Умови надання послуг

integration

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

чинні у «НОВА ГЛОБАЛ ГЕ ГмбХ» (NOVA GLOBAL GE GmbH) від 01.06.2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей регламент визначає умови надання поштових послуг та брокерських послуг «НОВА ГЛОБАЛ ГЕ ГмбХ» (NOVA GLOBAL GE GmbH) зі штаб-квартирою за адресою: Арозер Алее 84, 13047 м. Берлін (Aroser Allee 84, 13047 Berlin), внесеної в реєстр Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung за реєстраційним номером R005741,

1.2. Передаючи посилку Оператору, Одержувач послуг підтверджує, що ознайомився та згоден із Регламентом.

1.3. Чинна версія Регламенту доступна на вебсайті Оператора.

1.4. Для цілей цього Регламенту вводяться такі визначення: 

1.5. Адреса — зазначення місця доставки поштового відправлення в поштовому відправленні, зазначене Відправником, або зазначення місця його повернення Відправнику;

1.6. Одержувач — особа, зазначена Відправником як одержувач поштового відправлення, зазначеного в поштовому переказі;

1.7. Прейскурант на послуги поштового зв’язку — чинний для Оператора перелік цін на послуги поштового зв’язку та додаткові послуги, що не є частиною Регламенту.

1.8. Прейскурант на брокерські послуги з перевезення вантажу — перелік цін Оператора на послуги з перевезення вантажу, який не є частиною Регламенту;

1.9. Робочі дні — звичайні дні з понеділка по п’ятницю, крім суботи,

неділі та святкових днів.

1.10. Безадресні друковані форми — письмова або графічна інформація без зазначення та адреси Одержувача, збільшена друкарським способом або аналогічною технікою, записана на папері чи іншому матеріалі, що використовується для друку, зокрема книги, каталоги, журнали чи газети;

1.11. Адресний ярлик — ярлик з адресними даними Одержувача, сформований Замовником під час замовлення Поштової послуги, призначений для відправлення;

1.12. Форма відвантаження посилки — форма, яка надається Оператором Одержувача послуг під час замовлення Послуги поштового зв’язку та укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку;

1.13. Бізнес-клієнт — клієнт Оператора, який використовує послуги Оператора в рамках своєї господарської діяльності;

1.14. Споживач — фізична особа, яка вчиняє з Оператором правочин, не пов’язаний безпосередньо з його господарською або професійною діяльністю; 

1.15. Відправник — особа, яка уклала з Оператором Договір про надання послуг поштового зв’язку;

1.16. Відділення — об’єкт Оператора, де можливе відправлення та отримання Посилок;

1.16.1. Оператор — Компанія; якщо це передбачено контекстом, «Оператор» також означає уповноважену особу, яка діє від імені Оператора;

1.17. Поштомат — автомат, який дає змогу відправляти та забирати відправлення з Поштоматів, використовуючи дані доступу, надані Оператором;

1.18. Закон про поштовий зв’язок — Закон про поштовий зв’язок від 23 листопада 2012 року зі змінами;

1.19. Транспортне право — Закон про транспортне право від 15 листопада 1984 року зі змінами та доповненнями;

1.20. Посилка — відправлення з позначенням одержувача та адресою, подане до приймання або прийняте Оператором для транспортування та доставки адресату, що є Поштовим відправленням або кур’єрським відправленням;

1.21. Кур’єрське відправлення — відправлення, що не є поштовою посилкою, вага якого не перевищує 30 кг;

1.22. Поштове відправлення — відправлення, яке є поштовою посилкою або поштовим відправленням у розумінні Закону про поштовий зв’язок;

1.23. Регламент — цей регламент надання Послуг Компанією;

1.24. Компанія — Арозер Алее 84, 13047 м. Берлін (Aroser Allee 84, 13047 Berlin), внесена в реєстр Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung за реєстраційним номером R005741;

1.25. Вебсайт Оператора, Вебсайт — офіційний сайт Оператора за адресою novapost.com;

1.26. Договір про надання послуг поштового зв’язку — договір між Одержувачем послуг/Відправником та Оператором, за яким Оператор надає послуги поштового зв’язку Одержувачу послуг;

1.27. Договір про надання посередницьких послуг — договір між Оператором і третьою особою про надання послуг, пов’язаних з організацією внутрішніх і міжнародних перевезень.

1.28. Договір про надання брокерських послуг із перевезення вантажу — договір між Одержувачем/Відправником та Оператором, за яким Оператор надає брокерські послуги з перевезення вантажу;

1.29. Поштова служба — служба доставки поштових відправлень на території Німеччини та в міжнародному транспорті;

1.30. Послуги поштового зв’язку — послуги поштового зв’язку в розумінні Закону про поштовий зв’язок, що надаються Оператором відповідно до Регламенту;

1.31. Брокерські послуги з перевезення вантажу — послуги з доставки та транспортування відправлень, крім поштових відправлень, у розумінні Закону про пошту;

1.32. Одержувач послуг — бізнес-клієнт або споживач, який користується послугами Оператора та замовляє Поштову послугу або додаткову послугу.

1.33. Сусід — означає особу, яка живе або працює в межах розумної пішої доступності (яка, однак, не повинна бути далі ніж 50 м) від адреси доставки Одержувача, і яку Постачальник послуг доставки зазначив як основного або альтернативного Одержувача та/або Одержувача.

2. КАТАЛОГ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ

2.1. Оператор надає такі послуги поштового зв’язку:

2.1.1 Оформлення, сортування, доставка поштових відправлень, зокрема відправлень з оголошеною вартістю в розумінні Закону про поштовий зв’язок, приймання, сортування, видача безадресних друкованих форм;

2.1.2 Пересилання посилок і безадресних друкованих форм, якщо воно здійснюється разом із принаймні одним із видів діяльності, зазначеним у п. 2.1.1.;

2.1.3 Функціонування пунктів обміну, які забезпечують приймання та обмін кореспонденцією між суб’єктами, які користуються послугами цих пунктів;

2.2. Оператор надає базову послугу, яка полягає в доставці поштових відправлень на території Німеччини та в міжнародному транспорті в таких варіантах:

2.2.1. Адреса – Адреса – приймання посилки за адресою Відправника та її доставка до адреси Одержувача.

2.2.2. Відділення – Відділення – приймання посилки від Відправника у відділенні в місті Відправника та доставка цього відправлення Одержувачу у відділення в місті Одержувача.

2.2.3. Відділення — Адреса – приймання посилки від Відправника у відділенні Оператора в місті Відправника та її доставка до адреси Одержувача.

2.2.4. Адреса – Відділення – приймання посилки від Відправника за адресою в місті Відправника та її доставка у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача.

2.2.5. Відділення – Поштомат – приймання відправлення від Відправника у відділенні в місті Відправника та її доставка в Поштомат Одержувача.

2.2.6. Адреса – Поштомат – приймання відправлення від Відправника за адресою в місті Відправника та її доставка в Поштомат у місті Одержувача.

2.3. Оператор надає такі брокерські послуги з перевезення вантажу:

2.3.1. Збір, сортування, доставка кур’єрських відправлень, зокрема з оголошеною вартістю;

2.3.2. Приймання, сортування, видача безадресних друкованих форм;

2.3.3. Транспортування кур’єрських відправлень за допомогою відповідних транспортних компаній, організація перевезень, посередництво в транспортуванні вантажу.

2.4. Оператор надає брокерські послуги з перевезення вантажу, що полягають в організації перевезення кур’єрських відправлень територією Німеччини та в міжнародних перевезеннях у таких варіантах:

2.4.1. Адреса — Адреса — приймання посилки за зазначеною Відправником адресою та доставка посилки за зазначеною адресою Одержувача;

2.4.2. Відділення — Відділення — приймання посилки від Відправника у відділенні Оператора в місті Відправника та доставка Посилки Одержувачу у відділення Оператора в місті Одержувача;

2.4.3. Відділення — Адреса – приймання посилки від Відправника у відділенні Оператора в місті Відправника та доставка посилки до зазначеної адреси Одержувача.

2.4.4. Адреса – Відділення – приймання відправлення від Відправника за адресою в місті Відправника та її доставка у Відділення в місті, зазначеному як місто Одержувача.

2.4.5. Відділення – Поштомат – приймання посилки від Відправника у відділенні Оператора та доставка посилки в Поштомат у місті Одержувача;

2.4.6. Адреса – Поштомат – приймання посилки від Відправника за адресою в місті Відправника та доставка посилки в Поштомат у місті Одержувача;

2.5. У разі закриття, тимчасової недоступності або перенесення відділення або Поштомата Оператор має право змінити місце або спосіб доставки Відправлення після попереднього повідомлення Одержувача послуг.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

3.1.          Для надання послуг поштового зв’язку та посередницьких послуг із перевезення вантажу Оператор використовує одну мережу Відділень та Поштоматів.

