Умови надання послуг

integration

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 

подано компанією NOVA POSHTA GLOBAL RO S.R.L. 26.04.2023

1. Застосування

 1. 1
  Ці загальні умови надання Послуг поштового зв’язку визначають умови надання Послуг поштового зв’язку(далі - "Послуги поштового зв’язку" та визначені в статті 2.1 нижче), що надаються компанією NOVA POSHTA GLOBAL RO S.R.L., товариством з обмеженою відповідальністю, створеним та діючим відповідно до румунського законодавства, з місцезнаходженням у м. Бухарест, Сектор 3, вул. Бурніцей, 24, офіс А74, поверх 1, зареєстрованим у Торговому реєстрі Бухарестського суду під номером J40/18831/2022, з європейським унікальним ідентифікатором (EUID) ROONRC.J40/18831/2022 та унікальним реєстраційним кодом RO 46883384 (іменованим надалі як "Компанія").
 2. 2
  Компанія пропонує та надає Послуги поштового зв’язку відповідно до чинного законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку.

2. Визначення

Для цілей цих Загальних умов застосовуються такі визначення: 

 • 1
  Адреса - фізична адреса місця доставки (включаючи доставку до поштової скриньки, де це можливо) поштового відправлення, обраного Відправником, або фізична адреса місця повернення Відправнику;
 • 2
  Адресат - особа, якій адресовано поштове відправлення;
 • 3
  Робочі дні - звичайні дні з понеділка по п'ятницю, крім суботи, неділі та державних свят у Румунії;
 • 4
  Тариф на Послуги поштового зв’язку - тариф, що стягується Компанією за надання Послуг поштового зв’язку;
 • 5
  Відправник - фізична або юридична особа, яка ініціює поштове відправлення і особисто або через третю особу вводить його в поштову мережу;
 • 6
  Інтегратор - будь-яка фізична або юридична особа, яка діє на договірній основі як посередник між одним або декількома Відправниками та Компанією, діяльність якої полягає, повністю або частково, у формуванні та обробці Поштових відправлень та введенні їх у Поштову мережу Компанії для доставки на Адресу, вказану Відправником; ці послуги, що надаються Інтегратором, не є Поштовими послугами;
 • 7
  Пункти доступу - фізичні об'єкти, включаючи поштомати, доступні для громадськості, за допомогою яких поштові відправлення можуть вводитися в поштову мережу;
 • 8
  GEO 13/2013 - Надзвичайна постанова уряду № 13/2013 про Послуги поштового зв’язку, затверджена, зі змінами та доповненнями, Законом № 187/2013, з наступними змінами та доповненнями;
 • 9
  Рішення 313/2017 - Рішення Президента ANCOM № 313/2017 про загальний режим дозволу на надання Послуг поштового зв’язку;
 • 10
  Послуга грошових переказів - послуга поштового зв'язку, особливістю якої є заповнення фізичного бланка, на підставі якого, відповідно до інструкцій Відправника, здійснюється переказ та перерахування грошової суми без будь-яких вирахувань Одержувачу;
 • 11
  Поштове відправлення - адресований товар в остаточному вигляді, в якому він повинен бути перевезений і доставлений за адресою, зазначеною відправником на самому відправленні, на упаковці або в поштовому списку. Крім письмової кореспонденції, ця категорія включає, наприклад, друковану продукцію, мішки "М", дрібні пакети, поштові посилки, що містять товари, які мають або не мають комерційну цінність, а також паперові грошові перекази. Ця категорія не включає гібридні відправлення;
 • 12
  Загальні умови - ці Загальні умови надання Послуг поштового зв’язку, розроблені Компанією, які мають мінімальний зміст, викладений у пункті 3.14 Загальної схеми надання дозволів на надання Послуг поштового зв’язку, що міститься в Додатку № 1 Рішення 313/2017, і які є невід'ємною частиною, разом з тарифами на послуги та, у відповідних випадках, комерційними назвами послуг, додатковими характеристиками тощо, комерційної пропозиції Послуг поштового зв’язку постачальника, що представляє собою загальні умови договору, який постачальник укладе з відправником;
 • 13
  Компанія - Nova Poshta Global RO S.R.L., як визначено в статті 1.1. вище;
 • 14
  Веб-сайт - веб-сайт Товариства, за допомогою якого Товариство пропонує Послуги поштового зв’язку; Мобільний додаток - офіційний мобільний додаток Компанії, який буде запущений Компанією з метою надання Послуг поштового зв’язку;
 • 15
  Послуги поштового зв’язку - послуги, що складаються зі збору, сортування, перевезення та доставки поштових відправлень;
 • 16
  Поштова мережа - система організації та ресурсів будь-якого виду, що використовуються Компанією, головним чином для:
  • 16.1
   збору Поштових відправлень;
  • 16.2
   транспортування та обробки Поштових відправлень від Точок доступу до розподільчих центрів;
  • 16.3
   доставки Поштових відправлень на вказані Адреси;
 • 17
  Контактні пункти - всі фізичні об'єкти, через які поштові відправлення можуть бути доставлені одержувачам;
 • 18
  Послуга рекомендованої пошти - послуга поштового зв'язку, особливістю якої є надання гарантії за єдиною тарифною ставкою від ризиків втрати, крадіжки, повного або часткового знищення чи пошкодження реєстрованого поштового відправлення та видача на вимогу після вручення або доставки поштового відправлення доказу вручення поштового відправлення або доставки адресату без письмового підтвердження адресатом;
 • 19
  Поштова послуга з оголошеною цінністю - поштова послуга, особливістю якої є страхування зареєстрованого поштового відправлення від втрати, крадіжки, повного або часткового знищення чи пошкодження на суму, що не перевищує оголошену Відправником вартість, і видача на вимогу після вручення або доставки поштового відправлення Одержувачу без письмового підтвердження з боку Одержувача підтвердження про вручення або доставку поштового відправлення;
 • 20
  Послуга післяплати - Поштова послуга, особливість якої полягає у сплаті Одержувачем Відправнику через поштову мережу вартості товару, що є предметом рекомендованого поштового переказу;
 • 21
  Послуга з повідомленням про вручення - поштова послуга, особливістю якої є надання Відправнику доказу доставки рекомендованого поштового відправлення, письмово підтвердженого Одержувачем;
 • 22
  Послуга зміни місця призначення - поштова послуга для реєстрованих поштових відправлень, особливістю якої є можливість зміни Одержувача або Адреси доставки до вручення поштового відправлення, за явною заявою Відправника, переданою Постачальнику в термін, заздалегідь погоджений з Постачальником, а також можливість зупинення доставки поштового відправлення;
 • 23
  Спеціальна послуга доставки - послуга поштового зв'язку для реєстрованих поштових відправлень, особливістю якої є вручення поштового відправлення особисто Адресату або особі, уповноваженій на одержання поштового відправлення, відповідно до вказівок Відправника щодо дати та часу доставки за вказаною Адресою або черговості доставки у разі наявності декількох Адресатів;
 • 24
  Експрес-послуга - Поштова послуга, яка передбачає в сукупності
  • 24.1
   видачу постачальником Відправнику документа, що дозволяє постачальнику ідентифікувати Поштове відправлення всередині Поштової мережі та засвідчує дату, час і хвилину внесення і, як правило, сплату тарифу;
  • 24.2
   доставку Поштового відправлення на адресу адресата, особисто адресату або особі, уповноваженій на отримання Поштового відправлення;
  • 24.3
   своєчасну доставку Поштового відправлення;
  • 24.4
   відповідальність постачальника за недотримання термінів доставки, встановлених цими Загальними умовами надання Послуг поштового зв’язку;
 • 25
  Поштова рекламна послуга - Поштова послуга, яка полягає в тому, що мінімум 500 внутрішніх або міжнародних поштових відправлень, одночасно зданих в один і той же пункт доступу, перевозяться і доставляються за адресою, вказаною відправником на самому відправленні або на його упаковці, і складаються виключно з рекламних, маркетингових або публічних матеріалів, що містять ідентичні повідомлення, за винятком імені, адреси та ідентифікаційного номера одержувача, а також інших змін, які не змінюють характер повідомлення. Квитанції, рахунки, фінансові звіти та інші повідомлення з іншим змістом, а також поштові відправлення, що містять, крім поштової реклами, інші предмети в тому ж упакуванні, не є прямою рекламою.
 • 26
  Стандартна поштова послуга - послуга, за допомогою якої постачальник приймає поштове відправлення і доставляє його на адресу одержувача протягом певного часу і за певну плату.

