Політика конфіденційності

integration

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)»

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. 1
  Ця політика конфіденційності й використання файлів cookie є переліком правил, застосовних до опрацювання персональних даних і збору файлів cookie (надалі – Політика) компанією «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)», юридична адреса: Za Poříčskou bránou 256/6, 186 00 Praha 8, компанія внесена до РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЧЕХІЇ за номером 306183981 (надалі – «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)»/«Адміністратор або Компанія»), включаючи через сайт www.novapost.com/uk-cz (надалі – «Послуги й сервіси»). В ній визначаються дані, які ми збираємо про наших клієнтів, що користуються нашими послугами й сервісами, а також про інших осіб, персональні дані яких ми аналізуємо в рамках нашої діяльності, включаючи кандидатів на посаду. Ця Політика конфіденційності також застосовна до опрацювання персональних даних і спілкування на сторінках Компанії в соціальних мережах (наприклад, Facebook, Instagram, Linkedin), по телефону, через електронну чи звичайну пошту, незалежно від способу використання й передавання інформації. В цьому документі також описано наші заходи задля захисту ваших персональних даних.
 2. 2
  Користувачі можуть зв'язатися з Адміністратором таким чином:
  • 2.1
   листом на адресу: Za Poříčskou bránou 256/6, 186 00 Praha 8;
  • 2.2
   поштою: dpo@novapost.com
  • 2.3
   за телефоном: +420225500609
 3. 3
  Персональними даними вважається будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої фізичної особи, або завдяки якій таку особу можна ідентифікувати. Обсяг даних такого типу включає, крім іншого, ім'я, прізвище, адресу проживання, номер телефону й адресу електронної пошти. Інформація, що не стосується ідентифікованої фізичної особи, або завдяки якій таку особу неможливо ідентифікувати (наприклад, статистичні дані), не вважається персональними даними.
 4. 4
  До початку використання Послуг і сервісів Компанії, Користувач повинен ознайомитися з цією політикою конфіденційності й використання файлів cookie. Метою документа є, зокрема, виконання зобов'язань щодо використання інформації, як передбачено в статті 13, пункт 1 і 2, а також в статті 14, пункт 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, і про скасування Директиви 95/46/ЄС (надалі – «Загальний регламент про захист даних»).

II. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. 1
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» зобов'язана виконувати положення Регламенту Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, і про скасування Директиви 95/46/ЄС, а також іншого застосовного національного законодавства про захист даних. 
 2. 2
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)», яка надає поштові послуги й сервіси, зобов'язана дотримуватися вимог щодо конфіденційності кореспонденції й забезпечувати безпеку відправлень відповідно до положень поштового законодавства Чехії. 

III. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 1. 1
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)», завдяки відповідним технічним і організаційним заходам, докладає всіх фізичних і технічних зусиль для захисту персональних даних від втрати, пошкодження, розголошення несанкціонованим особам, зміни чи неналежного використання.
 2. 2
  Усі повідомлення щодо питань захисту персональних даних реєструються, підлягають детальному розгляду й аналізу відповідно до чинного законодавства.

IV. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Суб'єкт персональних даних має право:

 • 1
  отримувати інформацію про й мати доступ до своїх відповідних даних (право суб'єкта персональних даних на доступ відповідно до статті 15 «Загального регламенту про захист даних»);
 • 2
  виправити свої персональні дані у випадку виявлення помилки й оновити їх (право на виправлення даних, стаття 16 «Загального регламенту про захист даних»); 
 • 3
  вимагати видалення своїх персональних даних (право на видалення даних відповідно до статті 17 «Загального регламенту про захист даних»);
 • 4
  вимагати припинення опрацювання даних (право на обмеження опрацювання даних відповідно до статті 18 «Загального регламенту про захист даних»); 
 • 5
  вимагати передавання даних іншому адміністраторові (право на передавання даних відповідно до статті 20 «Загального регламенту про захист даних»);
 • 6
  опротестувати опрацювання своїх персональних даних (право на опротестування відповідно до статті 21 «Загального регламенту про захист даних»).

