Умови надання послуг

integration

РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЇ «НОВА ПОСТ Литва, УАБ» (NOVA POST Lithuania, UAB) від 20.03.2023 р.

1. Загальні положення

1.1. Цей регламент визначає умови надання поштових послуг та послуг із перевезення вантажів
компанією «НОВА ПОСТ Литва, УАБ» (NOVA POST Lithuania, UAB) зі штаб-квартирою за адресою:
вул. Карейвіу, 11B, LT-09109 м. Вільнюс (Kareivių str. 11B, LT-09109 Vilnius), яка внесена до Реєстру
юридичних осіб, що ведеться Державним підприємством «Центр регістрів», під номером 306183981,
телефон (+370)5-250-06-09, адреса електронної пошти support@novapost.lt.

1.2. Передаючи Посилку Оператору, Одержувач послуг підтверджує, що ознайомився та згоден із
Регламентом.

1.3. Чинна версія Регламенту доступна на вебсайті Оператора.

1.4. Для цілей цього Регламенту вводяться такі визначення:

1.4.1. Адреса — зазначення місця доставки поштового відправлення, зазначене Відправником, або
зазначення місця його повернення Відправнику;

1.4.2. Адресний ярлик — ярлик з адресними даними Одержувача, сформований Замовником під час
замовлення Поштової послуги, призначений для відправлення;

1.4.3. Відділення — об’єкт Оператора, де можливе відправлення та отримання Посилок;

1.4.4. Бізнес-клієнт — клієнт Оператора, який використовує послуги Оператора в рамках своєї
господарської діяльності;

1.4.5. Робочі дні — звичайні дні з понеділка до п’ятниці, крім суботи, неділі та святкових днів у
Литовській Республіці;

1.4.6. Цивільний кодекс – Цивільний кодекс Литовської Республіки;

1.4.7. Компанія — компанія «НОВА ПОСТ Литва, УАБ» (NOVA POST Lithuania, UAB) зі штабквартирою за адресою: вул. Карейвіу, 11B, LT-09109 м. Вільнюс (Kareivių str. 11B, LT-09109 Vilnius),
реєстраційний номер 306183981;

1.4.8. Споживач — фізична особа, яка вчиняє з Оператором правочин, не пов’язаний безпосередньо з
його господарською або професійною діяльністю;

1.4.9. Договір про надання послуг із перевезення вантажу — договір між Одержувачем/Відправником та Оператором, за яким Оператор надає послуги з перевезення вантажу;

1.4.10. Кур’єрське відправлення — відправлення, що не є Поштовим відправленням;

1.4.11. Клієнт – Бізнес-клієнт або Споживач, який діє як Відправник, що користується Послугами
Оператора та замовляє Послугу поштового зв’язку, Послугу з перевезення вантажів або додаткову
послугу.

1.4.12. Послуги з перевезення вантажів – послуги з організації та сприяння доставці та
транспортуванню Посилок, крім поштових відправлень, у розумінні Закону про поштовий зв’язок;

1.4.13. Закон про поштовий зв’язок — Закон про поштовий зв’язок Литовської Республіки;

1.4.14. Оператор — Компанія; якщо це передбачено контекстом, «Оператор» також означає
уповноважену особу, яка діє від імені Оператора;

1.4.15. Посилка — відправлення з позначенням Адресата та Адресою, подане до приймання або
прийняте Оператором для транспортування та доставки Адресату, що є Поштовим відправленням або
кур’єрським відправленням;

1.4.16. Поштомат — автомат, який дає змогу відправляти та забирати відправлення з поштових
комірок, використовуючи дані доступу, надані Оператором;

1.4.17. Форма відвантаження посилки — форма, яка надається Оператором під час замовлення
Послуги поштового зв’язку та укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку;

1.4.18. Поштові послуги — послуги доставки поштових відправлень на території Литви та за її
межами в розумінні Закону про поштовий зв’язок, що надаються Оператором відповідно до
Регламенту;

1.4.19. Договір про надання послуг поштового зв’язку — договір між Одержувачем
послуг/Відправником та Оператором, за яким Оператор надає Послуги поштового зв’язку
Одержувачу послуг;

1.4.20. Поштове відправлення — відправлення, яке є поштовою посилкою або поштовим
відправленням у розумінні Закону про поштовий зв’язок;

1.4.21. Поштовий переказ — розпорядження про доставку Оператором зазначеної суми грошей
адресату;

1.4.22. Прейскурант на послуги з перевезення вантажів — перелік цін Оператора на послуги з
перевезення вантажів, який не є частиною Регламенту;

1.4.23. Прейскурант на послуги поштового зв’язку — чинний для Оператора перелік цін на
Послуги поштового зв’язку та додаткові послуги, що не є частиною Регламенту, які були
опубліковані novapost.lt.

1.4.24. Одержувач — особа, зазначена Відправником як одержувач Посилки, зазначеної в поштовому
переказі;

1.4.25. Регламент — цей регламент надання Послуг Компанією;

1.4.26. Транспортний кодекс — Транспортний кодекс Литовської Республіки;

1.4.27. Відправник — особа, яка уклала з Оператором Договір про надання послуг поштового
зв’язку;

1.4.28. Послуги — Послуги поштового зв’язку та Послуги з перевезення вантажів, що надаються
Оператором;

1.4.29. Безадресні друковані форми — письмова або графічна інформація без зазначення та Адреси
Адресата, збільшена друкарським способом або аналогічною технікою, записана на папері чи іншому
матеріалі, що використовується для друку, зокрема книги, каталоги, журнали чи газети;

1.4.30. Вебсайт — офіційний вебсайт Оператора за адресою novapost.lt.

2. Каталог Послуг поштового зв’язку, що надаються

2.1. Оператор надає такі Послуги поштового зв’язку:

2.1.1. оформлення, сортування, доставка поштових відправлень, зокрема відправлень з оголошеною вартістю в розумінні Закону про поштовий зв’язок, приймання, сортування, видача Безадресних друкованих форм;

2.1.2. пересилання Посилок і Безадресних друкованих форм, якщо воно здійснюється разом із принаймні одним із видів діяльності, зазначеним вище;

2.1.3. функціонування пунктів обміну, які забезпечують приймання та обмін кореспонденцією між суб’єктами, які користуються послугами цих пунктів.

2.2. Оператор надає базову послугу, яка полягає в доставці Поштових відправлень на території Литви та в міжнародному транспорті в таких варіантах:

2.2.1. Адреса – Адреса – приймання Посилки за адресою Відправника та її доставка до адреси Одержувача;

2.2.2. Відділення – Відділення – приймання відправлення від Відправника у відділенні в місті Відправника та доставка цього відправлення Одержувачу у відділення в місті Одержувача;

2.2.3. Відділення — Адреса – приймання Посилки від Відправника у відділенні в місті Відправника та її доставка до адреси Одержувача.

2.2.4. Адреса – Відділення – приймання Посилки від Відправника за адресою в місті Відправника та її доставка у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача;

2.2.5. Відділення – Поштомат – приймання Посилки від Відправника у відділенні в місті Відправника та її доставка в Поштомат Одержувача;

2.2.6. Адреса – Поштомат – приймання Посилки від Відправника за адресою в місті Відправника та її доставка в Поштомат у місті Одержувача;

2.2.7. Поштомат – Відділення – приймання Посилки від Відправника в Поштоматі в місті Відправника та доставка Посилки у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача;

2.2.8. Поштомат — Адреса – приймання Посилки від Відправника в Поштоматі в місті Відправника та доставка Посилки за адресою Адресата.

2.3. Оператор надає такі Послуги з перевезення вантажів щодо Кур’єрських відправлень:

2.3.1. збір, сортування, доставка Кур’єрських відправлень, зокрема з оголошеною вартістю;

2.3.2. приймання, сортування, видача Безадресних друкованих форм;

2.3.3. транспортування Кур’єрських відправлень за допомогою відповідних транспортних компаній, організація перевезень, посередництво в транспортуванні вантажів.

2.4. Оператор надає Послуги з перевезення вантажів, що полягають в організації перевезення Кур’єрських відправлень по території Литви та в міжнародних перевезеннях у таких варіантах:

2.4.1. Адреса — Адреса — приймання Посилки за зазначеною Відправником Адресою та доставка Посилки за зазначеною Адресою Одержувача;

2.4.2. Відділення — Відділення — приймання Посилки від Відправника у відділенні в місті Відправника та доставка Посилки Одержувачу у відділення в місті Одержувача;

2.4.3. Відділення — Адреса – приймання Посилки від Відправника у відділенні в місті Відправника та доставка Посилки до зазначеної Адреси Одержувача.

2.4.4. Адреса – Відділення – приймання Посилки від Відправника за Адресою в місті Відправника та її доставка у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача;

2.4.5. Відділення – Поштомат – приймання Посилки від Відправника в місті Відправника та доставка Посилки в Поштомат у місті Одержувача;

2.4.6. Адреса – Поштомат – приймання Посилки від Відправника за Адресою в місті Відправника та доставка Посилки в Поштомат у місті Одержувача;

2.4.7. Поштомат – Відділення, яке приймає Посилку від Відправника в Посилковій камері в місті Відправника та доставляє Посилку у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача;

2.4.8. Поштомат — Адреса — приймання Посилки від Відправника в Поштоматі в місті Відправника та доставка Посилки за адресою Одержувача;

2.5. У разі закриття, тимчасової недоступності або перенесення відділення або Поштомата Оператор має право змінити місце або спосіб доставки Відправлення після попереднього повідомлення Одержувача послуг.

3. Загальні умови надання Послуг поштового зв’язку та Послуг із перевезення вантажів

3.1. Для надання Послуг Оператор використовує одну мережу Відділень та Поштоматів.

3.2. Послуги поштового зв’язку надаються Оператором Клієнтам та юридичним особам.