3.2.          Послуги поштового зв’язку надаються Оператором Клієнтам та юридичним особам.

3.3.          Послуги з перевезення вантажу надаються Оператором Клієнтам та юридичним особам.

3.4.          Оператор надає послуги в дати, зазначені на Вебсайті для цього виду послуг.

3.5.          Оператор надає послуги на території Німеччини та в міжнародній торгівлі, у країнах, інформація про які наразі розміщена на Вебсайті.

3.6.          Укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку відбувається, зокрема, шляхом прийняття Оператором поштового відправлення до транспортування та доставки. Реалізація Послуг поштового зв’язку відбувається згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку, оприлюдненим на Вебсайті.

3.7.          Укладання Договору про надання брокерських послуг із перевезення вантажу відбувається, зокрема, шляхом прийняття Оператором кур’єрського відправлення для організації його транспортування та доставки. Надання брокерських послуг із перевезення вантажу відбувається згідно з Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажу, опублікованим на Вебсайті.

3.8.          Приймання та видача Відправлення відбувається в робочі дні.

3.9.          Договір про надання послуг поштового зв’язку, укладений Оператором із Замовником, який є Споживачем, є договором на відстані в розумінні Закону про права споживачів. Одержувач послуг — Споживач має право відмовитися від укладеного Договору про надання послуг поштового зв’язку протягом 14 днів із моменту його укладання, якщо його не було виконано Оператором. Відмова Споживача від Договору про надання послуг поштового зв’язку можлива шляхом подання Клієнтом, який є Споживачем, заяви про відмову в письмовій формі електронною поштою на адресу support_de@novapost.com.

3.10.      Договір про надання посередницьких послуг із перевезення вантажу, укладений Оператором із Замовником, який є Споживачем, є договором на відстані в розумінні Закону про права споживачів. Отримувач послуг, який є Споживачем, має право відмовитися від укладеного Договору про надання послуг із перевезення вантажу протягом 14 днів із моменту його укладення, якщо він не був виконаний Оператором. Відмова від Договору про надання посередницьких послуг із перевезення вантажу Споживачем можлива шляхом подання Замовником, який є Споживачем, заяви про відмову в письмовій формі електронною поштою на адресу: support_de@novapost.com.

3.11.      Доставка посилок у Поштомат можлива лише в Поштомат на території, зазначеній на Вебсайті.

4. ПРИЙМАННЯ ТА ВИДАЧА ВІДПРАВЛЕНЬ. НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ.

4.1.          Загальні правила відправлення

4.1.1.    Посилка повинна бути належним чином упакована в картонну коробку Відправником, що забезпечує безпеку Поштової послуги та доставку вмісту Посилки в цілості. Оператор може за бажанням Відправника упакувати Посилку в рамках додаткової послуги.

4.1.2.    Спосіб пакування Посилки повинен відповідати правилам пакування, розміщеним на вебсайті

4.1.3.    Спосіб упакування Посилки повинен забезпечувати її маркування відповідними адресними ярликами.

4.1.4.    Посилки, що перевищують допустимі граничні розміри або вагу, як зазначено у п. 4.5.2, приймаються до транспортування тільки за попередньою домовленістю з Оператором.

4.1.5.    Якщо для виконання послуги поштового зв’язку необхідно оголосити вартість посилки Відправником, ця вартість повинна відповідати фактичній вартості вмісту посилки. Оголошена вартість посилки може вплинути на ціну послуги поштового зв’язку відповідно до чинного Прейскуранта на послуги поштового зв’язку.

4.1.6.    Відправник посилки зазначає адресу Одержувача або адресу поштомата чи відділення, куди доставляється посилка. Відповідальність за правильність даних, зазначених для доставки відправлення оператором, несе Відправник.

4.1.7.    Відправник замовляє послугу через Вебсайт із зазначенням типу відправлення, адресних даних та контактних даних (номер телефону та адреса електронної пошти) Відправника та Одержувача, а також способу та місця доставки.

4.1.8.    Після оформлення замовлення на послугу поштового зв’язку або брокерську послугу з перевезення товарів через Вебсайт, Одержувач послуг отримує можливість створити адресну наклейку, яку він зобов’язаний чітко розмістити на упаковці відправлення.

4.1.9.     Оператор додає до кур’єрського відправлення Накладну, сформовану під час замовлення.

4.1.10. Будь-яке маркування, нанесене Відправником на упаковку з Посилкою, не повинно закривати адресний ярлик і не може містити вміст, заборонений законом.

4.1.11.Відправник оплачує Послугу поштового зв’язку наперед відповідно до обраного виду послуги та Прейскуранту, крім післяплати, на умовах, викладених у Регламенті, якщо інше не передбачено окремим договором, укладеним між Відправником та Оператором.

4.1.12. Оператор відмовляється від укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку або може відмовитися від договору, якщо:

a)       у разі доставки Посилки Відправник не відповідає вимогам щодо надання Послуг поштового зв’язку, зазначеним у Законі про поштовий зв’язок або в нормативно-правових актах, виданих на його основі, а також у цих Умовах;

b)      вміст або упаковка Посилки наражає третіх осіб або Оператора на пошкодження;

c)       на упаковці або у видимій частині його вмісту є написи, зображення, малюнки чи інші графічні символи, що порушують застосовне право або інші нормативно-правові акти;

d)      Послуга поштового зв’язку здійснюватиметься повністю або частково на території, на якій Оператор не має права надавати такі послуги, якщо оператор поштового зв’язку не уклав угоду про співпрацю, яка дозволяє виконувати послугу на такій території;

e)       приймати або перевозити Відправлення заборонено на підставі застосовного права або інших нормативно-правових актів.

4.1.13. Оператор має право:

a)       відмовитися від укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку, якщо Посилка не відповідає умовам надання Послуг поштового зв’язку, визначеним Оператором;

b)      відмовитися від Договору про надання послуг поштового зв’язку, якщо поштове відправлення не відповідає умовам, зазначеним у Договорі про надання послуг поштового зв’язку.

4.1.14. У разі відмови Оператора від Договору про надання послуг поштового зв’язку з причин, викладених вище, прийняте Поштове відправлення повертається Відправнику його коштом, а плата за Послугу поштового зв’язку не відшкодовується.

4.1.15. У разі відмови Оператора з причин, зазначених вище, від Договору про надання посередницьких послуг із перевезення вантажів, прийняте кур’єрське відправлення повертається Відправнику його коштом, а плата за посередницькі послуги за перевезення вантажів не відшкодовується.

4.1.16. Оператор, який уклав із Відправником Договір про надання послуг поштового зв’язку або Договір про надання посередницьких послуг із перевезення вантажів, зобов’язаний позначити отримане Відправлення інформацією про прийняття ним плати за послуги поштового зв’язку. або спосіб його оплати та дозволяє його ідентифікацію.

4.1.17. Посилка, яка не може бути вручена Адресату, повертається Відправнику Оператором, який уклав із Відправником Договір про надання послуг поштового зв’язку або Договір про надання посередницьких послуг. За дії, пов’язані з поверненням Відправлення, Оператор може вимагати плату в розмірі, зазначеному в Прейскуранті на послуги поштового зв’язку або Прейскуранті на брокерські послуги поштового зв’язку або послуги з перевезення вантажу.

4.1.18. Повернена посилка доставляється Відправнику на умовах доставки на адресу Одержувача.

4.1.19. У разі відсутності повернення посилки Відправником протягом 7 днів із дати повідомлення Відправника про повернення відправлення, воно вважається відправленням, що не підлягає доставці.

4.1.20. У разі обґрунтованої підозри, що Посилка може пошкодити інші посилки або майно Оператора, Оператор може вимагати її відкриття Відправником, а якщо звернення до Відправника для відкриття Посилки є неможливим або невдалим, він має право забезпечити захист Посилки за власний кошт у спосіб, що забезпечує безпеку, зокрема у випадках, що стосуються безпеки поштового трафіку.

4.1.21. У разі обґрунтованої підозри, що Посилка є предметом злочину або її вміст становить загрозу для людей або навколишнього середовища, Оператор негайно повідомляє відповідні органи та утримує і охороняє Посилку до проведення перевірки такими органами. 

4.2. Розмір і вага відправлення

4.2.1. Ціна послуги поштового зв’язку може залежати від ваги та розміру відправлення відповідно до Прейскуранта на послуги поштового зв’язку.

4.2.2. Вартість брокерської послуги з перевезення вантажу може залежати від ваги та розміру кур’єрського вантажу згідно з Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажу.

4.2.3. Існує два способи визначення ваги відправлення: фактичний та об’ємний. Вартість послуги поштового зв’язку розраховується за більшою ваговою величиною — фактичною або об’ємною, згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку.