V. ВІДКЛИКАННЯ ЗГОДИ НА ОБРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І МЕХАНІЗМ ТАКОГО ВІДКЛИКАННЯ

 1. 1
  Якщо підставою опрацювання даних є згода суб'єкта персональних даних, повідомляємо, що така особа має право в будь-який час відкликати свою згоду. Заява про відкликання згоди здійснюється шляхом надання Адміністраторові відповідного документу електронною або звичайною поштою, згідно з наданими даними.
 2. 2
  Отримання такої заяви не впливає на правомірність попереднього опрацювання персональних даних. 
 3. 3
  Відкликання згоди на опрацювання персональних даних вважається недійсним, якщо опрацювання даних є обов'язковою умовою для належного надання послуг або виконання положень чинного договору, включаючи розгляд скарг. В такому випадку відкликання вищезазначеної згоди набуває чинності після відмови від послуг і сервісів, розірвання договору або розгляду скарги.
 4. 4
  Незважаючи на фактичне відкликання згоди на опрацювання даних, Адміністратор має право обробляти їх в обсязі, необхідному для:
  • 4.1
   розгляду позовів, пов'язаних з укладеним договором;
  • 4.2
   виконання правових зобов'язань Адміністратора;
  • 4.3
   виконання завдання, що здійснюється в рамках суспільних інтересів чи повноважень адміністратора;
  • 4.4
   цілей, що виникають внаслідок дотримання Адміністратором або третьою стороною своїх законних інтересів, за винятком випадків, коли такі інтереси є вторинними щодо інтересів або основних прав і свобод суб'єктів персональних даних.

VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО «ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ»

У зв'язку з поданою заявою про відкликання згоди на опрацювання даних, для ідентифікації особи, яка подає заяву, і для захисту даних від несанкціонованого доступу, компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» має право вимагати додаткового підтвердження особи, яка подає таку заявку.

VII. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЦІЛІ ОПРАЦЮВАННЯ І ПРАВОВА БАЗА

 1. 1
  Для надання Послуг і сервісів і виконання Договору, укладеного із Клієнтами (Відправниками, Адресатами) [відповідно до статті 6, пункт 1b), «Загальний регламент про захист даних»] компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» як Адміністратор обробляє такі необхідні дані:
  • 1.1
   дані Клієнта (реєстраційні дані, дані контактних осіб клієнта, а саме, ім'я, прізвище, статус, номер телефону, підпис, адреса електронної пошти, посада);
  • 1.2
   дані відправника (адреса відправлення й необхідні контактні дані, підпис, платіжна інформація й інші дані, необхідні для надання послуг і сервісів, замовлених відправником);
  • 1.3
   дані адресата (ім'я і прізвище, підпис, адреса, поштовий індекс, місто, країна й (необов'язково) інші дані, надані Адміністратору даних відправником або вказані щодо Адресату, а саме, адреса електронної пошти, номер телефону).
 2. 2
  Персональні дані надаються добровільно. Вони є необхідними для надання Послуг і сервісів компанією «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)». Якщо Відправник надає додаткові персональні дані Адресата після вибору однієї з Додаткових послуг і сервісів, Відправник несе відповідальність за коректний збір таких даних, зокрема, за отримання згоди Адресата на передавання такої інформації компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)».
 3. 3
  У деяких випадках дані також обробляються:
  • 3.1
   на підставі згоди [відповідно до статті 1, пункт а) і статті 7, «Загальний регламент про захист даних»], зокрема, для маркетингових цілей або стосовно даних, добровільно наданих Адресатом для доставлення посилки.
  • 3.2
   і відповідно до законних інтересів Адміністратора [згідно зі статтею 6 пункт 1 f), «Загальний регламент про захист даних»], зокрема, для контролю платоспроможності, комплаєнс програми або санкцій, проведення опитування щодо рівня задоволеності наданими послугами й сервісами (а також для аналізу результатів опитувань, проведених у рамках вказаного, і можливості зворотного зв'язку з особою, яка надала відповіді).
 4. 4
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» як зареєстрований поштовий оператор також обробляє персональні дані для виконання своїх правових зобов'язань [відповідно до статті 6 пункт 1c), «Загальний регламент про захист даних»], що виникають, зокрема, відповідно до поштового законодавства Чехії й Закону про бухгалтерський облік (наприклад, належна оплата наданих Послуг і сервісів, розгляд скарг).
 5. 5
  Використання сайту компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» може включати опрацювання персональних даних для таких цілей:
  • 5.1
   Розміщення замовлення й заходи для його виконання.
  • 5.2
   Відстеження відправлень [відповідно до статті 6, пункт 1b), «Загальний регламент про захист даних»], номер посилки потрібен для надання інформації про статус посилки.
  • 5.3
   Звернення через контактну форму [відповідно до статті 6, пункт1f), «Загальний регламент про захист даних»] – дані, надані через контактну форму, зокрема, ім'я і прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, адреса електронної пошти, необхідні для опрацювання й відповіді на запит; [відповідно до статті 6, пункт 1a), «Загальний регламент про захист даних»] згода на опрацювання таких даних як адреса електронної пошти й номер телефону є обов'язковою для надання комерційної пропозиції.
  • 5.4
   Зв'язок з консультантом через чат [відповідно до статті 6, пункт 1f), «Загальний регламент про захист даних»], дані, надіслані під час спілкування з консультантом, зокрема, адреса електронної пошти, ім'я і прізвище, адреса, поштовий індекс, місто, обробляються для підтвердження питання й відповіді на нього.
  • 5.5
   Переадресування посилки [відповідно до статті 6, пункт 1b), «Загальний регламент про захист даних»] через сайт компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» –можливість Адресата змінити адресу доставлення, якщо він або вона не можуть отримати посилку особисто. Для цього ми збираємо такі персональні дані:
   • 5.5.1
    ім'я і прізвище Адресата або назва компанії;
   • 5.5.2
    вулиця / номер будинку;
   • 5.5.3
    поштовий індекс / місце проживання;
   • 5.5.4
    адреса електронної пошти й бажане місце отримання. 

