Odprawa celna

integration
Dla Firm

Dostawa międzynarodowa

Przy realizacji przesyłek międzynarodowych dostępne są następujące opcje odprawy celnej:

 • Zamówienie odprawy celnej przesyłki za pośrednictwem agenta celnego Nova Post
 • Dokonanie odprawy celnej przesyłki za pośrednictwem innego agenta celnego, z którym masz zawartą umowę

Odprawa celna przesyłek odbywa się na podstawie umowy o organizację przewozu lub odrębnej umowy o świadczenie usług pośrednictwa celnego.

W celu dokonania odprawy celnej przesyłek nadawca i/lub odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat celnych oraz opłat przewidzianych w przepisach prawa polskiego oraz warunkach umowy zawartej z Nova Post.

Do odprawy celnej przesyłki międzynarodowej w Polsce klient biznesowy powinien:

 1. 1
  Posiadać numer EORI*
 2. 2
  Dołączyć do przesyłki sporządzone w odpowiedni sposób dokumenty towarzyszące:
  1. 2.1
   fakturę (która musi zawierać szczegółowy opis zawartości przesyłki, wartość przesyłki bez podatku VAT, kody towaru, warunki Incoterms na jakich realizowana jest dostawa, podpis i pieczęć osoby, która ją wystawiła)
  2. 2.2
   umowę w obrocie gospodarczym z zagranicą
  3. 2.3
   specyfikację
  4. 2.4
   pełnomocnictwo dla pośrednika

W przypadku niektórych kategorii towarów mogą być wymagane dodatkowe towarzyszące dokumenty przewozowe. Na przykład:

 • 1
  certyfikat jakości
 • 2
  certyfikat pochodzenia
 • 3
  opis charakterystyk technicznych wyszczególniający cechy jakościowe oraz ilościowe a także
 • 4
  zakres stosowania
 • 5
  lub inne

Przesyłki wymagające certyfikatu weterynaryjnego, fitosanitarnego, środowiskowego lub gemmologicznego nie są przyjmowane do dostawy

* Economic Operator Registration and Identification – identyfikator przedsiębiorcy i jest wykorzystywany w punktach celnych Unii Europejskiej do organizacji eksportu, importu oraz tranzytu.

Koszt odprawy celnej

 • Eksport

  Zgłoszenie celne do 3 pozycji taryfy celnej
  165 zł
  Dopłata za każdy następny kod celny
  10 zł

 • Import

  Rejestracja zgłoszenia, do 3 kodów celnych
  210 zł
  Dopłata za każdy następny kod celny
  +10 zł
  Zamknięcie KARNET TIR (Międzynarodowy celnyn
  dokument tranzytowy)
  145 zł