Przesyłki do innych krajów

integration

Wysyłaj przesyłki do 30 kg do innych krajów

Czas dostawy: od 2 dni

Dostępne metody przesyłki

 • 1
  z oddziału
 • 2
  spod adresu
 • 3
  z paczkomatu
 • 4
  z punktu odbioru

Zalety


Wysokość opłat dla kierunków

Ceny podane są w polskich złotych (PLN, z VAT), obowiązują od 08.04.2024.

 • Dokumenty

  Czechy

  40 zł

  Estonia

  40 zł

  Litwa

  40 zł

  Łotwa

  40 zł

  Niemcy

  40 zł

  Słowacja

  40 zł

  Węgry

  40 zł

  Włochy

  40 zł

 • Mała,
  do 2 kg

  Czechy

  43 zł

  Estonia

  43 zł

  Litwa

  43 zł

  Łotwa

  43 zł

  Niemcy

  43 zł

  Słowacja

  43 zł

  Węgry

  43 zł

  Włochy

  43 zł

 • Średnia,
  do 10 kg

  Czechy

  65 zł

  Estonia

  65 zł

  Litwa

  65 zł

  Łotwa

  65 zł

  Niemcy

  65 zł

  Słowacja

  65 zł

  Węgry

  65 zł

  Włochy

  65 zł

 • Duża,
  do 30 kg

  Czechy

  100 zł

  Estonia

  100 zł

  Litwa

  100 zł

  Łotwa

  100 zł

  Niemcy

  100 zł

  Słowacja

  100 zł

  Węgry

  100 zł

  Włochy

  100 zł

Pakowanie w pudełko

 • Dokumenty

  bezpłatny

 • Mała,
  do 2 kg

  4 zł

 • Średnia,
  do 10 kg

  7 zł

 • Duża,
  do 30 kg

  10 zł 

Dopłata za wysyłkę lub dostawę kurierem

 • do 30 kg

  Czechy

  +10 zł

  Estonia

  +10 zł

  Litwa

  +10 zł

  Łotwa

  +10 zł

  Niemcy

  +10 zł

  Słowacja

  +10 zł

  Węgry

  +10 zł

  Włochy

  +10 zł

Obliczanie wagi:

 • 1
  Uwzględniana jest większa wartość wagi: faktyczna lub objętościowa.
 • 2
  Waga objętościowa: (kg) = Długość (cm) x Szerokość (cm) x Wysokość (cm) / 4 000

Prowizja od zadeklarowanej wartości:

 • 1
  do 1 000 zł - w ramach ceny bazowej
 • 2
  ponad 1 000 zł - 0,5%

Dostawę opłata nadawca: w oddziale lub pod adresem

 • W oddziale

  • 1
   kartą lub gotówką w oddziale
  • 2
   kartą w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej

 • Spod adresu

  kartą w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej


Jak wysłać przesyłkę z oddziału

 1. 1
  Zamów przesyłkę w aplikacji mobilnej, aby otrzymać elektroniczny list przewozowy (ELP). Jeśli pojawią się trudności, przesyłkę zawsze można nadać w oddziale poprzez operatora.
 2. 2
 3. 3
  Jeśli ELP została utworzona w aplikacji, podaj numer operatorowi lub podaj dane (swoje oraz nadawcy):
  • 3.1
   Imię i nazwisko
  • 3.2
   numer telefonu
 4. 4
  Przekaż operatorowi otwartą paczkę, aby mógł on obejrzeć jej zawartość.
 5. 5
  Wybierz rodzaj dostawy:
  • 5.1
   oddział
  • 5.2
   paczkomat
  • 5.3
   adres: kod pocztowy, miasto, ulica, nr budynku oraz mieszkania
 6. 6
  Opłać przesyłkę

Jak odprawić przesyłkę spod adresu

 1. 1
  Wypełnij zgłoszenie online wysyłki spod adresu na stronie lub w aplikacji mobilnej.
 2. 2
  Opłać usługi dostawy.
 3. 3
  Poczekaj na powiadomienie o terminie przyjazdu kuriera i bądź w domu pod wskazanym adresem w tym dniu. Więcej o harmonogramie pracy służby kurierskiej.
 4. 4
  Przed przyjazdem kuriera zapakuj przesyłkę zgodnie ze standardami pakowania. Waga przesyłki nie może przekraczać 30 kg.
 5. 5
  Przekaż zamkniętą przesyłkę kurierowi.

Po przesyłkę przyjeżdżają kurierzy Nova Post lub kurierzy firm partnerskich.

Po wysłaniu prześlemy odbiorcy powiadomienie o nadaniu przesyłki oraz naliczaniu płatności: za pomocą SMS lub poczty elektronicznej.

Kurierzy przyjmują oraz zabierają tylko przesyłki, zapakowane zgodnie ze standardami pakowania.