VIII. ОБМІН ДАНИМИ З КОМПАНІЄЮ «NOVA GLOBAL CZ s.r.o.»

 1. 1
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» може надавати персональні дані:
  • 1.1
   дочірнім компаніям «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» і субпідрядникам (наприклад, логістичні партнери, поточні пункти приймання посилок або поштомати) у межах і за межами Європейського Союзу для доставлення посилок від відправника до Адресата [відповідно до статті 49, пункти 1b) і c), «Загальний регламент про захист даних»];
  • 1.2
   особам, які є суб'єктами договору про надання послуг для або від імені «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» (Обробники), зокрема постачальникам ІТ-послуг;
  • 1.3
   іншим особам чи організаціям відповідно до чинного законодавства; D. банкам і платіжним операторам для здійснення транзакцій (включаючи платежі за допомогою кодів); E.
  • 1.4
   працівникам правоохоронних органів і органів влади для дотримання вимог національної безпеки або в рамках судового процесу для захисту власності, або для продовження розслідування порушення компанією «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» принципів і політик, несанкціонованого доступу або використання компанією «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» обладнання, чи будь-якої іншої незаконної діяльності.
 2. 2
  Право на отримання інформації про відправлення мають лише Відправник і Адресат. Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» може надавати вказану інформацію іншим особам лише в випадках, як визначено у відповідних положеннях законодавства, зокрема в поштовому законодавстві Чехії. 

IX. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ Й ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

 1. 1
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» обробляє персональні дані виключно протягом терміну, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані. Термін зберігання даних визначається відповідно до таких вимог:
  • 1.1
   операційні вимоги: термін, протягом якого інформація необхідна для надання Послуг і сервісів.
  • 1.2
   правові вимоги: період, протягом якого компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» зобов'язана зберігати дані для дотримання вимог законодавства.
  • 1.3
   законні інтереси компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)»: період, протягом якого дані обробляються для подальшого використання, зокрема для отримання й розгляду можливих претензій у зв'язку з наданими Послугами й сервісами.
 2. 2
  Яку інформацію про вас ми збираємо і як саме використовуємо:
 • Які дані ми збираємо/обробляємо

