Povolené a zakázané zboží

integration

Zboží povolené k přepravě z České republiky na Ukrajinu pro fyzické osoby

 • Hračky, psací potřeby

  Plyšové hračky, stavebnice, vzdělávací hračky, psací potřeby atd.

  Zakázáno: poštovní tiskoviny (papír se státním znakem).

 • Oděvy, textil, ložní prádlo

  Polštáře, deky, prostěradla atd.

  Zakázáno: výrobky z kožešiny, s kožešinou.

 • Elektronika a domácí spotřebiče

  Počítače, mobilní telefony, domácí spotřebiče atd.

 • Knihy

  Knihy, učebnice atd.

  Zakázáno: antikvární knihy starší 100 let. Nakladatelské produkty, pocházející nebo vyrobené na území státu-agresora nebo na dočasně okupovaném území Ukrajiny.

 • Potraviny

  Potraviny v továrním balení o celkové hmotnosti do 10 kg, s výjimkou těch, které vyžadují při skladování určitou teplotu nebo podléhají rychlé zkáze.

  Zakázáno:potraviny, které je třeba během přepravy a skladování uchovávat při určité teplotě nebo které podléhají zkáze.

 • Léčivé přípravky

  Biologicky aktivní přísady (doplňky stravy) v továrním balení o celkové hmotnosti do 10 kg, vitamíny A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E a jejich deriváty, které se používají zejména jako vitamíny, provitaminy a směsi vitamínů, provitaminů nebo koncentrátů, v jakémkoli rozpouštědle nebo bez, a přírodní koncentráty.

  Zakázáno: léčiva, látky nebo jejich směsi přírodního, syntetického nebo biotechnologického původu používané k prevenci těhotenství, prevenci, diagnosticea léčbě lidských onemocnění nebo ke změně stavu a funkcí organismu.

 • Parfémy a kosmetika

  Parfémy, voňavky, kolínské vody a jiné parfémové a kosmetické výrobky ve formě tekutin pouze v originálních uzavřených obalech s úplným označením složení a výrobce. Laky na nehty, laky, barvy na vlasy, kosmetické vody a jiné kosmetické výrobky v jiné než tekuté formě v uzavřených i otevřených továrních obalech s úplným označením složení a výrobce..

  Zakázáno: jiné přípravky v tlakových lahvích.

 • Peněžní prostředky a šperky

  Bižuterie a šperky, které nejsou vyrobeny z drahých kovů a bez drahokamů a polodrahokamů.

  Zakázáno: hotovost (bankovky, mince), cizí měna, investiční kovy, drahokamy a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné nebo neleštěné), šperky, platební doklady a cenné papíry; např: zlato, stříbro, kovy platinové skupiny ve výrobcích nebo v surovém stavu, diamanty, rubíny, perly, jantar, ametysty, tyrkys, acháty, akcie, dluhopisy, kupóny, směnky, dlužní úpisy, akreditivy, šeky, bankovní příkazy, vkladové certifikáty, jiné finanční a bankovní dokumenty atd.

 • Vojenské zboží a zboží dvojího užití a speciální zpravodajské prostředky

  Vojenské uniformy, helmy, dalekohledy, drony.

  Zakázáno: odposlouchávací zařízení, stínicí materiály, které pohlcují radioelektronické záření, telekomunikační zařízení s kódováním signálu uživatelem, detekční a lokalizační systémy, zboží obsahující GPS lokátory (trackery) a/nebo jejich části atd.

 • Živá zvířata a rostliny a výrobky z nich

  Kožené oděvy, obuv a doplňky. Výrobky z umělé kožešiny.

  Zakázáno: přírodní kožešiny (kožichy a kožešiny, oděvy, boty a doplňky zdobené přírodní kožešinou), kůže, vycpaná zvířata, peří, slonovina a výrobky z ní.

 • Hořlaviny (tekuté a pevné)

  Domácí chemie, čisticí prostředky pouze v originálních uzavřených obalech s úplným označením složení a výrobce.

  Zakázáno: benzín, petrolej, aceton, metanol, metylether, brzdová kapalina, sirouhlík, ethery, organická rozpouštědla, všechny druhy lepidel a tmelů obsahující hořlavé (samozápalné) složky, parfémy, kolínské vody, laky na nehty, barvy a laky, čisticí prostředky, prázdné nádoby od paliva, draslík, sodík, kovový vápník, jejich slitiny, fosfor vápenatý, bílý fosfor, žlutý fosfor a další látky klasifikované jako hořlavé pevné látky, nitrocelulóza, prskavky, vzorky uhlí, vzorky pelet, vzorky palivového dřeva, hořčík, veškeré kovové prášky atd.

