою, згідно з наданими даними.
 2. 2
  Отримання такої заяви не впливає на правомірність попереднього опрацювання персональних даних.
 3. 3
  Відкликання згоди на опрацювання персональних даних вважається недійсним, якщо опрацювання даних є обов'язковою умовою для належного надання послуг або виконання положень чинного договору, включаючи розгляд скарг. У такому разі відкликання вищезазначеної згоди набуває чинності після відмови від послуг і сервісів, розірвання договору або розгляду скарги.
 4. 4
  Незважаючи на фактичне відкликання згоди на опрацювання даних, Адміністратор має право обробляти їх в обсязі, необхідному для:

       A.   розгляду позовів, пов'язаних з укладеним договором;

       B.   виконання правових зобов'язань Адміністратора;

       C.   виконання завдання, що здійснюється в рамках суспільних інтересів чи повноважень адміністратора;

       D.   цілей, що виникають внаслідок дотримання Адміністратором або третьою стороною своїх законних інтересів, за винятком випадків, коли такі інтереси є вторинними щодо інтересів або основних прав і свобод суб'єктів персональних даних.

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ

 1. 1
  У зв'язку з поданою заявою про відкликання згоди на опрацювання даних, для ідентифікації особи, яка подає заяву, і для захисту даних від несанкціонованого доступу, компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» має право вимагати додаткового підтвердження особи, яка подає таку заявку.

VII. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЦІЛІ ОПРАЦЮВАННЯ І ПРАВОВА БАЗА

1   Для надання Послуг і сервісів і виконання Договору, укладеного із Клієнтами (Відправниками, Адресатами) [відповідно до статті 6, пункт 1b), Загального регламенту про захист даних] компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» як Адміністратор обробляє такі необхідні дані:

     А.   дані Клієнта (реєстраційні дані, дані контактних осіб клієнта, а саме, ім'я, прізвище, статус, номер телефону, підпис, адреса електронної пошти, посада);

     B.   дані відправника (адреса відправлення й необхідні контактні дані, підпис, платіжна інформація й інші дані, необхідні для надання послуг і сервісів, замовлених відправником);

     C.   дані адресата (ім'я і прізвище, підпис, адреса, поштовий індекс, місто, країна й (необов'язково) інші дані, надані Адміністратору даних відправником або вказані щодо Адресата, а саме, адреса електронної пошти, номер телефону).

2   Персональні дані надаються добровільно. Вони є необхідними для надання Послуг і сервісів компанією «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)». Якщо Відправник надає додаткові персональні дані Адресата після вибору однієї з Додаткових послуг і сервісів, Відправник несе відповідальність за коректний збір таких даних, зокрема, за отримання згоди Адресата на передавання такої інформації компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)».

3   У деяких випадках дані також обробляються:

     А.   на підставі згоди [відповідно до статті 6, пункт 1 а) і статті 7, Загального регламенту про захист даних], зокрема, для маркетингових цілей або стосовно даних, добровільно наданих Адресатом для доставлення посилки.

     B.   і відповідно до законних інтересів Адміністратора [згідно зі статтею 6 пункт 1 f) Загального регламенту про захист даних], зокрема, для контролю платоспроможності, комплаєнс програми або санкцій, проведення опитування щодо рівня задоволеності наданими послугами й сервісами (а також для аналізу результатів опитувань, проведених у рамках вказаного, і можливості зворотного зв'язку з особою, яка надала відповіді).

4   Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» як зареєстрований поштовий оператор також обробляє персональні дані для виконання своїх правових зобов'язань [відповідно до статті 6 пункт 1c), Загального регламенту про захист даних], що виникають, зокрема, відповідно до поштового законодавства Угорщини й Закону про бухгалтерський облік (наприклад, належна оплата наданих Послуг і сервісів, розгляд скарг).

5   Використання сайту компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» може включати опрацювання персональних даних для таких цілей:

     А.   Розміщення замовлення та заходи для його виконання.