3.3. Оператор надає Послуги в дати, зазначені на Вебсайті для цього виду Послуг.

3.4. Оператор надає Послуги на території Литовської Республіки та в міжнародній торгівлі, у країнах, інформація про які наразі розміщена на Вебсайті.

3.5. Укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку відбувається, зокрема, шляхом прийняття Оператором Поштового відправлення до транспортування та доставки. Реалізація Послуг поштового зв’язку відбувається згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку, оприлюдненим на Вебсайті.

3.6. Укладання Договору про надання послуг із перевезення вантажів відбувається, зокрема, шляхом прийняття Оператором Кур’єрського відправлення для організації його транспортування та доставки. Надання Послуг із перевезення вантажів відбувається згідно з Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів, опублікованим на Вебсайті.

3.7. Приймання та видача Посилок відбувається в Робочі дні.

3.8. Договір про надання послуг поштового зв’язку, укладений Оператором із Замовником, який є Клієнтом, є дистанційним договором у розумінні статті 6.2288 Цивільного кодексу. Одержувач послуг — Споживач має право відмовитися від укладеного Договору про надання послуг поштового зв’язку протягом 14 днів із моменту його укладання, якщо його не було виконано Оператором. Відмова Споживача від Договору про надання послуг поштового зв’язку та/або Договору про надання послуг із перевезення вантажу можлива шляхом подання Клієнтом, який є Споживачем, заяви про відмову в письмовій формі електронною поштою на адресу support@novapost.lt або через Вебсайт.

3.9. Про доступність доставки та відправлення в Поштомати повідомляється на Вебсайті відповідно до списку доступних локацій для відправлень на вебсайті. Оператор не гарантує наявність Поштоматів на певній території. 3.10. Доставка Посилок у Поштомати можлива лише в Поштомати на території Литовської Республіки.

4. Приймання та видача Посилок. Надання послуг поштового зв’язку

4.1. Загальні правила відправлення Посилок:

4.1.1. Посилка повинна бути належним чином упакована Відправником, що забезпечує безпеку Послуги та доставку вмісту Посилки в цілості. Оператор може за бажанням Відправника упакувати Посилку в рамках додаткової послуги;

4.1.2. спосіб пакування Посилки повинен відповідати правилам пакування, розміщеним на Вебсайті;

4.1.3. спосіб упакування Посилки повинен забезпечувати її маркування відповідними Адресними ярликами;

4.1.4. Посилки, що перевищують допустимі граничні розміри або вагу, приймаються до транспортування тільки за попередньою домовленістю з Оператором;

4.1.5. якщо для виконання Послуги поштового зв’язку необхідно оголосити вартість Посилки Відправником, ця вартість повинна відповідати фактичній вартості вмісту Посилки. Оголошена вартість Посилки може вплинути на ціну Послуги поштового зв’язку відповідно до чинного Прейскуранта на послуги поштового зв’язку;

4.1.6. Відправник Посилки зазначає Адресу Одержувача або адресу Поштомата чи Відділення, куди доставляється Посилка. Відповідальність за правильність даних, зазначених для доставки відправлення Оператором, несе Відправник;

4.1.7. Відправник замовляє Послугу через Вебсайт із зазначенням типу відправлення, Адресних даних Відправника та Одержувача, а також способу та місця доставки;

4.1.8. після оформлення замовлення на Послугу поштового зв’язку через Вебсайт, Відправник отримує можливість створити Адресний ярлик, який він повинен чітко розмістити на упаковці з Посилкою;

4.1.9. Відправник послуг додає до Кур’єрського відправлення накладну, сформовану під час замовлення;

4.1.10. будь-яке маркування, нанесене Відправником на упаковку з Посилкою, не повинно закривати Адресний ярлик і не може містити вміст, заборонений законом;

4.1.11. Відправник оплачує Послугу поштового зв’язку наперед відповідно до обраного виду Послуги поштового зв’язку та Прейскуранта за допомогою способів оплати, доступних на Вебсайті, за винятком післяплати, яка здійснюється на умовах, визначених Регламентом;

4.1.12. Оператор відмовляється від укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку чи послуг із перевезення вантажів або може відмовитися від договору, якщо:

a. у разі Поштового відправлення Відправник не відповідає вимогам щодо надання Послуг поштового зв’язку, зазначеним у Законі про поштовий зв’язок або в нормативно-правових актах, виданих на його основі, а також у Регламенті;

b. у разі Кур’єрського відправлення Відправник не відповідає вимогам щодо надання Послуг із перевезення вантажів, зазначеним у Цивільному кодексі або в нормативноправових актах, виданих на його основі, а також у Регламенті;

c. вміст або упаковка Посилки наражає третіх осіб або Оператора на пошкодження; d. на упаковці Відправника або у видимій частині її вмісту є написи, зображення, малюнки чи інші графічні символи, що порушують законодавство або поштові збори, що не відповідають вимогам, викладеним у Законі про поштовий зв’язок;

e. Послуга здійснюватиметься повністю або частково на території, не охопленій Оператором, якщо Оператор не уклав угоду про співпрацю, яка дозволяє виконувати Послугу за межами цієї території;

f. приймати або перевозити Посилку заборонено на підставі окремих нормативноправових актів.

4.1.13. Оператор має право:

a) відмовитися від укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку/Договору про надання послуг із перевезення вантажу, якщо Посилка не відповідає визначеним Оператором умовам, необхідним для укладання Договору про надання послуг поштового зв’язку/Договору про надання послуг із перевезення вантажу;

b) відмовитися від Договору про надання послуг поштового зв’язку/Договору про надання послуг із перевезення вантажу, якщо Посилка не відповідає визначеним Оператором умовам, необхідним для укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку/Договору про надання послуг із перевезення вантажу.

4.1.14. У разі відмови Оператора від Договору про надання послуг поштового зв’язку/Договору про надання послуг із перевезення вантажу з причин, викладених вище, прийнята Посилка повертається Відправнику за його кошт, і плата за надання Послуги відшкодовується.

4.1.15. Оператор, який уклав із Відправником Договір про надання послуг поштового зв’язку або Договір про надання послуг із перевезення вантажу, позначає отриману Посилку інформацією про прийняття ним плати за Послуги або спосіб її оплати та дає змогу її ідентифікувати.

4.1.16. Посилка, яка не може бути вручена Адресату, повертається Оператором Відправнику. За дії, пов’язані з поверненням Посилки, Оператор може вимагати плату в розмірі, зазначеному в Прейскуранті на послуги поштового зв’язку або Прейскуранті на послуги з перевезення вантажів.

4.1.17. Повернена Посилка доставляється Відправнику на умовах доставки на адресу Одержувача.

4.1.18. У разі відсутності повернення Посилки Відправником протягом 7 днів із дати повідомлення Відправника про повернення відправлення, воно вважається відправленням, що не підлягає доставці.

4.1.19. У разі обґрунтованої підозри, що Посилка може пошкодити інші посилки або майно Оператора, Оператор може вимагати її відкриття Відправником, а якщо звернення до Відправника для відкриття Посилки є неможливим або невдалим, він має право забезпечити захист Посилки за власний кошт у спосіб, що забезпечує безпеку, зокрема у випадках, що стосуються безпеки поштового трафіку.

4.1.20. У разі обґрунтованої підозри, що Посилка є предметом злочину або її вміст становить загрозу для людей або навколишнього середовища, Оператор негайно повідомляє відповідні органи та утримує і охороняє Посилку до проведення перевірки такими органами.

4.2. Розмір і вага Посилки

4.2.1. Ціна Послуги може залежати від ваги та розміру Посилки відповідно до Прейскуранта на послуги поштового зв’язку/Прейскуранта на послуги з перевезення вантажів.

4.2.2. Існує два способи визначення ваги Посилки: фактичний та об’ємний. Вартість Послуги розраховується за більшою ваговою величиною — фактичною або об’ємною, згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку/Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів.

4.2.3. Фактична вага визначається шляхом зважування Посилки на вагах.

4.2.4. Об’ємна вага визначається на основі зовнішніх розмірів Посилки (тоді як зовнішні розміри в разі неправильної форми вимірюються відповідно до найбільш виступаючих точок) за формулою:

Об’ємна вага [кг] = Довжина [см] х Ширина [см] х Висота [см] / 4000.

4.2.5. У разі Посилок, вага яких перевищує 30 кг, вони повинні бути надійно розміщені на піддонах.

4.2.6. Розрізняють такі розміри Поштових відправлень, від яких може залежати вартість Послуги згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку:

a. документи — Поштове відправлення, що містить листівки, папери вагою не більше 1 кг і розмірами не більше: довжина — до 35 см, ширина — до 25 см, висота — до 2 см;

b. Посилка вагою 0–2 кг (фактична або об’ємна);

c. Посилка вагою (фактичною чи об’ємною) більше 2 кг, але менше 10 кг;

d. Посилка вагою (фактичною чи об’ємною) вище 10 кг, але менше 30 кг.

4.2.7. Розрізняють такі розміри Кур’єрських відправлень, від яких може залежати вартість Послуг із перевезення вантажів згідно з Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів:

a. відправлення вагою (фактичною чи об’ємною) вище 30 кг.

4.3. Відвантаження

4.3.1. Посилки можуть бути прийняті Оператором у Відділенні, Поштоматі та за Адресою, зазначеною Відправником.

4.3.2. Клієнт, який бажає надіслати Посилку, заповнює Форма відвантаження через Вебсайт і сплачує плату за Послугу.

4.3.3. У випадку, якщо Клієнт відправляє Посилку з вибором інтервалу часу доставки, це може бути додатковою послугою, яка оплачується згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку або Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів.

4.3.4. Після заповнення Форми відвантаження Клієнт формує та роздруковує Адресний ярлик, який розміщує на Посилці на видному місці.

4.3.5. Згенерований Адресний ярлик дійсний протягом 14 днів.