  Отримання й доставлення посилок
  Прізвище й ім'я відправника й одержувача посилки, адреса місця доставлення, номер телефону, адреса електронної пошти й інша інформація, надана нам відправником, а також підпис одержувача посилки (надається під час отримання). Згенеровані нами дані: номер посилки, підтвердження доставлення, дані GPS місця доставлення й отримання посилки
  Виконання договорів (пропозиції)
  Для фізичних осіб, які приймають умови договору: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти. Для представників юридичних осіб, від імені яких укладається договір (наприклад, працівники компанії): прізвище, ім'я, по-батькові, посада, номер телефону, адреса електронної пошти, підпис і договір, що укладається.
  Митна адміністрація
  Прізвище, ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, номер посилки, відправлені повідомлення, вміст і ціна товару.
  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку
  Дані, що містяться в бухгалтерських документах: прізвище, ім'я, по-батькові, номер соціального страхування, контактна інформація, номер банківського рахунку, платіжні реквізити, надані послуги/сервіси й інша інформація відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.
  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси і проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)
  Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону
  Керування нашими сторінками в соціальних мережах
  Ім'я, прізвище, назва облікового запису, стать, контактна інформація (за умови надання), країна, фото, коментарі до наших публікацій, поширення наших публікацій, реакції на наші публікації, відгуки й оцінки, інформація про те, коли ви почали стежити за нашими сторінками в соціальній мережі чи поставили вподобайку, повідомлення, надіслані нам із вкладеннями, історія нашого спілкування (вміст повідомлень і час їх отримання/відправлення)
  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)
  Ім'я, прізвище, контактні дані й будь-яка інша інформація чи документи, надані вами
  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.
  Збираються такі аудіодані (записи телефонних дзвінків): ім'я оператора служби підтримки, номер телефону абонента, дата дзвінка, час початку й закінчення
  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)
  Відеодані (відеозапис), дата і час отримання
  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів
  Відвідувачі нашого сайту надають такі дані для опрацювання: IP-адреса, операційна система, ідентифікатор користувача й інша інформація про дії відвідувача на нашому й інших сайтах. Така інформація збирається і зберігається як частина записів журналу або через файли cookie.

 • Правова основа

  Отримання й доставлення посилок
  Для відправника: (1) виконання й укладення договору (стаття 6(1)(b), «Загальний регламент про захист даних»); і (2) виконання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c), «Загальний регламент про захист даних» Для одержувача посилки (1) виконання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c), «Загальний регламент про захист даних»; і (2) наші законні інтереси щодо доставлення посилки правильному одержувачу (ідентифікація відповідно до статті 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних»)
  Виконання договорів (пропозиції)
  Виконання договору і його укладення (стаття 6(1)(b), «Загальний регламент про захист даних») Наш законний інтерес щодо укладення й виконання договору з іншою стороною через її представника (для укладання, виконання, спілкування, ідентифікації, підписання документів тощо) (стаття 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних»)
  Митна адміністрація
  Дотримання правового зобов'язання відповідно до статті 6(1)(c), «Загальний регламент про захист даних»
  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку
  Виконання правового зобов'язання вести належний бухгалтерський облік відповідно до статті 6(1)(c), «Загальний регламент про захист даних» (Закон Чехії про бухгалтерський облік, Закон Чехії про податок на додану вартість)
  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси і проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)
  Ми повідомляємо про наші послуги й сервіси: (1) якщо ви користувалися нашими послугами й сервісами, ми обробляємо ваші дані відповідно до статті 81(2) Закону про електронні комунікації Чехії; (2) якщо ви не користувалися нашими послугами й сервісами (не були нашим клієнтом), ми обробляємо дані відповідно до вашої згоди (стаття 81(1) Закону про електронні комунікації Чехії і стаття 6(1)(a), «Загальний регламент про захист даних»). Ми проводимо опитування для покращення якості наших послуг і сервісів відповідно до наших законних інтересів, як визначено в статті 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних».
  Керування нашими сторінками в соціальних мережах
  Ваша згода (стаття 6(1)(a), «Загальний регламент про захист даних»)
  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)
  Наш законний інтерес щодо належної і швидкого опрацювання скарг, запитів і вимог відповідно до статті 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних»
  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.
  Ваша фактична згода (якщо ви вирішуєте продовжити розмову) (стаття 6(1)(a), «Загальний регламент про захист даних»).
  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)
  Наші законні інтереси щодо гарантії безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і безпеки активів Компанії (стаття 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних»)
  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів
  Дані, отримані за допомогою файлів cookie, збираються на основі вашої згоди (стаття 6(1)(a), «Загальний регламент про захист даних»). Отримані дані обробляються з огляду на наші законні інтереси щодо покращення функцій нашого сайту (стаття 6(1)(f), «Загальний регламент про захист даних»)

