Politica de confidențialitate

integration

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR

I. INFORMAȚII GENERALE

 1. 1
  Prezenta politică de confidențialitate și utilizare a cookie-urilor reprezintă un set de reguli pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și colectarea de cookie-uri (în continuare: Politica) de către NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR cu sediul social în România, București, Sector 3, str. Burniței, 24, bl. A74, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /18831/2022 cod fiscal RO46883384 (în continuare: "NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR" sau "Administrator sau Companie"), inclusiv pe site-ul https://novapost.com/en-ro (în continuare: "Serviciul"), definește ce date colectăm despre consumatorii, care utilizează serviciile noastre și către alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activităților noastre, inclusiv candidații la locul de muncă. Această politică de confidențialitate se aplică, de asemenea, la prelucrarea datelor cu caracter personal și comunicarea pe conturile de social media ale Companiei (de exemplu, Facebook, Instagram, Linkedin), prin telefon, e-mail sau scrisoare, cum le folosim și cu cine le împărtășim. Aceste informații descriu, de asemenea, măsurile pe care le luăm pentru a vă proteja datele cu caracter personal.
 2. 2
  Utilizatorii pot contacta administratorul în felul următor:
  • 2.1
   prin scrisoare la următoarea adresă: România, București, Sector 3, str. Burniței, 24, bl. A74, etaj 1;
  • 2.2
   prin e-mail: dpo@novapost.com;
  • 2.3
   prin telefon: +40 37 37 85 207.
 3. 3
  Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Domeniul de aplicare al acestui tip de date include, printre altele, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Informațiile care nu pot fi urmărite până la o persoană identificată sau identificabilă (cum ar fi datele statistice) nu sunt considerate date cu caracter personal.
 4. 4
  Înainte de a începe să utilizați Serviciul și serviciile Companiei, Utilizatorul trebuie să citească această politică de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor. Scopul documentului este, printre altele, îndeplinirea obligației de informare menționate la art. 13 p. 1 și 2 și, de asemenea, a art. 14 p. 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (în continuare: "GDPR").

II. LEGISLAȚIA APLICABILĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

 1. 1
  NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR se supune prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și a altor legislații naționale relevante privind protecția datelor.

III. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

 1. 1
  NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR, prin aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, depune toate eforturile fizice și tehnice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, deteriorării, dezvăluirii către persoane neautorizate, modificării sau utilizării necorespunzătoare.
 2. 2
  Toate notificările privind protecția datelor cu caracter personal sunt înregistrate și explicate în detaliu și analizate în conformitate cu legislația aplicabilă.

IV. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoana vizată are dreptul:

 • 1
  să primească informații și să aibă acces la datele care o privesc (dreptul de acces al persoanei vizate în temeiul art. 15 din GDPR);
 • 2
  să își rectifice datele cu caracter personal care sunt incorecte și să își actualizeze datele (dreptul de rectificare a datelor, articolul 16 din GDPR);
 • 3
  să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal (dreptul de ștergere a datelor în temeiul art. 17 din GDPR);
 • 4
  să solicite suspendarea prelucrării (dreptul de limitare a prelucrării în temeiul art. 18 din GDPR);
 • 5
  să solicite transferul datelor către un alt administrator (dreptul de a transfera date în temeiul art. 20 din GDPR);
 • 6
  să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal (dreptul la opoziție în temeiul art. 21 din GDPR)

V. RETRAGEREA CONSIMȚĂM NTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI MECANISMUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂM NTULUI

 1. 1
  În cazul în care baza prelucrării datelor este consimțământul persoanei vizate, vă informăm că această persoană are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Declarația de retragere a consimțământului se face prin transmiterea către Administrator prin e-mail sau prin poștă, în conformitate cu datele furnizate, a unei declarații în acest sens.
 2. 2
  Primirea unei astfel de declarații nu afectează legalitatea prelucrării anterioare a datelor cu caracter personal.
 3. 3
  Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu este valabilă în măsura în care este necesară pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor sau a prevederilor unui contract în curs de desfășurare, inclusiv pentru procedurile de reclamație. În acest caz, retragerea consimțământului menționat mai sus produce efecte în momentul renunțării la servicii, al rezilierii contractului sau al procesului de reclamație.
 4. 4
  În ciuda retragerii efective a consimțământului pentru prelucrarea datelor, administratorul are dreptul de a le prelucra în măsura în care este necesar pentru:
  • 4.1
   urmărirea reclamațiilor legate de contractul încheiat;
  • 4.2
   îndeplinirea obligației legale care îi revine administratorului;
  • 4.3
   îndeplinirea unei sarcini realizate în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care a fost învestit administratorul;
  • 4.4
   scopuri care rezultă din interesele legitime ale administratorului sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra acestor interese.

