Niedopuszczone do przewozu

integration

Towary zabronione do transportu na terenie Polski

 • Produkty spożywcze o specjalnych warunkach przechowywania

  Substancje lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, które wymagają utrzymania określonej temperatury podczas przechowywania lub są łatwo psujące się lub nie posiadają opakowania fabrycznego.

 • Środki lecznicze

  Substancje lub ich mieszanki pochodzenia naturalnego, syntetycznego lub biotechnologicznego, które są stosowane w celu zapobiegania ciąży, a także w celach profilaktycznych, diagnostycznych i w leczeniu chorób człowieka lub zmian w stanie i funkcjonowaniu organizmu, w tym zawierające substancje odurzające lub psychotropowe.

  Wyjątki: witaminy, biologicznie aktywne dodatki (BAD) w opakowaniach fabrycznych.

 • Pojemniki z aerozolami, z dowolną zawartością

  Substancje łatwopalne w kanistrach pod ciśnieniem. Na przykład: dezodoranty, spraye itp.

  Wyjątki: wyroby perfumeryjne i kosmetyczne.

 • Wyroby akcyzowe

  Alkohol, napoje alkoholowe, piwo, wyroby tytoniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania elektrycznego za pomocą sterowanego elektronicznie podgrzewacza, płynne mieszanki chemikaliów, zawierające lub niezawierające nikotyny, służące do wytwarzania pary w papierosach elektronicznych oraz zawarte w szczególności we wkładach, uzupełniających pojemnikach oraz w innych naczyniach.

 • Wartości pieniężne i biżuteria

  Banknoty, monety, waluty obce, metale bankowe, kamienie szlachetne i półszlachetne (szlifowane za pomocą techniki fasetowej lub techniki kaboszonowej albo nieszlifowane), biżuteria, dokumenty płatnicze oraz papiery wartościowe.

  Na przykład: złoto, srebro, metale z grupy platynowców w postaci przetworzonej lub nieprzetworzonej, diamenty, rubiny, perły, bursztyn, ametyst, turkus, agat, akcje, obligacje, kupony na obligacje, weksle (wyciągi bankowe), zobowiązania dłużne, akredytywy, czeki, polecenia bankowe, świadectwa depozytowe, inne dokumenty finansowe oraz bankowe itp.

 • Antyki, w tym książki zabytkowe

  Przedmioty mające ponad 100 lat, oryginalne dzieła sztuki (nie kopie), rzadkie nagrody i medale o wartości kulturowej. Na przykład:

  • 1
   obrazy, ikony chrześcijańskie, rysunki i pastele wykonane całkowicie ręcznie, kolaże i podobne obrazy dekoracyjne;
  • 2
   ryciny i litografie;
  • 3
   rzeźby i figurki wykonane z dowolnych materiałów;
  • 4
   znaczki pocztowe lub celne, artykuły papiernicze pocztowe (papier stemplowy);
  • 5
   zbiory oraz przedmioty kolekcjonowania z zakresu zoologii, botaniki, mineralogii, anatomii lub o znaczeniu historycznym, archeologicznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym;
  • 6
   przedmioty o wartości narodowej, historycznej lub kulturowej, która jest określana przez ustawodawstwo krajów importu oraz eksportu.

 • Towary o przeznaczeniu wojskowym i podwójnego zastosowania

  Oraz specjalne środki techniczne służące do niejawnego pozyskiwania. Na przykład: urządzenia podsłuchowe, materiały osłonowe pochłaniające promieniowanie radioelektroniczne, sprzęt telekomunikacyjny z funkcją kodowania przez użytkownika, systemy wykrywania i rozpoznawania lokalizacji, lunety snajperskie, kolimatory, termowizory, urządzenia noktowizyjne, towary zawierające lokalizatory GPS lub będące ich częścią itp.

  Wyjątki: hełmy, mundury wojskowe, lornetki, drony o czasie trwania lotu do 1 godziny.

 • Broń wszelkiego rodzaju

  Broń przeznaczona do polowania lub sportu, jej części i amunicja (pociski, naboje, kapsuły), makiety broni, jej pełnowymiarowe modele i dokładne kopie, broń pneumatyczna, broń biała i inne przedmioty specjalnie zaprojektowane do napadu i ochrony, broń elektronowa wszelkiego rodzaju, urządzenia do elektrowstrząsów wszelkiego rodzaju.

  Na przykład: karabiny maszynowe, kule, naboje, kapsuły, szable, noże myśliwskie, nunczako, kastety, kanistry z płynami paraliżującymi, pistolety laserowe, paralizatory, noże, shurikeny itp.

 • Substancje, związki wybuchowe, przedmioty w nie wyposażone, środki detonacji

  Na przykład: trotyl, proch strzelniczy, kapsuły detonujące, detonatory elektryczne, lonty i lonty detonujące, amunicja, improwizowane mieszanki wybuchowe, flary świetlne, flary, naboje dymne, flary dymne, zapałki termitowe, zapałki burzowe, detonatory kolejowe, zimne ognie, fajerwerki, pociski fajerwerkowe, domowe wyroby pirotechniczne i podobne wyroby, a także środki i wyroby własnej roboty, aerozole zawierające gazy paraliżujące nerwy, gaz łzawiący, gazy trujące i silne itp.

