Політика конфіденційності

integration

Політика конфіденційності NOVA POST POLAND Sp. z o.o.

Ця політика конфіденційності та використання файлів cookie — це набір правил обробки персональних даних і збору файлів cookie товариством з обмеженою відповідальністю NOVA POST POLAND Sp. z o.o., в т. ч. на вебсайті novapost.com (далі: «Сервіс»).

Цей документ адресовано всім людям, які відвідують вебсайт novapost.com, звертаються до адміністратора персональних даних (у т. ч. телефоном, електронною поштою), є працівниками, співробітниками або представниками контрагентів Адміністратора персональних даних (далі: «Користувачі»).

Перед використанням вебсайту і послуг Адміністратора персональних даних Користувач повинен ознайомитися з цією політикою конфіденційності та використання файлів cookie. Метою документа є, зокрема, виконання інформаційного зобов'язання, зазначеного в ст. 13 ч. 1 і 2 та ст. 14 ч. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних), надалі: «Загальний регламент захисту даних».

Політика конфіденційності

Адміністратор персональних даних

Адміністратором персональних даних Користувачів є товариство з обмеженою відповідальністю NOVA POST POLAND Sp. z o.o. із місцезнаходженням у Варшаві (номер Національного судового реєстру (KRS): 0000611957), ul. Mineralna 15 (02-274 Warszawa) (далі: «Адміністратор»). Користувачі можуть зв'язатися з адміністратором у такий спосіб:

 1. 1
  листом на адресу: ul. Mineralna 15 (02-274 Warszawa)
 2. 2
  електронною поштою: dpo@novapost.com

Мета обробки персональних даних та правові підстави обробки

Персональні дані користувачів оброблятимуться з такою метою і на таких правових підставах:

 1. 1
  Забезпечення обслуговування клієнтів. Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в необхідності правильного виконання контрактів із підрядниками.
 2. 2
  Надання послуг, пов’язаних із роботою та обслуговуванням облікового запису на вебсайті, включаючи вирішення технічних проблем. Правовою підставою обробки даних є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 ч. 1b Загального регламенту захисту даних), а в частині необов’язкових даних – правовою підставою для обробки є згода (ст. 6 ч. 1а Загального регламенту захисту даних)
 3. 3
  Аналіз та статистика. Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в проведенні аналізу активності Користувачів, а також їхніх уподобань з метою поліпшення функцій і послуг, що надаються.
 4. 4
  Маркетинг і реклама. Правовою підставою обробки, в тому числі відбору, є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в наданні замовленого Користувачем контенту й оновленні пропонованих послуг.
 5. 5
  Надання відповідей на запити Користувачів і зв'язок із Користувачами з питань, з якими вони звернулися до Адміністратора, серед іншого, надіславши повідомлення на електронну адресу Адміністратора. Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в необхідності надання відповідей Користувачам.
 6. 6
  Зв'язок із Користувачами з поточних питань. Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в необхідності постійного контакту з контрагентами Адміністратора.
 7. 7
  Виконання договорів, укладених між Адміністратором та Користувачем, включаючи приймання та обробку замовлень, розміщення замовлень, укладання договорів, надання бухгалтерських послуг, бухгалтерське обслуговування, стягнення заборгованості. Правовою підставою є необхідність виконання договору або вчинення дій до укладення договору з Користувачем (ст. 6 ч. 1b Загального регламенту захисту даних), а також законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в необхідності правильного виконання контрактів із підрядниками.
 8. 8
  Виконання юридичних обов'язків, покладених на Адміністратора, зокрема тих, що випливають із положень податкового законодавства (правова основа – ст. 6 ч. 1 л. із Загального регламенту захисту даних).
 9. 9
  Встановлення, забезпечення та розгляд можливих претензій як з боку Адміністратора, так і з боку Користувача. Правовою підставою є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 ч. 1f Загального регламенту захисту даних), що полягає в можливості встановлення, розслідування або захисту претензій.

Релевантні категорії персональних даних

Адміністратор обробляє персональні дані Користувачів, необхідні для досягнення цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності, зокрема ідентифікаційні дані та контактні дані.

Одержувачі даних (категорії одержувачів)

Персональні дані користувачів можуть бути доступні зовнішнім особам, які надають послуги Адміністратору, таким як бухгалтерські служби, а також постачальникам ІТ-послуг, включаючи електронну пошту та систему обслуговування підрядників. Адміністратор може розкривати персональні дані третім країнам за межами ЄС, лише якщо в цій країні встановлено належний рівень захисту персональних даних. У межах використання системи обслуговування підрядників персональні дані передаються до Швейцарії. Належний рівень захисту даних у цій країні підтверджено Рішенням Європейської Комісії 2000/518/EC щодо належного захисту персональних даних у Швейцарії.

Термін зберігання персональних даних

Ми будемо зберігати ваші дані протягом періоду, необхідного для досягнення зазначених вище цілей. Якщо:

 1. 1
  Персональні дані Користувача обробляються у зв'язку з виконанням договору, укладеного з Користувачем, його роботодавцем або організацією, яку Користувач представляє, ми зберігатимемо їх протягом терміну дії договору та в необхідному обсязі – протягом 5 років з моменту закінчення календарного року, в якому настає граничний строк сплати податку, належного у зв'язку з укладенням і виконанням договору, або довше, якщо цього вимагає законодавство;
 2. 2
  Користувач зв'язався з адміністратором – його дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для зв'язку з користувачем, і протягом 2 років після припинення контакту.