4.3.6. Під час формування Форми відвантаження Клієнт отримує номер Посилки, за яким можна отримати інформацію про статус Послуги.

4.3.7. Під час прийняття Посилки Оператор перевіряє повноту адресних даних та факт оплати Посилки.

4.3.8. У разі виявлення Оператором відсутності правильного Адресного ярлика, неповних адресних даних або неправильної упаковки Посилки, Оператор має право відмовити в прийнятті Посилки.

4.3.9. Прийняття Посилки Оператором не означає, що вміст Посилки перевірено та він відповідає Регламенту й чинному законодавству.

4.3.10. Посилки у вигляді коробок із гофрокартону, з’єднаних між собою стрейч-плівкою та скотчем, не приймаються. Можлива відправка трьох з’єднаних Посилок за умови дотримання таких умов: Посилки містять текстильні вироби (одяг, тканини, м’які речі), загальна вага не перевищує 10 кг, і Посилки з’єднані не менше ніж п’ятьма шарами стрейч-плівки та стрічки, щоб сформувати одне відправлення.

4.3.11. Посилки, прийняті після 15:00, будуть відправлені на наступний Робочий день.

4.3.12. Відправник надає належним чином упаковану Посилку або має можливість скористатися додатковою послугою «Пакування», за умови сплати ціни, зазначеної в Прейскуранті на послуги поштового зв’язку або Прейскуранті на послуги з перевезення вантажів.

4.3.13. У разі виникнення сумнівів, що відправлення містить предмети із забороненої категорії (відправлення в коробках, ящиках, пакетах, обгорнуті непрозорою фольгою або іншими пакувальними матеріалами, які закривають вміст, без маркування, будь-яких ідентифікаційних даних, неприємного запаху тощо), Оператор має право вимагати перевірку Посилки та її вмісту.

4.3.14. У разі відмови та/або виявлення забороненого вмісту відправлення Оператор має право відмовити в наданні Послуги.

4.3.15. Відправник надає інформацію для оформлення відправлення відповідно до цього Регламенту.

4.4. Детальні умови відправлення Посилки у Відділення

4.4.1. Якщо платником Послуги є Відправник, а форма оплати – готівка, то Відправник розраховується представнику Оператору;

4.4.2. Відправник зобов’язаний повідомити Одержувачу номер накладної, дату доставки та ознайомити Одержувача із цим Регламентом;

4.4.3. У Відділенні поза чергою обслуговуються такі категорії Клієнтів:

a. люди похилого віку;

b. особи з інвалідністю;

c. особи, які супроводжують дітей до 3 років;

d. вагітні жінки; e. учасники бойових дій (за умови пред’явлення відповідного посвідчення).

4.5. Детальні умови відвантаження Посилок самовивозом за зазначеною Адресою

4.5.1. у разі відправлення шляхом його отримання Оператором за Адресою, зазначеною Клієнтом, це можливо після попередньої оплати послуги через ІТ-систему Оператора;

4.5.2. Посилки (Поштові відправлення або Кур’єрські відправлення відповідно), які відправляються Оператором за Адресою, зазначеною Клієнтом, не можуть перевищувати 30 кг за відправлення, а максимальна довжина разом з упаковкою не повинна перевищувати 120 см, а сума розмірів не повинна перевищувати 150 см;

4.5.3. Одержувач повинен надати представнику Оператора можливість дістатися до місця, позначеного на Адресному ярлику, а також можливість проїхати автомобілем поблизу зазначеної Адреси (для Посилок вагою понад 30 кг) на відстані не більше 50 метрів;

4.5.4. Якщо загальна вага відправлень перевищує 30 кг, Клієнт самостійно забезпечує завантаження Посилки на транспортні засоби Оператора;

4.5.5. Клієнт забезпечує упаковку Посилки та інформаційне забезпечення відповідно до положень цього Регламенту;

4.5.6. у разі відправлення Посилки Оператором шляхом отримання за Адресою, зазначеною Клієнтом, Клієнт має можливість обрати день і час отримання Посилки Оператором через Вебсайт під час замовлення Послуги. Клієнт зобов’язаний надати Оператору можливість отримати Посилку, оформлену відповідно до Регламенту, у зазначений час;

4.5.7. загальний час забору Посилки Оператором не перевищує 15 хвилин;

4.5.8. Оператор не виставляє рахунок за фактом отримання за зазначеною Адресою. Для отримання рахунку Клієнт звертається до найближчого Відділення;

4.5.9. на умовах, передбачених для відправлення у Відділення, також можливе відправлення Посилки в пункті приймання та видачі, який є форматом відділення, розташованого на території дійсного підприємства (магазин продуктів, одягу/предметів для дому/будівельних матеріалів, мінімаркет, аптека тощо), у яких можна забрати або доставити лише Посилку оголошеною вартістю менше ніж 10 000 євро, вагою не більше ніж 30 кг на Адресний ярлик/накладну, для яких максимальна довжина однієї сторони Посилки не перевищує 120 см.

4.6. Детальні умови відвантаження Посилок у Поштомат

4.6.1. у разі отримання Посилок із Поштомата максимально допустима вага Посилки становить 30 кг, а розміри – 40*30*60 см. Вартість Посилки, отриманої з Поштомата, не може перевищувати 10 000,00 євро.

4.6.2. Посилка може бути покладена Відправником у комірку Поштомата, якщо в Поштоматі є вільні комірки. Оператор не гарантує доступність комірок у будь-який час під час роботи Поштомата.

4.6.3. Відправлення шляхом розміщення в Поштоматі Посилок можливе після створення Пакувального ярлика в мобільному додатку Оператора;

4.6.4. Перелік місць, де доступна послуга Поштомата, доступний за адресою: novapost.lt ;

4.6.5. Вміст Посилок, надісланих у Поштомат, не може включати вміст, заборонений для транспортування відповідно до цього Регламенту;

4.6.6. щоб відправити Посилку з Поштомата, необхідно скористатися мобільним додатком Оператора та авторизуватися в ньому;

4.6.7. Клієнт може надіслати щонайбільше одну Посилку на одну накладну/Адресний ярлик у разі відправлення в Поштомат;

4.6.8. Адресний ярлик/накладна, створені в мобільному додатку, дійсні протягом 12 годин із моменту створення;

4.6.9. послуга відвантаження Посилки через Поштомат оплачується тільки онлайн після створення Адресного ярлика/накладної;

4.6.10. щоб відправити Посилку, помістивши її в Поштомат за допомогою мобільного додатку Оператора, на телефоні Відправника необхідно увімкнути функції Bluetooth, геолокації та мобільного інтернету;

4.6.11. відкриття комірки Поштомата здійснюється за допомогою мобільного додатку Оператора. Після розміщення Посилки в Поштоматі Відправник повинен закрити комірку та підтвердити завантаження, натиснувши на відповідну кнопку в мобільному додатку Оператора;

4.6.12. після отримання Клієнтом інформації від Оператора про отримання Посилки з Поштомата, Адресат отримає SMS-повідомлення про початок доставки Посилки до Адресата;

4.6.13. якщо Посилка не поміщається в комірку Поштомата або Поштомат виявив технічну несправність під час відправлення, Відправник має можливість відправити Посилку у Відділення або замовити самовивіз Посилки із зазначеної адреси;

4.6.14. якщо виникли проблеми зі створенням Адресного ярлика/накладної, відкриттям комірки Поштомата, розміщенням Посилки в комірці Поштомата або інші проблеми під час відправлення Посилки через Поштомат, Відправник може отримати допомогу за контактним номером центру обслуговування клієнтів.

4.6.15. Розклад розподілу Посилок доступний на Вебсайті.

4.6.16. Умови використання партнерських поштоматів доступні на їхніх Вебсайтах.

4.7. Загальні правила доставки Посилок

4.7.1. Посилки доставляються Оператором за Адресою Одержувача, зазначеною Відправником, у Відділення або в Поштомат;

4.7.2. заявлений термін доставки – від 5 до 10 Робочих днів;

4.7.3. доставка Посилок у той же Робочий день у рамках додаткової послуги передбачає відправлення Посилки Відправником до 12:00 відповідного дня. Ця послуга доступна тільки для доставки територією Литви, і за умови, що місто Одержувача збігається з містом Відправника;

4.7.4. доставка Посилок із гарантованим терміном доставки можлива на умовах, погоджених із Клієнтом в індивідуальному Договорі про надання послуг поштового зв’язку на визначених у ньому умовах;

4.7.5. Відправник і Одержувач можуть відстежувати Посилку, а отже, і статус Послуги через Вебсайт після введення номера відправлення за посиланням: novapost.lt

4.7.6. у разі доставки міжнародних Посилок Клієнт несе всі витрати, пов’язані з митним оформленням, а також несе ризик, пов’язаний із діями щодо Посилки та її вмісту з боку митних органів та прикордонників;

4.7.7. якщо, згідно із заявою Відправника, до складу Посилки входять речі, дозволені для покупки лише повнолітніми особами, Оператор може вимагати від Адресата або Одержувача Посилки пред’явити документ, що підтверджує досягнення особою повноліття. У разі відмови надати документ Оператор може відмовити у видачі Посилки. Перевірка віку Одержувача Посилки може бути додатковою послугою, яка оплачується додатково згідно із чинним Прейскурантом на послуги поштового зв’язку/Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів.

