Prekės, kurias draudžiama siųsti

integration

Prekės, kurias draudžiama siųsti Lietuvoje

 • Daiktai, kurie neatitinka pakavimo ir ženklinimo standartų

  T. y. nesupakuoti daiktai, kurie nėra apsaugoti ar supakuoti pagal jų svorį, dydį, formą, turinį ar trapumą, kai nėra informacijos apie siuntėją ar gavėją, matomi akivaizdūs pažeidimai, stikliniai ir dūžtantys daiktai nėra gerai supakuoti, daiktai ant padėklų, pririšti daiktai.

 • Daiktai, kuriuose yra pavojingų, toksiškų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  į šią kategoriją iš esmės įeina narkotinės ir psichotropinės medžiagos, pirminės medžiagos, branduolinės medžiagos, radioaktyvios medžiagos, itin pavojingos medžiagos ir itin pavojingos biologinės medžiagos, toksinai ar kiti pavojingi daiktai ar medžiagos (pvz., suslėgtos dujos, degūs skysčiai ir medžiagos, toksiškos medžiagos, infekcinės medžiagos ir kt.), narkotikai.

 • Daiktai / siuntos, kuriuose yra gyvūnų ir nykstančių laukinių gyvūnų ir augalų rūšių atstovų

  Į šią kategoriją įeina šviežios gėlės, gyvūnai ir kt.

 • Daiktai, kurių turinys ar išdėstymas gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, kenkti aplinkai, sunaikinti arba pažeisti kitas siuntas, transporto priemones

  Ši kategorija, pavyzdžiui, apima, skystus dažus, klijus ir kitas skystas medžiagas, kurios gali būti pažeistos siunčiant arba gali pažeisti ar pakenkti kitoms mažoms siuntoms ar įrangai.

 • Daiktai, kurių išvaizda ar turinys atrodo įžeidžiantys arba šmeižikiški

  Pavyzdžiui, pornografija, ekstremistiniai simboliai ir kt.

 • Daiktai, kuriuose yra piniginių priemonių ar įvairių retų ir vertingų daiktų

  Ši kategorija apima galiojančius ir negaliojančius banknotus ir monetas, pašto ženklus, kitas brangenybes ir papuošalus (išskyrus papuošalus ir laikrodžius, kurių mažmeninė vertė iki 100 EUR vertės ir kuriuose nėra tauriųjų metalų), brangakmenius, tauriuosius metalus, investicinius metalus, vertybinius popierius su pažymėta nominaliąja verte (kai siuntos neapdraustos), perlus, meno kūrinius, kolekcijas, antikvarinius daiktus ir kt.

 • Daiktai ar prekės, kurių platinimas yra ribojamas ar draudžiamas

  Į šią kategoriją įeina, pavyzdžiui, oficialūs dokumentai, medicininiai receptai, padirbti ar pavogti daiktai ir kt.

 • Daiktai, kuriuose yra biologinių medžiagų

  Į šią kategoriją įeina, pavyzdžiui, žmonių palaikai, gyvūnų palaikai, karstai, medicininės atliekos, biologinės medžiagos, infekcinės medžiagos ir kiti daiktai, keliantys pavojų žmonių sveikatai.

 • Daiktai, kuriuose yra sprogių medžiagų, apsaugos priemonės ir ginklai

  Į šią kategoriją įeina šaunamieji ginklai, šaudmenys šaunamiesiems ginklams, pirotechnika, ašarinės dujos, dirginančios dujos, panašios cheminės medžiagos ir dujos įvairiose talpyklose, sprogios ar degios medžiagos, kurios vienos ar kartu su kitais objektais gali sukelti sprogimą arba gaisrą, organiniai peroksidai, sprogstamosios medžiagos, degios, ėsdinančios, oksiduojančios medžiagos ir kt.

 • Kiti daiktai, pasižymintis ypatingomis savybėmis

  Į šią kategoriją įeina daiktai, kurie gali natūraliai pablogėti (kokybės suprastėjimas) pristatymo metu, pavyzdžiui, greitai gendantys maisto produktai ir elektroniniai prietaisai, kuriuos nešti turi du žmonės, vadinamieji dideli balti prietaisai.

 • Medžiagos ar daiktai, kuriems taikomi tarptautiniai ir nacionaliniai įstatymai, kuriais draudžiamas ar reglamentuojamas transportavimas.