 • Použité osobní věci (oblečení, obuv)

  Použité osobní věci se skvrnami a drobným znečištěním.

  Zakázáno: použité osobní věci, jejichž kontaminace ohrožuje zdraví osob, které s nimi přijdou do styku.

 • Vybavení pro lov a rybaření

  Rybářské pruty, přívlačové pruty, háčky, rybářské potřeby, umělé nástrahy v továrním balení.

  Zakázáno: systémy pro elektrolov (elektrické udice), pytlácké potřeby, sítě z monofilu, lovecké pasti atd.

 • Kovy a kovový šrot

  Nové hotové kovové výrobky.

  Zakázáno: kovy vzácných zemin v čisté formě, ve směsích nebo slitinách, feroslitiny, třísky ze soustružení, odřezky, úlomky, odpad z frézování, drobnější kovový odpad, ingoty z nerezové oceli a železných kovů k přetavení, slitiny mědi, nezpracované olovo, nikl, nezpracovaný cín, niklový prášek, wolfram, hořčík, molybden, tantal, bismut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium, thallium, nikl, cín, kovová keramika a výrobky z ní, kobaltový kamínek a jiné meziprodukty metalurgie kobaltu.

 • Dřevo, dřevěné výrobky

  Dřevěné výrobky.

  Zakázáno: dřevo, kulatina, pařezy atd.; zboží přepravované v dřevěných bednách.

 • Paměťová média (disky nebo flash disky)

  Paměťová média bez hesel, startovací balíčky a SIM karty (pro mobilní telefony a zařízení) jako součást zařízení nebo samostatně.

  Zakázáno: disky, flash disky a další paměťová média s hesly.

 • Zdroje proudu a další nebezpečné zboží

  Nové baterie (pouze suché Li-ion a pokud mají ochranu pólů), nové baterie v továrním balení (kromě olověných) s uzavřenými kontakty, powerbanky pouze nové a v továrním balení. Nové a použité baterie kromě olověných baterií, které jsou součástí vybavení.

  Zakázáno: olejové pokrutiny, hnojiva, suchý led, azbest, ocet, zmagnetizované materiály, spalovací motory, sekačky na trávu, baterie (ne suché), segwaye, elektromobily, elektrické motocykly, gyroscootery, gyroboardy, airbagy, dýchací přístroje, tlakové lahve, motorové pily, jakož i klimatizační, počítačová, zubní, vrtací, chladicí zařízení obsahující chladicí plyny a kapaliny atd.

 • Antikvariát

  Kresby, obrazy a jiná umělecká díla, která nepatří mezi kulturní statky, což je potvrzeno průvodními doklady o původu, případně odbornými posudky pověřených odborných institucí, případně posudky (certifikáty) Ministerstva kultury, stejně jako dětské kresby, obrazy podle čísel.

  Zakázáno: antikvární knihy, výrobky starší 100 let, umělecká díla originálního původu (ne kopie), vzácné řády a medaile patřící ke kulturním hodnotám. .

  Například: obrazy, ikony, kresby a pastely, vyrobené zcela ručně, koláže a podobné dekorativní obrazy; rytiny, tisky a litografie; sochy a sošky z jakéhokoliv materiálu; poštovní nebo kolkové známky, poštovní tiskoviny (papír se státním znakem); sbírky a sběratelské předměty v zoologii, botanice, mineralogii, anatomii nebo předměty historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu; předměty národní, historické nebo kulturní hodnoty, která se řídí právními předpisy zemí dovozu a vývozu.

 • Automobilové, letecké náhradní díly atd.

  Nové a použité autodíly a další náhradní díly beze stop paliva a maziv.

  Zakázáno: použité automobilové, letecké apod. díly se stopami paliva a maziv.

 • Zbraně

  Zakázáno: zbraně všeho druhu, včetně loveckých a sportovních zbraní, jejich součástí a střeliva, makety zbraní, jejich modelů ve skutečné velikosti a přesné kopie, vzduchové zbraně, chladné zbraně a další předměty speciálně určené k útoku a obraně, elektronová zbraň všeho druhu, elektrická šoková zařízení všeho druhu. Například: kulomety, vzduchovky, kulky, náboje, nábojnice, šavle, lovecké nože, nunčaky, mosazné klouby, láhve s paralyzující tekutinou, laserové zbraně, paralyzéry atd.