VI. PUNEREA ÎN APLICARE A DREPTURILOR CARE DECURG DIN GDPR

În legătură cu declarația depusă de retragere a consimțământului privind prelucrarea datelor, în scopul identificării persoanei care depune declarația și pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat la date, NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR are dreptul de a obține o confirmare suplimentară a identității persoanei care depune o astfel de declarație.

VII. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL. SCOPURILE PRELUCRĂRII ACESTORA ȘI TEMEIUL JURIDIC

 1. 1
  În vederea furnizării Serviciilor și a îndeplinirii Contractului cu Clienții săi (Expeditori, Destinatarii) (Conform art. 6 p. 1b) GDPR) NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR prelucrează în calitate de Administrator datele necesare, cum ar fi:
  • 1.1
   Datele Clientului (date de înregistrare, date ale persoanelor de contact din partea clientului, adică nume, prenume, număr de telefon, semnătură, adresă de e-mail);
  • 1.2
   Datele expeditorului (adresa de expediere și datele de contact necesare, semnătura, informațiile de plată și alte date necesare pentru a efectua serviciul comandat de expeditor);
  • 1.3
   datele destinatarului (numele și prenumele, semnătura, adresa, codul poștal, localitatea, țara și, opțional, alte date necesare pentru realizarea expedierii, furnizate administratorului de date de către expeditorul expedierii sau indicate de către destinatar, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon).
 2. 2
  Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar este necesară pentru executarea Serviciilor furnizate de NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR. În cazul în care Expeditorul furnizează date cu caracter personal suplimentare ale Destinatarului, în legătură cu selectarea unuia dintre Serviciile suplimentare, Expeditorul este responsabil pentru colectarea corectă a acestor date, în special pentru a avea consimțământul Destinatarului pentru transmiterea acestora către NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR.
 3. 3
  În unele cazuri, datele sunt, de asemenea, prelucrate:
  • 3.1
   pe baza consimțământului (În conformitate cu articolul 6 p. 1 a) și art. 7 din) - în special în scopuri de marketing sau în legătură cu datele furnizate în mod voluntar de către destinatar în legătură cu livrarea coletului.
  • 3.2
   și interesele legitime ale Administratorului (Conform art. 6 p. 1 f) GDPR) - în special, cum ar fi: controlul solvabilității, programe de conformitate sau sancțiuni, sondaje de satisfacție cu privire la serviciile furnizate (precum și pentru a analiza rezultatele sondajelor completate în cadrul acestui sondaj și posibilitatea de a reveni la persoana care a furnizat răspunsul).
 4. 4
  Utilizarea site-ului NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri:
  • 4.1
   Efectuarea unei comenzi și activitățile care vizează punerea în aplicare a acesteia.
  • 4.2
   Urmărirea expedierilor (În conformitate cu art. 6 p. 1b) GDPR) - numărul coletului este necesar pentru a furniza informații despre starea coletului.
  • 4.3
   Contact prin intermediul formularului de contact (În conformitate cu art. 6 p. 1f) GDPR) - datele trimise prin intermediul formularului de contact, cum ar fi: nume și prenume, adresa, codul poștal, orașul, adresa de e-mail sunt necesare pentru a procesa și a răspunde la cerere; (În conformitate cu art. 6 p. 1a) GDPR) consimțământul pentru prelucrarea datelor cum ar fi: adresa de e-mail, numărul de telefon este necesar pentru contact în vederea prezentării unei oferte comerciale.
  • 4.4
   Contactul cu un consultant prin chat (În conformitate cu art. 6 p. 1f) GDPR) - datele trimise în timpul conversației cu consultantul, cum ar fi adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa, codul poștal, orașul, sunt prelucrate pentru a verifica întrebarea adresată și a răspunde la întrebare.
  • 4.5
   Redirecționarea coletului (În temeiul art. 6 p. 1b) GDPR) - prin intermediul site-ului NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR, destinatarul are opțiunea de a schimba adresa de livrare dacă nu poate ridica personal coletul. În acest scop, colectăm următoarele date cu caracter personal:
   • 4.5.1
    numele și prenumele destinatarului sau denumirea societății;
   • 4.5.2
    strada / numărul casei;
   • 4.5.3
    codul poștal / locul de reședință;
   • 4.5.4
    adresa de e-mail și descrierea locației dorite.
 5. 5
  Marketingul direct și promovarea vânzărilor:

  Atunci când plasați o comandă pe site-urile noastre, vă vom suna sau vă vom trimite ocazional marketing direct prin e-mail și SMS despre produse și servicii similare. Avem un interes legal în a vă trimite aceste acțiuni de marketing: pentru a promova produsele și serviciile noastre către clienții noștri și pentru a ne asigura că sunteți la curent cu cele mai bune oferte disponibile.

  Pot să nu mai primesc marketing direct?

  Da! Întotdeauna aveți libertatea de a vă dezabona de la marketingul direct în orice moment; acest lucru nu va avea niciodată un impact asupra angajamentului nostru de a vă oferi servicii excelente și un produs de calitate. Pentru a vă retrage consimțământul pentru marketing, vă rugăm să vă dezabonați direct, urmând instrucțiunile furnizate în e-mail sau SMS. Vom înceta să vă mai trimitem mesaje de marketing cât mai curând posibil, dar, în orice caz, vom face acest lucru în termen de cel mult 30 de zile de la solicitarea dumneavoastră.

  Cât timp îmi păstrați datele pentru marketing direct?

  Dacă nu ați mai plasat o comandă în ultimii 5 ani, vă vom exclude în mod automat de la primirea de marketing direct. Dacă comandați din nou de la noi și nu v-ați dezabonat anterior sau dacă plasați o comandă și optați pentru marketing direct, vom reîncepe să vă trimitem comunicări de marketing.
 6. 6
  Selecția candidaților

  În timpul procesului de recrutare, următoarele categorii de date ale dumneavoastră vor fi prelucrate, în scopurile și pe baza unui temei legal.
  • 6.1
   Date de bază (nume, data nașterii), dacă este cazul; Informații de contact (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail etc.), dacă este cazul;
  • 6.2
   Detalii despre candidat (CV, scrisoare de motivație, certificate, referințe, note de interviu și orice date pe care ni le furnizați sau pe care doriți să le furnizați în timpul interviului);
  • 6.3
   Foto, video, dacă este posibil;
  • 6.4
   Cetățenia și permisul de muncă, dacă este cazul;
  • 6.5
   Detalii privind starea de sănătate pentru muncă, dacă este cazul;
  • 6.6
   Condamnări anterioare, dacă sunt relevante pentru postul anunțat, de exemplu, pentru șoferi;

   Datele pe care le-ați furnizat prin intermediul platformelor publice utilizate în scopuri profesionale, în conformitate cu condițiile aplicabile ale societății responsabile de gestionarea platformei; Comunicarea și mijloacele de comunicare (de exemplu, confirmarea candidaturii dumneavoastră sau informații despre un interviu telefonic/video, dacă este posibil).

   În plus față de aceste categorii de date, pentru a evalua fiecare cerere de angajare, avem nevoie de date care să ne spună cât de bine vă potriviți pentru postul în cauză.

   Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră, inclusiv
  • 6.7
   pentru a vă evalua aptitudinea de muncă (scopuri), temeiul juridic al prelucrării este executarea contractului
  • 6.8
   pentru a stabili și a realiza interviuri (video) (scop), temeiul juridic al prelucrării este executarea contractului
  • 6.9
   pentru a verifica conformitatea datelor dvs. cu listele de sancțiuni și legile aplicabile (scop), baza legală pentru prelucrare este a.) obligația legală și b.) interesul legitim.