4.2.4. Фактична вага визначається шляхом зважування відправлення на вагах.

4.2.5. Об’ємна вага визначається на основі зовнішніх розмірів вантажу (тоді як зовнішні розміри у випадку неправильної форми вимірюються відповідно до найбільш виступаючих точок) за формулою: Об’ємна вага [кг] = Довжина [см] × ширина [см] × висота [см] / 4000.

4.2.6. Розрізняють такі розміри поштових відправлень, від яких може залежати вартість послуги поштового зв’язку згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку:

4.2.6.1. Посилка вагою 0–2 кг (фактична або об’ємна);

4.2.6.2. Посилка вагою 2–10 кг (фактична або об’ємна);

4.2.6.3. Посилка вагою 10–30 кг (фактична або об’ємна);

4.2.6.4. Документи - поштова посилка, що містить листівки або папери, вагою не більше 1 кг і розмірами не більше: довжина - до 35 см, ширина - до 25 см, висота - до 2 см;

4.2.7. Розрізняють такі розміри кур’єрських відправлень, від яких може залежати вартість послуги поштового зв’язку згідно з Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажів: Відправлення вагою (фактичною чи об’ємною) вище 30 кг.

4.3. Відвантаження

4.3.1. Посилки можуть бути прийняті Оператором у відділенні та за адресою, зазначеною Відправником.

4.3.2. Одержувач заповнює форму відправлення через Вебсайт і сплачує належну плату за послугу.

4.3.3. Після заповнення форми Одержувач, якщо він є бізнес-клієнтом, зобов’язаний сформувати та роздрукувати адресний ярлик, який розміщує на Посилці на видному місці.

4.3.4. Після заповнення форми Замовник отримує трек-номер Посилки, за яким можна отримати інформацію про статус послуги поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу.

4.3.5. Під час прийняття посилки оператор перевіряє повноту адресних даних та факт оплати посилки.

4.3.6. У разі виявлення Оператором відсутності правильного адресного ярлика, неповних адресних даних або неправильної упаковки Посилки, Оператор має право відмовити в прийнятті Посилки.

4.3.7. Прийняття Посилки Оператором не означає, що вміст Посилки перевірено та він відповідає Регламенту й чинному законодавству.

4.3.8. Посилки у вигляді коробок із гофрокартону, з’єднаних між собою стретч-плівкою та скотчем, приймаються тільки у Відділеннях.

4.3.9. Відправник надає належним чином упаковану в картонну коробку Посилку або має можливість скористатися додатковою послугою «Пакування».

4.3.10. У разі виникнення сумнівів, що відправлення містить предмети із забороненої категорії (відправлення в коробках, ящиках, пакетах, обгорнуті непрозорою фольгою або іншими пакувальними матеріалами, які закривають вміст, без маркування, будь-яких ідентифікаційних даних, неприємного запаху тощо), представник Оператора має право вимагати перевірку відправлення та його вмісту.

4.3.11. У разі відмови та/або виявлення забороненого вмісту відправлення представник Оператора має право відмовити в наданні послуги поштового зв’язку або брокерської послуги з перевезення вантажу.

4.3.12. Відправник надає інформацію для оформлення відправлення відповідно до цього Регламенту.

4.4. Детальні умови відправлення Посилки у Відділення

4.4.1. Відправник зобов’язаний повідомити одержувачу номер накладної, дату доставки та ознайомити одержувача із цим Регламентом.

4.4.2. У Відділенні поза чергою обслуговуються такі категорії клієнтів:

                 люди похилого віку;

                 особи з інвалідністю;

                 особи, які супроводжують дітей до 3 років;

                 вагітні жінки;

                 учасники бойових дій (за умови пред’явлення відповідного посвідчення).

4.5. Детальні умови відвантаження відправлень за зазначеною адресою

4.5.1. Відвантаження відправлень за зазначеною адресою можливе тільки після попередньої оплати послуги.

4.5.2. Відправлення (поштові відправлення або кур’єрські відправлення відповідно), які відправляються Оператором за адресою, вказаною Замовником, не можуть перевищувати 30 кг за відправлення, а максимальна довжина разом з упаковкою не повинна перевищувати 120 см.

4.5.3.    Відправник повинен надати представнику Компанії можливість дістатися до місця, позначеного адресою, яка зазначена як адреса отримання, а також можливість проїхати на автомобілі поблизу зазначеної адреси отримання посилки (для відправлень вагою понад 30 кг) на відстані не більше 50 метрів.

4.5.4.    Відправник забезпечує упаковку посилки та інформаційне забезпечення відповідно до положень цього Регламенту.

4.5.5.    У разі доставки за зазначеною адресою:

1) Відправник може оформити замовлення на отримання адреси, заповнивши онлайн-форму на Вебсайті;

2) доставка за зазначеною адресою здійснюється на умовах попередньої оплати;

3) Відправник може відправити кілька посилок з адреси, створивши окреме замовлення для кожної посилки;

4) максимальні розміри відправлення, яке може бути відправлено з адреси: максимальна вага до 30 кг, довжина до 120 см (разом з упаковкою);

5) доставка забирається Оператором на наступний робочий день за умови оформлення замовлення до 15:00 або на другий робочий день, якщо замовлення оформлено після 15:00;

6) Відправник повинен підготувати замовлення до прибуття Оператора, а саме перевірити, чи немає у відправленні заборонених до перевезення товарів, перелік яких зазначено в цьому Регламенті, та упакувати відправлення в картонну коробку відповідно до стандартів упаковки, зазначеними на Вебсайті;

7) у день забору Відправник повинен дочекатися Оператора та передати йому відправлення;

8) Відправник може анулювати замовлення в день його реєстрації, надіславши запит на електронну адресу:

9) посилки, надіслані з використанням доставки за зазначеною адресою, перевіряються Оператором після прибуття до Відділення;

10) посилки, що містять заборонені товари, повертаються Відправнику, а оплата за послугу доставки, здійснена відправником, не повертається.

4.5.6.    Загальний час забору Посилки Оператором не перевищує 10 хвилин.

4.5.7.    Представник Оператора не виставляє рахунок за фактом отримання за зазначеною адресою. Клієнт отримує рахунок електронною поштою. 

4.6. Загальні правила доставки відправлень

4.6.1. Відправлення доставляються Оператором за адресою Одержувача або у відділення, зазначене Відправником.

4.6.2. Стандартний термін доставки країною становить від 1 до 3 робочих днів, а для міжнародної доставки — від 5 до 10 робочих днів. Терміни доставки не узгоджуються. Стандартні терміни доставки не є обов’язковими й не повинні розглядатися як чітко визначені терміни доставки. Якщо посилки забираються від Відправника, час отримання не узгоджується.

4.6.3. Доставка посилок із гарантованим терміном доставки можлива на умовах, погоджених із Клієнтом в індивідуальному договорі про надання послуг поштового зв’язку на визначених у ньому умовах.

4.6.4. Відправник і одержувач можуть відстежувати Посилку, а отже, і статус послуги поштового зв’язку через вебсайт після введення номера відправлення за посиланням: novapost.com

4.6.5. У разі доставки міжнародних посилок Одержувач несе всі витрати, пов’язані з митним оформленням, а також несе ризик, пов’язаний із діями щодо посилки та її вмісту з боку митних органів та прикордонників.

4.6.6. Якщо, згідно із заявою Відправника, до складу Посилки входять речі, дозволені для покупки лише повнолітніми особами, Оператор може вимагати від Одержувача пред’явити документ, що підтверджує досягнення особою повноліття. У разі відмови надати такий документ Оператор може відмовити у видачі відправлення. Перевірка віку особи, яка отримує Посилку, може бути додатковою послугою, яка оплачується додатково згідно із чинним прейскурантом на послуги поштового зв’язку.

4.6.7. Після першої невдалої спроби доставити посилку Одержувачу Оператор матиме право доставити її сусіду в тому ж будинку, який готовий прийняти доставку, а якщо такого сусіда немає або він не можу прийняти доставку, до сусіда в сусідньому будинку (але не далі, ніж за 50 м), або доставити посилку до найближчого відділення. Крім того, Оператор матиме право доставити посилки до Відділення, незалежно від того, зареєстрований Одержувач як користувач Відділення чи ні. Однак альтернативні варіанти доставки, описані вище, не застосовуватимуться, якщо Одержувач або Відправник видав письмові інструкції із забороною таких способів доставки.

 У разі доставки до Відділення посилка буде доступна протягом семи календарних днів для отримання Одержувачем. Якщо посилка не була отримана протягом зазначеного терміну, вона повертається Відправнику. У всіх випадках альтернативної доставки Одержувач повинен бути проінформований про це із зазначенням імені та адреси відповідного сусіда або Відділення.