    B.   Відстеження відправлень [відповідно до статті 6, пункт 1b), Загального регламенту про захист даних], номер посилки потрібен для надання інформації про статус посилки.

     C.   Звернення через контактну форму [відповідно до статті 6, пункт 1f), Загального регламенту про захист даних] – дані, надані через контактну форму, зокрема, ім'я і прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, адреса електронної пошти, необхідні для опрацювання й відповіді на запит; [відповідно до статті 6, пункт 1a), Загального регламенту про захист даних] згода на опрацювання таких даних як адреса електронної пошти й номер телефону є обов'язковою для надання комерційної пропозиції.

     D.   Зв'язок з консультантом через чат [відповідно до статті 6, пункт 1f), Загального регламенту про захист даних], дані, надіслані під час спілкування з консультантом, зокрема, адреса електронної пошти, ім'я і прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, обробляються для підтвердження питання й відповіді на нього.

     E.   Переадресування посилки [відповідно до статті 6, пункт 1b), Загального регламенту про захист даних] через сайт компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» – можливість Адресата змінити адресу доставлення, якщо він або вона не можуть отримати посилку особисто. Для цього ми збираємо такі персональні дані:

     1.а.   ім'я і прізвище Адресата або назва компанії;

     1.b.   вулиця / номер будинку;

     1.c.   поштовий індекс / місце проживання;

     1.d.   адреса електронної пошти й бажане місце отримання.

7   Прямий маркетинг і стимулювання збуту. З метою інформування про акції та нові пропозиції товарів і послуг Адміністратор буде обробляти ваші дані, надані під час реєстрації на Вебсайті / в застосунку. Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора, який полягає в прямому маркетингу продуктів і послуг Адміністратора (ст. 6 ч. 1 п. f) Загального регламенту про захист даних (GDPR).

     A.   Розсилання комерційної та маркетингової інформації за допомогою електронних засобів зв'язку та push-повідомлень. З метою інформування про акції та новинки зі спільної пропозиції товарів і послуг Адміністратора та Партнерів за допомогою електронних засобів зв'язку (смс, електронна пошта, push-повідомлення) Адміністратор буде обробляти ваші дані, на використання яких ви добровільно надали згоду, як зазначено вище. Правовою підставою для обробки даних є згода, отримана адміністратором (ст. 6, ч. 1, п. а Загального регламенту про захист даних). Ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

8    Відбір кандидатів. Під час процесу найму, такі категорії ваших даних будуть оброблятися для наших цілей на законних підставах.

     ■     Основні дані (ім'я, дата народження), за можливості;

          Контактна інформація (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо), за наявності;

          Деталі заявки (резюме, супровідний лист, сертифікати, рекомендації, нотатки до співбесіди й будь-які дані, які ви надаєте або бажаєте надати під час співбесіди);

          Фото, відео, за можливості;

          Громадянство й дозвіл на роботу, за наявності;

          Інформація про стан здоров'я для роботи, якщо вона доступна;

Дані, які ви надали через загальнодоступні платформи, що використовуються в професійних цілях, відповідно до чинних умов компанії, яка управляє такою платформою;
Комунікація та засоби зв'язку (наприклад, підтвердження вашої заявки або інформація про телефонне/відео інтерв'ю, за можливості).
Крім вказаних категорій даних, для оцінки кожної заявки на роботу нам також потрібна інформація, що дозволить нам визначити вашу відповідність посаді.

Для керування нашими відносинами з вами, включаючи

          для оцінки вашої придатності до виконання обов'язків (цілей), правовою підставою опрацювання є виконання договору;

          для організації та проведення (відео) співбесід (мети), правовою підставою обробки є виконання договору;

          для перевірки ваших даних на відповідність застосовним санкційним спискам і законодавству (мета), законною підставою опрацювання є a.) правові зобов'язання й b.) законний інтерес.

