Ei ole lubatud transportida
integration

Kaubad, mille transportimine on Eesti piires keelatud

 • Esemed, mis ei vasta pakendamise ja sildistamise standarditele

  Nt pakendamata esemed, mis ei ole kindlustatud ega pakendatud vastavalt kaalule, mõõtmetele, sisule ega haprusele või millel puudub teave eseme saatja või vastuvõtja kohta, millel on nähtavaid kahjustusi, klaasist ja õrnad esemed ei ole tugevas pakendis, esemed on alustel, kokkuseotud esemed

 • Ohtlikud, mürgised, narkootilised ja psühhotroopsed esemed ja ained

  Sellesse kategooriasse kuuluvad peamiselt narkootilised ja psühhotroopsed ained, mürgid, lähteained, tuumamaterjalid, radioktiivsed materjalid, väga ohtlikud kemikaalid ja väga ohtlikud bioloogilised ained, toksiinid või muud sarnased ohtlikud esemed või ained (nt surugaasid, kergsüttivad vedelikud ja ained, toksilised ained, nakkusohtlikud ained jms) ja ravimid

 • Esemed/pakid, mis sisaldavad elusloomi ja ohustatud liikide metsloomi ja -taimi

  Sellesse kategooriasse kuuluvad eluslilled, loomad jms

 • Esemed, mille sisu või asetus võib ohustada inimelu või -tervist, kahjustada keskkonda või hävitada või kahjustada teisi saadetisi või sõidukeid

  Selles kategooriasse kuuluvad näiteks vedelvärvid, liimained ja muud vedelad ained, mis võivad saada transportimise ajal kahjustada või mis võivad kahjustada teisi saadetisi või esemeid

 • Esemed, mis on solvava või laimava välimusega või nähtava sisuga

  Näiteks pornograafia, äärmuslikud sümbolid jms

 • Esemed, mis sisaldavad rahalisi vahendeid või erinevat tüüpi haruldasi või väärtuslikke esemeid

  See kategooria hõlmab kehtivaid ja kehtivuse kaotanud rahatähti ja münte, postmarke, muid väärtesemeid ja ehteid (v.a ehted ja kellad, mille jaemüügväärtus on kuni 100 eurot ja mis ei sisalda väärismetalle), vääriskive, väärismetalli, investeerimismetalle, märgitud nimiväärtusega väärtpabereid kindlustamata saadetiste korral, pärle, kunstiteoseid, kollektsioone, antiiki jms

 • Esemed, artiklid ja kaubad, mille ringlus on piiratud või keelatud

  See kategooria hõlmab näiteks ametlikke dokumente, arstiretsepte, võltsitud ja varastatud esemeid jms

 • Esemed, mis sisaldavad bioloogilist materjali

  See kategooria hõlmab näiteks inimjäätmeid, loomseid jäätmeid, puusärke, meditsiinilisi jäätmeid, bioloogilist materjali, nakkusohtlikke aineid ja muid terviseohte

 • Esemed, mis sisaldavad plahvatusohtlikku materjali, kaitsevarustust ja relvi

  See kategooria hõlmab tulirelvi, tulirelvade laskemoona, pürotehnikat, pisargaasi, ärritavat gaasi, sarnaseid kemikaale ja gaase erinevat tüüpi mahutites, mis tahes plahvatusohtlikke või kergsüttivaid aineid mis võivad kas üksi või koos teiste esemetega põhjustada plahvatuse või tulekahju, orgaanilisi peroksiide, lõhkeaineid, kergsüttivaid, söövitavaid, oksüdeerivaid aineid jms

 • Muud iseloomulikud esemed

  See kategooria hõlmab esemeid, mis võivad kohaletoimetamise ajal halveneda (laguneda), nagu kergestiriknevad toiduained ja elektroonika; esemed, mida peavad käsitsema kaks inimest, n-ö suured valged kodumasinad

 • Ained või esemed, mis kuuluvad vastavalt rahvusvahelistele ja riiklikele seadustele ja transpordieeskirjadele keelatud esemete hulka