Kodeks Etyki Korporacyjnej

integration
Naszą misją jest łatwa dostawa i niezawodna obsługa finansowa dla życia i biznesu.

Nasze wartości

 • 1
  Pracowitość – nie lubimy imitacji pracy
 • 2
  Nieustanny rozwój, potrzeba tworzenia czegoś nowego, nieustanność działania
 • 3
  Odpowiedzialność, gotowość do podejmowania ryzyka, jesteśmy wymagające wobec siebie, wysokie wymagania
 • 4
  Ambicja, celowość, nastawienie na wyniki
 • 5
  Uczciwość, szczerość, otwartość – nie lubimy manipulacji i upiększania danych
 • 6
  Kultura LEAN, skupienie się na tym, co ważne
 • 7
  Prostota i lekkość

Etyka biznesowa i zgodność z przepisami

 • Reguły i zasady etyki Nova Post opierają się na uniwersalnych wartościach ludzkich: humanizmie, miłosierdziu, współczuciu, uczciwości, wzajemnym szacunku.
 • NPI Polska prowadzi swoją działalność zgodnie z wymaganiami ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE, bezpośrednio lub pośrednio na terenie których prowadzi swoją działalność.
 • Uczciwość i trzymanie się zasad w relacjach z państwem, z własnymi pracownikami, partnerami i klientami to główne kryteria oceny naszych działań przy tworzeniu odpowiednich warunków pracy, wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom, zawieraniu umów, tworzeniu procesów operacyjnych, odprowadzaniu podatków do budżetu.
 • Gdziekolwiek pracujemy, zawsze dotrzymujemy obietnic i staramy się postępować w sposób właściwy, nawet jeśli nie jest to łatwe.
 • Dla nas ważny jest sposób osiągnięcia wyniku, a nie tylko stwierdzenie tego osiągnięcia. Firma oczekuje od pracowników uczciwości na wszystkich szczeblach, przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych dokumentów regulacyjnych.

Przemówienie współzałożycieli

Drodzy koledzy! Grupa firm Nova Poshta, której częścią jest NPI Poland, szybko się rozwija i pomaga skracać odległość między bliskimi, krewnymi i partnerami biznesowymi w różnych częściach świata. Naszym celem jest udostępnienie konsumpcji towarów z zagranicy dla każdego, zapewnienie komunikacji z rodzinnym domem Ukraińcom, którzy, uciekając przed wojną, zostali zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań. Staramy się być równie wygodni i użyteczni zarówno dla klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Każdego dnia nasza praca wpływa na życie i biznes wielu ludzi. Ważna jest dla nas szczerość – to klucz do naszej przyszłej pracy. Uczciwe, odpowiedzialne i etyczne prowadzenie biznesu jest niezwykle ważne dla ochrony reputacji biznesowej firmy i utrzymania jej przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy współodpowiedzialni za podejmowane działania i decyzje, a nasze zwycięstwa są zarówno zwycięstwami wszystkich, jak i każdego z osobna.

Wdrażając wartości firmy Nova Poshta i przestrzegając Kodeksu Etyki Korporacyjnej, wzajemnie traktując się z szacunkiem w firmie, szanując i doceniając naszych partnerów biznesowych oraz będąc odpowiedzialnymi wobec przedstawicieli organów państwowych i mediów, osiągamy zamierzone wyniki we właściwy sposób. Żaden interes biznesowy nie może usprawiedliwić niegodnego działania.

Z wyrazami szacunku
Viacheslav Klymov, Volodymyr Popereshniuk, Inna Popereshniuk


Kodeks Etyki Korporacyjnej

Standardy, których się trzymamy i wartości, których staramy się przestrzegać w naszej codziennej działalności, można znaleźć w naszym Kodeksie Etyki Korporacyjnej.

Kodeks Etyki Korporacyjnej to lista zasad i norm postępowania, których przestrzeganie spoczywa na każdym pracowniku. Podmioty gospodarcze, które są Partnerami firmy (użytkownikami znaków towarowych) lub zamierzają zostać Partnerami firmy, powinni podzielać określone w niniejszym Kodeksie wartości firmy.

Zobacz Kodeks


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naruszeń Kodeksu postępowania prosimy o kontakt ze specjalistą ds. zgodności pod adresem compliance@novaposhta.ua lub o wypełnienie formularza tutaj