4.8. Детальні правила доставки Посилок у Відділення

4.8.1. для отримання Посилки у Відділенні Одержувач зазначає номер Посилки/Адресного ярлика (за наявності) або номер мобільного телефону, на який надіслано SMS з повідомленням про можливість отримання Посилки;

4.8.2. Одержувач, який є фізичною особою, підтверджує свою особу представнику Оператора шляхом пред’явлення дійсного документа, що посвідчує особу;

4.8.3. випуск Посилки без підтвердження особи Одержувача можливий у випадку, якщо оголошена вартість Посилки менше 10 000,00 євро, а Одержувач знає номер Посилки та може надати код отримання, надісланий у формі SMS-повідомлення на номер, зазначений як номер Одержувача;

4.8.4. щоб отримати Посилку вартістю 10 000,00 євро або більше, Одержувач повинен надати документ, що підтверджує його особу, і зазначити код отримання, надісланий у формі SMSповідомлення на номер, зазначений як номер Одержувача, або підтвердити отримання, відповівши на вхідний дзвінок на номер, зазначений як номер Одержувача. Якщо код отримання SMS відсутній, або всі спроби ідентифікації за допомогою SMS-коду використані – ідентифікація здійснюється через з’єднання. З кодом отримання SMS можливо отримати не більше двох Посилок, а час отримання SMS-коду отримання становить 5 хвилин;

4.8.5. у разі доставки Посилки, вміст якої може бути передано лише повнолітній особі, Одержувач на вимогу представника Оператора зобов’язаний надати документ, що підтверджує вік. У разі відсутності такого документа представник Оператора може відмовити у видачі Посилки;

4.8.6. у разі отримання Посилки особою, яка не зазначена як Одержувач Посилки, необхідно зазначити номер Посилки та пред’явити відповідні повноваження та документ, що підтверджує особу, яка отримує Посилку, у якому Одержувач зазначений як уповноважений її забрати. У разі отримання Посилки, вартість якої не перевищує 10 000,00 євро, можливе отримання Посилки особою, яка є близьким родичем Одержувача, за умови пред’явлення документа, що підтверджує спорідненість;

4.8.7. отримання Посилки у Відділенні можливе в робочий час Відділення;

4.8.8. у Відділенні поза чергою обслуговуються такі категорії Клієнтів:

a. люди похилого віку;

b. особи з інвалідністю;

c. особи, які супроводжують дітей до 3 років;

d. вагітні жінки;

e. учасники бойових дій (за умови пред’явлення відповідного посвідчення).

4.8.9. На умовах, передбачених для доставки у Відділення, також можливе відправлення Посилки в пункті приймання та видачі, який є форматом відділення, розташованого на території дійсного підприємства (магазин продуктів, одягу/предметів для дому/будівельних матеріалів, мінімаркет, аптека тощо), у яких можна забрати або доставити лише Посилку оголошеною вартістю менше ніж 10 000,00 євро, вагою не більше 30 кг на Адресний ярлик/накладну, для яких максимальна довжина однієї сторони Посилки не перевищує 120 см. Якщо Одержувач не забирає Посилку протягом 5 календарних днів, вона передається до найближчого Відділення.

4.9. Детальні правила доставки Посилок за зазначеною Адресою

4.9.1. у разі доставки Посилки на Адресу Одержувача, Одержувач отримує SMS-повідомлення на зазначений Відправником номер телефону про заплановану дату доставки Посилки. Оператор зобов’язаний забезпечити доставку Посилки в зазначену дату;

4.9.2. у разі доставки, здійсненої на Адресу Адресата, за відсутності Адресата або члена родини, уповноваженого отримати Посилку, Посилка пересилається Оператором у Відділення або Поштомата, де її можна отримати на відповідних умовах для такого способу отримання. Посилку можна забрати протягом 7 днів із моменту повідомлення Одержувача про можливість отримання, після чого вона повертається Відправнику без попереднього повідомлення;

4.9.3. доставка Посилки відбувається за Адресою Адресата, але не включає відправлення, яке переміщується Оператором у межах приміщення за зазначеною Адресою;

4.9.4. Оператор не зобов’язаний перевіряти особу, яка отримує Посилку за Адресою Адресата. Вважається, що особа, яка отримує Посилку за Адресою Адресата, має право на її отримання;

4.9.5. під час отримання Посилки Адресатом, членом його родини або іншою уповноваженою особою Оператор може вимагати підтвердження доставки. У цьому разі відмова від підтвердження отримання Посилки розглядається як відмова від прийняття Посилки;

4.9.6. у разі доставки Посилки, для якої було замовлено послугу доставки тільки в руки Одержувача, Одержувач на вимогу представника Оператора зобов’язаний надати документ, що посвідчує особу. За відсутності такого документа представник Оператора може відмовити в доставці Посилки;

4.9.7. у разі будь-якої доставки Оператор повинен отримати підпис особи, яка отримує Посилку;

4.9.8. У разі доставки Поштового відправлення, вміст якого може бути передано лише повнолітній особі, Одержувач на вимогу представника Оператора надає документ, що підтверджує його вік. У разі відсутності такого документа представник Оператора може відмовити у видачі Посилки;

4.9.9. час присутності представника Оператора за Адресою доставки у зв’язку з доставкою Посилки не перевищує 15 хвилин;

4.9.10. доставка Посилки за зазначеною Адресою можлива, якщо є можливість доїхати за зазначеною Адресою та доїхати до цієї Адреси автомобілем на відстані не більше 50 м;

4.9.11. доставка Посилки за зазначеною Адресою можлива лише для Посилок вагою до 30 кг;

4.9.12. в рамках одного Пакувального ярлика/накладної можливе перенесення терміну доставки на 5 робочих днів. Якщо Посилку не було доставлено протягом 5 робочих днів, вона передається до найближчого Відділення;

4.9.13. доставка Посилки за зазначеною Адресою, якщо платником є Одержувач, можлива в разі готівкового розрахунку для вартості відправлення 10 000,00 євро або в разі безготівкового розрахунку – будь-якої вартості.

4.10. Детальні умови доставки Посилок у Поштомат

4.10.1. у разі доставки Посилки в Поштомат, максимально допустима вага Відправлення становить 30 кг, а розміри — 40*30*60 см. Вартість Посилки, доставленої в Поштомат, не може перевищувати 10 000,00 євро;

4.10.2. якщо Посилка не відповідає вазі або розмірам Посилки, прийнятним для отримання в комірці Поштомата, вона буде відправлена до найближчого Відділення;

4.10.3. доставка посилок у Поштомат може включати максимум одне відправлення на один Адресний ярлик/накладну.

4.10.4. після розміщення Посилки в комірці Поштомата Одержувач отримує SMS-повідомлення;

4.10.5. для того, щоб отримати Посилку в Поштоматі, необхідно встановити мобільний додаток Оператора та авторизуватися за номером мобільного телефону, зазначеним як номер Адресата;

4.10.6. для того, щоб отримати Посилку з Поштомата за допомогою мобільного додатку Оператора, на телефоні Одержувача необхідно увімкнути функції Bluetooth, геолокації та мобільного інтернету;

4.10.7. у разі оплати Посилки Одержувачем перед отриманням Посилки необхідно оплатити її за допомогою банківської карти в мобільному додатку Оператора;

4.10.8. Посилка, що доставляються шляхом здачі до Поштомата, забирається Адресатом після введення отриманого від Оператора номера телефону та коду доступу, дані якого дозволяють відкрити комірку Поштомата й отримати Посилку. Оператор не несе відповідальності за отримання Посилки в Поштоматі неуповноваженою особою в разі розголошення або втрати даних квитанції Адресатом. Посилку можна забрати протягом 7 днів із моменту повідомлення Адресата про можливість отримання, після чого вона повертається Відправнику без попереднього повідомлення;

4.10.9. Оператор розміщує Посилку в Поштоматі, доки в Поштоматі є вільні комірки. У разі відсутності вільної комірки в Поштоматі, Оператор має право передати Посилку в інший Поштомат, що розташований поруч, змінити дату доставки або змінити форму доставки, попередньо повідомивши про це Одержувача;

4.10.10. для того, щоб забрати Посилку з Поштомата, Одержувач використовує номер телефону, наданий Клієнтом, і код отримання, надісланий Оператором на цей номер телефону, вводячи їх у відповідний механізм Поштомата. Після введення необхідних даних відкриється комірка Поштомата, у якому можна отримати Посилку. Після вилучення Посилки Одержувач повинен закрити комірку Поштомата;

4.10.11. якщо протягом 2 календарних днів із дати розміщення Оператором Посилки в Поштоматі Одержувач не забере Посилку з комірки Поштомата, Оператор доставить Посилку у Відділення, повідомивши про це Адресата;

4.10.12. якщо Посилку отримує Одержувач у Відділенні, дозвіл на отримання Посилки перевіряється шляхом надання Оператору коду отримання, отриманого Одержувачем через SMS або електронну пошту. Посилку можна забрати протягом 7 днів із моменту повідомлення Одержувача про можливість отримання, після чого вона повертається Відправнику без попереднього повідомлення;

4.10.13. Розклад розподілу Посилок доступний на Вебсайті.

5. Інформація, необхідна для реєстрації відправлення

5.1. Основний тип послуги:

5.1.1. «Адреса-Адреса»;

5.1.2. «Відділення-Відділення»;

5.1.3. «Адреса-Відділення»;

5.1.4. «Відділення-Адреса»;

5.1.5. «Відділення-Поштомат»;

5.1.6. «Адреса-Поштомат»;

5.1.7. «Поштомат-Поштомат»;

5.1.8. «Поштомат-Адреса»;

5.1.9. «Поштомат-Відділення»;

5.2. Інформація про Відправника:

5.2.1. для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: найменування (реєстраційні дані)/прізвище, ім’я та по батькові; Адреса/Відділення/Поштомат; номер мобільного телефону контактної особи; електронна пошта;

5.2.2. Для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; Адреса/Відділення/Поштомат; номер мобільного телефону; електронна пошта;

5.3. Інформація про доставку.

5.4. Інформація про Одержувача:

5.4.1. для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: найменування (реєстраційні дані)/прізвище, ім’я та по батькові; адреса (включно з поштовим індексом), Адреса/Відділення/Поштомат для доставки Посилки; номер мобільного телефону контактної особи; електронна пошта та номер телефону контактної особи;

5.4.2. для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; адреса (включно з поштовим індексом); Адреса/Відділення/Поштомат для доставки Посилки; номер мобільного телефону; електронна пошта.