4.7. Детальні правила доставки Посилок у Відділення

4.7.1. Для отримання Посилки у відділенні Оператора Одержувач зазначає номер Посилки/накладної, (за наявності) або номер мобільного телефону, на який надіслано SMS з повідомленням про можливість отримання Посилки.

4.7.2. Одержувач, який є фізичною особою, підтверджує свою особу представнику Оператора шляхом пред’явлення дійсного документа, що посвідчує особу.

4.7.3. Випуск відправлення без підтвердження особи Одержувача можливий у випадку, якщо оголошена вартість Посилки менше €10 000, а Одержувач знає номер Посилки та може надати код отримання, надісланий у формі SMS-повідомлення на номер, зазначений як номер Одержувача.

4.7.4. Щоб отримати Відправлення вартістю €10 000 або більше, Одержувач повинен надати документ, що підтверджує його особу, і вказати код отримання, надісланий у вигляді SMS-повідомлення на номер, зазначений як номер Одержувача.

4.7.5. У разі доставки посилки, вміст якої може бути передано лише повнолітній особі, Одержувач на вимогу представника Оператора зобов’язаний надати документ, що підтверджує вік. У разі відсутності такого документа представник Оператора може відмовити у видачі Посилки.

4.7.6. У разі отримання Посилки особою, яка не зазначена як Одержувач Посилки, необхідно зазначити номер Посилки та пред’явити відповідні повноваження та документ, що підтверджує особу, яка отримує Посилку, у якому Одержувач зазначений як уповноважений її забрати. У разі отримання Посилки, вартість якої не перевищує €10 000, можливе отримання Посилки особою, яка є близьким родичем Одержувача, за умови пред’явлення документа, що підтверджує спорідненість.

4.7.7. Отримання відправлення у відділенні Оператора можливе в його робочий час

4.8. Детальні правила доставки Посилок за зазначеною адресою

4.8.1. У разі доставки Посилки на адресу Одержувача, Одержувач отримує SMS-повідомлення на зазначений

Відправником номер телефону про заплановану дату доставки Посилки. Одержувач зобов’язаний забезпечити свою присутність або присутність свого представника для отримання Посилки в зазначену дату.

4.8.2. У разі доставки, здійсненої на адресу одержувача, за відсутності Одержувача або члена родини, уповноваженого отримати Посилку, Посилка може бути доставлена сусідові Одержувача, якщо немає заперечень із боку одержувача, як альтернативний спосіб доставки, або відправлена Оператором до відділення, де її можна отримати на відповідних умовах для цього способу забору. Посилку можна забрати протягом 7 днів із моменту повідомлення одержувача про можливість отримання, після чого вона може бути повернена відправнику без попереднього повідомлення;

4.8.3. Оператор не зобов’язаний перевіряти особу, яка отримує посилку за адресою Одержувача. Вважається, що особа, яка отримує посилку за адресою Одержувача, має право на її отримання.

4.8.4. Під час отримання посилки Одержувачем, членом його родини або іншою уповноваженою особою Оператор може вимагати розписку. У цьому випадку відмова від підтвердження отримання Посилки розглядається як відмова від прийняття Посилки.

4.8.5. У разі доставки Посилки, для якої було замовлено послугу доставки тільки в руки Одержувача, Одержувач на вимогу представника Оператора зобов’язаний надати документ, що посвідчує особу. У разі відсутності такого документа представник Оператора може відмовити у видачі Посилки.

4.8.6. У разі доставки Посилки, вміст якої може бути передано лише повнолітній особі, Одержувач на вимогу представника Оператора зобов’язаний надати документ, що підтверджує вік. У разі відсутності такого документа представник Оператора може відмовити у видачі Посилки.

4.8.7. Час присутності представника Оператора за адресою доставки у зв’язку з доставкою Посилки не перевищує 10 хвилин.

4.8.8. Доставка за зазначеною адресою можлива, якщо є можливість доїхати за зазначеною адресою на автомобілі на відстані не більше 50 м.

4.8.9. Доставка Відправлення за зазначеною адресою можлива лише для Відправлень вагою до 30 кг.

4.8.10. Якщо відправлення не було доставлено, воно буде передано до найближчого відділення.

4.8.11. Доставка відправлення за зазначеною адресою, якщо платником є одержувач, можлива в разі готівкового розрахунку для вартості відправлення €10 000 або в разі безготівкового розрахунку – будь-якої вартості.

4.9. Детальні умови доставки посилок у Поштомат

4.9.1. Доставка посилок у Поштомат можлива тільки в Поштомат на території України та регулюється правилами, розміщеними на сайті ТОВ «Нова Пошта» https://novaposhta.ua/poshtomat/

5. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДПРАВЛЕННЯ

5.1. Основний тип послуги:

                 «Адреса-Адреса»;

                 «Відділення-Відділення»;

                 «Адреса-Відділення»;

                 «Відділення-Поштомат»;

                 «Відділення-Адреса»;

                 «Адреса-Поштомат»;

5.2. Інформація про відправника:

5.2.1.    Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: найменування (реєстраційні дані)/прізвище, ім’я та по батькові; Адреса/відділення/поштомат; номер мобільного телефону контактної особи; електронна пошта;

5.2.2.    Для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові;

Адреса/відділення/поштомат; номер мобільного телефону; електронна пошта

5.3.          Інформація про доставку.

5.4.          Інформація про одержувача:

5.4.1. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: найменування (реєстраційні дані)/прізвище, ім’я та по батькові; адреса (включно з поштовим індексом), адреса/відділення/поштомат для доставки відправлення; номер мобільного телефону контактної особи; електронна пошта та номер телефону контактної особи;

5.4.2. Для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; адреса (включно з поштовим індексом); адреса/відділення/поштомат для доставки відправлення; номер мобільного телефону; електронна пошта;

5.5.          Інформація про доставку: кількість місць; фактична вага кожної позиції у відправленні та вага та розміри відправлення; оголошена вартість; опис вмісту; коди HS.

5.6.          Платник послуг.

5.7.          Форма розрахунку (готівкова/безготівкова).

5.8.          Можливі обрані додаткові послуги.

5.9.          Інша інформація, яка може вплинути на якість, термін і вартість надання послуг.

6. ВІДПРАВЛЕННЯ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОСТАВЦІ

6.1. Посилку, яку неможливо доставити одержувачу або повернути відправнику через відсутність або неправильну адресу відправника (недоставлена посилка), може бути розкрито Оператором, який уклав Договір на надання послуг поштового зв’язку або Договір на надання посередницьких послуг із перевезення вантажів із метою отримання даних, що дозволяють його доставку або повернення відправнику.

6.2. Недоставлена посилка також вважається неоплаченою або оплаченою на суму, нижчу від належної суми, якщо відправник відмовляється сплатити комісію за повернення відправлення, або одержувач відмовляється сплатити доплату.

6.3. Недоставлена посилка відкривається негайно.

6.4. Недоставлені посилки відкриває комісія в складі щонайменше 3 осіб, яка призначається керівником організаційного підрозділу Оператора, відповідального за недоставлені посилки.

6.5. Недоставлену посилку відкривають таким чином, щоб забезпечити найменше пошкодження її упаковки.

6.6. Після відкриття недоставленої посилки комісія перевіряє, чи нанесено на внутрішній стороні упаковки позначення одержувача чи відправника та їхні адреси, а якщо таких позначень немає, комісія оглядає вміст посилки.

6.7. У разі встановлення комісією даних, що дають змогу вручити або повернути посилку після відповідного скріплення та проставлення на упаковці відмітки про комісійне відкриття, вона вручається одержувачу або повертається відправнику.

6.8. Якщо відкриття відправлення, що не підлягає доставці, не дозволяє доставити чи повернути відправнику, або якщо відправник відмовляється прийняти відправлення, що повертається:

6.8.1. Кореспонденція, що становить посилку, та її упаковка повинні бути знищені Оператором у спосіб, що унеможливлює відновлення інформації, що міститься в посилці та на її упаковці, не раніше ніж через 60 днів із дати відкриття посилки;

6.8.2. Ст. 4, ст. 5 розділ 1 та 3–5, ст. 6 та ст. 8–11 Закону від 20 лютого 2015 р. про знайдене майно (Зак. вісник 2019 р., ст. 908) та ст. 187 Закону від 23 квітня

1964 р. — Цивільний кодекс (Закон. вісник 2019 р., п. 1145 і 1495 та 2020 р., п. 875).

7. ПЛАТЕЖІ

7.1. Плата за послуги поштового зв’язку відбувається згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку, оприлюдненим на Вебсайті.

7.2. Плата за брокерські послуги з перевезення вантажів визначається згідно з Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажу.