   Cum colectăm datele dumneavoastră

   Colectăm date direct de la dvs. atunci când ne furnizați datele dvs. pe site-ul nostru de recrutare sau prin alte canale de comunicare. Atunci când utilizați un alt canal, de exemplu prin intermediul platformelor publice utilizate în scopuri profesionale, cum ar fi LinkedIn, vom prelucra datele dvs. în conformitate cu termenii aplicabili ai plat-formei respective. Atunci când lucrăm cu agenții de recrutare, primim datele dvs. în mod indirect. În acest caz, aceste instituții sunt responsabile de asigurarea exactității datelor și de transferul acestora către noi în conformitate cu legislația aplicabilă.
 7. 7
  Camere video

Monitorizăm și prelucrăm datele dvs. personale atunci când vizitați serviciile noastre poștale, atât pentru siguranța dvs. personală, cât și pentru siguranța angajaților, a clienților și a bunurilor noastre. Supravegherea video se realizează în conformitate cu reguli stricte de securitate și confidențialitate, utilizând tehnologii și echipamente moderne. Înregistrările de supraveghere video sunt stocate în sistemele noastre pentru o perioadă de până la 30 de zile calendaristice.

Categorii de date cu caracter personal Temei legal
Date biometrice (imaginea feței)
Interesul nostru legal și protecția intereselor vitale, inclusiv sănătatea și viața

VIII. SCHIMBUL DE DATE CU NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR

 1. 1
  NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR poate furniza date cu caracter personal:
  • 1.1
   către filialele NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR și subcontractori (de exemplu, parteneri de transport, care operează puncte de colectare a coletelor sau depozite de colete) în Uniunea Europeană sau în afara acesteia în scopul livrării coletelor de la expeditor la destinatar (În conformitate cu art. 49 p. 1b) respectiv c) GDPR); 
  • 1.2
   către entitățile care fac obiectul unui contract de furnizare de servicii pentru NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR sau în numele NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR (procesatori), în special un furnizor de servicii IT; 
  • 1.3
   către alte persoane sau organizații, în temeiul legislației aplicabile; 
  • 1.4
   băncilor și operatorilor de plăți pentru efectuarea tranzacției (inclusiv plățile efectuate cu ajutorul codurilor); E. către ofițerii și autoritățile de aplicare a legii pentru respectarea cerințelor de securitate națională sau ca parte a unui proces legal de protejare a proprietății sau pentru a desfășura o investigație privind o încălcarea principiilor și politicilor NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR, accesul neautorizat sau utilizarea neautorizată a echipamentului NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR sau orice altă activitate ilegală.
 2. 2
  Numai expeditorul și destinatarul au dreptul de a primi informații despre expediere.

IX. PERIOADA DE STOCARE ȘI ȘTERGEREA DATELOR

 1. 1
  NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR prelucrează datele cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Perioada de stocare a datelor este determinată pe baza următoarelor cerințe: 
  • 1.1
   cerințe operaționale: perioada în care informațiile sunt necesare pentru a realiza serviciile furnizate.
  • 1.2
   cerințe legale: perioada în care NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR este obligată să stocheze datele pentru o perioadă determinată de timp pentru respectarea legii. 
  • 1.3
   interesele legale ale NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR: perioada în care datele sunt prelucrate în scopul aplicării acestora, în special pentru stabilirea și urmărirea eventualelor reclamații în legătură cu Serviciile furnizate. 
 2. 2
  Ce informații despre dumneavoastră colectăm și cum le folosim
 • Ce date colectăm/prelucrăm