Ми отримуємо дані безпосередньо від вас, коли ви залишаєте їх на нашому сайті в розділі про пошук роботи або через інші канали зв'язку. Якщо ви використовуєте інший канал, наприклад, загальнодоступні платформи, які використовуються для професійних цілей, такі як LinkedIn, ми будемо обробляти ваші дані відповідно до чинних умов такої платформи. Якщо ми співпрацюємо з кадровими агентствами, ми отримуємо ваші дані непрямим шляхом. У такому випадку ці агентства несуть відповідальність за гарантію точності даних і передавання їх нам відповідно до чинного законодавства.

9   Відеокамери та відеоспостереження. Ми перевіряємо й обробляємо ваші персональні дані, коли ви відвідуєте наші відділення. Ці заходи спрямовані як на вашу особисту безпеку, так і на безпеку наших працівників, клієнтів і власності. Відеоспостереження здійснюється без ідентифікації особи з дотриманням чітких правил гарантії безпеки й конфіденційності з використанням сучасних технологій і обладнання. Записи відеоспостереження зберігаються в наших системах не більше 30 календарних днів.

10   Реєстрація та запис телефонних розмов. Персональні дані й категорії суб'єктів персональних даних у реєстрі.

          Реєструються такі ідентифікаційні дані телефонного дзвінка:

          Час початку та закінчення виклику

          Номер абонента

          Викликаний номер служби підтримки

          ПІБ і телефон посадової особи.

Усі дзвінки на службові номери записуються. Записи вносяться в заздалегідь визначеному порядку. Запис починається після відповіді на дзвінок і завершується після сигналу відбою.
Записуються такі дані про сеанси чату та чат-бота:

          Час сесії

          Ім'я консультанта та клієнта в чаті

Сеанси чату зберігають інформацію про розмову між клієнтом і консультантом, а сеанси чат-бота зберігають інформацію про розмову між автоматизованим чат-ботом і клієнтом.
Відповіді чат-бота в основному збираються з сайту й інших загальнодоступних джерел. На початку сесії клієнти отримують інструкцію з використання.
Клієнтові не ставлять жодних особистих запитань, і клієнт не може вирішувати особисті питання за допомогою чат-бота. Якщо клієнт надає службі чат-ботів дані цифрової ідентифікації, наприклад, номер телефону, ці дані автоматично видаляються через одну годину.
Якщо ми надсилаємо смс-запит клієнту, який зв'язався з нашим номером служби підтримки телефоном, записуються такі дані:

          Час запиту

          Телефонний номер клієнта

          Письмові відповіді клієнта на запит

Для ідентифікації клієнтів, які отримують інформацію про фактичних бенефіціарних власників, реєструються такі дані:

          Ім'я та ідентифікаційний код особи

VIII. СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ДАНИХ

 1. 1
  «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» може надавати персональні дані:

       A.   дочірнім компаніям «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» і субпідрядникам (наприклад, логістичні партнери, поточні пункти приймання посилок або поштомати) у межах і за межами Європейського Союзу для доставлення посилок від відправника до Адресата [відповідно до статті 49, пункти 1b) і c), Загального регламенту про захист даних];

       B.   суб'єктам, з якими укладено договір про надання послуг для «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» або від імені «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» (Процесори), зокрема постачальникам ІТ-послуг;

       C.   іншим особам чи організаціям відповідно до чинного законодавства;

       D.   банкам і платіжним операторам для здійснення транзакцій (включаючи платежі за допомогою кодів);

       E.   працівникам правоохоронних органів і органів влади для дотримання вимог національної безпеки або в рамках судового процесу для захисту власності, або для продовження розслідування порушення компанією «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» принципів і політик, несанкціонованого доступу або використання компанією «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» обладнання, чи будь-якої іншої незаконної діяльності.
 2. 2
  Право на отримання інформації про відправлення мають лише Відправник і Адресат. «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT» може надавати вказану інформацію іншим особам лише в випадках, як визначено у відповідних положеннях законодавства, зокрема в Законі CLIX про поштові послуги від 2012 року.