3. Послуги поштового зв’язку, що надаються Компанією

 1. 1
  Компанія надає наступні види Послуг поштового зв’язку:
  • 1.1
   Послуги з приймання, сортування, перевезення та доставки внутрішніх та міжнародних поштових відправлень вагою до 2 кг (включно) (письмова кореспонденція, друкована продукція);
  • 1.2
   Послуги, що складаються зі збору, сортування, транспортування та доставки внутрішніх і міжнародних посилок;
  • 1.3
   Послуги зі збору, сортування, перевезення та доставки внутрішніх та міжнародних поштових відправлень вагою до 10 кг (включно);
  • 1.4
   Послуги з доставки міжнародних поштових посилок з обмеженням ваги від 10 кг до 20 кг (включно), відправлених з-за меж Румунії на адресу на її території;
  • 1.5
   Послуги з пересилання рекомендованих поштових відправлень у внутрішньому та міжнародному сполученні вагою до 2 кг (включно) (письмова кореспонденція, друковані відправлення);
  • 1.6
   Послуга з оголошеною цінністю для внутрішніх та міжнародних поштових відправлень вагою до 2 кг (включно) (поштові відправлення, друкована продукція) або внутрішніх та міжнародних поштових посилок вагою до 10 кг (включно), відповідно міжнародних поштових посилок з обмеженням ваги від 10 кг до 20 кг (включно), що відправляються з-за меж території Румунії на адресу, розташовану на її території;
  • 1.7
   Послуги зі збору, сортування, перевезення та доставки внутрішніх та міжнародних поштових відправлень вагою понад 2 кг (поштові відправлення, друкована продукція);
  • 1.8
   Послуги поштової реклами для внутрішніх та міжнародних поштових відправлень;
  • 1.9
   Послуги зі збору, сортування, перевезення та доставки внутрішніх поштових відправлень з обмеженням ваги від 10 кг до 31,5 кг (включно);
  • 1.10
   Послуги, що складаються зі збору, сортування та перевезення міжнародних поштових посилок вагою від 10 кг до 31,5 кг (включно), що відправляються з території Румунії на адресу за її межами;
  • 1.11
   Послуги з доставки міжнародних поштових посилок вагою від 20 кг до 31,5 кг (включно), відправлених з-за меж території Румунії на адресу в межах її території;
  • 1.12
   Накладений платіж;
  • 1.13
   Послуга зміни пункту призначення;
  • 1.14
   Послуга спеціальної доставки;
  • 1.15
   Послуга рекомендованої доставки;
  • 1.16
   Експрес-послуги;
  • 1.17
   Послуга внутрішніх та міжнародних грошових переказів.
 2. 2
  Усі Послуги поштового зв’язку, зазначені в Статті 3.1. вище, можуть надаватися безпосередньо Компанією та/або одним або декількома уповноваженими субпідрядниками Компанії.
 3. 3
  Компанія пропонує стандартну послугу, що складається зі збору, сортування, транспортування та доставки поштових відправлень в Румунії та за кордон у наступних варіантах:
  • 3.1
   до будь-якогопункту (поштової скриньки за Адресою Одержувача, поштової скриньки, автоматизованої системи доставки, абонентської скриньки тощо), в якій Одержувач згоден отримувати Поштові відправлення.
  • 3.2
   За адресою, вказаною Відправником, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на одержання Поштового відправлення.
  • 3.3
   У Контактному пункті, що обслуговується персоналом, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на отримання поштового відправлення, після попередньої передачі повідомлення про прибуття поштового відправлення.
 4. 4
  Як виняток з положень статті 3.3, доставка поштового відправлення з повідомленням про вручення здійснюється тільки одним з наступних способів:
  • 4.1
   за вказаною Відправником адресою особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на одержання поштового відправлення;
  • 4.2
   у Контактному пункті, що обслуговується персоналом, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на отримання поштового відправлення, після попереднього надсилання повідомлення про прибуття поштового відправлення.
 5. 5
  Як виняток з положень статті 3.3, доставка поштового відправлення, що підлягає послузі Наложеного платежу, здійснюється тільки одним з наступних способів:
  • 5.1
   за адресою, вказаною Відправником, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на одержання Поштового відправлення;
  • 5.2
   у Контактному пункті, що обслуговується персоналом, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на отримання поштового відправлення, після попереднього надсилання повідомлення про прибуття поштового відправлення;
  • 5.3
   до будь-якої автоматизованої системи доставки, до якої Одержувач погоджується отримати товар, що є предметом Послуги, за Відшкодування, і яка дозволяє Одержувачу сплатити за нього.
 6. 6
  Як виняток з положень статті 3.3, доставка грошової суми, що охоплюється Послугою з переказу коштів, здійснюється лише одним із наведених нижче способів:
  • 6.1
   за Адресою, вказаною Відправником, особисто Одержувачу;
  • 6.2
   особисто Одержувачу в Контактному пункті, який обслуговує персонал, після попередньої передачі повідомлення про прибуття Поштового переказу;
  • 6.3
   на банківський рахунок Одержувача, вказаний Відправником на бланку встановленого зразка.
 7. 7
  Вручення поштового відправлення, що підлягає експрес-доставці або спеціальній доставці, здійснюється за адресою, вказаною Відправником, особисто Одержувачу або особі, уповноваженій на отримання поштового відправлення.