 • Термін зберігання

  Отримання й доставлення посилок
  Електронні масиви даних, інформаційні системи й бази даних зберігаються протягом чотирьох років із дня створення. Документи щодо отримання вантажу (накладні й супровідні документи) зберігаються протягом 12 місяців. Документи щодо відправлення (електронні й паперові) зберігаються протягом чотирьох років
  Виконання договорів (пропозиції)
  3 роки з дати припинення дії договору, якщо необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду відсутня, наприклад, для правового захисту від претензій
  Митна адміністрація
  Протягом шести місяців в активній базі. Після зазначеного терміну ми переносимо дані в архів на три роки.
  Здійснення платежів і ведення бухгалтерського обліку
  Десять (10) років, за винятком випадків, коли існує необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду, наприклад, для захисту під час судових позовів.
  Прямий маркетинг (інформування про наші послуги й сервіси і проведення опитувань для оцінки якості наших послуг)
  дані обробляються протягом терміну дії договору. Якщо ви надали нам згоду на прямий маркетинг, ми будемо обробляти ваші дані протягом п'яти років з дати її отримання. Дані, які використовуються для опитувань, обробляються протягом трьох місяців з дати надання послуги.
  Керування нашими сторінками в соціальних мережах
  Три роки
  Опрацювання запитів, скарг і звернень (внутрішнє адміністрування)
  Дані зберігаються протягом трьох років після вирішення питання. Персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду, якщо вони необхідні Компанії для захисту від претензій, вимог чи позовів, поданих проти неї.
  Запис розмов для забезпечення якості телефонних послуг і отримання інформації, захисту прав і законних інтересів працівників і зацікавлених осіб, захисту їх прав і законних інтересів, збору доказів, розгляду скарг.
  Не більше шести місяців, за винятком випадків, коли існує необхідність зберігати дані протягом більш тривалого періоду, наприклад, для захисту під час судових позовів.
  Гарантія безпеки посилок, що зберігаються у відділеннях, і активів Компанії (відеоспостереження)
  Не більше 30 календарних днів, крім випадків, коли існують підстави вважати, що: (1) відеозапис підтверджує адміністративне, кримінальне правопорушення чи інше порушення законодавства, трудової дисципліни і/або професійної етики; (2) відеодані необхідні для досудового або судового розгляду; або (3) запит на доступ до відеоданих отримано до закінчення терміну зберігання даних. У вказаних випадках дані зберігаються протягом офіційно встановленого терміну, після чого знищуються
  Аналіз досвіду користувачів і якості для покращення наших послуг і сервісів

 • 1
  Архівні дані доступні лише уповноваженим працівникам. Після закінчення терміну зберігання, дані повністю видаляються.

X. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ

Коли ви розміщуєте замовлення на наших сайтах, то можете стати суб'єктом прямого маркетингу шляхом отримання повідомлень про подібні продукти й послуги через електронну пошту й SMS. Ми маємо законні інтереси щодо надсилання вам такої інформації: рекламувати наші продукти й послуги клієнтам і переконатися, що ви ознайомлені із найкращими доступними пропозиціями і знижками.

Чи можна відмовитися від послуги прямого маркетингу?

Так! Відмовитися від послуги прямого маркетингу можна будь-коли; це не впливає на наші зобов'язання надавати вам чудові послуги/сервіси і якісний продукт. Щоб відкликати згоду, скасуйте підписку, дотримуючись інструкцій в електронному листі або SMS. Ми припинимо надсилати вам маркетингові повідомлення в найкоротший термін, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 30 днів після вашої вимоги про таке.

Як довго я буду підключений(а) до послуги прямого маркетингу?

Якщо ви не розміщували замовлення протягом 5 років, ми автоматично відключимо вас від послуги прямого маркетингу. Якщо ви повторно оформите замовлення без скасування підписки, або якщо ви оформите замовлення й підключитесь до послуги прямого маркетингу, ми знову будемо надсилати вам маркетингові повідомлення.