Якщо персональні дані Користувача більше не потрібні для цілей, для яких вони були оброблені, Адміністратор зберігатиме їх для встановлення, розслідування або захисту від можливих претензій як з боку Адміністратора, так і з боку Користувача лише протягом періодів обмеження позовів, передбачених нормами закону.

Наслідки ненадання персональних даних

За винятком випадків, коли надання персональних даних є юридичною вимогою, надання персональних даних є повністю добровільним, проте ненадання персональних даних перешкоджатиме або унеможливить досягнення цілей, зазначених вище.

Інформація про автоматизоване прийняття рішень

Дані користувачів не оброблятимуться в автоматизований спосіб і не оброблятимуться у формі відбору.

Джерело персональних даних

Особисті дані Користувачів, які не збираються безпосередньо від них, можуть бути отримані від інших організацій. Адміністратор також може обробляти персональні дані із загальнодоступних джерел.

Права, пов'язані з обробкою персональних даних

Користувач має такі права, пов'язані з обробкою персональних даних:

 1. 1
  Право на доступ до персональних даних, право вимагати виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних, якщо ці права не виключені або обмежені законом.
 2. 2
  Право на заперечення проти обробки персональних даних через особливу ситуацію Користувача - у випадках, коли персональні дані Користувача обробляються на підставі нашого законного інтересу.
 3. 3
  Право на передачу персональних даних, тобто право на отримання персональних даних у структурованому, широко використовуваному, машинозчитуваному ІТ-форматі. Користувач може надіслати ці дані іншому адміністратору даних або попросити нас надіслати дані іншому адміністратору. Однак ми зробимо це, лише якщо таке повідомлення технічно можливе.
 4. 4
  Право на звернення зі скаргою до органу – голови Управління захисту персональних даних.
 5. 5
  Інші права, що випливають із загальноприйнятих законів.

Щоб скористатися вищезазначеними правами, зв’яжіться з нами.

Файли cookie

Що таке файли cookie

Файли cookie — це інтернет-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої (комп’ютері, мобільному телефоні, планшеті) Користувача. Насамперед вони містять назву вебсайту свого походження, свій унікальний номер і час зберігання на кінцевому пристрої. Файли cookie використовуються для надання Адміністратору статистичної інформації про відвідуваність Користувачів, діяльність Користувачів і спосіб використання вебсайту. Вони дозволяють налаштовувати контент і послуги відповідно до вподобань Користувача.

Для чого використовуються файли cookie

У зв’язку з використанням нами файлів cookie ми надаємо вам найважливішу інформацію про їх використання.

 1. 1
  Механізм cookie не використовується для отримання будь-якої інформації про Користувачів, за винятком інформації про їхню поведінку на сторінках вебсайту.
 2. 2
  Адміністратор зберігає файли cookie на комп’ютерах Користувачів з метою:  

2.1 належного пристосування вебсайту до потреб Користувачів та оптимізації використання вебсайтів;

2.2 запам'ятовування уподобань та індивідуальних налаштувань Користувача, розпізнавання пристрою Користувача та належного відображення вебсайту відповідно до його потреб (повна версія, мобільна версія вебсайту);

2.3 створення статистики переглядів вебсайтів, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують вебсайти, що дозволяє поліпшувати їх структуру та контент;

2.4 підтримки сесії Користувача (після авторизації), завдяки чому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній підсторінці вебсайту;

2.5 збереження даних кошика в інтернет-магазині, щоб не втратити їх після повторного відвідування сайту.

Які типи файлів cookie ми маємо

 • 1
  «сеансові» (session cookies)
 • 2
  «постійні» (persistent cookies)

«Сеансові» файли cookie — це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу зі системи, виходу з вебсайту або вимкнення програмного забезпечення (веб браузера). «Постійні» файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файла cookie, або поки вони не будуть видалені Користувачем.

На вебсайті використовуються такі типи файлів cookie:

 • 1
  «необхідні» файли cookie, що дозволяють використовувати послуги, доступні на вебсайті, наприклад файли cookie для автентифікації, що використовуються для послуг, які вимагають автентифікації на вебсайті;
 • 2
  файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад для виявлення шахрайства у ділянці автентифікації на вебсайті;
 • 3
  «продуктивні» файли cookie, що дозволяють збирати інформацію про використання сторінок вебсайту;
 • 4
  «функціональні» файли cookie, що дозволяють «запам'ятати» налаштування, вибрані Користувачем, і персоналізувати інтерфейс Користувача, наприклад, щодо вибраної мови або регіону походження Користувача, розміру шрифту, зовнішнього вигляду вебсайту тощо.

Як заблокувати файли cookie

У багатьох випадках веб браузери за замовчуванням дозволяють зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі вебсайту можуть у будь-який час вносити зміни в налаштування, що стосуються файлів cookie, наприклад, таким чином, щоб блокувати автоматичне обслуговування файлів cookie або повідомляти про їх кожне розміщення на пристрої Користувача вебсайту. Детальна інформація про можливості та способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях браузера або на таких вебсайтах:

 • 1
  у браузері Internet Explorer
 • 1
  у браузері Mozilla Firefox
 • 2
  у браузері Chrome
 • 3
  у браузері Safari
 • 4
  у браузері Opera

Однак, адміністратор повідомляє, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на сторінках вебсайту.