7.3. Тарифи на додаткові послуги визначаються згідно із чинним Прейскурантом на послуги поштового зв’язку та Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажу.

7.4. Оператор має право перевіряти характеристики відправлення, зокрема розміри та вагу, з метою визначення правильності розрахунку ціни згідно з відповідним Прейскурантом.

7.5. Оплата за послуги здійснюється наперед під час замовлення Послуг поштового зв’язку чи послуг із перевезення вантажів Одержувачем послуг через Вебсайт або під час передачі Посилки за зазначеною Адресою чи у Відділенні.

8. ПРАВО ЗАСТАВИ 

8.1. Оператор, який уклав Договір про надання послуг поштового зв’язку з Відправником, має право звернути заставу на поштові відправлення з метою забезпечення вимог за цим Договором та відшкодування обґрунтованих додаткових витрат на надання Послуги, що виникли з причин, пов’язаних із Відправником або одержувачем.

8.2. Право застави не поширюється на одержувача, якщо він є органом державної влади.

8.3. У разі відмови одержувача або відправника задовольнити забезпечену заставою вимогу Оператор, який має право застави, відкриває посилку та починає продаж її вмісту:

8.3.1.  Негайно — щодо речей, що швидко псуються;

8.3.2. Через 30 днів із моменту письмового повідомлення Одержувача або Відправника про наміри продажу вмісту Посилки — в інших випадках.

8.4. Сума, виручена від продажу вмісту Посилки, перераховується Оператором поштового зв’язку Відправнику за його кошт, за вирахуванням дебіторської заборгованості, забезпеченої заставою.

8.5. Оператор має право вимагати від Відправника компенсацію різниці, якщо вимоги, забезпечені заставою, перевищують суму, отриману від продажу вмісту Посилки.

9. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 

9.1. Оператор надає такі додаткові послуги, за які стягується додаткова плата згідно з Прейскурантом на послуги поштового зв’язку або Прейскурантом на брокерські послуги з перевезення вантажу:

9.1.1. Зберігання означає зберігання Посилки у Відділенні протягом 7 календарних днів, а потім протягом 23 днів на складах Оператора, не враховуючи дня прибуття у Відділення Одержувача. Протягом 7 днів без урахування дня отримання Відправлення, відправлення зберігається без нарахування додаткової плати. За зберігання Посилки від 8 до 30 календарних днів стягується плата за зберігання відповідно до тарифів, зазначених У Прейскуранті на Вебсайті. Якщо Посилку не забирає Одержувач або Відправник протягом 30 календарних днів, Посилка вважається таким, що не підлягає доставці. Оператор має право компенсувати витрати на послуги зберігання та транспортування такої Посилки (у разі Поштових відправлень відповідно до положень Закону про поштовий зв’язок).

9.1.2. Пакування полягає в розміщенні Посилки в найбільш відповідний вид упаковки, який забезпечить її надійне транспортування, зберігання та захист. Відправлення пакується в упаковки із запропонованого Оператором асортименту.

9.1.3. Переадресування — полягає в зміні адреси доставки вже обробленої Посилки в межах того ж міста або певної країни. Одержувач може бути як відправником, так і одержувачем. Послуга для одного відправлення може бути замовлена лише один раз.

9.1.4. Повернення Посилки — послуга, що полягає в поверненні Посилки Відправнику на підставі заявки на повернення Посилки.

9.1.5. Відправка відправлення з вибором інтервалу часу доставки — під час замовлення Послуги поштового зв’язку або Брокерських послуг Одержувач може зазначити інтервал часу доставки відправлення.

9.1.6. Перевірка Одержувача посилки — додаткова послуга, доступна бізнес-клієнту, за якої Оператор перевіряє вік одержувача в момент доставки залежно від вмісту посилки, заявленого Клієнтом у вигляді товару, прийнятого до торгівлі для дорослих.

9.1.7. Контроль ваги та розмірів відправлення

10.ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРА

10.1. Оператор пропонує інші послуги, за які може стягуватися додаткова плата, якщо це зазначено в Прейскуранті на послуги поштового зв’язку або Прейскуранті на брокерські послуги.

10.2. «Бізнес-акаунт» — обліковий запис користувача, доступ до якого здійснюється через Вебсайт і за допомогою якого Одержувач послуг може самостійно створювати адресні ярлики та накладні, замовляти додаткові послуги тощо.

10.3. «Мобільний додаток» — програмне забезпечення для швидкого доступу до інформації про транспортування посилок, яке працює на смартфонах з операційними системами Android та iOS. Мобільний додаток дозволяє створити адресні ярлики та накладні в зручній формі, знайти найближче відділення, розрахувати вартість відправлення, відстежити його місцезнаходження, викликати кур’єра в зручний час тощо.

10.4. «Відновлення номера накладної» передбачає повідомлення Відправника або Одержувача про номер Посилки після направлення запиту Оператору у Відділенні та підтвердження особи.

10.5. «Відстеження відправлення» надає можливість відстежувати місцезнаходження Посилки за номером Посилки. Послугою можна скористатися на Вебсайті або за допомогою мобільного додатку.

10.6. «Огляд Відправлення» надає Одержувачу можливість розкрити упаковку та перевірити стан Посилки на відсутність зовнішніх пошкоджень та відповідність товару замовленню в конкретному місці, на спеціально відведеному для цього столі, або в місці доставки за зазначеною Адресою в присутності представника Оператора. Оператор не передбачає огляд відправлення, якщо це передбачено договором із Замовником. Огляд заборонено для таких відправлень:

a.               З’єднувати пристрої, носії інформації та механізми, що не входять до комплекту упаковки (крім SIM-карт, навушників, акумуляторів, флешок (для перевірки матриці телевізора на наявність дефектів));

b.               Використання наявних в упаковці витратних матеріалів (наприклад, флакони для парфумів для тестування

спрею, косметичні тестові продукти).

c.               Використовувати вмісту Відправлення з власними речами Одержувача, зокрема носіями інформації (забороняється з’єднувати, читати, копіювати).

d.               Розливання паливно-мастильних матеріалів або інших рідин у вантажі, який потребує їхнього використання.

e.               Встановлювати паролі для електронних пристроїв, які передбачають таку функцію (телефонів, планшетів, комп’ютерів або ноутбуків).

f.                Відривати заводські, рекламні та інформаційні наклейки Посилки та вмісту упаковки (крім наклейок, нанесених на упаковки комп’ютерної, електронної та оптичної продукції в місцях їхнього розкриття).

g.               Відкривати упаковані Відправлення, перше відкриття яких забезпечено одним із таких способів (дозволяється лише зовнішній огляд на наявність пошкоджень):

                 пломби (прошивка нитками на мішках; металеві або паперові пломби на банках, перфорації на горловині кришок на ємностях із рідиною тощо);

                 термозбіжна плівка (за винятком комп’ютерної, електронної, оптичної продукції та аксесуарів, що входять до їхнього вмісту) — різновид пакувальних плівок, особливістю яких є здатність під дією температури стискатися і приймати форму пакувального виробу;

                 блістерна упаковка — контейнер або коробка, тиснена таким чином, що повторює форму та розміри предмета, що поміщається всередину, або створює контейнер, необхідний для вмісту продукту, яка виготовлена з термостійкого пластику і може мати жорстке друковане, металеве або пластикове нанесення.

                 поліетиленова ламінована тара — тара, у якій два або більше шарів фольги з’єднані в один під впливом високих температур, нанесеного клею або розчинника;

h.               Розбирати вміст Посилки, за винятком випадків, пов’язаних із встановленням SIM-карти чи акумулятора, без використання інструментів, які не входять до комплекту пристрою.

i.                 Перевіряти вміст Відправлення поза відділенням (для відправлень, які відправляються у відділення).

j.                 У разі доставки за зазначеною адресою також заборонено:

                 демонтувати ящик, у який запаковано Відправлення;

                 підключати до електричної мережі переносну, побутову техніку (допускається перевірка на відсутність зовнішніх дефектів та механічних пошкоджень посилки). У разі порушення цих умов контролю Відправлення не повертається.

10.7.      «Інформування» означає інформування одержувача та відправника про час прибуття, доставки та зберігання відправлення. Послуга надається у формі SMS-повідомлень (повідомлення в мобільному додатку), телефонної або електронної розмови на основі Регламенту.

10.8.      «Зміна даних» дозволяє відправнику змінювати дані, зазначені в адресному ярлику/накладній, з моменту їхнього створення до отримання посилки одержувачем. Послугу можна замовити у відділенні зателефонувавши в контакт-центр. Сервіс недоступний для замовлення в день доставки відправлення на адресу одержувача.

