Skyriuje arba per kurjerį

integration

Nova Post dėkasiuntą iš Ukrainos galite gauti greitai ir patogiai

 • 1
  Nova Post padalinyje
 • 2
  per kurjerį

Siuntos iš Ukrainos įLietuvą privatiems asmenims pristatomos per 5 dienas.

Įkainiai

 • Dokumentai

  Pristatymo į padalinį įkainiai, UAH
  Priemoka už pristatymą per kurjerį, UAH

 • Maža, iki 2 kg

  Pristatymo į padalinį įkainiai, UAH
  Priemoka už pristatymą per kurjerį, UAH

 • Vidutinė, iki 10 kg

  Pristatymo į padalinį įkainiai, UAH
  Priemoka už pristatymą per kurjerį, UAH

 • Didelė, iki 30 kg

  Pristatymo į padalinį įkainiai, UAH
  Priemoka už pristatymą per kurjerį, UAH

 • Krovinys, iki 1000 kg

  Pristatymo į padalinį įkainiai, UAH
  Priemoka už pristatymą per kurjerį, UAH

Siuntimo kaina nurodyta be įpakavimo.

 • Svarbu! Siuntimo išlaidas apmoka siuntėjas Ukrainoje. Galimų papildomų muito mokesčių išlaidas apmoka gavėjas Lietuvoje.

Siuntinio įforminimas muitinėje

Siuntos įforminimo muitinėje metu gavėjui gali būti priskaičiuoti dviejų rūšių muito mokesčiai: importo mokestis ir pridėtinės vertės mokestis. Šių mokesčių dydis ir jų atsiradimas priklauso nuo siuntinio tipo ir vertės.

 • Deklaruota vertė iki €45

  Siuntai nėra papildomų muito mokesčių (išskyrus atvejus,kai muitinė nustato, kad siuntos vertė viršija €45 ).
 • Deklaruota vertė nuo €45 iki €150

  Siuntiniui taikomas 21% pridėtinės vertės mokestis (PVM). Importo muitas – 0%.
 • Deklaruota vertė viršija €150

  Siuntimo kaina susideda iš muito mokesčio (priklausomai nuo prekės rūšies nuo 0% iki 48,5% nuo bendros siuntinio vertės) ir 21% PVM nuo deklaruotos siuntinio vertės ir muito mokesčio sumos. Taip pat taikomas papildomas mokestis už muitinės tarpininkavimo paslaugas – €30.

Apskaičiavimo pavyzdys:

 • 1
  PVM apskaičiavimas siuntai, deklaruota vertė €100:
  PVM = €100×21% = €21.
  Rezultatas: gavėjui reikia sumokėti €21.
 • 2
  10% muito mokesčio apskaičiavimas siuntiniui, kurio deklaruota vertė yra €320: Importo muitas = €320 × 10% = €32.
 • 3
  PVM apskaičiavimas siuntiniui, kurio deklaruota vertė yra €320: PVM = (€320 + €32) x 21% = €73,92. Importo muitas + PVM + muitinės tarpininko paslaugos = 32 + 73,92 + 30 = 135,92 EUR. Visa gavėjo mokama suma – 135,92 EUR.

Muitinė gali uždelsti, atsisakyti įforminti arba padidinti muito mokesčių apskaičiavimo bazę šiais atvejais:

 • 1
  buvo nustatyta, kad turinio aprašymas deklaracijoje neatitinka tikrojo turinio;
 • 2
  deklaruota siuntos vertė neatitinka tikrosios vertės;
 • 3
  aptikta komercinė partija (kelių vienodų prekių persiuntimas);
 • 4
  siuntinyje yra draudžiamųsiųstiprekių.

Atkreipkite dėmesį, kad, jei per kalendorinį mėnesį gaunate daugiau nei vieną siuntą, deklaruota šių siuntų vertė bus sumuojama ir, jei suma viršys €45, muitinė gavimo šalyje gali priskaičiuoti importo muitus ir mokesčius.

Muito mokesčius moka siuntos gavėjas. Bendrovė pateikia išsamią informaciją apie siuntų formalumus ir muito mokesčius, informuodama klientą el. paštu arba SMS žinute.