 • Jedy a otravné látky

  Zakázáno: jedovaté a účinné látky v jakémkoli skupenství, bez ohledu na formu a kvalitu jejich balení. Například: brucin, nikotin, strychnin, formalín, nemrznoucí směs, ethylenglykol, rtuť, kyanidové přípravky, cyklon, kyanid a látky s podobnými vlastnostmi atd.

 • Krmiva a potřebypro zvířata

  Hotová krmiva pro zvířata, neobsahující produkty živočišného původu.

  Zakázáno: hotová krmiva pro zvířata obsahující produkty živočišného původu. Veterinární vakcíny a přípravky určené k léčbě zvířat.

 • Výbušné látky a předměty

  Zakázáno: výbušniny, směsi, předměty jimi vybavené, detonační prostředky. Například: TNT, střelný prach, rozbušky, elektrické rozbušky, hořlavé a zápalné šňůry, munice, improvizované výbušné směsi, signální a osvětlovací rakety, světlice, dýmovnice, termitové zápalky, rozbuškové zápalky, železniční petardy, prskavky, ohňostroje, luskugely, pyrotechnické předměty pro domácnost a podobné předměty a improvizované výrobky a předměty, plynové láhve obsahující nervově paralytické, slzné, jedovaté a silné plyny apod.

 • Zboží podléhající spotřební dani

  Zakázáno: alkohol, alkoholické nápoje, pivo, tabákové výrobky, výrobky obsahující tabák pro elektrické zahřívání pomocí elektronicky řízeného ohřívače, kapalné směsi chemických látek obsahující nebo neobsahující nikotin používané k vytváření páry v elektronických cigaretách a obsažené zejména v kazetách, plnicích nádobách a jiných nádobách.

 • Omamné látky

  Zakázáno: omamné látky, psychotropní látky, jejich analogy a prekurzory, včetně konopí pro jakýkoli účel v jakékoli formě.

 • Pornografické materiály, padělky a falšované výrobky

  Zakázáno: fotografie, videa, materiály, tiskoviny pornografické povahy. Pirátské kopie zvukových a obrazových materiálů a dalšího zboží .

 • Biologické vzorky

  Zakázáno: lidské pozůstatky, lidské orgány, lidská tkáně, popel, testy DNA, vzorky krve a moči atd.

 • Nádoby bez označení

  Zakázáno: neoznačené nádoby nebo jiné nádoby obsahující kapaliny, prášky nebo mají jiný obsah bez popisu složení a účelu.

 • Osiva a sadba

  Zakázáno: osivo zemědělských plodin, brambor, sadební materiál, ovocných, lesních a okrasných plodin a řezaných květin ze zemí, kde jsou rozšířeny karanténní organismy (škůdci, choroby rostlin a plevele)..

 • Půdní vzorky

  Zakázáno.

 • Korozivní a žíravé látky

  Zakázáno: kyseliny chlorovodíková, sírová, dusičná; draselné, sodíkové zásady; chlorované vápno, akumulátorový elektrolyt a látky s podobnými vlastnostmi, chemikálie pro odstraňování laků a barev z povrchu jimi pokrytého.

 • Radioaktivní a infekční látky

  Zakázáno: izotopy pro diagnostické a léčebné účely, hlavy defektoskopů, gama záznamová zařízení, mikroorganismy (včetně bakterií, virů, rickettsií, parazitů, plísní), infekční agens, jako jsou priony, vakcíny, lékařský a klinický odpad, biologické vzorky atd.

 • Poznávací značky vozidel

  Zakázáno: státní poznávací značky vydávané pro vozidla registrovaná v Ukrajině.

 • Všechny plyny pro domácí a průmyslové použití

  Zakázáno: plyny v jakémkoli obalu, nádoby s aerosoly, zapalovače, plynové láhve, hasicí přístroje, propan-butan, dusík, neon, argon, kyslík, chlór atd.

 • Dokumenty, zásilky zasílané zahraničním soudům, bankám, orgánům výkonné moci, do poštovních schránek (PO BOX) a na pobočky jiných poštovních služeb

  Zakázáno.

 • Dopravní pneumatiky

  Motocyklové pneumatiky.

  Zakázáno:
  kola osobních automobilů s pneumatikami nebo bez nich, pneumatiky pro nákladní automobily a jiná motorová vozidla (kromě motocyklů).

 • Desky plošných spojů a domácí výrobky

  Desky plošných spojů s továrním označením.

  Zakázáno:
  desky plošných spojů bez označení a domácí výrobky z desek plošných spojů.