Celní odbavení mezinárodních zásilek

integration

Jak si může firemní klient objednat celní odbavení nákladu

 • 1
  Pomocí služby celního zastoupení Nova Post
 • 2
  Využitím služeb vlastního celního zastoupení
 • 3
  Vyplněním dovozního prohlášení samotným příjemcem.

Připravit smlouvu

Pro celní odbavení zásilek je nutná smlouva o zajištění přepravy.

Zaplatit clo a poplatky

Jedná se o platby vyžadované zákonem a podmínkami smlouvy uzavřené s Nova Post. Clo a správní poplatky hradí příjemce.

Připravit informace

 1. 1
  Číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) slouží jako identifikační údaj hospodářských subjektů, který je vyžadován pro celní odbavení.
 2. 2
  Průvodní doklady:
  • 2.1
   faktura s údaji o nákladu: podrobný popis, cena bez DPH, kódy výrobků, podmínky Incoterms, za kterých se dodávka uskutečňuje, podpis a razítko osoby, která ji vystavila. Pokud je zásilek více, vytváří se pro každý expresní nákladní list samostatná faktura
  • 2.2
   specifikace
  • 2.3
   plná moc pro celního deklaranta
 3. 3
  Pro určité kategorie zboží jsou vyžadovány další doklady. Informace mohou poskytnout operátor nebo obchodní manažeři společnosti Nova Post. Například:
  • 3.1
   certifikát kvality
  • 3.2
   certifikát o původu zboží
  • 3.3
   závěr o potvrzení kódu HS zboží z Harmonizovaného systému popisu a kódování zboží.
  • 3.4
   popis technických vlastností s podrobnostmi o kvalitativních a kvantitativních charakteristikách a rozsahu použití 
  • 3.5
   aj.

Zkontrolovat zásilku

Přijímáme zásilky, které nevyžadují veterinární, rostlinolékařské, ekologické nebo gemologické osvědčení.

Abychom zajistili bezpečnost vašeho podnikání, sledujeme novinky a aktualizujeme informace o kategoriích zboží povolených k přepravě.