IX. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ Й ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

1   Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» обробляє персональні дані виключно протягом терміну, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Термін зберігання даних визначається відповідно до таких вимог:

     A.   операційні вимоги: термін, протягом якого інформація необхідна для надання Послуг і сервісів.

     B.   правові вимоги: період, протягом якого компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» зобов'язана зберігати дані для дотримання вимог законодавства.

     C.   законні інтереси компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)»: період, протягом якого дані обробляються для подальшого використання, зокрема для отримання й розгляду можливих претензій у зв'язку з наданими Послугами й сервісами.

2   Яку інформацію про вас ми збираємо і як саме використовуємо?

 • Які дані ми збираємо/обробляємо?

  Отримання й доставлення посилок

  Прізвище й ім'я відправника й одержувача посилки, адреса місця доставлення, номер телефону, адреса електронної пошти й інша інформація, надана нам відправником, а також підпис одержувача посилки (надається під час отримання).
  Згенеровані нами дані: номер посилки, підтвердження доставлення, дані GPS місця доставлення й отримання посилки

  Виконання договорів (пропозиції)

  Для фізичних осіб, які приймають умови договору: прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти.

  Для представників юридичних осіб, від імені яких укладається договір (наприклад, працівники компанії): прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер телефону, адреса електронної пошти, підпис і договір, що укладається.

  Митна адміністрація

  Прізвище, ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, номер посилки, відправлені повідомлення, вміст і ціна товару.

  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку

  Дані, що містяться в бухгалтерських документах: прізвище, ім'я, по батькові, номер соціального страхування, контактна інформація, номер банківського рахунку, платіжні реквізити, надані послуги/сервіси й інша інформація відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)

  Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону

  Керування нашими сторінками в соціальних мережах

  Ім'я, прізвище, назва облікового запису, стать, контактна інформація (за умови надання), країна, фото, коментарі до наших публікацій, поширення наших публікацій, реакції на наші публікації, відгуки й оцінки, інформація про те, коли ви почали стежити за нашими сторінками в соціальній мережі чи поставили вподобайку, повідомлення, надіслані нам із вкладеннями, історія нашого спілкування (вміст повідомлень і час їхнього отримання/відправлення)

  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)

  Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону

  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.

  Збираються такі аудіодані (записи телефонних дзвінків): ім'я оператора служби підтримки, номер телефону абонента, дата дзвінка, час початку й закінчення

  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)

  Відеодані (відеозапис), дата і час отримання

  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів

  Відвідувачі нашого сайту надають такі дані для опрацювання: IP-адреса, операційна система, ідентифікатор користувача й інша інформація про дії відвідувача на нашому й інших сайтах. Така інформація збирається і зберігається як частина записів журналу або через файли cookie.

 • Правова основа

  Отримання й доставлення посилок

  Для відправника:
  (1) виконання й укладення договору (стаття 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних); і
  (2) виконання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних
  Для одержувача посилки
  (1) виконання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних і
  (2) наші законні інтереси щодо доставлення посилки правильному одержувачу (ідентифікація відповідно до статті 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних)

  Виконання договорів (пропозиції)

  Виконання договору і його укладення (стаття 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних)
  Наш законний інтерес щодо укладення й виконання договору з іншою стороною через її представника (для укладання, виконання, спілкування, ідентифікації, підписання документів тощо) (стаття 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних)

  Митна адміністрація

  Дотримання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних

  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку

  Дотримання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних

  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)

  Ми повідомляємо про наші послуги й сервіси:
  (1) якщо ви користувалися нашими послугами й сервісами, ми обробляємо ваші дані відповідно до статті 81(2) Закону про електронні комунікації 2003 року;
  (2) якщо ви не користувалися нашими послугами й сервісами (не були нашим клієнтом), ми обробляємо дані відповідно до вашої згоди (Закон про електронні комунікації 2003 року і стаття 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних).
  Ми проводимо опитування для покращення якості наших послуг і сервісів відповідно до наших законних інтересів, як визначено в статті 6(1)(f), Загального регламенту про захист даних.