4. Умови та положення

 1. 1
  Індивідуальний договір вважається укладеним між Відправником або Інтегратором та Компанією на підставі цих Загальних умов у момент приймання Поштового відправлення в Поштовій мережі без необхідності складання документа.
 2. 2
  У випадку Послуги післяплати, Послуги післяоплати, Послуги зі зміною місця призначення, Послуги спеціальної доставки та Послуги експрес-доставки Компанія видає, в тому числі за допомогою електронних засобів, під час приймання Поштового відправлення документ, що засвідчує послугу, обрану Відправником або Інтегратором.
 3. 3
  Послуги поштового зв’язку надаються Компанією безпосередньо та/або через одного або декількох уповноважених субпідрядників Компанії.
 4. 4
  Компанія надає Послуги поштового зв’язку відповідно до чинного законодавства в цій галузі. У випадку міжнародних Поштових відправлень обидві сторони додатково зобов'язані дотримуватися правових норм, що застосовуються в галузі митної справи, а також законодавства країн, на території яких надаються Послуги поштового зв’язку, і країн, через які здійснюється транзит Поштового відправлення.

5. Умови приймання поштових відправлень

 1. 1
  Умови пакування та маркування
  • 1.1
   Відправник/Інтегратор повинен належним чином упакувати поштове відправлення, забезпечивши безпеку поштової служби та доставку вмісту поштового відправлення в цілості й схоронності.
  • 1.2
   Упаковка та маркування поштових відправлень повинні відповідати наступним правилам:
   • 1.2.1
    упаковка поштового відправлення повинна бути адекватною і такої якості, щоб забезпечити стабільність і цілісність поштового відправлення під час приймання, сортування, транспортування і доставки; упаковка повинна відповідати вазі, формі і характеру вмісту, а також способу і тривалості транспортування і захищати вміст таким чином, щоб він не міг бути пошкоджений тиском або послідовним поводженням, і може бути виготовлена, у відповідних випадках, з картону, фанери, дерева, пластмаси, металу або відповідної недрукованої упаковки;
   • 1.2.2
    упаковка повинна бути адекватною, щоб запобігти пошкодженню інших поштових відправлень та/або спричиненню нещасних випадків чи значної шкоди особам, які обробляють поштові відправлення, навколишньому середовищу, використовуваному обладнанню або іншим поштовим відправленням;
   • 1.2.3
    упаковка не повинна бути прозорою;
   • 1.2.4
    Поштові відправлення, що містять крихкі предмети, повинні бути належним чином упаковані відправником з використанням бульбашкової плівки, повітряних подушок, роздільників, листів пінопласту, термоусадочної плівки, полістиролу або іншого матеріалу, що поглинає механічні удари, в якості наповнювача. Крім того, на зовнішній стороні необхідно нанести маркування "Крихке" і, де це доречно, етикетки для поводження з вантажем (стрілки для орієнтації). Також слід враховувати міцність і довговічність упаковки, обраної відповідно до вмісту (наприклад, плоскі крихкі предмети повинні мати захисні перегородки, комп'ютерні диски повинні бути захищені спеціальними бульбашковими матеріалами, гострі краї товарів повинні бути захищені підтримуючим матеріалом, добре закріпленим; цінні товари повинні бути захищені щонайменше подвійною картонною упаковкою; для дерев'яних ящиків кути повинні бути перевірені/закріплені, а кришка - опечатана і т.д.). Компанія зобов'язується визнавати і поважати маркування/етикетки, наклеєні відправником, і дотримуватися особливої обережності при обробці та зберіганні відповідних поштових відправлень.
   • 1.2.5
    маркування, розміщене на упаковці Поштового відправлення, не повинно закривати Адресу доставки і не може містити забороненого законом змісту.
 2. 2
  Умови повернення поштового відправлення Відправнику або Інтегратору
  • 2.1
   Поштове відправлення буде повернуто Відправнику/Інтегратору після закінчення строків зберігання, зазначених у Статті 5.16. нижче, за таких обставин:
   • 2.1.1
    Адреса адресата не існує або за вказаною адресою немає будівлі чи пункту видачі, на яку можна було б доставити поштове відправлення, або послуги, доступної для отримання поштового відправлення;
   • 2.1.2
    Адресата або особу, уповноважену на одержання поштового відправлення, не знайдено за вказаною адресою після закінчення, у відповідних випадках, строку зберігання поштового відправлення для вручення;
   • 2.1.3
    Адресат або особа, уповноважена на отримання Поштового відправлення, відмовився, залежно від обставин, від отримання Поштового відправлення або грошової суми, що є предметом Послуги з переказу готівки, підписати наданий Компанією стандартний бланк, передбачений законодавством, на підставі якого здійснюється вручення грошової суми, або письмово підтвердити отримання Поштового відправлення у випадку Послуги з повідомленням про вручення, або сплатити вартість товару, що є предметом Послуги з післяплатою.
  • 2.2
   Компанія повертає Поштове відправлення за рахунок Відправника (за тарифами, зазначеними в комерційній пропозиції) після повідомлення про це Відправника, залежно від обставин, за Адресою Відправника або в Пункті доступу, що обслуговується персоналом. Поштові відправлення повертаються на підставі підписаної Відправником квитанції про доставку протягом 5 робочих днів після закінчення терміну зберігання або дати спроби доставки для внутрішніх поштових відправлень, або протягом 7 робочих днів для міжнародних поштових відправлень.
  • 2.3
   Термін зберігання поштових відправлень, які не можуть бути доставлені ні Одержувачу, ні Відправнику, становить дев'ять місяців з дати внесення на зберігання. Якщо протягом цього строку ні Відправник, ні Одержувач не затребують Поштове відправлення, воно вважається покинутим і переходить у власність Підприємства.
 3. 3
  Поштові відправлення, заборонені для відправки
  • 3.1
   Наступні поштові відправлення не приймаються компанією для відправки:
   • 3.1.1
    Поштові відправлення, що складаються з товарів, перевезення яких заборонено законом, навіть якщо це стосується лише частини шляху;
   • 3.1.2
    Поштові відправлення, на упаковці яких є написи, що суперечать публічному порядку або моралі, а також поштові відправлення, що складаються з товарів, які суперечать публічному порядку або моралі, якщо вони здаються без упаковки або в прозорій упаковці;
   • 3.1.3
    Поштові відправлення зі старими етикетками або написами, які не були видалені;
   • 3.1.4
    Поштові відправлення, що містять готівку, в тому числі іноземну валюту (за винятком послуги "Грошові перекази"), цінні папери, платіжні картки та інші платіжні засоби;
   • 3.1.5
    вогнепальна, пневматична зброя та її частини, боєприпаси, холодна зброя, товари, що імітують вогнепальну зброю та холодна зброя, інші товари, спеціально призначені для нападу та оборони (пістолети, голчасті рушниці, рідкі електрошокери, кинджали тощо);
   • 3.1.6
    ювелірні вироби, твори мистецтва, антикваріат та інші товари, що мають особливу цінність;
   • 3.1.7
    такі речовини, як: Перекис водню, кислоти, високооктанові кисневмісні забруднювачі (хімічні сполуки, що додаються до бензину), а також рідини та речовини в упаковці, що містять небезпечні речовини, такі як легкозаймисті речовини, вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини, радіоактивні речовини та інші небезпечні вантажі з відповідним маркуванням ("вибухонебезпечні матеріали та речовини, "гази", "легкозаймисті рідини", "самозаймисті речовини", "токсичні та інфекційні речовини", "окислювальні речовини", "радіоактивні речовини", "їдкі та корозійні речовини", "інші небезпечні речовини та вироби"), канцерогенні речовини та будь-які речовини, що можуть становити загрозу життю або здоров'ю людини;
   • 3.1.8
    балони з рідиною або газом, включаючи всі типи вогнегасників (крім порожніх балонів без вентилів);
   • 3.1.9
    тара з рідиною, без етикеток (наклейок) виробника з інформацією про назву речовини, властивості та умови зберігання, зі слідами пошкоджень, ознаками витікання, неприємного запаху; якщо рідина має хімічні властивості, необхідне відповідне маркування;
   • 3.1.10
    люмінесцентні лампи та інші товари, що містять ртуть або азбест, а також вироби з них (труби, шифер тощо);
   • 3.1.11
    використані акумулятори, в тому числі для автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки.
   • 3.1.12
    тварини, комахи, рештки тварин, необроблені шкури, людський прах або останки, органи людини і тварин, тканини і рідини організму та інші біологічно активні об'єкти,
   • 3.1.13
    живі рослини;
   • 3.1.14
    тютюн, електронні сигарети та їхні частини;
   • 3.1.15
    продукти, які потребують особливих температурних умов або мають термін придатності до 5 днів (термін придатності вказано на упаковці), охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, овочі та фрукти.
   • 3.1.16
    лікарські засоби та засоби гігієни, що потребують особливих умов зберігання та транспортування, етиловий спирт, ветеринарні імунобіологічні препарати;
   • 3.1.17
    наркотичні засоби, наркотичні речовини, речовини канабісу, психотропні та психоактивні речовини і подібні речовини, зокрема ті, що підлягають особливому контролю відповідно до чинного законодавства;
   • 3.1.18
    товари, які виділяють запахи і присмаки, є брудними і можуть завдати шкоди іншим товарам або здоров'ю людей чи тварин (включаючи готову їжу, сильно забруднені деталі, предмети в маслі або інших корозійних речовинах, живі бактерії і віруси, токсичні речовини);
   • 3.1.19
    будь-які інші товари, заборонені чинним законодавством, навіть на частині маршруту доставки.
  • 3.2
   Компанія відмовиться від поштових відправлень, зазначених у пункті 5.3.1. вище.
  • 3.3
   Відправник зобов'язаний не вводити в поштову мережу поштові відправлення, що містять предмети, заборонені законодавством, навіть якщо це стосується лише частини маршруту. Відправник несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Підприємству в результаті введення в поштову мережу товарів (виробів, матеріалів або цінностей), заборонених законодавством або зазначених у пункті 5.3.1. вище.
 4. 4
  Максимально дозволений ліміт погашення

  У випадку послуги "Наложений платіж" максимальний ліміт відшкодування, дозволений Компанією, становить 5 000 RON (або еквівалент в ЄВРО).
 5. 5
  Максимально дозволений ліміт поштового переказу

  У випадку Послуги "Грошовий переказ" максимальний ліміт грошового переказу, дозволений Компанією, становить 5 000 RON (або еквівалент в ЄВРО).
 6. 6
  Максимальна межа оголошеної вартості

  У випадку Послуги переказу з оголошеною цінністю максимальний ліміт оголошеної цінності, дозволений Компанією, становить 5 000 RON (або еквівалент в ЄВРО).
 7. 7
  Послуга грошових переказів - умови та валюта, що приймається

  Валютою, в якій приймаються і виплачуються гроші адресатам, у випадку послуги "Поштовий переказ", є леї, євро або інша валюта, узгоджена з відправником. Максимальна сума, яку приймає перевізник, становить 5 000 RON (або еквівалент в євро). Спосіб отримання та виплати поштового переказу - готівкою або банківським переказом.
 8. 8
  Послуга накладеного платежу - умови та дозволені валюти

  Валютою, в якій приймаються гроші від одержувачів і виплачуються відправникам у випадку послуги "Післяплата", є леї, євро або інша валюта, узгоджена з відправником. Максимальна сума, яку приймає постачальник, становить 5 000 RON (або еквівалент в євро). Спосіб отримання та виплати відшкодування - готівкою або банківським переказом. Термін повернення вартості поштових відправлень Відправнику (суми, стягнутої з Одержувача) становить 3 робочі дні після доставки у випадку внутрішніх поштових відправлень та 5 робочих днів у випадку міжнародних поштових відправлень.
 9. 9
  Типи поштових відправлень