11.ПРАВИЛА ЩОДО ПРЕДМЕТІВ І РЕЧОВИН, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВМІСТОМ ВІДПРАВЛЕННЯ

11.1.      Поштове відправлення не може містити:

a.               Готівкові гроші, зокрема іноземну валюту, цінні папери, платіжні картки та інші платіжні засоби;

b.               Предмети злочинного походження;

c.               Вогнепальну та пневматичну зброю та її частини, боєприпаси, холодну зброю, предмети, що імітують вогнепальну та холодну зброю, інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (пістолети, шпильки, балончики з рідиною паралітичної дії, порох, кастети, кинджали тощо);

d.               Ювелірні вироби, твори мистецтва, предмети антикварної цінності та інші предмети особливої цінності;

e.               Речовини, як-от: перекис водню, кислоти, високооктанові забруднювачі, що містять кисень (хімічні сполуки, що додаються до бензину), а також рідини та речовини в упаковках, у яких виявлено наявність небезпечних речовин, позначені знаками класів 1–7, як-от легкозаймисті речовини, легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини, радіоактивні речовини та інші небезпечні предмети з відповідним маркуванням («вибухові матеріали та речовини», «гази», «легкозаймисті рідини», «самозаймисті речовини», «токсичні та інфекційні речовини)», «окислювальні речовини», «радіоактивні», «їдкі та корозійні речовини», «інші небезпечні речовини та продукти», канцерогенні речовини та будь-які речовини, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю людини;

f.                Балони з рідиною або газом, у тому числі вогнегасники всіх типів

(крім порожніх балонів без вентиля);

g.               Ємності з рідинами без етикеток (наклейок) виробника з інформацією про назву речовини, її властивості та умови зберігання, з ознаками псування, слідами витоку, неприємного запаху, упаковані неналежним чином; якщо рідина має хімічні властивості, необхідне відповідне маркування;

h.               Люмінесцентні лампи та інші вироби, що містять ртуть або азбест і вироби з них (труби, шифер тощо);

i.                 Акумулятори б/у, зокрема для автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки. Нові акумулятори для автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки, контакти яких закриті заводськими пластиковими кришками (як із заводською упаковкою, так і без), можна перевозити тільки до адреси.

j.                 Тварини, комахи, останки тварин, необроблені шкури, прах або останки людини, органи, тканини та рідини організму людини та тварин та інші біологічно активні об’єкти,

k.               Живі рослини, особливо ті, що потребують особливих умов транспортування;

l.                 Тютюнові вироби, електронні сигарети та їхні частини;

m.             Харчові продукти, що потребують особливого температурного режиму або з терміном зберігання до 5 діб (термін придатності вказується на упаковці), охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, овочі та фрукти. Перевезення інших харчових продуктів може бути додатково обмежено для територій, на які діють обмеження або вказівки щодо ембарго, карантину тощо, як це визначено державними органами.

n.               Лікарські засоби та засоби гігієни, що потребують особливих умов зберігання та транспортування, спирт етиловий, ветеринарні імунобіологічні засоби.

o.               Наркотичні засоби, наркотичні речовини, речовини конопель (крім дозволених до продажу), психотропні та психоактивні речовини та подібні речовини, зокрема підлягають особливому контролю згідно із чинним законодавством.

p.               Ароматизатори та предмети, які виділяють запахи, є брудними та можуть завдати шкоди іншим об’єктам або здоров’ю людей чи тварин (включно з готовою їжею, сильно забрудненими частинами, предметами в мастилі чи інших агресивних речовинах, бактерії та живі віруси, токсичні речовини).

q. Інші предмети, які заборонені чинним законодавством.

r. У разі міжнародних відправлень товари, імпорт або експорт яких заборонений або вимагає спеціального дозволу відповідно до правил відповідної країни відправлення, транзиту або призначення;

s. Посилки, відправлення яких заборонено будь-яким застосовним законодавством про санкції, зокрема через вміст, одержувача, відправника або через країну походження чи призначення. Законодавство про санкції включає всі закони, нормативно-правові акти чи санкції (торговельні та економічні обмеження) проти країн, осіб/груп осіб і компаній, зокрема заходи, введені Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Союзом та державами-членами Європейського Союзу, зокрема Додатки I до Антитерористичних директив ЄС 2580/2001 і 881/2002 або інші реєстри санкцій у їхній застосовній редакції, а також посилки до країни призначення, яка підпадає під обмеження зовнішньої торгівлі (заходи ембарго);

t. Нешкідливі та/або небезпечні відходи в розумінні § 3 абз. 1 у поєднанні з абзацами 2–4 у поєднанні з додатками 1 та 2 § 3 абз. 2 законодавства Німеччини про замкнутий цикл поводження з відходами в редакції, що діє на момент замовлення на перевезення та перевезення. Відповідно, відходи визначаються як усі непридатні для використання речовини чи предмети, які не можуть бути використані повторно, або придатні для використання речовини та предмети, які підлягають переробці та повторному використанню, але які їхній власник утилізує, має намір утилізувати або зобов’язаний утилізувати.

11.2.      Перелік неприйнятного вмісту відправлень наводяться як приклад і є неповним каталогом.

11.3.      До перевезення дозволено:

a.               Речовини, віднесені до 8 і 9 класів небезпеки, за винятком кислот (незалежно від концентрації) і речовин, що містять будь-яку кількість кислоти, перекису водню або інших хімічних сполук з окисними властивостями;

b.               Хімічні речовини, марковані II й III класами небезпеки в тарі (упаковці) підприємства-виробника, що допускаються до транспортування:

                 фарби: у металевій тарі місткістю не більше 10 л (без обмеження кількості);

                 аерозолі та спреї: балончики з фарбами, побутовою, будівельною, косметикою та автохімією місткістю до 1000 мл;

                 медичні, антисептичні, дезінфекційні та мийні засоби з вмістом спирту до 70 % включно в пластиковій та металевій тарі місткістю не більше 10 л;

                 парфумерно-косметична продукція з вмістом спирту до 70 % у скляній та пластиковій упаковці;

                 алкогольні напої з вмістом спирту до 70 % у скляній та іншій тарі місткістю не більше 5 л;

                 автомобільні мастила (моторні, трансмісійні) місткістю не більше 10 л;

                 біологічний матеріал людини у вигляді мазка (в тому числі з ротової порожнини); для лікарських засобів, антисептиків, дезінфекційних та мийних засобів із вмістом спирту до 70 % включно в пластиковій та металевій тарі місткістю не більше 10 л.

11.4.      Оператор має право відмовити в прийнятті посилки, зміст якої дозволяє надання послуг поштового зв’язку або брокерську передачу товарів відповідно до Регламенту та чинного законодавства.

11.5.      Оператор має право на умовах, викладених у цьому Регламенті та чинних нормативно-правових актах, контролювати вміст Посилки, не приймати її, повертати та відмовляти в наданні послуги, якщо є підозра, що вміст Посилки є неприйнятним.

11.6.      Прийняття Посилки Оператором не означає, що Оператор перевіряє її вміст і що виконання Послуги поштового зв’язку є прийнятним щодо конкретного вмісту Посилки. Оператор не зобов’язаний перевіряти вміст Посилки.

11.7.      Якщо Оператор встановлює, що Посилка містить або може містити вміст, отриманий злочинним шляхом або не допущений до торгівлі відповідно до чинного законодавства, Оператор повідомляє про це відповідні служби або органи державної влади. 

11.8.      У разі прийняття Оператором рішення про відмову в наданні Послуги поштового зв’язку (зокрема в разі розірвання договору, припинення надання Послуги або повернення Посилки) Оператор має право повернути Посилки за кошт Відправника. В обґрунтованих випадках, дозволених законом, — знищити Посилки за кошт Відправника або передати її відповідним державним службам чи органам.

11.9.      Якщо Посилка перевіряється Оператором, перевірка повинна проводитися в присутності Відправника, а якщо це неможливо — особами, визначеними Оператором відповідно до чинного законодавства. Посилку, перевірена Оператором, буде позначено чіткою інформацією про те, що Посилку перевірено.

11.10.   Якщо внаслідок того, що Посилка містить неприйнятний вміст, Оператор, його працівник або третя особа зазнають збитків у зв’язку з наданням Послуги поштового зв’язку, Відправник зобов’язаний відшкодувати такі збитки в повному обсязі.

12. ЗАЯВЛЕНА ВАРТІСТЬ ВІДПРАВЛЕННЯ

12.1. Оголошеною вартістю є вартість Посилки, заявлена Відправником у накладній. Оголошена вартість повинна дорівнювати фактичній (ринковій) вартості Посилки.

12.2. Обмеження допустимих для здійснення послуги поштового зв’язку або посередницької послуги з перевезення вантажу оголошеної вартості:

a.         Посилка оголошеною вартістю до €10 000 (десяти тисяч);

b.               Доставка з/до поштомата в Україні – на суму у євро, що не перевищує еквівалент 10 000 .