5.5. Інформація про відправлення: кількість місць у Посилці; фактична вага й розміри; оголошена вартість; опис вмісту.

5.6. Платник послуг.

5.7. Форма розрахунку (готівкова/безготівкова).

5.8. Можливі обрані додаткові послуги.

5.9. Інша інформація, яка може вплинути на якість, термін і вартість Послуг.

6. Недоставлені Посилки

6.1. Посилку, яку неможливо доставити Адресату або повернути Відправнику через відсутність або неправильну адресу Відправника (недоставлена Посилка), може бути розкрито Оператором, який уклав Договір на надання послуг поштового зв’язку або Договір на надання послуг із перевезення вантажів із метою отримання даних, що дозволяють його доставку або повернення Відправнику.

6.2. Недоставлена Посилка також вважається неоплаченою або оплаченою на суму, нижчу від належної суми, якщо Відправник відмовляється сплатити комісію за повернення відправлення або Адресат відмовляється сплатити доплату.

6.3. Недоставлена Посилка відкривається негайно.

6.4. Недоставлені Посилки відкриває комісія в складі щонайменше 3 осіб, яка призначається керівником організаційного підрозділу Оператора, відповідального за Недоставлені Посилки.

6.5. Недоставлену Посилку відкривають таким чином, щоб забезпечити найменше пошкодження її упаковки.

6.6. Після відкриття недоставленої Посилки комісія перевіряє, чи нанесено на внутрішній стороні упаковки позначення Адресата чи Відправника та їхні адреси, а якщо таких позначень немає, комісія оглядає вміст Посилки.

6.7. У разі встановлення комісією даних, що дають змогу вручити або повернути Посилку після відповідного скріплення та проставлення на упаковці відмітки про комісійне відкриття, вона вручається Адресату або повертається Відправнику.

6.8. Якщо відкриття недоставленої Посилки не дозволяє здійснити доставку чи повернути її Відправнику, або якщо Відправник відмовляється прийняти Посилку, що повертається, кореспонденція, що становить Посилку, та її упаковка знищуються Оператором у спосіб, що унеможливлює відновлення інформації, що міститься в Посилці та на її упаковці, не раніше ніж через 60 днів із дати відкриття Посилки.

7. Оплата

7.1. Тарифи на Послуги поштового зв’язку визначаються згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку.

7.2. Тарифи на Послуги з перевезення вантажів визначаються згідно з Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів.

7.3. Тарифи на додаткові послуги визначаються згідно із чинним Прейскурантом на послуги поштового зв’язку та Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів.

7.4. Оператор має право перевіряти характеристики відправлення, зокрема розміри та вагу, з метою визначення правильності розрахунку ціни згідно з відповідним прейскурантом.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється наперед під час замовлення Послуг поштового зв’язку чи Послуг із перевезення вантажів Клієнтом через Вебсайт або під час передачі Посилки за зазначеною Адресою чи у Відділенні.

8. Право застави

8.1. Оператор, який уклав Договір про надання послуг поштового зв’язку з Відправником, має право
звернути заставу на поштові відправлення з метою забезпечення вимог за цим Договором та
відшкодування обґрунтованих додаткових витрат на надання Послуги, що виникли з причин,
пов’язаних із Відправником або Адресатом.

8.2. Право застави не поширюється на Адресата відправлення, який є органом державної влади.

8.3. У разі відмови Одержувача або Відправника задовольнити забезпечену заставою вимогу
Оператор, який має право застави, відкриває Посилку та починає продаж її вмісту:

8.3.1. негайно — щодо предметів, що швидко псуються;

8.3.2. Через 14 днів із моменту письмового повідомлення Адресата або Відправника про наміри
продажу вмісту Посилки — в інших випадках.

8.4. Сума, виручена від продажу вмісту Посилки, перераховується Оператором поштового зв’язку
Відправнику за його кошт, за вирахуванням дебіторської заборгованості, забезпеченої заставою.

8.5. Оператор має право вимагати від Відправника компенсацію різниці, якщо вимоги, забезпечені
заставою, перевищують суму, отриману від продажу вмісту Посилки.

9. Додаткові послуги

9.1. Оператор надає такі додаткові послуги, за які стягується додаткова плата згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку або Прейскурантом на послуги з перевезення вантажів:

9.1.1. Зберігання означає зберігання Посилки у Відділенні протягом 7 календарних днів, а потім протягом 53 днів на складах Оператора, не враховуючи дня прибуття у Відділення Одержувача. Протягом 7 днів без урахування дня отримання Посилки відправлення зберігається без нарахування додаткової плати. За зберігання Відправлення від 8 до 60 календарних днів стягується плата за зберігання. Якщо Одержувач або Відправник не забирає Посилку протягом двох місяців, Посилка вважається недоставленою. Оператор має право компенсувати витрати на послуги зберігання та транспортування такої Посилки (у разі Поштових відправлень відповідно до положень Закону про поштовий зв’язок). Після закінчення 2-місячного терміну, якщо Відправник не з’явився для отримання Посилки після відповідного повідомлення Оператора, Посилка підлягає передачі Державі.

9.1.2. Пакування полягає в розміщенні Посилки в найбільш відповідний вид упаковки, який забезпечить її надійне транспортування, зберігання та захист. Посилка пакується в упаковки із запропонованого Оператором асортименту.

9.1.3. Переадресування — полягає в зміні адреси доставки вже обробленої Посилки в межах того ж міста або певної країни. Переадресування може бути оформлено як для Відправника, так і для Одержувача. Послугу для одної Посилки можна замовити лише один раз.

9.1.4. Повернення Посилки — послуга, що полягає в поверненні Посилки Відправнику на підставі заявки на повернення Посилки.

9.1.5. Міжнародна експрес-доставка — передбачає надання послуг з організації міжнародної доставки Посилок. Послугу надає Оператор на підставі договорів, укладених з іншими постачальниками послуг, послуга поширюється на країни, у яких вони розташовані.

9.1.6. Відправка відправлення з вибором інтервалу часу доставки — під час замовлення Послуги Одержувач може зазначити інтервал часу доставки відправлення.

9.1.7. Перевірка Одержувача посилки — додаткова послуга, доступна Бізнес-клієнту, за якої Оператор перевіряє вік Одержувача в момент доставки залежно від вмісту Посилки, заявленого Клієнтом у вигляді товару, прийнятого до торгівлі для дорослих.

9.1.8. Контроль ваги та розмірів Посилки.

9.1.9. Доставка в той же робочий день — доступна лише в рамках послуг, що надаються на території Литовської Республіки для відправлень, відправлених до 12:00 у певний день.

9.1.10. Скасування відправлення — послуга скасування доставки та повернення Відправлення Відправнику, яка не є відмовою Клієнта від дистанційного договору про надання послуг.

9.2. Інші додаткові послуги можуть бути запроваджені Оператором та опубліковані на Вебсайті.

10. Інші послуги Оператора

10.1. Оператор може пропонувати інші послуги, за які може стягуватися додаткова плата, якщо це
зазначено в Прейскуранті на послуги поштового зв’язку або Прейскуранті на послуги з перевезення
вантажів.

10.2. «Бізнес-акаунт» — обліковий запис користувача, доступ до якого здійснюється через Вебсайт і
за допомогою якого Клієнт може самостійно створювати Адресні ярлики та накладні, замовляти
додаткові послуги тощо.

10.3. «Мобільний додаток» — програмне забезпечення для швидкого доступу до інформації про
транспортування Посилок, яке працює на смартфонах з операційними системами Android та iOS.
Мобільний додаток дозволяє створити Адресні ярлики та накладні в зручній формі, знайти
найближче Відділення, розрахувати вартість Відправлення, відстежити його місцезнаходження,
викликати кур’єра в зручний час тощо.

10.4. «Відновлення номера накладної» передбачає повідомлення Відправника або Одержувача про
номер Посилки після направлення запиту Оператору у Відділенні та підтвердження особи.

10.5. «Відстеження відправлення» надає можливість відстежувати місцезнаходження Посилки за
номером Посилки. Послугою можна скористатися на Вебсайті або за допомогою мобільного додатку.

10.6. «Огляд Відправлення» надає Одержувачу можливість розкрити упаковку та перевірити стан
Посилки на відсутність зовнішніх пошкоджень та відповідність товару замовленню в конкретному
місці, на спеціально відведеному для цього столі, або в місці доставки за зазначеною Адресою в
присутності представника Оператора. Оператор не передбачає контроль відправлення, якщо це
передбачено договором із Клієнтом. Під час огляду відправлення заборонено:

10.6.1. з’єднувати пристрої, носії інформації та механізми, що не входять до комплекту упаковки
(крім SIM-карт, навушників, акумуляторів, флешок (для перевірки матриці телевізора на наявність
дефектів));

10.6.2. використовувати наявні в упаковці витратні матеріали (наприклад, флакони для парфумів для
тестування спрею, косметичні тестові продукти);

10.6.3. використовувати вміст Посилки з власними речами Одержувача, зокрема носіями інформації
(забороняється з’єднувати, читати, копіювати);

10.6.4. розливати паливно-мастильні матеріали або інші рідини в Посилці, вимагати їхнього
використання;

10.6.5. встановлювати паролі для електронних пристроїв, які передбачають таку функцію (телефонів,
планшетів, комп’ютерів або ноутбуків);

10.6.6. відривати заводські, рекламні та інформаційні наклейки Посилки та вмісту упаковки (крім
наклейок, нанесених на упаковки комп’ютерної, електронної та оптичної продукції в місцях їхнього
розкриття);

10.6.7. відкривати упаковані Посилки, перше відкриття яких забезпечено одним із таких способів
(дозволяється лише зовнішній огляд на наявність пошкоджень):

a. пломби (прошивка нитками на мішках; металеві або паперові пломби на банках, перфорації на горловині кришок на ємностях із рідиною тощо);

b. термозбіжна плівка (за винятком комп’ютерної, електронної, оптичної продукції та аксесуарів, що входять до їх вмісту) — різновид пакувальних плівок, особливістю яких є здатність під дією температури стискатися і приймати форму пакувального виробу;

c. блістерна упаковка — контейнер або коробка, тиснена таким чином, що повторює форму та розміри предмета, що поміщається всередину, або створює контейнер, необхідний для вмісту продукту, яка виготовлена з термостійкого пластику і може мати жорстке друковане, металеве або пластикове нанесення;

d. поліетиленова ламінована тара — тара, у якій два або більше шарів фольги з’єднані в один під впливом високих температур, нанесеного клею або розчинника;

10.6.8. розбирати вміст Посилки, за винятком випадків, пов’язаних із встановленням SIM-карти чи акумулятора, без використання інструментів, які не входять до комплекту пристрою;

10.6.9. перевіряти вміст Посилки поза Відділенням (для Посилок, які відправляються у Відділення).