  Предметом усіх Послуг поштового зв’язку, що надаються Компанією, зазначених у статті 3 вище, можуть бути як внутрішні поштові відправлення, так і міжнародні поштові відправлення, за винятком Послуги з повідомленням про вручення, в цьому випадку предметом Послуг поштового зв’язку, що надаються Компанією, є тільки внутрішні поштові відправлення.
 10. 10
  Розмір і вага поштових відправлень

  Максимальні розміри та вага поштових відправлень, що приймаються Компанією, є наступними:
  1. 10.1
   максимальні розміри поштових відправлень не повинні перевищувати 2 метри за найбільшим розміром або 3 метри за довжиною, висотою та шириною разом узятими
  2. 10.2
   максимальна вага поштових відправлень не повинна перевищувати 31,5 кг.

   За винятком пункту (1), Поштові відправлення, які Компанія забирає з Адреси, вказаної Відправником, не можуть перевищувати максимальну довжину 120 см, а сума розмірів не може перевищувати 150 см. Як виняток до пунктів (1) і (2), у випадку поштових відправлень, що збираються автоматичними системами збору, максимальна вага поштових відправлень не повинна перевищувати 30 кг, а їхні розміри не повинні перевищувати 40*30*60 см.
 11. 11
  Подача поштових відправлень
  • 11.1
   Поштові відправлення можуть бути здані в Пункти доступу Постачальника або забрані Компанією за Адресою Відправника.
  • 11.2
   У випадку Послуги "Грошовий переказ" депонування грошової суми здійснюється на підставі належним чином заповненої Відправником форми (наданої Компанією), на підставі якої Компанія здійснює, відповідно до інструкцій Відправника, передачу та переказ грошової суми, без будь-яких вирахувань, Одержувачу.
 12. 12
  Заповнення ідентифікаційних даних та адреси Вантажовідправника або Вантажоодержувача
  • 12.1
   З метою надання Послуг поштового зв’язку, при їх замовленні Відправник повинен повідомити Компанії ідентифікаційні дані Відправника (ім'я та прізвище/найменування для юридичних осіб, тобто повну адресу отримання/доставки (за наявності), контактний номер мобільного телефону, адресу електронної пошти).
  • 12.2
   З метою надання Послуг поштового зв’язку, при їх замовленні Відправник повинен повідомити Компанії ідентифікаційні дані Одержувача (ім'я та прізвище/найменування для юридичних осіб, відповідно повну адресу отримання/доставки (якщо застосовується), які також повинні бути чітко розміщені на упаковці Поштового відправлення.
 13. 13
  Кількість поштових відправлень

  Компанія не встановлює мінімальну або максимальну кількість Поштових відправлень, які можуть бути об'єктом Послуги поштовогозв’язку, за винятком Послуги поштової реклами, об'єктом якої може бути не менше 500 внутрішніх або міжнародних Поштових відправлень, які одночасновносяться до укомплектованого персоналом Пункту доступу.
 14. 14
  Документ, що посвідчує особу/представника

  Відправника особи, яка здає поштове відправлення в укомплектованому Пункті доступу Особа та дієздатність особи, яка подає Поштове відправлення в Пункті доступу, що обслуговується персоналом як представник Відправника, встановлюється шляхом пред'явлення документа, що посвідчує особу, а для фізичних осіб - відповідно документа, що посвідчує особу, та довіреності, виданої Відправником цій особі для подання Поштового відправлення.
 15. 15
  Способи оплати за тарифом "Послуги поштового зв’язку”

  Послуги поштового зв’язкуможуть бути оплачені:
  • 15.1
   готівкою;
  • 15.2
   банківською карткою.
 16. 16
  Термін зберігання поштових відправлень
  • 16.1
   За винятком прискореної пошти та служб спеціальної доставки, якщо Поштове відправлення не може бути вручено Одержувачу, Одержувач повідомляється про прибуття Поштового відправлення, а строк утримання (зберігання) Компанією Поштового відправлення в укомплектованому Контактному пункті для вручення Одержувачу становить 5 (п'ять) днів з дати повідомлення Одержувача.
  • 16.2
   Термін зберігання поштових відправлень, які не можуть бути доставлені ні Одержувачу, ні Відправнику, становить дев'ять місяців з дати внесення на зберігання. Якщо протягом цього строку ні Відправник, ні Одержувач не затребують Поштове відправлення, воно вважається покинутим і переходить у власність Підприємства.
 17. 17
  Способи отримання поштових відправлень
  • 17.1
   Прийом Поштових відправлень здійснюється тільки через необслуговувані Пункти доступу (поштову скриньку, автоматичну систему збору тощо) або співробітниками Компанії в обслуговуваних Пунктах доступу або за Адресою, вказаною Відправником.
  • 17.2
   Компанія отримає зареєстроване або незареєстроване поштове відправлення, навіть якщо на ньому не вказано ім'я/назва або адреса Відправника.
  • 17.3
   Як виняток з положень статті 5.17.2. вище, у випадку Поштового відправлення, що підлягає Послузі післяплати або Послузі наложеного платежу, Компанія зобов'язана отримати Поштове відправлення тільки в тому випадку, якщо Відправник правильно і повністю вказав всі ідентифікаційні дані.
 18. 18
  Детальні умови отримання поштових відправлень через укомплектовані пункти доступу