XI. ВІДБІР КАНДИДАТІВ

Під час процесу найму, такі категорії ваших даних будуть оброблятися для наших цілей на законних підставах.

 • 1
  Основні дані (ПІБ, дата народження), якщо застосовно; 
 • 2
  Контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо), якщо застосовно;
 • 3
  Деталі заявки (резюме, мотиваційний лист, сертифікати, рекомендації, нотатки до співбесіди й будь-які дані, які ви надаєте або бажаєте надати під час співбесіди); Фото, відео, якщо застосовно;
 • 4
  Громадянство й дозвіл на роботу, якщо застосовно;
 • 5
  Відомості про стан здоров’я для виконання обов'язків, якщо застосовно;
 • 6
  Судимість, якщо застосовно до відкритої вакансії, наприклад, для водіїв;
 • 7
  Дані, які ви надали через загальнодоступні платформи, що використовуються в професійних цілях, відповідно до чинних умов компанії, яка управляє такою платформою;
 • 8
  Комунікація й засоби зв'язку (наприклад, підтвердження вашої заявки або інформація про телефонне/відео інтерв'ю, якщо застосовно).

Крім вказаних категорій даних, для оцінки кожної заявки на роботу нам також потрібна інформація, що дозволить нам визначити вашу відповідність посаді.

Для керування нашими відносинами з вами, включаючи:

 • 1
  для оцінки вашої придатності до виконання обов'язків (цілей), правовою підставою опрацювання є виконання договору
 • 2
  для організації і проведення (відео) співбесід (мета), правовою основою опрацювання є виконання договору
 • 3
  для перевірки ваших даних на відповідність застосовним санкційним спискам і законодавству (мета), законною підставою опрацювання є правові зобов'язання й законний інтерес.

Як ми збираємо ваші дані

Ми отримуємо дані безпосередньо від вас, коли ви залишаєте їх на нашому сайті в розділі про пошук роботи або через інші канали зв'язку. Якщо ви використовуєте інший канал, наприклад, загальнодоступні платформи, які використовуються для професійних цілей, такі як LinkedIn, ми будемо обробляти ваші дані відповідно до чинних умов такої платформи. Якщо ми співпрацюємо з кадровими агентствами, ми отримуємо ваші дані непрямим шляхом. У такому випадку ці агентства несуть відповідальність за гарантію точності даних і передавання їх нам відповідно до чинного законодавства.

XII. ВІДЕОКАМЕРИ

Ми перевіряємо й обробляємо ваші персональні дані, коли ви відвідуєте наші відділення. Ці заходи спрямовані як на вашу особисту безпеку, так і на безпеку наших працівників, клієнтів і власності. Відеоспостереження здійснюється з дотриманням чітких правил гарантії безпеки й конфіденційності з використанням сучасних технологій і обладнання. Записи відеоспостереження зберігаються в наших системах не більше 30 календарних днів.

Категорії персональних даних Правова основа
Біометричні дані (фото обличчя)
Захист наших законних й життєво важливих інтересів, включаючи захист здоров'я й життя

XIII. РЕЄСТРАЦІЯ Й ЗАПИС ТЕЛЕФОННИХ ДЗВІНКІВ

Персональні дані й категорії суб'єктів персональних даних у реєстрі

Реєструються такі ідентифікаційні дані телефонних дзвінків:

 • 1
  Час початку й закінчення дзвінка
 • 2
  Номер абонента
 • 3
  Службовий номер
 • 4
  ПІБ і телефон посадової особи

Всі дзвінки на службові номери записуються. Запис здійснюється у заздалегідь визначений спосіб. Запис починається після відповіді на дзвінок і завершується після сигналу відбою. Реєструються такі деталі сесій взаємодії в чаті і з чат-ботом:

 • 1
  Час сесії
 • 2
  Ім'я консультанта клієнта в службовому чаті 

У сесії чату зберігається вміст спілкування між клієнтом і консультантом, а в сесіях чат-бота зберігається вміст взаємодії автоматизованого чат-боту з клієнтом.

Відповіді чат-бота в основному збираються з сайту й інших загальнодоступних джерел. На початку сесії клієнти отримують інструкцію з використання.