  Керування нашими сторінками в соціальних мережах

  Ваша згода (стаття 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних)

  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)

  Наш законний інтерес щодо належної та швидкого опрацювання скарг, запитів і вимог відповідно до статті 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних

  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.

  Ваша фактична згода (якщо ви вирішуєте продовжити розмову) (стаття 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних»).

  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)

  Наші законні інтереси щодо гарантії безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і безпеки активів Компанії (стаття 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних)

  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів

  Дані, отримані за допомогою файлів cookie, збираються на основі вашої згоди (стаття 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних). Отримані дані обробляються з огляду на наші законні інтереси щодо покращення функцій нашого сайту (стаття 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних)

 • Термін зберігання

  Отримання й доставлення посилок

  Електронні масиви даних, інформаційні системи й бази даних зберігаються протягом чотирьох років із дня створення.
  Документи щодо отримання вантажу (накладні й супровідні документи) зберігаються протягом 12 місяців.
  Документи щодо відправлення (електронні й паперові) зберігаються протягом чотирьох років.

  Виконання договорів (пропозиції)

  3 роки з дати припинення дії договору, якщо необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду відсутня, наприклад, для правового захисту від претензій

  Митна адміністрація

  Протягом шести місяців в активній базі. Після зазначеного терміну ми переносимо дані в архів на три роки.

  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку

  Десять (10) років, за винятком випадків, коли існує необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду, наприклад, для захисту під час судових позовів.

  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси та проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)

  дані обробляються протягом терміну дії договору.
  Якщо ви надали нам згоду на прямий маркетинг, ми будемо обробляти ваші дані протягом п'яти років з дати її отримання.
  Дані, які використовуються для опитувань, обробляються протягом трьох місяців з дати надання послуги.

  Керування нашими сторінками в соціальних мережах

  Три роки

  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)

  Дані зберігаються протягом трьох років після вирішення питання. Персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду, якщо вони необхідні Компанії для захисту від претензій, вимог чи позовів, поданих проти неї.

  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.

  Не більше шести місяців, за винятком випадків, коли існує необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду, наприклад, для захисту під час судових позовів.

  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)

  Не більше 30 календарних днів, крім випадків, коли існують підстави вважати, що:
  (1) відеозапис підтверджує адміністративне, кримінальне правопорушення чи інше порушення законодавства, трудової дисципліни та/або професійної етики;
  (2) відеодані необхідні для досудового або судового розгляду або
  (3) запит на доступ до відеоданих отримано до закінчення терміну зберігання даних.
  У вказаних випадках дані зберігаються протягом офіційно встановленого терміну, після чого знищуються

  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів

3   Архівні дані доступні лише уповноваженим працівникам. Після закінчення терміну зберігання, дані повністю видаляються.

X. ПЕРЕДАВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО КРАЇН, ЩО НЕ Є ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

 1. 1
  Усім компаніям, які прямо та/або опосередковано належать або контролюються тими самими кінцевими бенефіціарними власниками, що й «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)», а також субпідрядникам (наприклад, транспортним партнерам, операторам пунктів приймання посилок або камер зберігання посилок) в Україні та Європейському Союзі або за їхніми межами з метою доставки (вручення) посилок від відправника до одержувача [Згідно зі ст. 49 ч. 1b, c, відповідно, Загального регламенту про захист даних (GDPR);
 2. 2
  «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» не передає персональні дані міжнародним організаціям.
 3. 3
  Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» не передає персональні дані третім країнам, якщо це неможливо або суперечить загальноприйнятим нормам законодавства.
 4. 4
  Рівень захисту персональних даних за межами Європейської економічної зони («ЄЕЗ») не відповідає рівню, передбаченому в європейському законодавстві. Таким чином, компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» передає персональні дані за межі ЄЕЗ лише за необхідності із гарантією належного рівня захисту даних, в основному через:

       A.   співпрацю з суб'єктами опрацювання персональних даних у країнах, щодо яких було відповідне рішення Європейської комісії про забезпечення належного рівня захисту персональних даних;

       B.   використання стандартних договірних положень, прийнятих Європейською комісією, за умови забезпечення належного рівня захисту персональних даних;
 5. 5
  У випадку обґрунтованого наміру передати персональні дані за межі ЄЕЗ, крім зазначеного вище, компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» повідомляє про таке на відповідному етапі опрацювання даних згідно з вимогами чинного законодавства.

XI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАНІ, ЗІБРАНІ ЧЕРЕЗ ВЕБСАЙТ

 1. 1
  Журнал реєстрації подій і файли cookie. Щоразу, коли користувач переходить на сайт компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)», його дані зберігаються у системних файлах. Обсяг даних, що зберігаються тимчасово, включає таке:

       A.   IP-адресу комп'ютера, з якого надійшов запит;

       B.    доменне ім'я;

       C.   дату й час доступу;

       D.   код відповіді http;

       E.    відкриті сторінки;

       F.    назву й версію операційної системи;

       G.   назву й версію браузера;

       H.   роздільну здатність екрана.
 2. 2
  Використання сайту «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» може включати використання файлів cookie серверами компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)». Ці файли використовуються адміністраторами сайту. Кожен користувач може налаштувати параметри браузера для заборони файлів cookie. У цьому випадку на комп'ютері відвідувача дані не будуть зберігатися. Інформація, що зберігається в файлах cookie, не надсилається компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT

XII. ФАЙЛИ COOKIE

 1. 1
  Файли cookie – це інтернет-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої (комп'ютері, мобільному телефоні, планшеті) Користувача. Вони в основному містять назву сайту свого походження, свій унікальний номер і термін зберігання на кінцевому пристрої. Файли cookie використовуються для надання Адміністратору статистичної інформації про відвідування Користувачів, активність Користувачів і способи використання Сервісу. Вони дають змогу налаштовувати контент і послуги відповідно до вподобань Користувача.
 2. 2
  Оскільки ми використовуємо файли cookie, повідомляємо про таке:

       А.   Механізм файлів cookie не використовується для отримання будь-якої інформації про Користувачів, за винятком інформації про їхні дії на сторінках Послуг і сервісів.

       B.   Адміністратор зберігає файли cookie на комп'ютерах Користувачів для такого:

            1.а.   належне налаштування Послуг і сервісів відповідно до потреб Користувачів і оптимізація використання сайтів;

            1.b.   запам'ятовування уподобань та індивідуальних налаштувань Користувача, розпізнавання пристрою Користувача й належне відображення сайту відповідно до його потреб (повна/мобільна версія сайту);

            1. c.   створення статистики відвідувань вебсайтів, яка допомагає зрозуміти, як користувачі використовують вебсайти, що дає змогу покращити їхню структуру та контент;

            1.d.   підтримка сесії Користувача (після входу в систему), щоб Користувачеві не потрібно було повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці Вебсайту;