  Якщо Відправник є також платником Послуг поштового зв’язку, а форма оплати, обрана Відправником, є готівковою, Відправник повинен бути в межах робочого часу Пункта доступу, який обслуговується персоналом, щоб доставити Поштове відправлення до Пункта доступу. У разі замовлення Послуг поштового зв’язку за межами Пункта доступу, оплата Тарифу Послуг поштового зв’язку повинна бути здійснена заздалегідь банківською карткою, за винятком випадків, коли Одержувач є платником Послуг поштового зв’язку, і в цьому випадку Одержувач може сплатити Тариф готівкою під час доставки Поштового відправлення.
 19. 19
  Детальні умови отримання поштових відправлень за Адресою
  • 19.1
   Якщо Компанія просить забрати Поштове відправлення за Адресою, вказаною Відправником, плата за послугу повинна бути сплачена заздалегідь або, якщо Одержувач є платником Послуг поштового зв’язку, вона може бути сплачена Одержувачем при врученні Поштового відправлення.
  • 19.2
   Детальні умови доставки поштових відправлень до укомплектованого контактного пункту Адресат, тобто особа, уповноважена на отримання поштового відправлення, повинна підтвердити свою особу представнику Компанії, пред'явивши дійсний документ, що посвідчує особу, і, у відповідних випадках, доказ того, що вона є уповноваженою особою. Крім того, для вручення Поштового відправлення через укомплектований персоналом Пункт зв'язку Одержувач повинен вказати номер Поштового відправлення (за наявності) або номер мобільного телефону, на який було надіслано SMS-повідомлення про можливість отримання/забору Поштового відправлення.
 20. 20
  Детальні правила доставки поштових відправлень на адресу одержувача
  • 20.1
   У разі доставки Поштового відправлення на адресу Одержувача, Одержувач отримає SMS-повідомлення на вказаний Відправником номер телефону про заплановану дату доставки Поштового відправлення.
  • 20.2
   Якщо було обрано доставку на адресу Одержувача, за відсутності Одержувача або особи, уповноваженої на отримання Поштового відправлення (наприклад, повнолітнього члена сім'ї), Одержувач буде повідомлений про це, а Поштове відправлення буде зберігатися Компанією в укомплектованому контактному пункті, де воно може бути отримане Одержувачем або уповноваженою ним особою протягом 5 днів з дати повідомлення Одержувача про прибуття Поштового відправлення. Якщо одержувач не забере поштове відправлення протягом цього терміну, воно повертається Відправнику відповідно до умов, зазначених вище.
  • 20.3
   Доставка Поштового відправлення здійснюється на адресу Одержувача, вказану Відправником.
  • 20.4
   Компанія не зобов'язана перевіряти особу особи, яка отримує Поштове відправлення за Адресою Одержувача. Особа, яка отримує Поштове відправлення за Адресою Одержувача, вважається такою, що має право на його отримання, і Компанія бере на себе повну відповідальність за те, що Поштове відправлення було доставлено адресату або, у відповідних випадках, особі, уповноваженій на отримання Поштового відправлення. Тягар доведення лежить на перевізнику.
  • 20.5
   У випадку Послуги з повідомленням про вручення відмовою від прийняття Поштового відправлення вважається письмова відмова адресата або уповноваженої ним особи підтвердити отримання Поштового відправлення на бланку, наданому Компанією, за формою, встановленою Компанією.
 21. 21
  Детальні умови збору та доставки через автоматизовані системи збору
  • 21.1
   Доставка Поштових відправлень через автоматизовані системи зборуможлива тільки на підставі накладної на доставку Поштового відправлення через Мобільний додаток Компанії.
  • 21.2
   Перелік населених пунктів, в яких послуга "Поштова доставка" буде доступна за допомогою автоматизованих систем збору платежів, буде розміщено на веб-сайті компанії.
 22. 22
  Митні податки 
  • 22.1
   Важливі посилки в Румунію декларовані на суму понад 45 євро будуть підлягати митній декларації.
  • 22.2
   Митні збори застосовуються до товарів, проданих і імпортованих на ринок ЄС, включаючи ті, що імпортуються з-за меж ЄС.
  • 22.3
   Митні збори та імпорт сплачує отримувач під час отримання посилки або товарів за вказаною адресою.
  • 22.4
   У відсутності деяких документів під час митної декларації одержувач буде повідомлений про необхідність для надання додаткових документів митним інспектором.

6. Умови якості

Терміни доставки

 1. 1
  У випадку всіх поштових послуг, перелічених у статті 3 вище для внутрішніх поштових відправлень (за винятком Експрес-послуги та Послуги спеціальної доставки), термін доставки не повинен перевищувати 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відправлення.
 2. 2
  У випадку всіх Послуг поштового зв’язку, перелічених у Статті 3 вище, предметом яких є міжнародні поштові відправлення (за винятком послуг експрес-доставки та спеціальної доставки, а також послуги з повідомленням про вручення, де предметом Послуг поштового зв’язку, що надаються Компанією, можуть бути тільки внутрішні поштові відправлення), терміни доставки не повинні перевищувати п'яти (5) робочих днів з моменту отримання.
 3. 3
  Термін повернення Відправнику або Інтегратору вартості товарів, які є предметом Відправлення з нерегулярним вантажем, становить 3 (три) робочі дні після доставки у випадку внутрішніх Поштових відправлень і 5 (п'ять) робочих днів після доставки у випадку міжнародних Поштових відправлень.
 4. 4
  Термін повернення Відправнику або Інтегратору письмово підтверджених Одержувачем або уповноваженою ним особою доказів доставки внутрішнього поштового відправлення з повідомленням про вручення становить 3 робочі дні з моменту доставки поштового відправлення. Компанія не надає послуги з повідомленням про вручення для міжнародних поштових відправлень.
 5. 5
  Термін, протягом якого Відправник або Інтегратор може вимагати докази вручення або доставки адресату поштового відправлення (як внутрішнього, так і міжнародного), що є предметом Послуги рекомендованої пошти, становить 9 місяців з дати отримання Компанією цього поштового відправлення. Запитуване підтвердження надається Відправнику/Інтегратору протягом 3 робочих днів з моменту запиту за допомогою засобів зв'язку, погоджених між Компанією та Відправником (наприклад, електронної пошти, паперової адреси тощо), що не передбачає жодних витрат з боку Відправника.
 6. 6
  Термін, протягом якого Відправник або Інтегратор може вимагати підтвердження внесення або доставки адресату Поштового відправлення (як внутрішнього, так і міжнародного), що підлягає послузі з оголошеною цінністю, становить 9 місяців з дати отримання Компанією цього Поштового відправлення. Запитуване підтвердження надається Відправнику/Інтегратору протягом 3 робочих днів з моменту запиту за допомогою засобів зв'язку, погоджених між Компанією та Відправником (наприклад, електронної пошти, паперової адреси тощо), що не передбачає жодних витрат з боку Відправника.
 7. 7
  У випадку експрес-пошти, Компанія дотримуватиметься наступних термінів доставки, встановлених чинним законодавством:
  • 7.1
   у випадку внутрішніх поштових відправлень в межах одного населеного пункту Румунії, час доставки не перевищує 12 годин;
  • 7.2
   у випадку поштових відправлень між двома населеними пунктами одного повіту Румунії (всередині повіту) та поштових відправлень між населеними пунктами повіту, термін доставки не перевищуватиме 24 години;
  • 7.3
   у випадку поштових відправлень між будь-якими іншими двома пунктами на території Румунії, час доставки не перевищуватиме 36 годин;
  • 7.4
   у випадку міжнародних поштових відправлень, отриманих з території Румунії, періоди часу, протягом яких поштові відправлення перебувають на території Румунії, не повинні перевищувати час, зазначений у пунктах (i), (ii) або (iii) вище, залежно від обставин;
  • 7.5
   у випадку міжнародних поштових відправлень, зібраних з території Румунії і призначених для доставки одержувачу, розташованому в одній з держав-членів Європейського Союзу або Європейської економічної зони, гарантований час перебування поштового відправлення за межами території Румунії не повинен перевищувати 168 годин;
  • 7.6
   У випадку міжнародних поштових відправлень, зібраних з території Румунії і призначених для доставки одержувачу в країну за межами Європейського Союзу або Європейської економічної зони, час, протягом якого поштове відправлення перебуває за межами території Румунії, становить максимум 240 годин.
 8. 8
  Компанія зобов'язана дотримуватися термінів поставки, встановлених відповідно до положень статті 6.1.7. вище.
 9. 9
  Якщо Компанія перевищує терміни доставки, зазначені в статті 6.1.7. вище, Компанія відшкодовує різницю між ціною, що стягується, і ціною, яка була б стягнута за стандартні Послуги поштового зв’язку, а також додаткові 0,5% від ціни за кожні 12 годин затримки.