  Colectarea și livrarea coletelor
  Numele și prenumele expeditorului și al destinatarului coletului, adresa locului de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte informații care ne-au fost furnizate de expeditor, precum și semnătura destinatarului coletului (furnizată în momentul primirii). Date create de noi: numărul coletului, confirmarea livrării, datele GPS ale locului de primire și livrare a coletului.
  Executarea contractelor (oferta) 
  Pentru persoanele fizice care acceptă contractul: numele, prenumele, patronimicul, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Pentru reprezentanții persoanelor juridice în numele cărora se încheie contractul (de exemplu, angajații unei companii): numele, prenumele, patronimicul, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, semnătura și contractul care se încheie. 
  Proceduri vamale 
  Numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul coletului, mesajele trimise, conținutul și prețul produsului.
  Efectuarea plăților și ținerea evidențelor contabile 
  Date conținute în documentele contabile: nume, prenume, patronimic, număr de asigurare socială, informații de contact, număr de cont bancar, detalii de plată, servicii furnizate și alte informații în conformitate cu normele contabile. 
  Marketing direct (informarea despre serviciile noastre și efectuarea de sondaje pentru a evalua calitatea serviciilor noastre) 
  Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon 
  Gestionarea conturilor noastre de social media 
  Nume, prenume, cont de utilizator, sex, informații de contact (dacă ni le furnizați), țară, fotografie, comentarii la postările noastre, distribuirea postărilor noastre, reacții la postările noastre, recenzii și evaluări lăsate, informații despre când ați început să urmăriți sau să faceți like pe contul nostru de pe rețelele de socializare, mesaje trimise către noi cu atașamente, istoricul mesajelor dvs. cu noi (conținutul mesajelor și când au fost primite/trimise) 
  Prelucrarea solicitărilor de informații, a reclamațiilor și a solicitărilor (administrație internă) 
  Numele, prenumele, datele de contact și orice alte informații sau documente pe care ni le furnizați 
  Înregistrarea convorbirilor în scopul asigurării calității serviciilor telefonice și a informațiilor, protejării drepturilor și intereselor legale ale angajaților și ale părților interesate, protejării drepturilor și intereselor legale ale acestora, colectării de probe, examinării reclamațiilor 
  Se colectează date audio (înregistrarea apelului telefonic), numele operatorului serviciului clienți, numărul de telefon al abonatului, data apelului, ora de început și de sfârșit. 
  Asigurarea securității coletelor depozitate în oficiile poștale și a bunurilor companiei (supraveghere video)
  Date video (înregistrare video), data și ora de colectare 
  Analiza experienței utilizatorilor și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
  Următoarele date sunt colectate și prelucrate de la vizitatorii site-ului nostru web: Adresa IP, sistemul de operare, ID-ul utilizatorului și alte informații despre activitatea vizitatorului pe site-ul nostru web și pe alte site-uri web. Aceste informații sunt colectate și stocate ca parte a log-urilor sau prin intermediul cookie-urilor.

 • Temei legal

  Colectarea și livrarea coletelor
   În cazul expeditorului: (1) executarea și încheierea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR); și (2) îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR În cazul destinatarului coletului (1) îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR; și (2) interesul nostru legal de a livra coletul destinatarului corect (identificare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) 
  Executarea contractelor (oferta) 
  Executarea contractului și încheierea acestuia (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR). Interesul nostru legal de a încheia și de a executa un contract cu cealaltă parte a contractului prin reprezentantul său (în scopul încheierii, executării, comunicării, identificării, semnării documentelor etc.) (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) 
  Proceduri vamale 
   Îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR Șase luni în baza activă. 
  Efectuarea plăților și ținerea evidențelor contabile 
  Îndeplinirea obligației legale de a ține o evidență contabilă corespunzătoare în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR 
  Marketing direct (informarea despre serviciile noastre și efectuarea de sondaje pentru a evalua calitatea serviciilor noastre) 
  Vă informăm cu privire la serviciile noastre: (1) dacă ați utilizat serviciile noastre, prelucrăm datele dvs. în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR; (2) în cazul în care nu ați utilizat serviciile noastre (nu ați fost clientul nostru), prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului dvs. articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Efectuăm sondaje bazate pe interesul nostru legal de a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. 
  Gestionarea conturilor noastre de social media 
  Consimțământul dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR)
  Prelucrarea solicitărilor de informații, a reclamațiilor și a solicitărilor (administrație internă) 
  Interesul nostru legal în ceea ce privește procesarea corectă și promptă a reclamațiilor, solicitărilor și cererilor obținute în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR Datele sunt stocate timp de trei ani după ce problema a fost rezolvată. 
  Înregistrarea convorbirilor în scopul asigurării calității serviciilor telefonice și a informațiilor, protejării drepturilor și intereselor legale ale angajaților și ale părților interesate, protejării drepturilor și intereselor legale ale acestora, colectării de probe, examinării reclamațiilor 
  Consimțământul dumneavoastră propriu-zis (atunci când decideți să continuați conversația) (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). 
  Asigurarea securității coletelor depozitate în oficiile poștale și a bunurilor companiei (supraveghere video)
  Interesul nostru legal de a asigura securitatea coletelor depozitate în oficiile poștale și securitatea activelor Societății (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).
  Analiza experienței utilizatorilor și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
  Datele obținute prin intermediul cookie-urilor sunt colectate pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR). Datele obținute sunt prelucrate în baza interesului nostru legal de a îmbunătăți funcționarea site-ului nostru web (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR)