10.6.10. У разі доставки за зазначеною Адресою також заборонено:

a. демонтувати ящик, у який запаковано Посилку;

b. підключати до електричної мережі переносну, побутову техніку (допускається перевірка на відсутність зовнішніх дефектів та механічних пошкоджень Посилки);

10.6.11. У разі порушення цих умов контролю відправлення повернення Посилки неможливе.

10.7. «Інформування» означає інформування Одержувача та Відправника про час прибуття, доставки та зберігання Посилки. Послуга надається у формі SMS-повідомлень (повідомлення в мобільному додатку або через будь-який месенджер), телефонної або електронної розмови на основі договірних відносин з Оператором.

10.8. «Зміна даних» дозволяє Відправнику змінювати дані, зазначені в Адресному ярлику/накладній, з моменту їхнього створення до отримання Посилки Адресатом. Послугу можна замовити у Відділенні (в регіоні Відправника або Одержувача; список міст, що належать до такого регіону можна отримати, зателефонувавши в контакт-центр) або в персонального менеджера, залишивши заповнену заявку на сайті; самостійно вносити зміни в обліковий запис компанії/мобільний додаток/API; за телефоном контакт-центру. Послуга недоступна для замовлення в день доставки відправлення на Адресу Одержувача.

10.9. «Онлайн-платіж» дає можливість оплатити Послуги поштового зв’язку, послуги з перевезення вантажів або додаткові послуги в мобільному додатку, в обліковому записі компанії та на Вебсайті за допомогою технології «Інтернет-еквайринг» (у цьому разі договір про надання послуги з переказу коштів за технологією «Інтернет-еквайринг» укладається Оператором із платіжною системою).

10.10. «Відмова отримати Посилки» надає Відправнику та Одержувачу можливість відмовитися від отримання Посилки. Відмова вважається поданою, якщо Відправник та Одержувач надали її письмово у Відділенні, телефоном або електронною поштою (зокрема в офісі Компанії, у мобільному додатку). Після відмови Відправника або Одержувача отримати Посилку, Посилка вважається невитребуваною.

11. Правила щодо предметів і речовин, які не можуть бути вмістом Посилки

11.1. Поштове відправлення не може містити:

11.1.1. готівкові гроші, зокрема іноземну валюту, цінні папери, платіжні картки та інші платіжні засоби;

11.1.2. предмети злочинного походження;

11.1.3. вогнепальну та пневматичну зброю та її частини, боєприпаси, холодну зброю, предмети, що імітують вогнепальну та холодну зброю, інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (пістолети, шпильки, балончики з рідиною паралітичної дії, порох, кастети, кинджали тощо);

11.1.4. ювелірні вироби, твори мистецтва, предмети антикварної цінності та інші предмети особливої цінності;

11.1.5. речовини, як-от: перекис водню, кислоти, високооктанові забруднювачі, що містять кисень (хімічні сполуки, що додаються до бензину), а також рідини та речовини в упаковках, у яких виявлено наявність небезпечних речовин, позначені знаками класів 1–7 Регламенту (ЄС) № 1272/2008 включно, як-от легкозаймисті речовини, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини, радіоактивні речовини та інші небезпечні предмети з відповідним маркуванням («вибухові матеріали та речовини», «гази», «легкозаймисті рідини», «самозаймисті речовини», «токсичні та інфекційні речовини)», «окислювальні речовини», «радіоактивні», «їдкі та корозійні речовини», «інші небезпечні речовини та продукти», канцерогенні речовини та будь-які речовини, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю людини;

11.1.6. балони з рідиною або газом, зокрема вогнегасники всіх типів (крім порожніх балонів без вентиля);

11.1.7. ємності з рідинами без етикеток (наклейок) виробника з інформацією про назву речовини, її властивості та умови зберігання, з ознаками псування, слідами витоку, неприємного запаху, упаковані неналежним чином; якщо рідина має хімічні властивості, необхідне відповідне маркування;

11.1.8. люмінесцентні лампи та інші вироби, що містять ртуть або азбест і вироби з них (труби, шифер тощо);

11.1.9. акумулятори, що були у використанні, зокрема для автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки. Нові акумулятори для автомобілів, мотоциклів, сільгосптехніки, контакти яких закриті заводськими пластиковими кришками (як із заводською упаковкою, так і без), можна перевозити тільки до адреси.

11.1.10. тварини, комахи, останки тварин, необроблені шкури, прах або останки людини, органи, тканини та рідини організму людини та тварин та інші біологічно активні об’єкти,

11.1.11. живі рослини, особливо ті, що потребують особливих умов транспортування;

11.1.12. тютюнові вироби, електронні сигарети та їхні частини;

11.1.13. харчові продукти, що потребують особливого температурного режиму або з терміном зберігання до 5 діб (термін придатності зазначається на упаковці), охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, овочі та фрукти. Перевезення інших харчових продуктів може бути додатково обмежено для територій, на які діють обмеження або вказівки щодо ембарго, карантину тощо, як це визначено органами державної влади;

11.1.14. лікарські засоби та засоби гігієни, що потребують особливих умов зберігання та транспортування, спирт етиловий, ветеринарні імунобіологічні засоби;

11.1.15. наркотичні засоби, наркотичні речовини, речовини конопель (крім дозволених до продажу), психотропні та психоактивні речовини та подібні речовини, зокрема підлягають особливому контролю згідно із чинним законодавством;

11.1.16. ароматизатори та предмети, які виділяють запахи, є брудними та можуть завдати шкоди іншим об’єктам або здоров’ю людей чи тварин (включно з готовою їжею, сильно забрудненими частинами, предметами в мастилі чи інших агресивних речовинах, бактерії та живі віруси, токсичні речовини);

11.1.17. інші предмети, які заборонені чинним законодавством.

11.2. Перелік неприйнятного вмісту відправлень наводяться як приклад і є неповним каталогом.

11.3. До перевезення дозволено:

11.3.1. речовини, віднесені до 8 і 9 класів небезпеки, за винятком кислот (незалежно від концентрації) і речовин, що містять будь-яку кількість кислоти, перекису водню або інших хімічних сполук з окисними властивостями;

11.3.2. хімічні речовини, марковані II й III класами небезпеки в тарі (упаковці) підприємствавиробника, що допускаються до транспортування:

a. фарби: у металевій тарі місткістю не більше 10 л (без обмеження кількості);

b. аерозолі та спреї: балончики з фарбами, побутовою, будівельною, косметикою та автохімією місткістю до 1000 мл;

c. медичні, антисептичні, дезінфекційні та мийні засоби з вмістом спирту до 70 % включно в пластиковій та металевій тарі місткістю не більше 10 л;

d. парфумерно-косметична продукція з вмістом спирту до 70 % у скляній та пластиковій упаковці;

e. алкогольні напої з вмістом спирту до 70 % у скляній та іншій тарі місткістю не більше 5 л;

f. автомобільні мастила (моторні, трансмісійні) без обмеження об’єму тари.

g. біологічний матеріал людини у вигляді мазка (в тому числі з ротової порожнини); для лікарських засобів, антисептиків, дезінфекційних та мийних засобів із вмістом спирту до 70 % включно в пластиковій та металевій тарі місткістю не більше 10 л.

11.4. Оператор має право відмовити в прийнятті Посилки, вміст якої не дозволено до перевезення
відповідно до Регламенту та чинного законодавства. 

11.5. Оператор має право на умовах, викладених у цьому Регламенті та чинних нормативно-правових
актах, контролювати вміст Посилки, не приймати її, повертати та відмовляти в наданні Послуги,
якщо є підозра, що вміст Посилки є неприйнятним.

11.6. Прийняття Посилки Оператором не означає, що Оператор перевіряє її вміст і що виконання
Послуги є прийнятним щодо конкретного вмісту Посилки. Оператор не зобов’язаний перевіряти
вміст Посилки.

11.7. Якщо Оператор встановлює, що Посилка містить або може містити вміст, отриманий злочинним
шляхом або не допущений до торгівлі відповідно до чинного законодавства, Оператор повідомляє
про це відповідні служби або органи державної влади.

11.8. У разі прийняття Оператором рішення про відмову в наданні Послуги (зокрема в разі розірвання
договору, припинення надання Послуги або повернення Посилки) Оператор має право повернути
Посилки за кошт Відправника. В обґрунтованих випадках, дозволених законом, — знищити Посилки
за кошт Відправника або передати її відповідним державним службам чи органам.

11.9. Якщо Посилка перевіряється Оператором, перевірка повинна проводитися в присутності
Відправника, а якщо це неможливо — особами, визначеними Оператором відповідно до чинного
законодавства. Посилку, перевірена Оператором, буде позначено чіткою інформацією про те, що
Посилку перевірено.