7. Корпоративна відповідальність. Відшкодування збитків. Неналежне надання або ненадання Послуг поштового зв’язку

 1. 1
  Відповідальність Компанії за Послуги поштового зв’язку у випадку крадіжки, втрати, пошкодження та знищення регулюється чинним румунським законодавством. Відповідальність Підприємства поштового зв'язку полягає в наступному:
  • 1.1
   У разі втрати, крадіжки або повного знищення Компанія несе наступну відповідальність:
   • 1.1.1
    повну оголошену цінність для поштового відправлення, яке підлягає послузі поштових відправлень з оголошеною цінністю, включаючи те, чи підлягає це поштове відправлення послузі Наложеного платежу чи ні;
   • 1.1.2
    з вартістю відшкодування, для поштового відправлення, яке підлягає послузі післяплати без оголошеної цінності;
   • 1.1.3
    сума, що дорівнює 5-кратному розміру Плати за обслуговування, для поштових відправлень, які не підлягають послузі з оголошеною цінністю або послузі післяплати.
  • 1.2
   У разі втрати, часткового знищення або пошкодження Компанія несе наступну відповідальність:
   • 1.2.1
    з оголошеною цінністю за відсутню, знищену або пошкоджену частину або частину, що відповідає відсутній вазі оголошеної цінності, для поштових відправлень, що підлягають послузі поштового відправлення з оголошеною цінністю;
   • 1.2.2
    у випадку часткової втрати, часткового знищення або пошкодження поштових відправлень, які не підлягають послузі з оголошеною цінністю, - у 5-кратному розмірі Плати за послугу.
  • 1.3
   У випадку Переказу, який підлягає поверненню, Компанія несе відповідальність за повну суму відшкодування, якщо вона не повернула Відправнику повну суму відшкодування, або за відповідну різницю до повної суми відшкодування, якщо сума відшкодування була частково стягнута з Одержувача.
  • 1.4
   До сум, зазначених у статтях 7.1.1. та 7.1.2. вище, додається встановлена законом пеня, яка нараховується з моменту подання попередньої претензії або, залежно від обставин, пред'явлення позову, залежно від того, що відбувається раніше.
  • 1.5
   Крім сум, зазначених у пункті 7.1.1, повертаються також збори, стягнуті при поданні Поштового переказу.
  • 1.6
   У випадку Послуг грошових переказів Компанія несе відповідальність за всю суму, внесену в Пункті доступу.
  • 1.7
   Повна втрата вмісту еквівалентна втраті поштової марки.
  • 1.8
   Якщо відправник задекларував меншу вартість, ніж фактична, компенсація виплачується за задекларованою вартістю.
  • 1.9
   У разі втрати повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення, письмово підтвердженої Одержувачем, Компанія зобов'язана виготовити та надати Відправнику дублікат повідомлення про вручення.
  • 1.10
   Компанія не несе відповідальності за непрямі збитки. Компанія не несе відповідальності за будь-які зміни поштового відправлення, спричинені електромагнітними засобами або причинами (наприклад, розмагнічування, рентгенівське сканування під час процедур безпеки/пошкодження тощо).
 2. 2
  Компанія звільняється від відповідальності в наступних ситуаціях:
  • 2.1
   шкода була спричинена діями Вантажовідправника або Вантажоодержувача;
  • 2.2
   користувач не має послуги з отримання поштових відправлень (наприклад, реєстратора);
  • 2.3
   Поштове відправлення отримано Одержувачем без заперечень, за винятком претензій, пов'язаних із втратою, крадіжкою, пошкодженням або повним чи частковим знищенням вмісту поштового відправлення;
  • 2.4
   шкода була спричинена форс-мажорними обставинами або випадковим збігом обставин; у цьому випадку Відправник має право на відшкодування сплачених платежів, за винятком страхового збору.
 3. 3
  Вантажовідправник може відмовитися від свого права на компенсацію на користь вантажоодержувача.
 4. 4
  Якщо Компанія перевищує терміни доставки, зазначені в статті 6.1.7. вище, Компанія відшкодовує різницю між ціною, що стягується, і ціною, яка була б стягнута за стандартні Послуги поштового зв’язку, а також додаткові 0,5% від ціни за кожні 12 годин затримки.
 5. 5
  Компанія несе відповідальність за міжнародні поштові відправлення відповідно до положень про відповідальність, що застосовуються до внутрішніх поштових відправлень, зазначених у пункті 7.1.