 • Perioada de stocare

  Colectarea și livrarea coletelor
  Arhivele de date electronice, sistemele informatice și bazele de date sunt stocate timp de patru ani de la data primirii. Documentele legate de colectarea mărfurilor (scrisori de trăsură și documente de însoțire) sunt păstrate timp de 12 luni. Documentele de expediere (electronice și pe hârtie) sunt păstrate timp de patru ani.
  Executarea contractelor (oferta) 
  3 ani de la data încetării contractului, cu excepția cazului în care este necesară stocarea datelor pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, pentru apărarea unor acțiuni în justiție.
  Proceduri vamale 
  După această perioadă, transferăm datele în arhivă pentru trei ani.
  Efectuarea plăților și ținerea evidențelor contabile 
  Zece (10) ani, cu excepția cazului în care este necesar să se păstreze datele pentru o perioadă mai lungă, de exemplu pentru apărarea unor acțiuni în justiție.
  Marketing direct (informarea despre serviciile noastre și efectuarea de sondaje pentru a evalua calitatea serviciilor noastre) 
  datele sunt prelucrate cât timp contractul este valabil. În cazul în care avem consimțământul dumneavoastră pentru marketing direct, vom prelucra datele dumneavoastră timp de cinci ani de la data primirii consimțământului dumneavoastră. Datele utilizate pentru realizarea sondajelor vor fi prelucrate în termen de trei luni de la data furnizării serviciului.
  Gestionarea conturilor noastre de social media 
  Trei ani
  Prelucrarea solicitărilor de informații, a reclamațiilor și a solicitărilor (administrație internă) 
  Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp dacă este necesar pentru ca societatea să se apere împotriva unor reclamații, cereri sau procese intentate împotriva sa.
  Înregistrarea convorbirilor în scopul asigurării calității serviciilor telefonice și a informațiilor, protejării drepturilor și intereselor legale ale angajaților și ale părților interesate, protejării drepturilor și intereselor legale ale acestora, colectării de probe, examinării reclamațiilor 
  Nu mai mult de șase luni, cu excepția cazului în care este necesară stocarea datelor pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, pentru apărarea acțiunilor în justiție.
  Asigurarea securității coletelor depozitate în oficiile poștale și a bunurilor companiei (supraveghere video)
  Nu mai mult de 30 de zile calendaristice, cu excepția cazului în care există motive să de considerat că: (1) înregistrarea video este o înregistrare a unei contravenții administrative, a unei infracțiuni penale sau a oricărei alte încălcări a legislației sau a unei încălcări a disciplinei muncii și/sau a eticii profesionale; (2) datele video sunt necesare pentru procedurile premergătoare procesului sau pentru procedurile judiciare; sau (3) cererea de acces la datele video este primită înainte de sfârșitul perioadei de stocare a datelor. În astfel de cazuri, datele video trebuie păstrate atât timp cât este necesar pentru aceste scopuri și distruse imediat ce nu mai sunt necesare
  Analiza experienței utilizatorilor și a calității pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

 • 1
  Datele arhivate sunt disponibile numai pentru angajații autorizați. După expirarea perioadei de autorizare a stocării datelor, acestea sunt șterse definitiv.

X. TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI CARE NU SUNT MEMBRI AI SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