 • Żywe zwierzęta i rośliny

  Futra, skóry, zwierzęta wypchane, pióra, kość słoniowa i wyroby z niej wykonane.

 • Materiały pornograficzne, podrabiane i sfałszowane produkty

 • Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich analogi i prekursory

  Także konopie indyjskie w dowolnej postaci i służące do dowolnego celu.

 • Szczątki ludzkie, narządy ludzkie, tkanki ludzkie, prochy, testy DNA, próbki krwi i moczu itp

 • Nieoznakowane pojemniki lub inne naczynia, które zawierają płyny, proszki lub mają inną zawartość bez wyraźnego wskazania ich składu i przeznaczenia

 • Łatwopalne ciecze i łatwopalne ciała stałe

  A także substancje zdolne do samozapłonu. Na przykład: benzyna, nafta, aceton, metanol, eter metylowy, płyn hamulcowy, dwusiarczek węgla, etery, rozpuszczalniki organiczne, wszelkiego rodzaju kleje i szczeliwa zawierające składniki łatwopalne (samozapalne), puste kanistry po paliwie, potas, sód, metaliczny wapń, ich stopy, fosforan wapnia, fosfor biały, fosfor żółty oraz inne substancje sklasyfikowane jako substancje stałe łatwopalne, nitroceluloza, ogni zimne, próbki węgla, granulek oraz drewna opałowego, magnez, wszelkie proszki metali itp.

  Wyjątki: środki czyszczące (chemia gospodarcza) pod warunkiem, że na opakowaniu znajduje się informacja o producencie, a także wyroby perfumeryjne i kosmetyczne zawierające alkohol.

 • Substancje trujące i silnie działające w każdym stanie skupienia, niezależnie od formy i jakości opakowania.

  Na przykład: brucyna, nikotyna, strychnina, formalina, płyn niezamarzający, glikol etylenowy, rtęć, preparaty cyjankowe, cyklon, cyjanek i substancje o podobnych właściwościach itp.

 • Substancje żrące i powodujące korozję

  Na przykład: kwas solny, siarkowy, azotowy; zasady potasowe, sodowe; wapno chlorowane, elektrolit akumulatorowy i substancje o podobnych właściwościach, chemikalia do usuwania lakierów i farb z powierzchni nimi pokrytych.

 • Substancje radioaktywne i zakaźne

  Na przykład: izotopy do diagnostyki i leczenia, defektoskopy, urządzenia rejestrujące promieniowanie gamma, mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzyby), czynniki zakaźne, takie jak priony, szczepionki, odpady medyczne i kliniczne, próbki biologiczne itp.

 • Brudne używane rzeczy osobiste (ubrania, buty)

 • Używane części samochodowe, części zamienne do lotnictwa oraz inne części zamienne mające ślady paliwa i smarów

 • Sprzęt kłusowniczy

  Na przykład: systemy do wędkarstwa elektrycznego (wędki do wędkarstwa elektrycznego), sieci żyłkowe, pułapki myśliwskie, itp.

 • Metale, złom metalowy i nieprzetworzone drewno

  Na przykład: Czyste metale ziem rzadkich, w mieszaninach lub stopach, żelazostopy, wióry po toczeniu, złom, skrawki, odpady frezarskie, wióry, wlewki ze stali nierdzewnej i metali żelaznych przeznaczone do przetapiania, stopy miedzi, ołów nieobrobiony plastycznie, nikiel, cyna, proszek niklu, wolfram, magnez, molibden, tantal, bizmut, kadm, tytan, cyrkon, antymon, mangan, beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren, tal, nikiel w postaci nieprzetworzonej, cyna, ceramika metalowa i wyroby z niej, kamienie kobaltowe i inne półprodukty hutnictwa kobaltu.

 • Dokumenty, ładunki adresowane do sądów zagranicznych, banków, służb wykonawczych, skrzynek pocztowych i oddziałów innych operatorów pocztowych

 • Jakiekolwiek nośniki informacji (dyski lub pendrive'y), nie będące w opakowaniu fabrycznym

 • Wszelkie gazy do użytku domowego i przemysłowego

  Na przykład: gazy w dowolnych opakowaniach, pojemniki z aerozolami, zapalniczki, butle gazowe, gaśnice, propan-butan, azot, neon, argon, tlen, chlor itp.

 • Płytki obwodów drukowanych bez etykiet oraz wyroby własnej roboty z obwodów drukowanych

 • Pozostałe przedmioty niebezpieczne, z wyjątkiem nowych akumulatorów, baterii, akumulatorów (z wyjątkiem kwasowo-ołowiowych) w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniem na zaciskach

  Na przykład: makuch, nawozy sztuczne, suchy lód, azbest, ocet, materiały namagnesowane, silniki spalinowe, kosiarki do trawy, zużyte lub nie posiadające opakowania fabrycznego baterie i akumulatory (niebędące częścią urządzenia), akumulatory (wszystkie typy z wyjątkiem suchego Li-ion), segwaye , samochody elektryczne, motocykle elektryczne, skutery elektryczne, deskorolki elektryczne, poduszki bezpieczeństwa, aparaty oddechowe, butle pod ciśnieniem, puste butle, a także sprzęt klimatyzacyjny, wiertniczy, chłodniczy zawierający gazy i płyny chłodnicze itp.