12.3. Митне оформлення

Митне оформлення здійснюється таким чином, якщо інше не зазначено на Вебсайті: якщо послуга включає митне оформлення або, якщо Оператор вважає це необхідним або доцільним, Оператор відправить і обробить митні формальності:

• від свого імені та від імені Відправника або Одержувача (залежно від використовуваних умов Інкотермс) у Країні відправки та в Країні доставки, як зазначено в документі про непряме митне представництво,

• від імені та за дорученням Відправника або Одержувача (залежно від використовуваних умов Інкотермс) у Країні відправки та в Країні доставки, як зазначено в документі про пряме митне представництво.

Оператор має право призначити та бути заміненим будь-яким стороннім агентом на свій вибір.

За такі послуги Оператор стягуватиме додаткову плату.

Митні платежі за різну оголошену вартість:

13. ПРЕТЕНЗІЇ

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання Послуг поштового зв’язку чи брокерських послуг із перевезення вантажів, право на подання претензії мають:

13.1.1 Замовник;

13.1.2. Відправник — якщо Відправник відмовляється від права пред’являти претензії або якщо Посилка доставлена Одержувачу. 

13.2. Відправник або Одержувач може подати претензію в будь-якому Відділенні Оператора, а також в електронній формі відповідно до положень цього Регламенту.

13.3. Претензію можна подати не пізніше ніж протягом 12 місяців із моменту відвантаження посилки.

13.4. Претензії подаються в письмовій, електронній або усній формі під запис у Відділенні Оператора.

13.5. Подати претензію засобами електронного зв’язку можна на електронну адресу Оператора: support_de@novapost.com.

13.6. Подання претензії засобами електронного зв’язку із зазначенням електронної адреси скаржника означає згоду на доставку листів щодо розгляду претензій засобами електронного зв’язку на електронну адресу, зазначену скаржником.

13.7. Претензія повинна містити:

a. ім’я та прізвище відправника чи одержувача або ім’я та адреса для кореспонденції або адресу місцезнаходження відправника чи одержувача, надалі — скаржник;

b. предмет претензії;

c.               дата та місце відвантаження посилки;

d.               номер документа, що підтверджує оприбуткування, або номер посилки (накладної);

e.               обґрунтування претензії;

f.                розмір компенсації, про яку йдеться, — якщо скаржник вимагає компенсації;

g.               підпис скаржника — у разі подання претензії в письмовій формі;

h.               дата претензії;

i.                 перелік доданих документів.

13.8. Претензії, подані у формі, відмінній від засобів електронного зв’язку, повинні містити:

a.               оригінал документа, що підтверджує розміщення Відправлення, якщо такий документ виданий оператором поштового зв’язку відправника – для перевірки;

b.               заява Відправника про відмову від права пред’являти претензії за умови, що він відмовляється від будь-яких претензій на користь Одержувача;

c.               упаковка пошкодженої Посилки на вимогу Оператора;

d.               заява про виявлення невидимих втрат або пошкоджень Посилки із зазначенням обставин або доказів, що підтверджують наявність обставин, що зумовлюють вимогу про компенсацію;

e.               зазначення обставин, що підтверджують відправлення або доставку, та зазначення доказів, що підтверджують цей факт;

f.                документи, що підтверджують неналежне виконання послуги із доставки посилки.

13.9.      Претензії, подані за допомогою електронних засобів зв’язку, повинні супроводжуватися копіями документів, зазначених вище. Якщо це необхідно для належного розгляду претензії, оператор може вимагати видати йому оригінали цих документів.

13.10.   Оригінали документів повертаються скаржнику під розписку в будь-який час на його вимогу. У разі відсутності запиту Оператор повертає їх не пізніше, ніж після завершення процедури розгляду претензії.

13.11.   У разі невідповідності претензії вимогам, викладеним у Регламенті, Оператор, якщо вважає це за необхідне для належного розгляду претензії, викликає скаржника для усунення недоліків протягом 7 днів із дня вручення вимоги із зазначенням обсягу виявлених недоліків. У заяві має бути вказівка, що неусунення недоліків у встановлений термін тягне за собою відмову в розгляді претензії. Після закінчення встановленого терміну претензія не розглядається. Строк, зазначений у попередньому реченні, не включається до строку розгляду претензії.

13.12.   Оператор проводить претензійне та апеляційне провадження — у разі відмови у визнанні претензії повністю або частково.

13.13.   Претензії на невиконання або неналежне виконання Послуги можуть бути подані:

a.               за втрату або пошкодження поштового відправлення, крім поштового відправлення з кореспонденцією чи поштового відправлення з оголошеною вартістю, — протягом 12 місяців із дня відправлення;

b.               за втрату або пошкодження кур’єрського відправлення — протягом 2 місяців із моменту відправлення посилки;

c.               за втрату Посилки — на наступний день після закінчення кінцевого терміну, протягом якого недоставлене Посилки вважається втраченим;

d.               за прострочення доставки Посилки щодо гарантованої дати доставки, якщо така дата визначена Оператором — після цієї дати.

13.14.   Претензії щодо невиконання або неналежного виконання Послуги поштового зв’язку, подані після закінчення встановлених строків, не розглядаються, про що Оператор негайно повідомляє скаржника.

13.15.   Претензія, подана неуповноваженою особою, вважається неподаною, про що Оператор негайно повідомляє скаржника, інформуючи його про можливість подання претензії уповноваженою особою.

13.16.   Відділення Оператора, яке отримує претензію, підтверджує отримання претензії разом із доданими до неї документами, у тому числі шляхом проставлення відповідної інформації на підтвердженні відправлення посилки або поштове відправлення.

13.17.   У разі подання претензії засобами електронного зв’язку Оператор поштового зв’язку негайно надсилає електронне підтвердження про її отримання.

13.18.   Оператор поштового зв’язку розглядає претензію негайно та надає відповідь на скаргу протягом не більше 30 днів із дня отримання претензії.

13.19.   Відповідь на претензію містить:

a.               найменування Оператора, а якщо Оператор визначає підрозділ, до компетенції якого належить розгляд претензій, — найменування цього підрозділу;

b.               посилання на правову основу;

c.               рішення про визнання або відмову у визнанні претензії повністю або частково;

у разі присудження компенсації — розмір компенсації та відомості про спосіб і дату її виплати не більше 30 днів із дня визнання претензії;

d.               прізвище, ім’я та посада працівника Оператора, уповноваженого відповідати на претензію;

e.               у разі поштового відправлення, інформація про право на оскарження та зазначення адреси, на яку треба подати апеляцію, а також інформація про можливість раніше, тобто до вичерпання процедури оскарження, оскаржити претензії в судовому порядку або в порядку позасудового врегулювання спорів, пов’язаних із правами споживачів, до Президента;

f.                фактичне та правове обґрунтування — у разі відмови у визнанні претензії повністю або частково;

g.               інформація про затримання посилки, якщо претензія стосується посилки, затриманої Оператором.

13.20.   У разі відмови в прийнятті претензії щодо посилки повністю або частково скаржник може звернутися до Оператора протягом 14 днів із дня отримання відповіді на претензію.

13.21.   У разі оскарження рішення за претензією після закінчення строку вона залишається без розгляду, про що Оператор негайно повідомляє скаржника.

13.22.   Оператор розглядає звернення невідкладно та повідомляє скаржника про результати розгляду звернення не пізніше 30 днів із дня отримання звернення.

13.23.   Інформація про результати розгляду звернення повинна містити відомості про вичерпання порядку оскарження поштового відправлення та про право пред’являти претензії в судовому порядку або в порядку позасудового вирішення споживчих спорів до Президента. Управління електронних комунікацій.

13.24. Ненадання Оператором відповіді на претензію вважається прийняттям претензії.

14.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА. КОМПЕНСАЦІЯ. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ АБО НЕВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

14.1.      Правила відповідальності Оператора за невиконання або неналежне виконання послуги регулюються Цивільним кодексом, Законом про поштовий зв’язок, Транспортним кодексом та Регламентом.

14.2.      Оператор, який уклав із Відправником договір про надання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, якщо невиконання або неналежне виконання відбулося:

a.               внаслідок форс-мажорних обставин;

b.               з причин із вини Відправника або Одержувача, що не виникли з вини Оператора;

c.               через порушення Відправником або Одержувачем Закону про поштовий зв’язок,

Транспортного законодавства чи Інструкції;

d.               через характер товару, який надсилається.

14.3.      Оператор, посилаючись на підстави, що виключають відповідальність Оператора за невиконання або неналежне виконання послуг поштового зв’язку чи посередницьких послуг із перевезення вантажу, зобов’язаний надати докази їхньої наявності.