 1. 1
  Datele cu caracter personal sunt transmise către țări terțe în cazul în care serviciile furnizate de NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR urmează să fie prestate și pe teritoriul unei țări terțe. O astfel de situație apare în special atunci când trimiterea unui colet prin intermediul NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR are loc către o țară care nu este membră a Spațiului Economic European. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi transmise subcontractanților NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR (de exemplu, entităților care livrează coletul pe teritoriul unei țări terțe) și entităților care oferă consultanță fiscală, juridică, de audit și de facturare NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR, dacă acestea își desfășoară activitatea într-o țară terță.
 2. 2
  NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR nu transmite date cu caracter personal către organizații internaționale. 3. NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR nu transmite date cu caracter personal către țări terțe în cazul în care acest lucru este imposibil sau ar fi incompatibil cu legislația general aplicabilă.
 3. 3
  Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European ("SEE") nu este același cu cel prevăzut de legislația europeană. Prin urmare, NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR transmite date cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar, asigurând în același timp un nivel corespunzător de protecție a datelor, în principal prin:
  • 3.1
   cooperarea cu entități care prelucrează date cu caracter personal în țări pentru care a fost emisă o decizie corespunzătoare a Comisiei Europene privind asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal;
  • 3.2
   utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană, cu condiția să se asigure un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal;
 4. 4
  În cazul unei intenții justificate de a transmite date cu caracter personal în afara SEE, alta decât cea indicată mai sus, NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR va informa cu privire la acest fapt în etapa corespunzătoare a prelucrării datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

XI. INFORMAȚII PRIVIND DATELE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR

 1. 1
  Jurnal de evenimente și cookie-uri. De fiecare dată când un utilizator accesează site-ul NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR, datele sunt salvate într-un jurnal de evenimente. Scopul datelor stocate temporar include:
  • 1.1
   numărul IP al calculatorului de la care a fost primită solicitarea;
  • 1.2
   numele de domeniu;
  • 1.3
   data și ora accesării;
  • 1.4
   codul de răspuns http;
  • 1.5
   paginile vizitate;
  • 1.6
   numele și versiunea sistemului de operare;
  • 1.7
   numele și versiunea browserului;
  • 1.8
   rezoluția ecranului.
 2. 2
  Utilizarea site-urilor NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR poate fi asociată cu utilizarea de cookie-uri de către serverele NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR. Aceste fișiere sunt utilizate de administratorii site-ului. Fiecare utilizator își poate configura setările browserului astfel încât să nu accepte cookie-urile. În acest caz, nu vor fi salvate date pe calculatorul vizitatorului. Informațiile stocate în cookie-uri nu vor fi trimise către NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR.

XII. COOKIE

 1. 1
  Cookie-urile sunt date de internet, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final ((calculator, telefon mobil, tabletă) al utilizatorului. În primul rând, acestea conțin numele site-ului web de proveniență, numărul lor unic și timpul de stocare pe dispozitivul final. Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza Administratorului informații statistice despre vizitele Utilizatorilor, activitatea Utilizatorilor și modul de utilizare a Serviciului. Ele permit personalizarea conținutului și serviciilor în funcție de preferințele Utilizatorului.
 2. 2
  În legătură cu utilizarea cookie-urilor , vă oferim cele mai importante informații despre utilizarea acestora: mecanismul cookie nu este utilizat pentru a obține informații despre Utilizatori, cu excepția informațiilor despre comportamentul acestora pe paginile Serviciului.
 3. 3
  Administratorul stochează cookie-uri pe calculatoarele Utilizatorilor pentru:
  • 3.1
   adaptarea corespunzătoare a Serviciului la necesitățile Utilizatorilor și optimizarea utilizării site-urilor web;
  • 3.2
   memorarea preferințelor și a setărilor individuale ale Utilizatorului, recunoașterea dispozitivului Utilizatorului și afișarea corectă a site-ului web în funcție de nevoile acestuia (versiunea completă, versiunea mobilă a site-ului web);
  • 3.3
   crearea de statistici privind vizitele pe site-ul web, care ajută la înțelegerea modului în care Utilizatorii utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;
  • 3.4
   asigurarea sesiunii Utilizatorului (după autentificare), astfel încât Utilizatorul să nu fie nevoit să introducă din nou numele de utilizator și parola la fiecare subpagină a site-ului web;
  • 3.5
   salvarea datelor din coșul de cumpărături în magazinul online, astfel încât să nu le piardă după ce vizitează din nou Serviciul.
 4. 4
  Site-ul web utilizează două tipuri principale de cookie-uri : cookie-uri de sesiune ("session cookies") și cookie-uri permanente ("persistent cookies"). Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web până când utilizatorul se deconectează, părăsește site-ul web sau închide software-ul (browserul web). Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web pentru perioada de timp specificată în setările cookie-urilor sau până când sunt șterse de către utilizatorul site-ului web.
 5. 5
  Serviciul utilizează două tipuri principale de module cookie:
  • 5.1
   Cookie-uri "necesare" care permit utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul web, cum ar fi cookie-urile de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe site-ul web, cookie-urile care sunt utilizate pentru a asigura securitatea, cum ar fi cele utilizate pentru a detecta fraudele de autentificare pe site-ul web;
  • 5.2
   Cookie-uri "funcționale și analitice" care permit "memorarea" setărilor selectate de utilizator și personalizarea interfeței utilizatorului, de exemplu, în ceea ce privește limba sau regiunea selectată de utilizator, dimensiunea fontului, aspectul site-ului web și permit colectarea de informații despre modul în care sunt utilizate paginile site-ului web etc.;
  • 5.3
   Cookie-uri "publicitare" care permit utilizatorilor site-ului web să furnizeze conținut publicitar mai relevant pentru interesele lor.
 6. 6
  Când vizitați pentru prima dată site-ul web, vi se vor afișa informații despre utilizarea cookie-urilor. Utilizarea site-ului web necesită procesarea de cookie-uri "necesare". Prelucrarea altor module cookie este posibilă după acordarea consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie în conformitate cu prevederile prezentei politici. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul prin modificarea setărilor cookie-urilor din browserul dvs. Aceste setări pot fi modificate, în special, în așa fel încât să blocheze prelucrarea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze de fiecare dată când acestea sunt plasate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web. Informații detaliate privind posibilitățile și metodele de procesare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browserului web).