Prosimy o wcześniejsze zapakowanie przesyłki, aby nie zatrzymywać kuriera. Zgodnie z regulaminem firmy kurier nie może znajdować się pod jednym adresem dłużej, niż 15 minut.

Jak odprawić przesyłkę za pomocą paczkomatu

 1. 1
  Utwórz ELP dla przesyłki w aplikacji mobilnej.
 2. 2
  Opłać koszt usług przewozu. po opłacie otrzymasz kod dostępu do paczkomatu: za pośrednictwem SMS lub powiadomienia push w aplikacji.
 3. 3
 4. 4
  Wpisz kod dostępu na ekranie paczkomatu lub zeskanuj kod QR z aplikacji Nova Post. Wykonuj polecenia na ekranie paczkomatu.
 5. 5
  Włóż przesyłkę do skrytki i zamknij drzwiczki paczkomatu.

Kategorie, które nie są akceptowane dla przewozu

 • Produkty spożywcze, które wymagają utrzymania specjalnych warunków termicznych lub mają termin przydatności do spożycia krótszy, niż 5 dni (datę przydatności do spożycia podano na opakowaniu), produkty zamrożone lub chłodzone, produkty mleczne.
 • Papiery wartościowe: waluty (oprócz monet kolekcjonerskich i ich zestawów), waluty obce, inne papiery wartościowe.
 • Preparaty medyczne i narkotyczne: środki lekarskie, wymagające utrzymania specjalnych warunków przechowywania i transportu (w tym nadtlenek wodoru), spirytus etylowy, preparaty weterynaryjne oraz immunobiologiczne. Środki psychotropowe oraz ich komponenty, ich analogi oraz komponenty, które podlegają specjalnej kontroli obrotu zgodnie z przepisami prawa.
 • Wszelkie zwierzęta, owady, szczątki zwierząt, nieprzetworzone futra.
 • Broń palna oraz jej poszczególne części: broń palna wszelkich rodzajów, podstawowe elementy broni, sprzęt strzelecki, amunicja, wyposażona w gumowe lub podobne nieśmiercionośne ładunki bojowe, broń biała i inne produkty przeznaczone do ataku i obrony (noże, sztylety, kanistry z płynem paraliżującym itp.), ostra amunicja, sprzęt wybuchowe, materiały lub urządzenia wybuchowe, substancje łatwopalne lub inne niebezpieczne przedmioty.
 • Substancje niebezpieczne: nadtlenek wodoru, kwasy, wysokooktanowe substancje zawierające tlen (związki chemiczne podobne do benzyny), a także płyny i substancje w pojemnikach lub innych opakowaniach z etykietami (oznaczeniami) z wizerunkiem znaków ostrzegawczych od 1 do 1. klasy 7 włącznie: substancje i środki łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne oraz inne produkty niebezpieczne, posiadające odpowiednie oznakowanie („materiały i substancje wybuchowe”, „wyroby pirotechniczne”, „gazy”, „ciecze łatwopalne”, „substancje samozapalne”, „substancje trujące i zakaźne”, „substancje utleniające”, „materiały radioaktywne”, „substancje żrące i korozyjne”, „inne substancje i produkty niebezpieczne”), rośliny trujące, azbest i jego produkty (rury, łupki itp.).
 • Akumulatory: dowolne używane akumulatory.
 • Lampy i projektory: lampy fluorescencyjne i inne produkty, zawierające rtęć.
 • Butle/pojemniki/gaśnice: wypełnione cieczą/gazem (propan, butan, izobutan i inne gazy palne), butle, pojemniki, gaśnice.
 • Nadtlenki wodoru: w dowolnych stężeniach i rodzajach opakowań.
 • Kwasy: w dowolnym stężeniu i pojemniku, w tym produkty zawierające jakąkolwiek ilość kwasu, nadtlenku wodoru lub innych utleniających związków chemicznych (niezależnie od stężenia).
 • Wszelkie rodzaje wyrobów pirotechnicznych.
 • Pojemniki zawierające płyny: pojemniki z cieczami z etykietą/oznaczeniem producenta, znakami ostrzegawczymi od 1 do 7 klasy, bez etykiety/oznaczeń producenta z informacją o nazwie substancji, właściwościach technicznych i warunkach przechowywania, a także z widocznymi śladami odklejeń lub naklejeń na powierzchni etykiety fabrycznej/oznaczenia innych etykiet i znaków, w przypadku braku/uszkodzenia połączeń pomiędzy uszczelką na szyjce a pokrywą pojemnika (uszczelek), ze śladami wycieków, o nieprzyjemnym zapachu, zawierające zanieczyszczenia wysokooktanowe zawierające tlen (związki chemiczne podobne do benzyny), owinięte w tekturę falistą, folię nieprzezroczystą, taśmę lub inny materiał pakujący albo zapakowane w pudełka (z wyjątkiem oryginalnego opakowania producenta z informacją o nazwie substancji i jej właściwościach).

Estonia