            1.e.   збереження даних кошика в інтернет-магазині, щоб не втратити їх після повторного переходу до Послуг і сервісів.
 3. 3
  Вебсайт використовує два основних типи файлів cookie: сесійні та постійні файли cookie. Сесійні файли cookie – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до виходу з системи, сайту або вимкнення програмного забезпечення (браузера). Постійні файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, який визначено в налаштуваннях таких файлів, або доки вони не будуть видалені Користувачем.
 4. 4
  Для Послуг і сервісів використовується два основних типи файлів cookie:
  • 4.1
   «Необхідні» файли cookie, які уможливлюють використання послуг, доступних на Вебсайті, як-от файли cookie для автентифікації, що використовуються для сервісів, які потребують автентифікації на Вебсайті, файли cookie, що використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, для виявлення шахрайства з автентифікацією на Вебсайті;
  • 4.2
   «Функціональні та аналітичні» файли cookie, які дають змогу «запам'ятовувати» обрані Користувачем налаштування та персоналізувати інтерфейс Користувача, наприклад, щодо обраної Користувачем мови або регіону, розміру шрифту, зовнішнього вигляду вебсайту, а також дають змогу збирати інформацію про те, як Користувач користується сторінками Вебсайту тощо;
  • 4.3
   «Рекламні» файли cookie, які дають змогу Користувачам Сайту отримувати рекламний контент, який більше відповідає їхнім інтересам.
 5. 5
  Під час першого відвідування вебсайту вам буде показано інформацію про використання файлів cookie. Використання вебсайту вимагає обробки «необхідних» файлів cookie. Обробка інших файлів cookie можлива після надання згоди на використання файлів cookie відповідно до положень цієї Політики. Ви завжди можете відкликати свою згоду, змінивши налаштування файлів cookie у вашому браузері. Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, так, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях браузера або інформувати про це кожного разу, коли вони розміщуються на кінцевому пристрої Користувача Вебсайту. Докладна інформація про можливості та методи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (браузера).
  «Рекламні» та «аналітичні» файли cookie, розміщені на кінцевому пристрої Користувача Вебсайту, можуть також надходити від партнерів Адміністратора та використовуватися в аналітичних та маркетингових цілях. Докладну інформацію про це можна знайти в політиці конфіденційності такого партнера. Адміністратор використовує наведені нижче аналітичні та маркетингові інструменти, що надаються партнерами:

       a.   Google Ads – файли, що використовуються Google для налаштування реклами у своїх сервісах, наприклад, в пошуковій системі або для показу реклами в інтернеті, докладніше: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

       b.   Пікселі Facebook – файли, що використовуються для адаптації реклами в сервісах Facebook до індивідуальних вподобань одержувача, докладніше: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

       c.   Google Analytics – файли, що використовуються для аналізу використання вебсайту користувачами, створення статистики та звітів, докладніше: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

XIII. БЛОКУВАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 1. 1
  Зазвичай, браузери типово дозволяють зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі сайту можуть в будь-який момент змінити налаштування файлів cookie, наприклад, заблокувати автоматичне опрацювання файлів cookie або відображення попередження про їхнє використання на пристрої Користувача сайту. Детальна інформація про можливості та способи опрацювання файлів cookie доступна в налаштуваннях браузера або на таких сайтах:

       A.   у браузері Internet Explorer;

       B.   у браузері Mozilla Firefox;

       C.   у браузері Chrome;

       D.   у браузері Safari;

       E.   у браузері Opera;
 2. 2
  Проте Адміністратор попереджає, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на певні функції, доступні на сторінках Сайту.

XIX. СКАРГИ

 1. 1
  Якщо у вас виникла скарга на спосіб опрацювання компанією «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» ваших даних, то можна детально її викласти у письмовій формі й передати на контактні дані, які вказано в розділі I цієї політики вище. Компанія «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» зв'яжеться з вами, щоб вирішити будь-які проблеми в належні терміни.
 2. 2
  Якщо ви вважаєте, що ваші права, які визначено в Загальному регламенті захисту даних, було порушено, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)». В Угорщині відповідним органом є Угорський національний орган із питань захисту даних та свободи інформації — інформацію та контактні дані можна знайти на його вебсайті (http://www.naih.hu/).

XX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

 1. 1
  1. Будь-які зміни, які «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» має право внести до цієї політики конфіденційності будь-які зміни, що будуть розміщені на сайті www.novapost.com. Нові умови можуть відображатися на екрані, і для продовження використання будь-якої/всіх Послуг і сервісів компанії «Нова Пост Ху Кфт (Nova Post HU KFT)» вам буде запропоновано прочитати й прийняти