  Cookie-urile "publicitare" și "analitice" plasate pe dispozitivul final al Utilizatorului Site-ului web pot proveni, de asemenea, de la partenerii Administratorului și pot fi utilizate în scopuri analitice și de marketing. Informații detaliate despre acest lucru pot fi găsite în politica de confidențialitate a acestui partener. Administratorul utilizează următoarele instrumente analitice și de marketing furnizate de parteneri:
  • 6.1
   Google Ads - fișiere utilizate de Google pentru a configura anunțuri în cadrul serviciilor sale, de exemplu în motorul de căutare sau pentru a afișa anunțuri pe Internet, mai multe informații: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  • 6.2
   Facebook pixels - fișiere utilizate pentru a potrivi publicitatea pe serviciile Facebook cu preferințele individuale ale utilizatorului, mai multe informații: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
  • 6.3
   Google Analytics - fișiere utilizate pentru a analiza modul în care utilizatorii utilizează site-ul web, pentru a crea statistici și rapoarte, mai multe informații: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

XIII. BLOCAREA ACȚIUNII COOKIE-URILOR

 1. 1
  În multe cazuri, browserele web permit în mod implicit stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului. Utilizatorii site-ului web pot modifica în orice moment setările cookie-urilor, de exemplu, în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor sau să informeze despre fiecare postare a acestora pe dispozitivul Utilizatorului site-ului web. Informații detaliate privind posibilitățile și metodele de gestionare a modulelor cookie sunt disponibile în setările browserului sau pe următoarele site-uri web:
  • 1.1
   în browserul Internet Explorer;
  • 1.2
   în browserul Mozilla Firefox;
  • 1.3
   în browserul Chrome;
  • 1.4
   în browserul Safari;
  • 1.5
   în browserul Opera; 
 2. 2
  Cu toate acestea, Administratorul informează că limitarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe paginile site-ului web.

XIX. RECLAMAȚII

 1. 1
  Dacă aveți o reclamație cu privire la modul în care NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR a prelucrat datele dumneavoastră, vă rugăm să o transmiteți în scris, furnizând cât mai multe detalii posibil, folosind datele de contact de la secțiunea I a acestei politici de mai sus. NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR va colabora cu dvs. pentru a soluționa orice problemă fără întârziere.
 2. 2
  În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere în legătură cu NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR. În România, autoritatea relevantă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - informațiile și datele de contact pot fi găsite pe site-ul acesteia (http://www.dataprotection.ro/).

XX. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI POLITICI

Orice modificări pe care NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR le poate aduce în viitor acestei politici de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul www.novapost.lt. Noii termeni pot fi afișați pe ecran și vi se poate solicita să îi citiți și să îi acceptați pentru a continua să utilizați oricare / toate Serviciile NOVA POSHTA GLOBAL RO SLR.