14.4.      Відповідальність Оператора за невиконання або неналежне виконання послуг поштового зв’язку або посередницьких послуг із перевезення вантажу не обмежена та застосовується на загальних принципах у разі невиконання або неналежного виконання:

a.               є наслідком делікту/є деліктом;

b.               виникла з умисної вини Оператора;

c.               є результатом грубої недбалості Оператора.

14.5.      Претензія щодо неналежного виконання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу втрачає силу внаслідок прийняття посилки без застережень. Коли дефекти або пошкодження, які неможливо помітити зовні, були заявлені Одержувачем не пізніше ніж через 7 днів після прийняття посилки Оператору, якщо Одержувач доведе, що дефекти або пошкодження посилки виникли під час доставки та до прийняття посилки.

14.6.      Повідомлення про неналежне виконання або невиконання послуг поштового зв’язку або посередницьких послуг подається письмово, електронною поштою на адресу (приховано) або усно під запис у Відділенні.

14.7.      Оператор розглядає повідомлення про неналежне виконання або невиконання послуг поштового зв’язку або посередницьких послуг на умовах, передбачених порядком розгляду претензій.

14.8.      За невиконання або неналежне виконання послуг поштового зв’язку чи брокерських послуг передбачена така компенсація:

a.               за втрату, часткову втрату або пошкодження поштового відправлення або кур’єрського відправлення з оголошеною вартістю — у розмірі, заявленому Відправником, але не вище оголошеної вартості відправлення;

b.               за втрату посилки з кореспонденцією — у десятикратному розмірі плати за послугу, але не менше п’ятдесятикратного розміру плати за розгляд відправлення письмової кореспонденції як рекомендованого, зазначеного в прейскуранті на універсальні послуги;

c.               за прострочення доставки відправлення відносно гарантованого терміну доставки — у розмірі, що не перевищує подвійного розміру плати за послуги.

14.9.      У разі ненадання послуг поштового зв’язку або посередницьких послуг із перевезення вантажу Оператор повністю відшкодовує плату, стягнуту за послуги поштового зв’язку або посередницькі послуги з перевезення вантажу, незалежно від належної компенсації.

14.10.   Ненадання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу вважається, зокрема, ситуацією втрати (у тому числі втрати або пошкодження) посилки.

14.11.   Неналежним виконанням послуг поштового зв’язку або брокерських послуг вважаються, зокрема:

a.               Надання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу в спосіб, що суперечить Договору про надання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, Регламенту або чинному законодавству;

b.               Недотримання Оператором терміну доставки посилки відносно гарантованої дати;

c.               Пошкодження посилки.

14.12. У разі визнання компенсації належною вона виплачується Уповноваженій особі на зазначений нею банківський рахунок протягом 14 днів із дня вручення остаточного рішення про надання компенсації Уповноваженій особі.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ПОЗАСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ  СПОЖИВЧИХ СПОРІВ

15.1. Перш ніж подавати претензії до Оператора, Користувач послуги або інша уповноважена особа повинна вичерпати процедуру подання скарги, якщо така є.

15.2. Цивільно-правовий спір між Відправником або Адресатом і Оператором може завершитися мировою угодою в порядку позасудового врегулювання споживчих спорів.

15.3. Процедура позасудового вирішення споживчих спорів здійснюється Президентом Управління електронних комунікацій, який у цьому відношенні є суб’єктом, уповноваженим здійснювати процедури позасудового вирішення споживчих спорів у розумінні Закон від 23 вересня 2016 року про позасудовий розгляд споживчих спорів (Закон. вісник, 182).

15.4. Компетентним судом для мирного врегулювання спору зі споживачем буде Постійний третейський суд із захисту прав споживачів при Президентові Управління електронних комунікацій у порядку, визначеному Законом про телекомунікації від 16 липня 2004 року (Закон. вісник №

171, п. 1800) та шляхом медіаційного провадження відповідно до ст. 95 Закону про поштовий зв’язок.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. У разі виникнення надзвичайних обставин форс-мажорного характеру, зокрема стихійного лиха (а саме пожежі, повені, землетрусу, виверження вулкана), епідемій, державних обмежень (зокрема введення надзвичайного стану), військових дій, війни, заворушення, блокування або будь-яких інших обставин, які неможливо передбачити та не залежать від Оператора. У ситуації, коли виникнення таких обставин може загрожувати безпеці Оператора, Відправника, Одержувача або організацій, залучених до реалізації Послуги поштового зв’язку або посередництво товарів або обставини такого ризику втрати можливості надавати Послуги поштового зв’язку чи Посередницькі послуги з перевезення товарів Оператор має право призупинити або обмежити надання Послуг поштового зв’язку та/або Посередницьких послуг із перевезення вантажів на час дії цих обставин.

16.2. Призупинення або обмеження надання Послуг поштового зв’язку та/або брокерських послуг із перевезення вантажу, зазначених у пункті 1 цього документа, може бути запроваджено щодо всієї території або частини території, на якій Оператор надає Послуги поштового зв’язку та/ або брокерські послуги з перевезення вантажу.

16.3. Зупинення або обмеження надання послуг поштового зв’язку чи брокерських послуг із перевезення вантажів, зазначених у пункті 1 цього документа, діє на час дії обставин, що їх спричинили, з моменту введення обмежень уповноваженим державним органом або з момент оголошення Оператором призупинення або обмеження.

16.4. Про призупинення або обмеження надання Послуг поштового зв’язку чи посередницьких послуг із перевезення вантажу, зазначених у пункті 1 цього документа, Оператор розміщує на Вебсайті оголошення.

16.5. Оператор може продовжити тривалість призупинення або обмеження надання Послуг поштового зв’язку чи посередницьких послуг із перевезення вантажу, зазначених у пункті 1 цього документа, на період до 10 робочих днів після закінчення обставин, що спричинили його впровадження, як оголошено на Вебсайті.

16.6. Призупинення або обмеження надання послуг поштового зв’язку, зазначених у пункті 1 цього документа, виключає відповідальність Оператора за ненадані або неналежним чином виконані послуги поштового зв’язку у випадках, коли це спричинено призупиненням або обмеженням надання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, зазначених у пункті 1 цього документа.

16.7. У разі виникнення обставин, що призводять до призупинення або обмеження надання послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, зазначених у пункті 1 цього документа, Одержувач послуг має право відмовитися від послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу у випадках, коли на них впливає призупинення або обмеження та відмова від договору.

17. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ТАЄМНИЦЯ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

17.1. Оператор є адміністратором персональних даних відправників, одержувачів, клієнтів, зокрема тих, хто є фізичними особами в розумінні Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

17.2. Оператор не здійснює обробку персональних даних, які можуть міститися в поштовому відправленні.

17.3. Оператор розміщує детальну інформацію про обробку та захист персональних даних Оператором на Вебсайті.

17.4. Оператор та особи, які співпрацюють із ним у наданні послуг поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, зобов’язані дотримуватися поштової таємниці на умовах, викладених у відповідних положеннях.

17.5. Поштова таємниця охоплює дані одержувачів, відправників, адресатів та інших суб’єктів, які користуються послугами поштового зв’язку або брокерських послуг із перевезення вантажу, інформацію про факт і обставини надання Послуг, інформацію про відправлення.

17.6. Обов’язок зберігати поштову таємницю не обмежений у часі.

17.7. Порушенням обов’язку зберігати поштову таємницю є, зокрема:

a.               Розкриття або обробка інформації чи даних, на які поширюється поштова таємниця;

b.               Відкриття закритих поштових відправлень або ознайомлення з їхнім вмістом;

17.8. Надання можливості неуповноваженим особам вчиняти дії, спрямовані на здійснення дій, що становлять порушення поштової таємниці.

17.9. Наведене нижче не є порушенням зобов’язання зберігати поштову таємницю:

a.               вчинення дій, що порушують поштову таємницю, у випадках, передбачених законом або договором про надання послуг поштового зв’язку;

b.               використання Оператором довідок, зокрема відомостей про суб’єктів, які користуються його послугами, та види цих послуг, якщо такі дані оприлюднюються за згодою суб’єктів, яких вони стосуються.

18. ДОДАТКОВІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Актуальна редакція Регламенту доступна на Вебсайті та у відділеннях.

18.2. Оператор повідомляє про зміни до Регламенту, Прейскуранту на послуги поштового зв’язку або Прейскуранту на брокерські послуги з перевезення вантажів на Вебсайті.

18.3. Додатки до Регламенту є його невіддільною частиною.

18.4. У частині, не передбаченій Регламентом, застосовуються положення чинного законодавства, зокрема Закон про поштовий зв’язок, Закон про транспорт, його імплементаційні акти та Цивільний кодекс.

18.5. У разі, якщо будь-яке положення Регламенту виявиться застарілим або таким, що не відповідає чинному законодавству, решта положень Регламенту зберігають свою юридичну силу.