Клієнтові не ставлять жодних особистих запитань, і клієнт не може вирішувати особисті питання за допомогою чат-бота. Якщо клієнт надає цифрові ідентифікаційні дані у чат-боті, наприклад, номер телефону, такі дані автоматично видаляються через годину.

Якщо ми надсилаємо SMS-запит клієнтові, який зв'язався з нами за допомогою службового номеру телефону, реєструються такі дані:

 • 1
  Час запиту
 • 2
  Номер телефону клієнта
 • 3
  Письмові відповіді клієнта на запит 

Для ідентифікації клієнтів, які отримують інформацію про фактичних бенефіціарних власників, реєструються такі дані:

 • 1
  Ім'я особи й ідентифікаційний код

XIV. ПЕРЕДАВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО КРАЇН, ЩО НЕ Є ЧЛЕНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

 1. 1
  Персональні дані передаються до третіх країн у випадку, якщо послуги, які надає компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)», також повинні надаватися на території третьої країни. Така ситуація виникає, зокрема, у випадку відправлення посилки через «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» в країну, яка не є членом Європейської економічної зони. Персональні дані також можуть бути передані субпідрядникам «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» (наприклад, організаціям які доставляють посилку по території третьої країни) й особам, що надають «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» податкові, правові, аудиторські і платіжні консультації, якщо вони працюють у третій країні.
 2. 2
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» не передає персональні дані міжнародним організаціям.
 3. 3
  Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» не передає персональні дані третім країнам, якщо це неможливо або суперечить загальноприйнятим нормам законодавства.
 4. 4
  Рівень захисту персональних даних за межами Європейської економічної зони («ЄЕЗ») не відповідає рівню, передбаченому в європейському законодавстві. Таким чином, компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» передає персональні дані за межі ЄЕЗ лише за необхідності із гарантією належного рівня захисту даних, в основному через:
  • 4.1
   співпрацю з суб'єктами опрацювання персональних даних у країнах, щодо яких було відповідне рішення Європейської комісії про забезпечення належного рівня захисту персональних даних;
  • 4.2
   використання стандартних договірних положень, прийнятих Європейською комісією, за умови забезпечення належного рівня захисту персональних даних.
 5. 5
  У випадку обґрунтованого наміру передати персональні дані за межі ЄЕЗ, крім зазначеного вище, компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» повідомляє про таке на відповідному етапі опрацювання даних згідно з вимогами чинного законодавства.

XV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАНІ, ЗІБРАНІ ЧЕРЕЗ САЙТ «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)»

 1. 1
  Журнал реєстрації подій і файли cookie. Щоразу, коли користувач переходить на сайт компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)», його дані зберігаються у системних файлах. Обсяг даних, що зберігаються тимчасово, включає таке:
  • 1.1
   IP-адресу комп'ютера, з якого надійшов запит;
  • 1.2
   доменне ім'я;
  • 1.3
   дату й час доступу;
  • 1.4
   код відповіді http;
  • 1.5
   відкриті сторінки;
  • 1.6
   назву й версію операційної системи;
  • 1.7
   назву й версію браузера;
  • 1.8
   роздільну здатність екрана.
 2. 2
  Використання сайту «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» може включати використання файлів cookie серверами компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)». Ці файли використовуються адміністраторами сайту. Кожен користувач може налаштувати параметри браузера для заборони файлів cookie. У цьому випадку на комп'ютері відвідувача дані не будуть зберігатися. Інформація, що зберігається в файлах cookie, не надсилається компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)».