11.10. Якщо внаслідок того, що Посилка містить неприйнятний вміст, Оператор, його працівник або
третя особа зазнають збитків у зв’язку з наданням Послуги, Відправник зобов’язаний відшкодувати
такі збитки в повному обсязі.

12. Оголошена вартість

12.1. Оголошеною вартістю є вартість Посилки, заявлена Відправником у Формі відвантаження посилки. Оголошена вартість повинна дорівнювати фактичній (ринковій) вартості Посилки.

12.2. Обмеження, допустимі для здійснення Послуги щодо Посилок з оголошеною вартістю:

12.2.1. Посилка вагою до 30 кг (включно) — до 10 000 (десяти тисяч) євро;

12.2.2. доставка з/в Поштомат – до 10 000,00 (десяти тисяч) євро.

13. Претензії

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання Послуг поштової служби чи Послуг із
перевезення вантажів, право на подання претензії мають:

13.1.1. Клієнт;

13.1.2. Одержувач — якщо Відправник відмовляється від права пред’являти претензії або якщо
Відправлення доставлено Одержувачу.

13.2. Відправник або Одержувач повинен спочатку подати претензію Оператору. Претензію можна
подати в будь-якому Відділенні Оператора, а також в електронній формі відповідно до положень
цього Регламенту.

13.3. Претензію можна подати не пізніше ніж протягом 12 місяців із моменту відвантаження
Посилки.

13.4. Претензії подаються в письмовій, електронній або усній формі під запис у Відділенні
Оператора.

13.5. Подати претензію засобами електронного зв’язку можна на електронну адресу Оператора:
support@novapost.lt.

13.6. Подання претензії засобами електронного зв’язку із зазначенням електронної адреси скаржника
означає згоду на доставку листів щодо розгляду претензій засобами електронного зв’язку на
електронну адресу, зазначену скаржником.

13.7. Претензія повинна містити:

13.7.1. ім’я та прізвище Відправника чи Адресата або ім’я та адреса для кореспонденції або адресу
місцезнаходження Відправника чи Адресата, надалі — скаржник;

13.7.2. предмет претензії;

13.7.3. дата та місце відвантаження Посилки;

13.7.4. номер документа, що підтверджує оприбуткування, або номер Посилки (накладної);

13.7.5. обґрунтування претензії;

13.7.6. розмір компенсації, про яку йдеться, — якщо скаржник вимагає компенсації;

13.7.7. підпис скаржника — у разі подання претензії в письмовій формі;

13.7.8. дата претензії;

13.7.9. перелік доданих документів.

13.8. Претензії, подані у формі, відмінній від засобів електронного зв’язку, повинні містити:

13.8.1. оригінал документа, що підтверджує розміщення Посилки, якщо такий документ виданий
оператором поштового зв’язку Відправника – для перевірки;

13.8.2. заява Відправника про відмову від права пред’являти претензії за умови, що він відмовляється
від будь-яких претензій на користь Адресата;

13.8.3. упаковка пошкодженої Посилки на вимогу Оператора;

13.8.4. заява про виявлення невидимих втрат або пошкоджень Посилки із зазначенням обставин або
доказів, що підтверджують наявність обставин, що зумовлюють вимогу про компенсацію;

13.8.5. зазначення обставин, що підтверджують відправлення або доставку, та зазначення доказів, що
підтверджують цей факт;

13.8.6. документи, що підтверджують неналежне виконання Послуги.

13.9. Претензії, подані за допомогою електронних засобів зв’язку, повинні супроводжуватися копіями
документів, зазначених вище. Якщо це необхідно для належного розгляду претензії, Оператор може
вимагати видати йому оригінали цих документів.

13.10. Оригінали документів повертаються скаржнику під розписку в будь-який час на його вимогу.
У разі відсутності запиту Оператор повертає їх не пізніше, ніж після завершення процедури розгляду
претензії.

13.11. У разі невідповідності претензії вимогам, викладеним у Регламенті, Оператор, якщо вважає це
за необхідне для належного розгляду претензії, викликає скаржника для усунення недоліків протягом
7 днів із дня вручення вимоги із зазначенням обсягу виявлених недоліків. У заяві має бути вказівка,
що неусунення недоліків у встановлений термін тягне за собою відмову в розгляді претензії. Після
закінчення встановленого терміну претензія не розглядається. Строк, зазначений у попередньому
реченні, не включається до строку розгляду претензії.

13.12. Оператор проводить апеляційне провадження, якщо скаржник ініціює таке провадження в разі
відмови визнати первинну претензію повністю або частково.

13.13. Без шкоди для інших умов, передбачених чинним законодавством, претензії про невиконання
або неналежне виконання Послуги можуть бути подані:

13.13.1. за втрату або пошкодження Поштового відправлення, крім Посилки з кореспонденцією чи
Посилки з оголошеною вартістю, — протягом 6 місяців із дня відправлення;

13.13.2. за втрату або пошкодження Кур’єрського відправлення — протягом 1 місяця з моменту
відправлення Посилки;

13.13.3. за втрату Посилки — на наступний день після закінчення кінцевого терміну, протягом якого
недоставлена Посилка вважається втраченою, якщо вона не буде доставлена протягом 67 днів із
моменту відправлення;

13.13.4. за прострочення доставки Посилки щодо гарантованої дати доставки, якщо така дата
визначена Оператором — після цієї дати.

13.14. Претензії щодо невиконання або неналежного виконання Послуги, подані після закінчення
встановлених строків, не розглядаються, про що Оператор негайно повідомляє скаржника.

13.15. Претензія, подана неуповноваженою особою, вважається неподаною, про що Оператор негайно
повідомляє скаржника, інформуючи його про можливість подання претензії уповноваженою особою.

13.16. Оператора підтверджує отримання претензії разом із доданими до неї документами, у тому
числі шляхом проставлення відповідної інформації на підтвердженні відправлення Посилки.

13.17. У разі подання претензії засобами електронного зв’язку Оператор негайно надсилає
електронне підтвердження про її отримання.

13.18. Оператор розглядає претензію негайно та надає відповідь на претензію протягом не більше 14
днів із дня отримання претензії разом з усіма необхідними документами та інформацією відповідно
до цього Регламенту.

13.19. Відповідь на претензію повинна містити:

13.19.1. найменування Оператора, а якщо Оператор визначає підрозділ, до компетенції якого
належить розгляд претензій, — найменування цього підрозділу;

13.19.2. посилання на правову основу;

13.19.3. рішення про визнання або відмову у визнанні претензії повністю або частково;

13.19.4. у разі присудження компенсації — розмір компенсації та відомості про спосіб і дату її
виплати не більше 30 днів із дня визнання претензії (90 днів для міжнародних відправлень) і всі
супровідні документи, що підтверджують вимогу;

13.19.5. прізвище, ім’я та посада працівника Оператора, уповноваженого відповідати на претензію;

13.19.6. у разі поштового відправлення, інформація про право на оскарження та зазначення адреси, на
яку треба подати апеляцію, а також інформація про можливість раніше, тобто до вичерпання
процедури оскарження, оскаржити претензії в судовому порядку або в порядку позасудового
врегулювання спорів, пов’язаних із правами споживачів, до Президента;

13.19.7. фактичне та правове обґрунтування — у разі відмови у визнанні претензії повністю або
частково;

13.19.8. інформація про затримання Посилки, якщо претензія стосується Посилки, затриманої
Оператором.

13.20. У разі відмови в прийнятті претензії повністю або частково скаржник може звернутися до
Оператора протягом 14 днів із дня отримання відповіді на претензію.

13.21. У разі оскарження рішення за претензією після закінчення строку вона залишається без
розгляду, про що Оператор негайно повідомляє скаржника.

13.22. Оператор розглядає звернення невідкладно та повідомляє скаржника про результати розгляду
звернення не пізніше 30 днів із дня отримання звернення.

13.23. Інформація про результати розгляду звернення повинна містити відомості про вичерпання
порядку оскарження та про право пред’являти претензії в судовому порядку або в порядку
позасудового врегулювання спорів, пов’язаних із правами споживачів, до Регуляторного органу
зв’язку Литовської Республіки або за допомогою онлайн-платформи для вирішення спорів за
посиланням https://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.24. Ненадання Оператором відповіді на претензію вважається прийняттям претензії.

14. Відповідальність Оператора. Компенсація. Неналежне виконання або невиконання Послуг

14.1. Правила відповідальності Оператора за невиконання або неналежне виконання Послуги
регулюються Цивільним кодексом, Законом про поштовий зв’язок, Транспортним кодексом та
Регламентом.

14.2. Оператор, який уклав із Відправником договір про надання послуг поштового зв’язку або
послуг із перевезення вантажів, не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання
Послуг, якщо невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок:

14.2.1. форс-мажорних обставин;

14.2.2. причин із вини Відправника або Адресата, що не виникли з вини Оператора;

14.2.3. через порушення Відправником або Адресатом Закону про поштовий зв’язок, Транспортного
кодексу чи Регламенту;

14.2.4. через характер товару, який надсилається;

14.2.5. Оператор не несе відповідальності та не виплачує компенсацію в таких випадках:

14.2.5.1. втраченими предметами в поштовому відправленні є предмети (товари), заборонені до
пересилання поштою;

14.2.5.2. поштове відправлення втрачене внаслідок форс-мажорних обставин, що виникли під час
пересилання поштових відправлень, коли відсутній або пошкоджений вміст, і неможливо встановити
вартість відправлення внаслідок знищення службової документації, за умови, що не може бути
доведено вину постачальника послуг поштового зв’язку;

14.2.5.3. пошкодження виникло з вини відправника, який не дотримався вимог постачальника послуг
поштового зв’язку щодо пакування предметів або щодо особливостей переміщуваних предметів
(товару);

14.2.5.4. поштове відправлення, предмети (товари), що містяться в ньому, або їхню частину вилучено
у випадках і в порядку, встановлених законодавством країни відправлення або країни призначення та
іншими правовими актами;

14.2.5.5. при особистому врученні адресату з повідомленням про вручення зареєстрованого
поштового відправлення чи поштового відправлення з оголошеною вартістю або поштової посилки,
бандеролі, ярлика зі спеціальним штемпелем, липкої стрічки, пломби чи стяжки для них не були
пошкоджені, та вага поштового відправлення або поштової посилки відповідає зазначеній;

14.2.5.6. адресат прийняв поштове відправлення та підтвердив його одержання своїм підписом;

14.2.5.7. неодержання поштового відправлення з вини особи, уповноваженої адресатом на отримання
поштового відправлення;

14.2.5.8. поштове відправлення було втрачено або пошкоджено в країні, де не передбачена
компенсація за шкоду;

14.2.5.9. надсилається література для сліпих, предмети листування військовополонених та цивільних
інтернованих;

14.2.6. з інших причин, передбачених Законом про поштовий зв’язок або іншими чинними законами.