8. Скарги

 1. 1
  У разі втрати, крадіжки, часткового або повного знищення або пошкодження поштового відправлення, а також у разі невиконання або неналежного виконання Послуг поштового зв’язку, як Відправник, так і Одержувач можуть пред'явити претензію.
 2. 2
  Відправник або Одержувач (далі в цьому розділі - "Скаржник") може подати скаргу (далі - "Скарга") одним з наступних способів: в електронному вигляді на електронну адресу support_ro@novapost.com, в будь-якому з Пунктів доступу, що обслуговуються співробітниками Компанії, по телефону +40 373 785 207, у відповідному розділі Веб-сайту або через Мобільний додаток.
 3. 3
  Претензії можуть бути пред'явлені не пізніше ніж через 6 місяців з дати, коли поштове відправлення було отримано Компанією від Відправника.
 4. 4
  Після отримання Скарги Компанія підтверджує її отримання Скаржнику наступним чином:
  • 4.1
   у випадку скарг, що подаються в укомплектованих персоналом пунктах доступу, шляхом вручення реєстраційної картки скарги із зазначенням номера скарги на момент подання скарги;
  • 4.2
   у випадку скарг, поданих електронною поштою, телефоном, через спеціальний розділ Веб-сайту або Мобільний додаток, електронною поштою/поштою на електронну адресу/адресу, повідомлену Заявником, як про це просив Заявник в електронному листі або телефоном, відповідно, як про це просив Заявник, про що було зроблено відмітку у спеціальному розділі Веб-сайту або Мобільного додатку, протягом 3 Робочих днів з моменту отримання Претензії.
 5. 5
  Скарга повинна містити:
  • 5.1
   повне ім'я заявника;
  • 5.2
   предмет скарги;
  • 5.3
   адреса, на яку має бути доставлено поштове відправлення;
  • 5.4
   номер транспортного документа, що стосується поштового відправлення, якщо він відомий;
  • 5.5
   відповідні деталі Скарги, за необхідності;
  • 5.6
   адреса електронної пошти, на яку Скаржник бажає отримувати підтвердження про отримання Скарги, якщо Скаржник обирає такий спосіб підтвердження;
  • 5.7
   поштову адресу, на яку Скаржник бажає отримувати підтвердження про отримання Скарги, якщо Скаржник обирає такий спосіб підтвердження;
  • 5.8
   банківський рахунок, на який Позивач бажає отримати компенсацію в разі позитивного вирішення Претензії, якщо Позивач бажає виплатити компенсацію в такий спосіб;
  • 5.9
   поштову адресу або укомплектовану персоналом фіксовану точку доступу/контакту, за якою Заявник бажає отримати компенсацію в разі позитивного результату розгляду справи, якщо Заявник бажає отримати компенсацію готівкою
  • 5.10
   Підпис скаржника - якщо скарга подається в письмовій формі;
  • 5.11
   дата подання скарги - якщо скарга подається в письмовій формі;
  • 5.12
   докази, що стосуються предмета Претензії (наприклад, документ, що підтверджує відправлення Поштового відправлення, якщо такий документ видається Компанією, копія рахунку-фактури або підтвердження оплати Послуг поштового зв’язку, квитанція/платіжне доручення, акт про пошкодження, упаковка, вміст, якщо застосовується, докази, які скаржник вважає важливими, тощо).
 6. 6
  Якщо Скарга не відповідає вимогам, викладеним у цих Загальних умовах, або якщо вважається, що необхідні додаткові докази/інформація, Компанія повідомляє про це Скаржника для усунення недоліків Скарги протягом 30 днів з дати повідомлення.
 7. 7
  Компанія зобов'язана негайно розслідувати Скаргу та надати відповідь на Скаргу не пізніше, ніж через 3 місяці з дати отримання Скарги, включаючи випадки, коли застосовується сценарій, викладений у Статті 8.6 вище.
 8. 8
  Якщо Скаргу буде визнано обґрунтованою, виплата компенсації буде здійснена, за бажанням Скаржника, шляхом переказу на банківський рахунок або готівкою на вказану поштову адресу або в Точку доступу / Стаціонарний контактний пункт, що обслуговується персоналом, зазначеним Скаржником. У будь-якому випадку, у випадку обґрунтованих Скарг, Компанія надасть компенсацію без будь-якого прямого запиту від Скаржника.
 9. 9
  Якщо Скарга буде визнана обґрунтованою, Компанія виплатить компенсацію протягом максимум 30 (тридцяти) днів з дати позитивного завершення аналізу Скарги, не перевищуючи термін в 3 (три) місяці, передбачений статтею 8.7. вище, шляхом переказу на вказаний банківський рахунок або шляхом виплати готівкою відповідно до дат, зазначених Скаржником.
 10. 10
  Якщо Претензія буде визнана обґрунтованою, компенсація буде присуджена відповідно до сум, зазначених у Статті 7 вище, залежно від обставин.
 11. 11
  Якщо Скаржник не задоволений рішенням, наданим Компанією, він має право повідомити про це ANCOM або ініціювати судовий розгляд відповідно до румунського законодавства. Відповідно до положень, викладених в GEO 13/2013, термін подання претензії становить один рік з дати, коли поштове відправлення було передано Компанії/отримано Компанією.

9. Форс-мажорні обставини

 1. 1
  У разі настання надзвичайних обставин непереборної сили, зокрема стихійних лих (таких як пожежі, повені, землетруси, виверження вулканів), епідемій, державних обмежень (у тому числі введення надзвичайного стану), військових дій, війни, заворушень, блокад або будь-яких інших обставин, які неможливо передбачити і які не піддаються контролю з боку Компанії, Компанія має право призупинити надання Послуг поштового зв’язку на час дії таких обставин.
 2. 2
  Призупинення або обмеження надання Послуг поштового зв’язкуможе мати місце лише у випадку форс-мажорних обставин, які регулюються державою, на території якої вони виникли.
 3. 3
  Призупинення або обмеження надання Послуг поштового зв’язку у разі настання форс-мажорних обставин, які регулюються державою, на території якої вони виникли, виключає відповідальність Компанії.

10. Додаткові та прикінцеві положення

 1. 1
  Компанія повідомить про зміни до цих Загальних умов надання послуг поштового зв'язку (в тому числі АНКОМ) протягом 15 робочих днів з дати внесення змін.
 2. 2
  Якщо будь-яке положення цих Загальних положень та умов буде визнано недійсним або таким, що не відповідає чинному законодавству, інші положення цих Загальних положень та умов залишатимуться чинними.
 3. 3
  Цей документ є невід'ємною частиною комерційної пропозиції Компанії, що представляє загальні умови індивідуального договору, який вважається укладеним між Відправником і Компанією в момент прийняття Поштового відправлення в Поштовій мережі. Індивідуальний договір укладається шляхом прийняття Відправником пропозиції Постачальника, без необхідності складання документа.