XVI. ФАЙЛИ COOKIE

 1. 1
  Файли cookie – це інтернет-дані, зокрема текстові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої (комп'ютері, мобільному телефоні, планшеті) Користувача. Вони в основному містять назву сайту свого походження, свій унікальний номер і термін зберігання на кінцевому пристрої. Файли cookie використовуються для отримання Адміністратором статистичної інформації щодо відвідування, активності Користувачів і способу використання Послуг і сервісів. Вони дозволяють налаштовувати контент і послуги/сервіси відповідно до вподобань Користувача.
 2. 2
  Оскільки ми використовуємо файли cookie, повідомляємо про таке:
  • 2.1
   Механізм файлів cookie не використовується для отримання будь-якої інформації про Користувачів, за винятком інформації про їхні дії на сторінках Послуг і сервісів.
  • 2.2
   Адміністратор зберігає файли cookie на комп'ютерах Користувачів для такого:
   • 2.2.1
    належне налаштування Послуг і сервісів відповідно до потреб Користувачів і оптимізація використання сайтів;
   • 2.2.2
    запам'ятовування уподобань і індивідуальних налаштувань Користувача, розпізнавання пристрою Користувача й належне відображення сайту відповідно до його потреб (повна/мобільна версія сайту);
   • 2.2.3
    створення статистики переглядів сайтів, яка допомагає зрозуміти спосіб їхнього використання Користувачами, що дозволяє покращувати їх структуру й контент;
   • 2.2.4
    збереження сесії Користувача (після входу), завдяки чому Користувачеві не потрібно повторно вводити логін і пароль на кожній додатковій сторінці Сайту;
   • 2.2.5
    збереження даних кошика в інтернет-магазині, щоб не втратити їх після повторного переходу до Послуг і сервісів. 
 3. 3
  Для Послуг і сервісів використовується два основних типи файлів cookie: A. «файли cookie сесії» і B. «постійні файли cookie».
 4. 4
  Файли cookie сесії – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до виходу з системи, сайту або вимкнення програмного забезпечення (браузера). Постійні файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, який визначено в параметрах таких файлів, або доки вони не будуть видалені Користувачем.
 5. 5
  Такі типи файлів cookie використовуються як частина Послуг і сервісів:
  • 5.1
   «необхідні» файли cookie, що дозволяють використовувати послуги Сайту, наприклад, ідентифікаційні файли cookie для послуг і сервісів, які вимагають аутентифікації на Сайті;
  • 5.2
   файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, тобто, для виявлення шахрайства під час автентифікації на Сайті;
  • 5.3
   «продуктивні» файли cookie, що дозволяють збирати інформацію про використання сторінок сайту;
  • 5.4
   «функціональні» файли cookie, що дозволяють «запам'ятати» налаштування Користувача і персоналізувати інтерфейс, наприклад, відповідно до вибраної мови або регіону походження Користувача, розміру шрифту, зовнішнього вигляду сайту тощо.

XVII. БЛОКУВАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 1. 1
  Зазвичай, браузери типово дозволяють зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувачі сайту можуть в будь-який момент змінити налаштування файлів cookie, наприклад, заблокувати автоматичне опрацювання файлів cookie або відображення попередження про їх використання на пристрої Користувача сайту. Детальна інформація про можливості і способи опрацювання файлів cookie доступна в налаштуваннях браузера або на таких сайтах:
  • 1.1
   у браузері Internet Explorer;
  • 1.2
   у браузері Mozilla Firefox;
  • 1.3
   у браузері Chrome;
  • 1.4
   у браузері Safari;
  • 1.5
   у браузері Opera.
 2. 2
  Проте Адміністратор попереджає, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на певні функції, доступні на сторінках Сайту.

XVIII. СКАРГИ

 1. 1
  Якщо у вас виникла скарга на спосіб опрацювання компанією «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» ваших даних, то можна детально її викласти у письмовій формі й передати на контактні дані, які вказано в розділі I цієї політики вище. Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» зв'яжеться з вами, щоб вирішити будь-які проблеми в належні терміни.
 2. 2
  Якщо ви вважаєте, що ваші права, які визначено в Загальному регламенті захисту даних, було порушено, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)». У Чехії таким органом є Управління із захисту персональних даних – інформація й контактні дані доступні на сайті організації (https://www.uoou.cz/). XIX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ 1. Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» має право внести до цієї політики конфіденційності будь-які зміни, що будуть розміщені на сайті www.novapost.com Нові умови можуть відображатися на екрані, і для продовження використання будь-якої/всіх Послуг і сервісів компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» вам буде запропоновано прочитати й прийняти їх.

XIX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

Компанія «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» має право внести до цієї політики конфіденційності будь-які зміни, що будуть розміщені на сайті www.novapost.com. Нові умови можуть відображатися на екрані, і для продовження використання будь-якої/всіх Послуг і сервісів компанії «НОВА ГЛОБАЛ СЗ с.р.о. (NOVA GLOBAL CZ s.r.o.)» вам буде запропоновано прочитати й прийняти їх.