14.3. Оператор, посилаючись на підстави, що виключають відповідальність Оператора за
невиконання або неналежне виконання Послуг, зобов’язаний надати докази їхньої наявності.

14.4. Відповідальність Оператора за невиконання або неналежне виконання Послуг не обмежена та
застосовується в таких випадках:

14.4.1. є наслідком делікту/є деліктом;

14.4.2. виникла з умисної вини Оператора;

14.4.3. є результатом грубої недбалості Оператора.

14.5. Претензія щодо неналежного виконання Послуги поштового зв’язку чи Послуги з перевезення
вантажів втрачає силу внаслідок прийняття Посилки без застережень, крім випадків, коли дефекти
або пошкодження Посилки, які неможливо помітити зовні, були заявлені уповноваженою особою.
після прийняття Посилки, та не пізніше ніж через 7 днів після прийняття Посилки Одержувач
повідомив Оператору про претензію із цього приводу та довів, що дефекти або пошкодження
Посилки виникли в період між прийняттям Посилки Оператором та її доставки до адресата.

14.6. Повідомлення про неналежне виконання або невиконання Послуг подається письмово,
електронною поштою на адресу: support@novapost.lt або усно під запис у Відділенні.

14.7. Оператор розглядає повідомлення про неналежне виконання або невиконання Послуг на умовах,
передбачених порядком розгляду претензій.

14.8. За невиконання або неналежне виконання Послуг поштового зв’язку чи Послуг із перевезення
вантажів передбачена така компенсація:

14.8.1. за втрату, часткову втрату або пошкодження Посилки, що не є відправленням із
кореспонденцією, — у розмірі, що не перевищує звичайної вартості втраченої або пошкодженої
Посилки;

14.8.2. за втрату, часткову втрату або пошкодження Поштового Відправлення або Кур’єрського
відправлення з оголошеною вартістю — у розмірі, заявленому Відправником, але не вище
оголошеної вартості відправлення;

14.8.3. за втрату посилки з кореспонденцією — у десятикратному розмірі плати за послугу, але не
менше п’ятдесятикратного розміру плати за розгляд відправлення письмової кореспонденції як
рекомендованого, зазначеного в прейскуранті на послуги;

14.8.4. за прострочення доставки відправлення відносно гарантованого терміну доставки — у розмірі,
що не перевищує подвійного розміру плати за послуги.

14.9. У разі невиконання Послуг Оператор повністю відшкодовує плату, стягнуту за Послуги,
незалежно від належної компенсації.

14.10. Невиконання Послуг вважається, зокрема, ситуацією втрати Посилка.

14.11. Неналежним виконанням Послуг вважаються, зокрема:

14.11.1. надання Послуг у спосіб, що суперечить Договору про надання послуг поштового зв’язку чи
послуг із перевезення вантажу, Регламенту або чинному законодавству;

14.11.2. недотримання Оператором терміну доставки Посилки відносно гарантованої дати;

14.11.3. пошкодження Посилки.

14.12. У разі визнання компенсації належною вона виплачується скаржнику на зазначений ним
банківський рахунок протягом 14 днів із дня вручення остаточного рішення про надання компенсації

15. Вирішення спорів. Позасудове вирішення споживчих спорів

15.1. Перш ніж заявляти позов до Оператора, Клієнт повинен скористатися процедурою подання
претензії до Оператора.

15.2. Цивільно-правовий спір між Відправником або Адресатом і Оператором може завершитися
мировою угодою в порядку позасудового врегулювання (у відповідних випадках) або, якщо Клієнт є
Споживачем — відповідно до процедури врегулювання спорів, пов’язаних із правами споживачів.

15.3. Процедура позасудового врегулювання спорів, пов’язаних із правами споживачів, щодо Послуг
поштового зв’язку здійснюється Регуляторним органом зв’язку (http://www.rrt.lt). Для Послуг із
перевезення вантажів компетентним органом для позасудового врегулювання спорів, пов’язаних із
правами споживачів, є Державний орган із захисту прав споживачів (http://www.rrt.lt). Споживачі
також можуть подавати свої претензії в електронному вигляді через онлайн-платформу для
вирішення спорів за посиланням https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.4. Споживачі також мають право звернутися безпосередньо до суду.

15.5. Бізнес-клієнти повинні спочатку звернутися до Оператора й лише після відхилення претензії
(або апеляції, залежно від ситуації) подати позов до компетентного суду.

16. Форс-мажорні обставини

16.1. У разі виникнення надзвичайних обставин форс-мажорного характеру, зокрема стихійного лиха
(а саме пожежі, повені, землетрусу, виверження вулкана), епідемій, державних обмежень (зокрема
введення надзвичайного стану), військових дій, війни, заворушення, блокування або будь-яких інших
обставин, які неможливо передбачити та знаходяться поза контролем Оператора. У ситуації, коли
виникнення таких обставин може загрожувати безпеці Оператора, Відправника, Одержувача або
організацій, залучених до виконання Послуг, або обставини такого ризику втрати можливості
надавати Послуги, Оператор має право призупинити або обмежити надання Послуг на час дії цих
обставин.

16.2. Призупинення або обмеження надання Послуг, зазначених у пункті 16.1 вище, може бути
запроваджено щодо всієї території або частини території, на якій Оператор надає Послуги.

16.3. Зупинення або обмеження надання Послуг, зазначених у пункті 16.1 вище, застосовується на час
дії обставин, що їх спричинили, з моменту введення обмежень уповноваженим державним органом
або з моменту оголошення Оператором призупинення або обмеження.

16.4. Про призупинення або обмеження надання Послуг, зазначених у пункті 16.1 вище, Оператор
розміщує на Вебсайті оголошення.

16.5. Оператор може продовжити тривалість призупинення або обмеження надання Послуг,
зазначених у пункті 16.1 вище, на період до 10 робочих днів після закінчення дії обставин, що
спричинили його впровадження, як оголошено на Вебсайті.

16.6. Призупинення або обмеження надання Послуг, зазначених у пункті 16.1 вище, виключає
відповідальність Оператора за невиконані або неналежним чином виконані Послуги в тих випадках,
коли це спричинено зазначеними обставинами.

16.7. У разі виникнення обставин, що призводять до призупинення або обмеження надання Послуг,
зазначених у пункті 16.1 вище, Одержувач послуг має право відмовитися від Послуг у тих випадках,
коли це спричинено призупиненням або обмеженням та відмовою від договору.

17. Захист персональних даних і таємниця поштового зв’язку

17.1. Оператор є контролером персональних даних Відправників, Одержувачів, Клієнтів, зокрема тих,
хто є фізичними особами в розумінні Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради
від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про
вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист
даних).

17.2. Оператор не здійснює обробку персональних даних, які можуть міститися в поштовому
відправленні.

17.3. Оператор розміщує детальну інформацію про обробку та захист персональних даних
Оператором на Вебсайті novapost.lt .

17.4. Оператор та особи, які співпрацюють із ним у наданні Послуг, зобов’язані дотримуватися
поштової таємниці на умовах, викладених у відповідних положеннях.

17.5. Поштова таємниця охоплює дані Одержувачів, Відправників, Адресатів та інших суб’єктів, які
користуються Послугами поштового зв’язку, інформацію про факт і обставини надання Послуг,
інформацію про відправлення.

17.6. Обов’язок зберігати поштову таємницю не обмежений у часі.

17.7. Порушенням обов’язку зберігати поштову таємницю є, зокрема:

17.7.1. розкриття або обробка інформації чи даних, на які поширюється поштова таємниця;

17.7.2. відкриття закритих поштових відправлень або ознайомлення з їхнім вмістом;

17.7.3. надання можливості неуповноваженим особам вчиняти дії, спрямовані на здійснення дій, що
становлять порушення поштової таємниці.

17.8. Наведене нижче не є порушенням зобов’язання зберігати поштову таємницю:

17.8.1. вчинення дій, що порушують поштову таємницю, у випадках, передбачених законом або
Договором про надання послуг поштового зв’язку;

17.8.2. використання Оператором довідок, зокрема відомостей про суб’єктів, які користуються його
Послугами, та види цих Послуг, якщо такі дані оприлюднюються за згодою суб’єктів, яких вони
стосуються.

18. Додаткові та прикінцеві положення

18.1. Актуальна редакція Регламенту доступна на Вебсайті та у Відділеннях.

18.2. Оператор повідомляє про зміни до Регламенту, Прейскуранта на послуги поштового зв’язку або
Прейскуранта на послуги з перевезення вантажів на Вебсайті не пізніше ніж через 14 днів до дати
набрання ними чинності.

18.3. Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.

18.4. У тих випадках, коли це не передбачено Регламентом, застосовуються положення чинного
законодавства, зокрема Цивільного кодексу, Закону про поштовий зв’язок, Транспортний кодекс,
його виконавчі акти.

18.5. У разі, якщо будь-яке положення Регламенту виявиться застарілим або таким, що не відповідає
чинному законодавству, решта положень Регламенту зберігають свою юридичну силу.